Førnutid og førdatid

Transcription

Førnutid og førdatid
Kun salg ved direkte kontakt
mellem skole og forlag.
Kopiering er u-økonomisk
og forbudt til erhvervsformål.
Indholdsfortegnelse
Emne
1
2
3
4-5
6-7
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
18
19
20-21
22
23
24-25
26-27
28
29
30-31
32-33
34-35
35
36-37
38
39
40
41-44
45-48
Forord
The Johnson family tree
The Johnson family - cloze-test
Woodend
To be i nutid og datid
To be i førnutid og førdatid
Activity page I - detective work
To have i nutid og datid
To have i førnutid og førdatid
Haunted houses
Questions - omskrivning med do i spørgende sætninger i nutid
Questions - omskrivning med do i spørgende sætninger i datid
Regelmæssige udsagnsord i nutid og datid
Regelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid. Regelmæssige udsagnsord
Activity page II
Henførende stedord: who - which - whose
Test your knowledge
Uregelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid I
Activity page III
Word families
Uregelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid II. Ordstilling
Navneord - regelmæssige og uregelmæssige
Negative i nutid og datid
Mexican bandit - cloze-test
Uregelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid III
The funny page
The last activity page - how brave are you?
Uregelmæssige udsagnsord i navneform/nutid, datid og tillægsform
Dansk - engelsk ordliste
Engelsk - dansk ordliste
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Side
Ku
Forord
Step four, som tænkes anvendt i 7. - 8. kl., er en fortsættelse af de foregående hæfter og bygger videre på
temaer, grammatik og ordvalg herfra. Hæftet, der ikke knytter sig til noget bestemt system, er udarbejdet således, at opgaverne i mange tilfælde umiddelbart kan løses af eleven, men nogle gange vil en kort forklaring være
nødvendig, afhængig af klasse og trin. Bagest i hæftet findes en samlet ordliste for alle Step’erne.
Det skal dog understreges, at en del ord ikke findes i ordlisten, da nogle opgaver er baseret på opslag i en større
ordbog. Nogle sætninger kan ligeledes virke meget konstruerede, men for at komme rundt i de grammatiske
kringelkroge - nooks and corners - har det været nødvendigt med disse konstruktioner.
Symbolet nederst på siden angiver, at opgaven indeholder nye ord, der kan findes bagest i ordlisten.
God arbejdslyst
Peter Rentsch
Facitliste kan downloades fra forlagets hjemmeside. www.forlagetdelta.dk
Forlaget Delta
1
Ku
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
The Johnson family tree
2
Let's do it: Step four
The Johnson family - cloze-test
Look at the Johnson family tree on page 2 and fill in the missing words from the list below
The Johnson family lives in Woodend , England. The oldest _________________ of the family are
________________________ and ______________________. They have got two
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
__________________ Alice and Paul. Julie is married to ________________, and they have got
two____________, Dave and ________________. Edward is __________________ to
______________. They have got a _________________ named Kate and a son ______________Tom. The
_____________________ has a dog called Toby and a cat called ______________. Kate and Tom's
____________________ is Paul and their___________________ is Julie. Dave and Terry have got two
____________________ Kate and Tom.
Words to be used:
Ku
Læ
FAMILY - CROSSWORD
Forlaget Delta
3
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Ku
Læ
Woodend
4
Let's do it: Step four
As you probably know Woodend is a little town and
very different from the countryside. In this town you
will find the Johnsons. The family consists of Mr and
Mrs Johnson. Mrs Johnson's first name is Alice. She is
thirty-eight and has been a secretary for twelve years.
Her husband is Edward, thirty-nine years old, and he
has been a teacher for fifteen years. Their two children
are Kate and Tom. They both go to the local school in
Woodend.
Now look at the picture of Woodend on the opposite page and find out where you buy the mentioned
articles below. Make sentences as shown.
__________________________________________________________________________________
If I want to buy beefsteaks, I go to the butcher's or the supermarket.
2.
__________________________________________________________________________________
3.
4.
5.
6.
7.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
1.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Words to be used:
Ku
Læ
Now look at the picture of Woodend again. Find out where you would go if you want to get/have/go to/
or report something. Make sentences as shown.
Forlaget Delta
5
To be i nutid og datid
Repetition
e ntal
e ntal
to be i nutid
to be i datid
I am
jeg er
1. pe rs on
I was
jeg var
2. pe rs on
you are
du/De er
2. pe rs on
you were
du/De var
he is
han er
he was
han var
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
1. pe rs on
3. pe rs on
3. pe rs on
she is
hun er
it is
den/det er
she was
hun var
it was
den/det var
fle rtal
fle rtal
1. pe rs on
we are
vi er
1. pe rs on
we were
vi var
2. pe rs on
you are
I er
2. pe rs on
you were
I var
3. pe rs on
they are
de er
3. pe rs on
they were
de var
REGEL - Nutid: På engelsk er der 3 muligheder af udsagnsordet to be, nemlig am, are og is. Læg
mærke til, at det altid hedder is i 3. person ental og are i flertal.
REGEL - Datid: På engelsk er der 2 muligheder af udsagnsordet to be, nemlig was og were. Læg
mærke til, at det altid hedder was i 1. og 3. person ental og were i flertal.
Indsæt to be i nutid eller datid.
jeans = cowboybukser
1.
2.
town hall = rådhus
My name ______ Kate and I ______ fourteen years old.
Yesterday I _______ in Woodend with my mother and brother.
We ________ in many shops to look for a pair of jeans for my brother.
Læ
3.
to see = at besøge
4.
5.
In London they ________ in a cinema because the weather _______ awful.
It _______ cold almost all day, but now the sun _______ shining.
Ku
6.
Last month my father ________ in London to visit some old friends.
7.
Many years ago Woodend ______ a little town and there ______ only a few people.
8.
Today the town ______ big and there ______ many shops.
9.
_______ you in the country last Wednesday to see your aunt and uncle?
10.
No, I _______ at home all day .
11.
Today you _______ at school together with Kate and Tom.
12.
But yesterday you _______ in the old town hall to listen to pop music.
13.
It _______ not a place where they used to have music of that kind.
6
Let's do it: Step four
Write in English (Blandede tider af to be)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Danmark er et lille land.
Danmark ligger i Nordeuropa.
Der er omkring 5.000.000 indbyggere i dag.
Der var ikke så mange i gamle dage.
Mange turister besøger landet om sommeren.
De kommer fra Tyskland, Norge og Sverige.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
lake = sø
Northern Europe = Nordeuropa
to visit = at besøge
tourist = turist
stream = å
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Læ
9.
Det er varmt nogle gange i Danmark.
Det var varmt i går.
København er hovedstaden.
Der var mange turister på stranden.
Jens og Karina var der også.
Der er søer og åer i Danmark.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
about = omkring
inhabitant = indbygger
in the past = i gamle dage
is situated = ligger (her)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
10.
11.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ku
12.
