ComDry væggennemføringskit

Transcription

ComDry væggennemføringskit
ComDry
væggennemføringskit
Datablad
Væggennemføringskit med dele til permanent
installation af ComDry M190Y og M210X
Skal den varme våde luft ledes fra affugteren til det fri gennem en væg,
indeholder vort væggennemføringskit alle nødvendige dele.
Der bores et Ø50 mm hul i væggen.
En flexslange (Ø50 mm) monteres på den udtrækkelige vådluftstuds og
forbindes med det 495mm lange PVC-rør, der på udendørssiden afsluttes
med en rustfri bøjning forsynet med indvendigt net.
Ved installation af ComDry M210X kan man - udover et
væggennemføringskit til vådluften - desuden anvende endnu et
væggennemføringskit til at tilføre regenereringsluften udefra. Dette sikrer
balance i luftstrømmene og at affugterens 4-huls princip hermed udnyttes
maksimalt.
Rustfrie spændebånd (Ø50 mm) medfølger.
Bestillingsnumre:
Væggennemføringskit,
90350000
(se bagsiden)
incl.: 2 m Ø50mm flexslange, ,
PVC rør , L: 495mm langt ,
rustfri bøjning m. net, 2 stk. rustfri
spændebånd Ø50mm
Ekstra rutstfri bøjning m. net
90350105
Filtre:
Procesluftfilter, alle typer, 246x165mm
(5 stk.)
150-012054-001
Eksempel på montering af væggennemføringskit
Reg.luftfilter, M210X, 230x135mm
(5 stk.)
150-012056-001
Øvrige tilbehørsdele:
Vægbeslag
170-013419-001
Fjernbetjeningspanel
170-014073-001
Overgangsstykke for kanaltilslutning,
Procesluft
170-013766-001
Ekstern fugtføler
Relæboks for potentialfrit
alarmsignal
170-016083-001
Quick Guide
190QML-ComDry-A1103
Munters A/S
Ryttermarken 4
3520 Farum
Tel +45 4495 3355
Fax +45 4495 3955
[email protected]
Air Treatment
Aug.2012/kt
Væggennemføringskittet (art.nr. 90350000) indeholder:
A. 2 m flexslange, Ø50 mm
B. Rustfri bøjning m. net, Ø50 mm
C. 495 mm PVC rør
D. 2 stk. rustfri spændebånd Ø50 mm
170-016190-001

Similar documents