oversigtsdokumentet her

Transcription

oversigtsdokumentet her
Bedredansk.dk
STN: Sætningsfejl
T: Tegnsætning
STN1: Der mangler et grundled
STN2: Der mangler et udsagnsled
STN3: Der mangler en helsætning
STN4: Sætningskollaps - for meget information
STN5: For korte sætninger
STN6: For lange sætninger
STN7: Kedeligt sprog (gentagelser)
T1: Punktum
T2: Kolon
T3: Semikolon
T4: Spørgsmålstegn
T5: Udråbstegn
T6: Citationstegn
VF6: Vågne/vække
VF7: Synes/syntes, mener/mente, lykkes/lykkedes
(forveksling af nutid og datid)
VF8: Får og for
UV: Uregelmæssigt udsagnsord
UV1: Forkert bøjning af mådeudsagnsord
UV2: Forkert bøjning af uregelmæssigt udsagnsord
K: Komma
HV: Hjælpeudsagnsord
Dårlig formulering
DF1: Upræcis og vag sætning
DF2: Talesprog
OS: Forkert ordstilling
OS1: Forkert ordstilling
O: Ordfejl
O1: Forkert ordvalg
O2: Manglende ord
O3: Forkert form af ordet
O4: Chance/risiko
O5: Dobbeltkonfekt (Pleonasme)
O6: Ordforråd
K1: Komma mellem to helsætninger
K2: Komma mellem to helsætninger med bydeform
K3: Komma efter ledsætning
K4: Komma før ledsætning
K5: Parentetisk ledsætning
K6: Komma foran men
K7: Opremsninger
K8: Indskud og tilføjelser
K9: Afgrænsningskomma
K10: Meningskomma
K11: Sæt ikke komma foran 'navneforms at'
HV1: Forkert hjælpeudsagnsord
VT: Udsagnsordets tid
VT1: Forkert brug af tid
AF: Tillægsordsfejl
AF1: Bøjning af tillægsord (grim/grimt)
AF2: Tillægsord i et eller to ord: Allersidste
SF: Navneordsfejl
AA: Biordsfejl
SF1: R-problemer (flertalsendelser)
SF2: -ene/-ende (flertalsendelser)
SF3: Sammensatte navneord (et eller to ord?)
AA1: Biords-t: enormt morsomt
NT: -N/-T Bøjning
P1: Forkert forholdsord
P2: Af eller ad?
P3: Et eller to ord: (Indenfor/inden for)
P4: Et eller to ord: (for nylig/fornylig)
P: Forholdsordsfejl
FU: Forkert udtryk
FU1: Du har brugt et forkert udtryk
FU2: Fejl i fast udtryk
NT1: Forkert -N/-T bøjning
S: Stavefejl
G: Ejefald
S1: Stavefejl
S2: Enkelt eller dobbelt konsonant?
S3: Forkortelser
S4: Orddeling
S5: Store eller små bogstaver?
S6: Hvis og vis
S7: Vidst og vist
G1: Forkert brug af ejefald
PR: Stedordsfejl
VF: Udsagnsordsfejl
VF1: Nutids -r (navnemåde)
VF2: Problemendelser (gøre/gør)
VF3: Problemendelser, der ender på vokal (omgå/omgås)
VF4: Ligge/lægge, sidde/sætte (forveksling af udsagnsord)
VF5: Springe/sprænge
PR1: Hans/sin
PR2: Nogen eller nogle
PR3: Brug af stedord
PR4: Stort eller lille i
BO: Bindeordsfejl
BO1: Og eller at?
BO2: Brug af bindeord