________________________________________________________________
Find the odd word in each group and underline it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Africa
summer
table
badminton
glove
doctor
nice
Spain
water
chair
squash
tie
lawyer
happy
Italy
spring
cupboard
football
foot
postman
beautiful
Norway
autumn
sofa
tennis
shoe
teenager
jump
France
winter
coat
table tennis
sock
teacher
ugly
Forlaget Delta
7
To be i førnutid og førdatid
Repetition
e ntal
to be i førnutid
e ntal
to be i førdatid
1. pe rs on
I have been
jeg har været
1. pe rs on I had been
jeg havde været
2. pe rs on
you have been
du/De har været
2. pe rs on you had been
du/De havde været
he has been
han har været
he had been
3. pe rs on
han havde været
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
3. pe rs on
she has been
hun har været
it has been
den/det har været
fle rtal
she had been
hun havde været
it had been
den/det havde været
fle rtal
1. pe rs on
we have been
vi har været
1. pe rs on we had been
vi havde været
2. pe rs on
you have been
I har været
2. pe rs on you had been
I havde været
3. pe rs on
they have been
de har været
3. pe rs on they had been
de havde været
Det kan være svært at forstå forskellen mellem førnutid og førdatid. Men prøv nu alligevel.
REGEL - Førnutid fortæller om en handling eller forbindelse mellem noget fortidigt og nu. På dansk siger
vi har været.
På engelsk er der to muligheder nemlig has been eller have been. I 3. person ental hedder det altid
has been og i flertal altid have been.
REGEL - Førdatid fortæller om en handling eller forbindelse mellem noget, der gik forud for det, man
udtrykker med datid. På dansk siger vi havde været.
På engelsk er der heldigvis kun en mulighed nemlig had been.
Indsæt to be i førnutid
1.
Tom ________ ________ at school today.
Læ
2.
The teacher ________ ________ in the country many times.
3.
4.
5.
I ________ ________ at home the whole day.
Alice and her husband ________ ________ at work in Woodend.
My mother ________ ________ shopping in London.
Ku
6.
Kate and her friend ________ ________ to town.
7.
The young woman ________ ________ in the park all day.
Indsæt to be i førdatid
1.
It ________ ________ a nice day in Paris.
2.
We ________ ________ at the beach every day.
3.
The weather ________ ________ wonderful, but suddenly it started to rain.
4.
Tom said that his uncle ________ ________ on a business trip,
before he came to visit them.
5.
8
The uncle ________ ________ in Rome, Italy.
Let's do it: Step four
Write in English (blandede tider af to be i førnutid og førdatid)
1.
2.
3.
4.
5.
Jeg har været i Sverige.
Min ven havde også været i Sverige.
Mr og Mrs Johnson har været på ferie.
De har været på Kreta hvert år.
De har været hos lægen mange gange i år.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Min søster havde været der i går.
Har I været i Portugal?
Ja, vi har været i landet mange gange.
Tom har altid været glad for sit arbejde.
Kate har været ude hele dagen.
on holiday = på ferie
to the doctor = hos lægen
to Sweden = i Sverige
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Crete = Kreta
this year = i år
6.
7.
8.
9.
10.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ku
Læ
Find ten countries and write them on the lines in Danish.
Forlaget Delta
1.
____________________
2.
____________________
3.
____________________
4.
____________________
5.
____________________
6.
____________________
7.
____________________
8.
____________________
9.
____________________
10.
____________________
9
Activity page I - detective work
The first part of the sentence below describes the clue
- you should then add "so the burglar must" or "can´t"
- and then choose your conclusion to complete the
sentence.
For example "The detective has found a big shoe, so
the burglar must have big feet."
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
The famous detective Sherlock Holmes is investigating
a burglary at this house in Woodend. As you can see
he has found several clues. It is now your job to draw
six conclusions from this evidence and find out who the
burglar is.
Draw lines from clue to conclusion:
Conclusion
1. There is lipstic on the glass,
2. The detective has found the burglar's coat and scarf,
3. There is blood on the floor,
4. The whisky bottle on the table is empty,
5. The music system has been taken,
be a music fan
be injured
be a man
be cold
be drunk
Ku
Clue:
so the burglar
must
can't
Now describe the person:
He/she
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10
Let's do it: Step four
To have i nutid og datid
e ntal
to have i nutid
e ntal
to have i datid
1. pe rs on
I have
jeg har
1. pe rs on
I had
jeg havde
2. pe rs on
you have
du/De har
2. pe rs on
you had
du/De havde
he has
han har
he had
han havde
she has
hun har
she had
hun havde
it has
den/det har
it had
den/det havde
3. pe rs on
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
3. pe rs on
fle rtal
fle rtal
1. pe rs on
we have
vi har
1. pe rs on
we had
vi havde
2. pe rs on
you have
I har
2. pe rs on
you had
I havde
3. pe rs on
they have
de har
3. pe rs on
they had
de havde
REGEL - Nutid: På engelsk er der 2 muligheder af udsagnsordet to have, nemlig have og has.
Du skal lægge mærke til, at det altid hedder has i 3. person ental og have i alle personer i flertal.
REGEL - Datid: På engelsk er der heldigvis kun 1 mulighed af udsagnsordet to have, nemlig had.
Indsæt to have i nutid eller datid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
The pupils_______ a lot of homework to do last year.
This year they ______ not so much work to do at school.
Their parents _______ a nice trip to France last spring.
delicious = lækker(t)
meal = måltid
no money = ingen penge
the Parisian = pariseren
someone = en eller anden
their = deres
In Paris they ______ a delicious meal at a restaurant downtown.
The Parisians _______ summer clothes on, because the weather was fine.
They ______ a long weekend once a month.
Ku
Læ
Write in English
1.
Børnene havde en god tur til Paris sidste forår.
2.
Kate og Tom har cykler.
3.
Kate og Tom har deres cykler uden for huset.
4.
Kate har en sort og lyserød mountain bike.
5.
Tom har en blå mountain bike.
6.
Sidste efterår havde han ingen cykel, fordi han ingen penge havde.
1.
________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________________
4.
________________________________________________________________________________
5.
________________________________________________________________________________
6.
________________________________________________________________________________
Forlaget Delta
11
To have i førnutid og førdatid
e ntal
to have i førnutid
e ntal
to have i førdatid
1. pe rs on
I have had
jeg har haft
1. pe rs on
I had had
jeg havde haft
2. pe rs on
you have had
du/De har haft
2. pe rs on
you had had
du/De havde haft
he has had
han har haft
he had had
han havde haft
she has had
hun har haft
she had had
hun havde haft
it has had
den/det har haft
it had had
den/det havde haft
3. pe rs on
1.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
3. pe rs on
2.
Mr Johnson ______ ______ much work to do.
3.
The children ______ ______ a lot of homework this week.
fle rtal
fle rtal
1. pe rs on
we have had
vi har haft
1. pe rs on
we had had
vi havde haft
2. pe rs on
you have had
I har haft
2. pe rs on
you had had
I havde haft
3. pe rs on
they have had
de har haft
3. pe rs on
they had had
de havde haft
REGEL - Engelsk førnutid:
Førnutid og førdatid på engelsk dannes på nøjagtig
samme måde. Hvis du skal danne førnutid af to have
tages hovedudsagnsordets korte tillægsform,
hvilket er had. Derefter sættes hjælpeudsagnsordet i nutid foran, hvilket er have eller has
(3. person ental). Den sammensatte tid bliver have
had eller has had.
REGEL - Dansk førdatid:
På lignende måde dannes førdatid. Hovedudsagnsordets korte tillægsform er haft.
Derefter sættes hjælpeudsagnsordet i datid,
hvilket er havde, og den sammensatte tid bliver
havde haft.
REGEL - Engelsk førdatid:
På lignende måde dannes førdatid. Først tages
hovedudsagnsordets korte tillægsform, dvs
had, og foran sættes datidsformen af to have,
hvilket er had. Den sammensatte tid bliver had had.
Læ
REGEL - Dansk førnutid:
Når du på dansk danner førnutid af at have,
tager du den korte tillægsform af hovedudsagnsordet, der hedder haft. Derefter tager du
hjælpeudsagnsordet af at have i nutid. Det er
har, og når du sammensætter disse to udsagnsord,
får du har haft.
Indsæt førnutid af to have
Ku
We ______ ______ a farm in the country until recently.
Indsæt førnutid eller førdatid af to have
1.
I ______ never ______ a bike until my grandfather gave me one last month.
2.
______ you ______ breakfast this morning?
3.
Kate ______ never ______ any accidents.
12
Let's do it: Step four
Write in English (Blandede tider)
I starten af hver sætning skal du angive forkortelser for den grammatiske tid
Nutid = n
Datid = d
Førnutid = fn
Førdatid = fd
Jeg har en søster og en bror i London.
For mange år siden havde jeg en onkel i Australien.
Min onkel i Australien har haft en gård i Queensland.
Han har haft mange får og nogle heste.
Min tante i Australien havde haft en slem forkølelse en vinter.
Børnene havde haft meget at gøre på gården.
Lægen sagde, at han havde haft mange patienter.
Farmerne har haft mange problemer med kænguruerne.
Australien er et kontinent med bjerge, sletter, floder og byer.
Urbefolkningen har haft mange problemer med nybyggerne.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
aborigines = urbefolkning
cold = forkølelse
continent = kontinent
1.
(
kangaroo = kænguro
one winter = en vinter
patient = patient
plain = slette
problem = problem
settler = nybygger
) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.
(
) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.
(
) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.
(
) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.
(
) __________________________________________________________________________
Læ
__________________________________________________________________________
6.
(
) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(
) __________________________________________________________________________
Ku
7.
__________________________________________________________________________
8.
(
) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9.
(
) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10.
(
) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Forlaget Delta
13
Do you live in a haunted house?
Read first about the guide to ghosts on this page.
There are quite a few different kinds of ghosts some are friendly - some are not!
Have you seen any of these ghosts?
bat = flagermus
ghost = spøgelse
invisible = usynlig
persuade = overtale
traveller = rejsende
wolf = ulv
coffin = kiste
creature = væsen
full moon = fuldmåne
count = grev(e)
machine = maskine
mean = ondskabsfuld
refuse = nægte
silver = sølv
twin = tvilling
turn into = forvandles
haunted house = spøgelseshus
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
bullet = kugle
famous = berømt
human = menneske
noise = lyd
throw = kaste
victim = offer
Guide to ghosts
1. Vampire
A vampire drinks the blood of
living people. Count Dracula is the
most famous of all vampires: A
vampire hypnotizes his victims makes them fall asleep. When the
victims die, they become vampires
themselves.
2. Doppelganger
A doppelganger is your double,
or twin. If you meet your
doppelganger, it means you are
going to die soon.
Læ
3. Kelpie
A kelpie is a Scottish ghost. It looks
like a horse. Kelpies persuaded travellers to cross rivers on their backs.
Then they drowned the travellers.
Ku
4. Poltergeist
A poltergeist is invisible. It is mean
and likes to move things around
everywhere. It often throws
objects across a room, moves
furniture, turns lights or machines
on or off.
5. Werewolf
A werewolf is a person who turns
into a wolf-like creature when there
is a full moon. Werewolves eat
human flesh. You can only kill them
with a silver bullet.
14
Let's do it: Step four
Superstition or what?
Now, answer the questions
1. What does a vampire drink?
2. What happens to the victims when they die?
3. What is a werewolf?
4. Does a werewolf drink blood?
5.
6.
7.
8.
How can you kill a werewolf?
Can you see a poltergeist?
What does a poltergeist do?
What does it mean if you meet your doppelganger?
_______________________________________________________________________________
2.
_______________________________________________________________________________
3.
_______________________________________________________________________________
4.
5.
6.
7.
8.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
1.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Now, look at Count Dracula's castle and answer the questions
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
Where is the Kelpie?
What do you see on the floor behind the wall ?
Where is the dobbelganger?
How many bats are there?
How can you see that the poltergeist is present ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Læ
7.
Where is Dracula?
How many werewolves are there?
How many pillars are there on the first floor ?
How many coffins are there?
Which creature is on the second floor ?
8.
9.
10.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ku
Haunted houses are not always old houses or castles. Sometimes ghosts haunt new houses, too. Have you noticed
any of the following signs where you live? Answer yes or no.
1.
One of the rooms always feels cold.
4.
You hear strange noises: laughing, crying or
yes ___ no ___
footsteps somewhere in your house.
2.
Your dog or cat refuses to enter the house.
yes ___ no ___
yes ___ no ___
5.
Objetcs move around: plates fly across, the
3.
Lights go on and off.
washing machine goes on and off.
yes ___ no ___
yes ___ no___
Analysis: You score one point for every Yes answer.
6.
You can smell something strange: for example there
1-3 points: You haven't got a ghost - just a good imagination.
is a smell of flowers even in winter.
4-6 points: Maybe your house is haunted! Or perhaps you
yes ___ no ___
have a very strange family!
Forlaget Delta
15
Questions
Omskrivning med do i
spørgende sætninger i nutid
Du har lært, at man kan stille spørgsmål med to be og
mådesudsagnsordene (can, may, must, shall og will),
og iøvrigt også med to have. Man kan også bruge de
spørgende stedord (what, how, where, who, whose,
why, when og which).
Men langt de fleste spørgende sætninger på engelsk er
opbygget på en bestemt måde. Man siger, at man
omskriver med „do“, der egentlig betyder gøre, men
den betydning er helt forsvundet i dag.
I nutid hedder hjælpeudsagnsordet do
og i 3. person ental does (der tilføjes et (e)s som
på alle almindelige udsagnsord).
I datid hedder hjælpeudsagnsordet altid did.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Do er et hjælpeudsagnsord, der retter sig efter
personer, tal og tid. Hovedudsagnsordet, det
vigtigste udsagnsord, må ikke bøjes, dvs
hovedudsagnsordet står ALTID i navneform.
REGEL - Englænderne siger: After do, does and
did always infinitive - eller på dansk: Efter do, og
de bøjede former does og did, skal man altid
bruge navneform af hovedudsagnsordet.
Husk altid at starte sætningen med hjælpeudsagnsordet do eller does.
Det er hjælpeudsagnsordet, der fortæller tiden.
Do
Eksempel.
Hjælpeudsagnsord
I
know
person eller ting
hovedudsagnsord
Madonna
genstandsled
Her er vist, hvordan en sætning er bøjet igennem de forskellige personer. Skriv selv videre.
Ental nutid
Do I know Madonna?
2. person
Do you know Madonna?
________________________________
Kender jeg Madonna ?
____________________________________________
Kender du Madonna ?
3. person
Does he know Madonna?
____________________________________________
3. person
Does she know Madonna?
____________________________________________
3. person
Does it know Madonna?
____________________________________________
1. person
Do we know Madonna?
____________________________________________
2. person
Do you know Madonna?
____________________________________________
Læ
1. person
Ku
Flertal nutid
3. person
Do they know Madonna?
____________________________________________
Indsæt den rigtige form af do
1.
_______ I have a banana?
6.
_______a werewolf eat human flesh?
2.
_______ she go to school?
7.
_______Kate and Tom go to school?
3.
_______ you run fast?
8.
_______we enjoy ourselves?
4.
_______ they work in town?
9.
_______Tom work in the garden?
5.
_______ it eat horses?
16
10.
_______his sister run to work?
Let's do it: Step four
Indsæt det rigtige hjælpeudsagnsord (do eller does) og det rigtige hovedudsagnsord. Udsagnsordene
skal kun bruges een gang.
Bagefter oversættes sætningerne til dansk.
Words to be used:
Hjælpeudsagnsord: do, do, do, do, does, does, does,
Hovedudsagnsord: catch, drink, drink, eat, go, paint, tell,
1. __________________________________
2. _______ Dracula _______ blood?
2. ___________________________________
3. _______ you _______ to school?
3. ___________________________________
4. _______ a horse _______ water?
4. ___________________________________
5. _______ we _______ the house once a year?
5. ___________________________________
6. _______ she _______ him a story every evening?
6. ___________________________________
7. _______ cats _______ mice?
7. ___________________________________
Draw lines:
1.
Does the boy drink his milk?
2.
Do the pupils make their homework?
3.
Does the pupil make his homework?
4.
Do they read their newspaper?
5.
Does the farmer see a fox?
6.
Do they read their newspapers?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
1. _______ I _______ meat?
Ku
Write in English.
1.
Giver du læreren et æble hver dag?
2.
Køber han to æbler?
3. Får pigen en gave?
4.
Glemmer hun hans navn?
5.
Drikker vi et glas vand hver morgen?
6.
7.
8.
9.
10.
Læser de deres avis?
Ser bonden en ræv?
Drikker drengen sin mælk?
Laver eleven sine lektier?
Læser de deres aviser?
Laver eleverne deres lektier?
Falder katten ned fra træet?
Drikker du øl?
Skriver I et brev?
Betaler jeg rejsen?
Løber pigerne hurtigt?
1. _______________________________
6. ____________________________________
2. _______________________________
7. ____________________________________
3. _______________________________
8. ____________________________________
4. _______________________________
9. ____________________________________
5. _______________________________
10. ____________________________________
Forlaget Delta
17
Questions
Omskrivning med do i
spørgende sætninger i datid
På de foregående sider lærte du at omskrive med do i nutid. Nu skal du arbejde med datid, og her er arbejdet
meget lettere, fordi hjælpeudsagnsordet kun har en form - nemlig did. Du skal altså opbygge dine sætninger på
nøjagtig samme måde som ved nutid, blot skal du huske at sætte did i stedet for do eller does.
Hovedudsagnsordet er naturligvis også uforandret.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Write in English
Blæste det i går?
Solgte grønthandleren to æbler?
Stjal tyven 500 kr?
Lærte eleverne at stave?
Lavede tømreren et fint hus?
6.
7.
8.
9.
10.
Sov familien hele natten?
Arbejdede manden hver dag?
Kom hunden ind i huset?
Fangede politiet tyven ?
Betalte familien 50.000 pund for huset?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ku
Læ
Opposites! Make a list of these words and their opposites.
Write the words in English and Danish.
18
Let's do it: Step four
Regelmæssige udsagnsord
Nutid og datid
Repetition af regelmæssige udsagnsord
e ntal
to work i nutid
e ntal
to work i datid
I work
jeg arbejder
1. pe rs on
I worked
jeg arbejdede
2. pe rs on
you work
du/De arbejder
2. pe rs on
you worked
du/De arbejdede
he works
han arbejder
he worked
han arbejdede
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
1. pe rs on
3. pe rs on
she works
hun arbejder
it works
den/det arbejder
fle rtal
3. pe rs on
she worked
hun arbejdede
it worked
den/det arbejdede
fle rtal
1. pe rs on
we work
vi arbejder
1. pe rs on
we worked
vi arbejdede
2. pe rs on
you work
I arbejder
2. pe rs on
you worked
I arbejdede
3. pe rs on
they work
de arbejder
3. pe rs on
they worked
de arbejdede
REGEL - Nutid:
Alle regelmæssige udsagnsord på engelsk, undtagen modalverber, tilføjer -s
eller -es i 3. person ental, fx she helps, he goes m.m.
Datid:
Alle regelmæssige udsagnsord på engelsk, undtagen modalverberne, tilføjer -d
eller -ed, fx she lived, he painted m.m.
Indsæt nutid eller datid af udsagnsordet i parentes
The greengrocer ____________ his shop last Wednesday. (open)
Læ
1.
2.
3.
4.
Last Monday the teacher ____________ to some pupils because they hadn't been at school. (talk)
Yesterday the boy and the girl ____________ with their dog in the wood. (play)
Today many people ____________ the poor in Woodend. (help)
Ku
5.
Many years ago my uncle ____________ in Australia, but now he ____________ in London. (live/ live)
6.
Every day the old lady ____________ to the music. (listen)
7.
She ____________ to ____________ to Bach. (want/listen)
8.
The bandit ___________ the bank last Wednesday. (rob)
9.
The robber ___________ all the questions from the police. (answer)
10.
The prisoners ____________ over the wall at Christmas time. (jump)
11.
Every morning the teacher ____________ the lazy pupil. (help)
Forlaget Delta
19
Regelmæssige udsagnsord
Førnutid og førdatid
Førnutid og førdatid af to have er gennemgået på side 12, men en kort repetition skader nok ikke!
REGEL - Førnutid. Man danner førnutid af regelmæssige udsagnsord ved at tage nutidsformen af
hjælpeudsagnsordet to have og efterstille hovedudsagnsordet i kort tillægsform (den samme form som datid).
Eksempel: "Jeg har hjulpet læreren" bliver på engelsk til: "I have helped the teacher."
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
REGEL - Førdatid. Man danner i princippet førdatid på samme måde som førnutid, blot skal man erstatte
nutidsformen af to have med datidsformen, dvs had.
Eksempel:"Jeg havde hjulpet læreren" bliver til: "I had helped the teacher."
Write in English
deliver = aflevere
promise = love
own = egen/eget
Angiv i parenteserne forkortelsen for den grammatiske tid:
førnutid = fn og førdatid = fd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jeg har hjulpet min mor mange gange i køkkenet.
Jeg havde også hjulpet min tante og onkel.
Elvis Presley har ønsket at synge mange gange.
Men han har også lyttet til sin egen musik.
Dracula har malet sin dør.
Min ven Michael havde leget med sin hund.
Elvis Presley har aldrig talt med Dracula.
Postbudet har åbnet døren for at aflevere et brev.
Vi havde lovet læreren at lave lektier.
Bageren i Woodend havde malet sine vinduer.
Læ
1. (____) __________________________________________________________________________
2. (____) __________________________________________________________________________
3. (____) __________________________________________________________________________
Ku
4. (____) __________________________________________________________________________
5. (____) __________________________________________________________________________
6. (____) __________________________________________________________________________
7. (____) __________________________________________________________________________
8. (____) __________________________________________________________________________
9. (____) __________________________________________________________________________
10. (____) __________________________________________________________________________
20
Let's do it: Step four
Regelmæssige udsagnsord
Blandede tider. Udfyld skemaet.
Englis h
Danis h
Danis h
Englis h
hun leger
he wanted
hun havde malet
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
she worked
the girl promised
pigen hjalp
she has talked
hun lyttede
he promisses
vi ønsker
they had opened
han har åbnet
they walked
I gik
I have listened
du har arbejdet
we had played
jeg ser på
they thanked
hunden leger
I had looked at
hun ønsker noget
She has switced on
de har boet
(the radio)
Kate slukker
you painted
(radioen)
Tom leger
Mr Johnson has
thanked
hun havde travlt
Ku
Læ
we finished
Find the odd word in each group and underline it.
coffee
tea
milk
juice
fruit
beer
Forlaget Delta
meat
lamb
chicken
cow
dog
bird
bag
suitcase
briefcase
gloves
handbag
paperbag
Germany
Holland
French
Sweden
Norway
Australia
lorry
bus
car
automobile
van
bike
Danish
Swedish
Spanish
German
Portuguese
England
21
Activity page II
Kate and Tom's schoolfriend is on holiday in Australia.
Read the letter and fill in the missing words from the list below.
look it up
sharks
Michael
might
put on
soon
souvenir
summer clothes
take
thought
throw away
Tom
turned off
watch
winter
wouldn’t
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Australia
couldn’t
is
Kate
Trinity Bay January 2001
Hi! __________ and __________
I' m now in ________________, Trinity Bay. ________________ in your atlas if you don´t know
where it _______. Do you know that it is summer here when you have ______________? It is very
warm now so I have to ______________ light ___________________________. The hotel is super
but it is hot at night because they have _____________ the air conditioning.
Last week I went to the northern part of Queensland to ___________ the dangerous
crocodiles. I wanted to ____________ a picture of a big crocodile but I ____________ because the
animal__________ stop moving. Actually I was scared because I ____________ that the crocodile
__________ eat me. Tomorrow I have planned to visit the Great Barrier Reef - out in the Pacific
Ocean - to see all the different kinds of ____________. Don't ____________ this letter - keep it
as a __________.
I hope you are doing fine. See you ____________ at school again.
Læ
__________________________________
Have you got a pen friend? Do you know how to start your first letter?
This model letter may help you. Fill in the empty spaces.
Dear ____________ (friend's name)
_______________ (place and date)
Ku
Hello! I'm your new pen friend! My name is ____________ and I live in a ____________(big town/small town/
village) called ____________. I'm ____________ years old. My mother works as a -/is a
______________(name of job). My father is a _________________(name of job). I have
_____________(no/1/2/3/4/5 brother(s) and sister(s). Our family pets are ___________________
(description/names). I learn English ____________ hours every week. I've been learning English for
____________ years. I'm sending you a photo of myself with this letter. I hope you like it. Write soon!
Best wishes, ____________________(your name)
22
Let's do it: Step four
Henførende stedord
who - which - whose
De henførende stedord , der, som navnet antyder, kan stå i stedet for personer eller ikke-personer,
hedder på dansk enten som, der eller hvis:
(Pigen, som sidder ved siden af mig, er min ven)
(Hunden, der gnaver et kødben, hedder Toby)
(Pigen, hvis kjole er gul, er høj)
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Eks:
Regel:
På engelsk bruges:
who (som eller der på dansk) om personer.
which (som eller der på dansk) om ikke - personer - døde ting.
whose (hvis på dansk) om personer og ikke-personer.
Now, fill in the correct form of who, which or whose.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Columbus, _______ was a clever sailor, discovered America in 1492.
Columbus, _______wrote many letters to Spain, came back after some years.
Some of the letters, _________ have become famous today, can be seen in museums.
The men _______ sailed with Columbus at that time, didn't get rich.
Seventy-two years later William Shakespeare, _______ also became famous, was born in England.
William Shakespeare, ___________ plays became world famous, is still performed at theatres.
Læ
Write in English
1.
Drengen, som er min ven, er 14 år gammel.
2.
Hunden, der sidder ved træet, hedder Toby.
3.
Katten, hvis hale er hvid, hedder Snowy.
4.
Huset, som er rødt, er gammelt.
5.
Brevet, der ligger i vinduet, er Kates.
6.
Kjolen, som er mørkeblå og lyserød, er gammel.
7.
Drengene, som har mørkegrønne og gule bukser, går i skole.
8.
Læreren, hvis skjorte er lilla og orange, kaldes "slagteren".
1.
_______________________________________________________________________________
Ku
2.
_______________________________________________________________________________
3.
_______________________________________________________________________________
4.
_______________________________________________________________________________
5.
_______________________________________________________________________________
6.
_______________________________________________________________________________
7.
_______________________________________________________________________________
8.
_______________________________________________________________________________
Forlaget Delta
23
Test your knowledge
Repetition
1.
Indsæt to be i nutid eller datid
My name _______ Tom and my sister's name _______ Kate. Every day I _______ at school. My sister
and her friends _______ at school, too. Many years ago my uncle_______ in Australia. There _______ many
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
strange animals there. He _______ there together with his wife. Later they _______ in London and now they
_______ at home in their house.
2.
Indsæt to be i førnutid
I ________ ________ out in the country to visit some friends, but now I'm back in London. I ________
always________ fond of parties and one night we went to a late party. Ever since that night they say that the
hosts ________ ________ very tired.
3.
Indsæt to be i førdatid
It ________ ________ a lovely day, and some of the children ________ ________ helpful. In the afternoon
they ________ ________ to the beach where there were many people.
4.
Indsæt to have i nutid eller datidd
Today we ________ many different subjects at school. In former times they only ________ a few. Many
teachers ________ a nice time at school but they ________ a lot of homework. I ________ many friends there
and we ________ to stay at school the whole day.
Indsæt been eller had
Læ
5.
Dracula has ________ a castle in Transylvania. He has ________ a count, too. Many people have ________
afraid of him. He has ________ many assistants who have ________ vampires. Dracula´s castle has ________
Ku
empty of people in the daytime but at night the Count and his vampires have ________ much to do.
6.
Indsæt det spørgende stedord
_________ old are you ? __________ is your school ? Do you know __________ the teacher will be back ?
__________ is his car ? I don't know __________ it is. __________ time is it ? __________ way is it ?
________ book is it ? ________ will the mechanic be back ?
24
Let's do it: Step four
7.
Indsæt det rigtige mådesudsagnsord
You ________ not smoke here in the kitchen. You ________ go outside if you want to smoke.
The chef said to his assistants that they ________ have clean hands. Some guests ________complain.
If you do it again I ________ fire you.
8.
Indsæt do, does eller did
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
_______ you have time for it now? ________ she go to the cinema yesterday?
________ you go there last Saturday, too? ________ he have to work here now?
9.
Indsæt det rigtige forholdsord
(Disse ord skal bruges - above, behind, beside, in, under - og kun en gang)
The mother sat ___________ the tree. ___________ her was her husband. They couldn't see their children.
Maybe the boy was ________ the tree and the girl ________ it.
They couldn't be ________ it because they couldn't fly.
10.
Indsæt følgende udsagnsord i den rigtige tid: be, be, come, drink, fall, go, invite, see.
Yesterday I ________ for a walk. I __________ my old teacher. He _________ together with his wife.
Last Friday she had _________ an old friend, Lisbeth, for dinner but the guest ________ in front of their house.
Some people say that it was because she ________ a bottle of wine two hours before she ________ to the house.
I am sure it ________ gossip.
Indsæt den rigtige form af to do i nutid eller datid.
Læ
11.
________ he go to work on Sundays ? ________ the children eat meat and vegetables every evening ?
________ the policeman walk in the street every night? ________ the robber go into the bank to get
Ku
some money?
12.
Indsæt den rigtige form af to do i datid
________ the men get something to drink ? ________ I get some help yesterday ?
________ the passengers in the plane drink wine with their dinner ? ________ Dracula sleep all night ?
Forlaget Delta
25
Uregelmæssige udsagnsord
Førnutid og førdatid I
Du har lært, at de fleste engelske udsagnsord er regelmæssige, dvs. de tilføjer -d eller -ed til navneformen i datid.
Men der er også en række uregelmæssige udsagnsord, og dem må du lære udenad.
På side 20 har du arbejdet med at danne førnutid og førdatid af regelmæssige udsagnsord. Nu skal du arbejde
med de uregelmæssige udsagnsord i førnutid og førdatid.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
REGEL - Førnutid: Man danner førnutid af uregelmæssige udsagnsord ved at tage nutidsformen af
hjælpeudsagnsordet to have og efterstille det uregelmæssige udsagnsords tillægsform. Tillægsformen er
den 3. række af de uregelmæssige udsagnsord bagest i hæftet side 40.
Eks: "Jeg har bygget et hus" bliver til "I have built a house."
REGEL - Førdatid: Man danner førdatid på samme måde som førnutid, blot skal du huske at erstatte
nutidsformen af to have med datidsformen af to have.
Eks: "Jeg havde bygget et hus" bliver til "I had built a house."
Her er en liste over 10 uregelmæssige udsagnsord.
Hent hjælp på side 40 og udfyld skemaet
Navne form
Læ
Engelsk
(to) beat
Dansk
Datid
Engelsk
Tillægs form
Dansk
Engelsk
Dansk
at slå
(to) build
Ku
(to) fly
(to) hit
(to) lose
(to) sing
(to) sit
(to) swim
(to) throw
(to) win
26
Let's do it: Step four
Indsæt førnutid: (anvend hovedudsagnsordet i parentes)
1.
The pilot ________ ________ his aeroplane many times. (fly)
2.
The children ________ ________ a song in the local church. (sing)
3.
They ________ ________ everything gambling in Las Vegas. (lose)
4.
The teacher ________ ________ in an armchair. (sit)
5.
We ________ ________ a new house instead of the old one. (build)
1.
2.
3.
4.
5.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Indsæt førdatid: (anvend hovedudsagnsordet i parentes)
The old lady ________ ________ the boy with her umbrella.(hit)
The two young girls ________ ________ across the lake. (swim)
The famous sailor ________ ________ the world record in Around the World Race. (beat)
Kate ________ ________ the ball over the wall. (throw)
The young couple who ________ ________ all their money in Las Vegas
________ ________ their money back. (lose, win)
Write in English (blandede tider)
Indbyggerne har bygget deres hus på et bjerg.
Hr og fru Johnson har vundet en rejse til Australien.
Eleverne havde svømmet længe i svømmehallen, så de var trætte.
Købmanden havde tabt sin pung, så han kunne ikke betale for varerne.
Læreren har slået eleven med en bog.
Eleven havde siddet længe på stolen, fordi han var træt.
Postbudet har kastet alle brevene foran døren.
Piloterne havde fløjet over Frankrig mange gange.
Eleverne har sunget en sang i skolen hver mandag morgen, men nu gør de det ikke mere.
Madonna har slået sin egen rekord.
Læ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ku
3.
______________________________________________________________________________
4.
______________________________________________________________________________
5.
______________________________________________________________________________
6.
______________________________________________________________________________
7.
______________________________________________________________________________
8.
______________________________________________________________________________
9.
______________________________________________________________________________
10.
______________________________________________________________________________
Forlaget Delta
27
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Activity
page III
Party guests
Kate has just arrived at this strange party in Woodend.
Answer her questions by completing the sentences from the list below.
1.
2.
3.
Who is the teacher? He is the one _____________________________________________________
Who is Jim? He is the boy __________________________________________________________
Where is Kate's coat? It is the one __________________________________________________
Læ
4.
Where is the hostess? She is the lady __________________________________________________
5.
Whose dog is it? It belongs to the man _________________________________________________
who is playing the guitar
that is lying on the floor
who is dancing on the table
who has fallen asleep on the floor
Ku
Sentences to be used:
who is wearing the funny hat
Write in English 5 sentences about the party picture by using 5 prepositions (forholdsord).
For example: on, at, in front of, beside, under, near, behind, between, above etc.
1.
_______________________________________________________________________________
2.
_______________________________________________________________________________
3.
_______________________________________________________________________________
4.
_______________________________________________________________________________
5.
_______________________________________________________________________________
28
Let's do it: Step four
Word families
Put these words into their correct families. Each family has four words.
Words to be used:
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
pull - fields - push - mean - size - pronounce - entrance - single room - hill - exit understand - dentist - beach - nurse - try on - lake - speak - nylon - how much? double room - bill - reception - shop assistant - student -
Places
Hotel
Shopping
Occupation (jobs)
Signs
Ku
Læ
Language
Forlaget Delta
29
Uregelmæssige udsagnsord
Førnutid og førdatid II
Fortsættelse fra side 26
Her er yderligere 10 uregelmæssige udsagnsord. Hent hjælp på side 40 og udfyld skemaet.
Navne form
Engelsk
Dansk
Datid
Engelsk
Tillægs form
Dansk
Engelsk
Dansk
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
(to) bite
(to) burn*
(to) feed
(to) hide
(to) leave
(to) meet
(to) send
(to) shoot
(to) smell*
(to) speak
*Kan også bøjes regelmæssigt.
Indsæt det rigtige hjælpeudsagnsord samt tillægsformen
af udsagnsordet i parentes, således at sætningen bliver i:
førnutid:
Læ
1. The Australian pen friend ________ ________ the Johnsons a letter. (send)
2. The teacher ________ ________ an old school friend.(meet)
3. The men on the farm ________ ________ the old barn down. (burn)
4. The dangerous bear in the local Zoo ________ ________ many children, but now it is dead. (bite)
Ku
5. Count Dracular ________ ________ blood near his castle. (smell)
førdatid:
1. The queen ________ ________ to the Danish people. (speak)
2. The farmer ________ ________ his animals before sunset. (feed)
3. The workers ________ ________ the factory. (leave)
4. The fox ________ ________ itself in its fox earth. (hide)
5. The vet ________ ________ the old sick cow. (shoot)
30
Let's do it: Step four
Write in English. (blandede tider)
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Hunden har bidt postbudet i benet.
De gamle venner havde ofte mødt hinanden.
Kongen har forladt sit slot.
Børnene havde fodret dyrene.
De har skjult sig i skoven.
7.
8.
9.
10.
Læreren havde talt til eleverne mange gange om
problemet.
Ræven har lugtet hønsene.
Jægeren havde skudt fire kaniner.
De har brændt skoven for at dyrke jorden.
Madonna har sendt breve til sine fans.
____________________________________________________________________________
2.
____________________________________________________________________________
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
1.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ordstilling
REGEL - På engelsk har man ligefrem ordstilling. Det betyder, at grundleddet kommer før udsagnsleddet.
På dansk er sætningen -vejret er fint i dag - ligefrem, fordi grundleddet - vejret - kommer før udsagnsleddet er.
Eks:
Vejret er fint i dag (ligefrem) = the weather is fine today (ligefrem)
I dag er vejret fint (omvendt) = today the weather is fine (ligefrem)
Læ
Sådan finder du udsagnsleddet: Det ord, eller de ord, du kan sætte at eller jeg foran, er udsagnsled. I vores
eksempel ovenover kan vi sige - jeg er. Er er altså udsagnsled. Derefter spørger vi: hvem eller hvad plus
udsagnsleddet, dvs hvem er? Det er vejret. Vejret er altså grundled.
Altså: husk, at grundleddet kommer først i sætningen på engelsk - uanset ordstilligen på dansk!
Now, write in English:
Hun leger med hunden.
I går gik hun i skole.
I Australien er der mange dyr.
Ku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sidste år sendte jeg et brev til Tom og Kate.
For mange år siden var der ulve i de danske skove.
I onsdags kom eleven med et æble til læreren.
1.
________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________________
4.
________________________________________________________________________________
5.
________________________________________________________________________________
6.
________________________________________________________________________________
Forlaget Delta
31
Navneord
Regelmæssige
Du har lært, at de fleste engelske substantiver, navneord, er regelmæssige, dvs de i flertal tilføjer -s til
entalsformen. Eks. girl/girls, lamp/lamps etc. Men der er nogle få navneord, der i ental ender på en s-lyd.
Her er man nødt til at tilføje -es, da man ellers ikke kan høre flertalsformen. Eks. glass/glasses, box/boxes etc.
Flertal
Regel - flertal
girl
girls
ball
balls
Regelmæ ssige navneord
tilføjer - s til
entalsformen.
Indsæt den rigtige form af navneordet
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Ental
There are three ______________ in the wood. (fox)
I have one ______________ in my hand. (glass)
In the classroom there are ten ______________. (lamp)
Ental
Flertal
Regel - flertal
glass
glasse s
fox
foxe s
N ogle få regelmæ ssige
navneord tilføjer -e s til
entalsformen.
Ental
Flertal
The girl has her doll in a ______________ . (box)
There are two ______________ on the table. (box)
There are many _______________in Europe. (country)
Modern __________________ are in need of oil for
hero
tomato
Ental
b ab y
country
Regel - flertal
N ogle få navneord, der
ender på o, tilføjer nortomatoe s malt - e s til entalsformen.
their _____________ . (society/industry)
heroe s
Flertal
Regel - flertal
N ogle navneord ender
på y. - y efter konsonant
æ ndres til - ie plus s i
countrie s
flertal.
babie s
There were several ________________ to the
question. (reply)
The lady had two ______________ and one dog. (baby)
There were twenty-five _________________ in the two
______________ . (tomato/box)
Læ
There are seven ______________ in a week. (day)
The two old ______________ lived in England. (lady)
Uregelmæssige
Nogle engelske navneord er uregelmæssige, dvs de tilføjer ikke -s eller -es til entalsformen.
Dem må du lære udenad.
Ku
Nogle uregelmæssige navneord, der ender på -f eller -fe ændres således, at -f eller -fe i flertal fjernes, og i stedet
tilføjer man -ve plus s (flertals s)
The farmer has five ____________ but only one
Ental
Flertal
Regel - flertal
____________ . (calf/wife)
calf
calve s
In some ____________ it rains a lot. (country)
knife
knive s N ogle navneord ender
på - f eller - fe .
A cat has nine ____________ . (life)
life
live s
-f eller - fe æ ndres til
shelf
shelve s - ve plus s i flertal.
The two ____________ ran away. (thief)
wolf
32
wolve s
The boy cut the bread into two ____________ . (half)
Let's do it: Step four
Ental
Flertal
man
men
woman
wome n
fe e t
goose
ge e se
tooth
te e th
___________ . (man/wife)
The boy cut both his ___________ with his
N ogle navneord
forandre vokaler i
flertal, derfor må du
læ re dem udenad.
___________ (foot/knife).
Man has thirty-two ___________, two hands
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
foot
The three ___________ are on holiday with their
Regel - flertal
mouse
mice
child
children
ox
oxen
Ental
Flertal
sheep
sheep
The farmer had ten ___________ , four ___________
d eer
d eer
and five ___________ . (cow/pig/sheep)
fish
fish
co d
co d
plaice
plaice
trout
trout
and two ___________ . (tooth/foot)
P as p å!
The four ___________ played in the street. (child)
Regel - flertal
N ogle få navneord
æ ndres ikke i flertal.
Læ
Write in English.
1.
Der er ingen helte i skolen.
2.
Det unge par havde to babyer.
3.
Der var fem knive i skuffen.
4.
Der er mange lande i Europa.
5.
De to sultne ulve løb ind i skoven.
1.
2.
The hunter shot two ___________ . (deer)
6.
7.
8.
9.
10.
En kat har mange liv.
Der var mange køer, får og gæs på gården.
De gamle mænd og kvinder havde dårlige tænder.
Rævene fangede mus.
Glassene var på bordet.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ku
3.
The fisherman caught some ___________ .(fish)
4.
_____________________________________________________________________________
5.
_____________________________________________________________________________
6.
_____________________________________________________________________________
7.
_____________________________________________________________________________
8.
_____________________________________________________________________________
9.
_____________________________________________________________________________
10.
_____________________________________________________________________________
Forlaget Delta
33
Negative i nutid og datid
Nutid:
På siderne 16-18 er gennemgået omskrivning med do i spørgende sætninger i nutid og datid. Nu skal du arbejde
med negative - dvs. nægtelsen no. I nutid er der 2 muligheder. I 3. person ental hedder det doesn't og i alle
andre personer don't.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
REGEL - Du skal huske, at når du omskriver med do, does og did eller don't, doesn't eller didn't,
så skal udsagnsordet være i navneform.
SKRIV SMÅT
Question in English
Ental
Negative in English
Negative in Danish
1. pers. Do I know Cher?
___________________________
Nej, jeg kender ikke Cher.
No, I don't know Cher.
2. pers. Do you know Cher?
____________________________
No, you don't know Cher.
Nej, du kender ikke Cher.
3. pers. Does he know Cher?
____________________________
Nej, han kender ikke Cher.
No, he doesn't know Cher.
3. pers. Does she know Cher?
____________________________ ___________________________
3. pers. Does it know Cher?
____________________________ ___________________________
Flertal
1. pers. Do we know Cher?
____________________________ ___________________________
2. pers. Do you know Cher?
____________________________ ___________________________
3. pers. Do they know Cher?
____________________________ ___________________________
Datid:
I datid er der kun en mulighed, nemlig didn't
Udfyld skemaet som vist ovenfor
Læ
Question in English
SKRIV SMÅT
Negative in English
Negative in Danish
Ental
1. pers. Did I see the film?
____________________________
___________________________
No,
I didn't see the film.
Nej, jeg så ikke filmen.
2. pers. Did you see the film?
____________________________
___________________________
No,
you didn´t see the film.
3. pers. Did he ______________? ____________________________ ___________________________
Ku
3. pers. Did _________________? ____________________________ ___________________________
3. pers. ____________________? ____________________________ ___________________________
Flertal
1. pers. Did we ______________? ____________________________ ___________________________
2. pers. Did _________________? ____________________________ ___________________________
3. pers. ____________________? ____________________________ ___________________________
34
Let's do it: Step four
Udfyld skemaet . Write in English.
Question in English
Negative in English
Did Dracula go to school?
No, we didn't play.
Did they go by bus?
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
No, the teacher didn't talk too much.
Did she read a book?
No, I didn't read the comic.
Write in English (blandede tider)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Byggede de huset?
____________________________________________________
Nej, de byggede ikke huset.
____________________________________________________
Synger læreren i kirken ?
____________________________________________________
Nej, han synger ikke i kirken.
____________________________________________________
Kastede fangen et reb over muren? ____________________________________________________
Nej, han kastede ikke et reb.
____________________________________________________
A Mexican Bandit - cloze-test
Læ
Fill in the missing words from the list below
Many years ago a Mexican __________ came into a _______________. He put a silver dollar and a
__________ on the table and said, "I will give you this coin if you can shave me __________, but if you
Ku
__________ me I shall __________ you".
The barber didn't say anything and __________ him with a steady hand. When he had finished, the __________
said, "You have done your work well, but tell me were you not __________ of my __________?" "No,“ was
the ____________. "How is that possible?", the bandit said. "Well, I'll __________ you," said the __________,
"if I had been so __________ to cut you, I should at once have cut your __________".
Words to be used:
afraid
answer
bandit
barber's shop
cut
barber
desperado
pistol
shaved
shoot
tell
throat
unlucky
well.
Forlaget Delta
pistol
35
Uregelmæssige udsagnsord
Førnutid og førdatid III
Her følger de sidste 10 uregelmæssige udsagnsord. Udfyld skemaet, som du har gjort på siderne 26 og 30.
Navne form
Engelsk
Dansk
Datid
Engelsk
Tillægs form
Dansk
Engelsk
Dansk
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
(to) dream*
(to) fight
(to) hear
(to) light
(to) rise
(to) shake
(to) spend
(to) spoil
(to) teach
(to) think
*Kan også bøjes regelmæssigt
Indsæt det rigtige hjælpeudsagnsord, samt tillægsformen af udsagnsordet i parentes, således at
sætningen bliver i:
Førnutid
The farmer ________ ________ all his life in the country. (spend)
Læ
1.
2.
3.
The young cook ________ ________ almost all the food. (spoil)
The teachers ________ ________ the students how to behave in class. (teach)
Ku
Førdatid:
1.
The policemen ________ ________ that the prisoners would try to escape from jail. (hear)
2.
The young girl ________ ________ that she was in Paradise. (dream)
3.
The earth ________ ________ because of the earthquake. (shake)
4.
When they came to the dark and cold house they ________ ________ a fire. (light)
5.
The Indians ________ ________ for their freedom. (fight)
6.
The people ________ ________ against the tyrant. (rise)
36
Let's do it: Step four
Write in English. (Blandede tider)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
fire = bål
culture = kultur
earthquake = jordskælv
Spaniard = spanier
gold = guld
earth = jord
ashore = i land
crew = mandskab
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ku
Læ
10.
Columbus havde drømt at komme til Amerika.
Hans mandskab havde tilbragt uger på skibene, inden de gik i land.
De havde hørt om guld, før de rejste fra Spanien.
Nogle indianere havde rejst sig mod spanierne.
Europæerne havde ødelagt mange kulturer i Amerika.
Lærerne har lært eleverne om Columbus.
Indianerne har tændt bål ved skoven.
Soldaterne havde tænkt meget på Spanien.
Indianerne havde kæmpet for deres land.
Jordskælvet har rystet jorden.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Forlaget Delta
37
The
funny
page
Jimmy: Dad, can we have a dog for Christmas?
Father: Certainly not, we will have turkey as usual!
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
Mother: Who gave you that big black eye?
Brian: No one, I had to fight for it!
Willy: Mum, I was sent home from school today!
Mother: Why?
Willy: Because the boy next to me was smoking.
Mother: But why did the teacher send you home?
Willy: It was me who set him on fire!
Customer: Could I try on that beautiful dress in the window, please?
Assistant: I'm sorry madam, but you will have to try it
on in the changing room like everybody else!
Customer: Have you got any invisible ink?
Shoop assistant: Yes, sir. What colour would you like?
Fill in the correct words from the list below
Mother: Steve, you have ________ fighting. You are a _______ boy, and I can see, you have lost a front tooth!
Steve: No, I haven't. It's in my _______.
Læ
Brian: Today our ______________asked me if I was an _______ child , and I said I was.
Father: And _______ did the teacher say to this?
Brian: Thank God for that!
Ku
Teacher: Class, we'll start tomorrow at ______________ sharp!
New pupil: That's_______ with me, but if I'm not here tomorrow, just begin ________________ me!
Father: Stop Jimmy, you can't _______ with that hammer. You will _______ your fingers.
Jimmy: No, I will not, ____________ my friend Ben is going to hold the ___________ for me.
Words to be used:
bad
been
because
38
eight o'clock
fine
hurt
nails
only
play
pocket
teacher
what
without
Let's do it: Step four
The last activity page - how brave are you?
Personality test
Answer this test as honestly as possible. Underline (a), (b), or (c) and when you have finished, check your score
at the bottom of the page. After you have added up your points you can read the analysis at the bottom of the
page, but watch out! You might learn something about yourself which you don't like.
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
1. If you saw a person drowning and you couldn't swim, would you: (a) jump in (b) look for a long branch or
rope (c) wait for someone else to do something?
2. If your friends were about to jump into the grizzly bear's cage and they asked you if you would join them,
would you: (a) tell them you would do it tomorrow (b) do it right away (c) refuse?
3. If you heard that the lion had escaped from the local zoo, would you: (a) cancel your picnic (b) go out and
look for the animal (c) lock all doors and windows?
4. If you had seen the class bully break a window in school and the teacher was blaming another boy, would
you: (a) keep quiet and don't say anything (b) tell the teacher that the boy had been with you all the time (c) tell
the teacher that you had seen the bully do it?
5. If you heard someone screaming for help outside your house, would you: (a) turn up the TV (b) open the door
to see what was happening (c) pick up a knife and rush outside?
6. If you had the chance to go on a free round-the-world trip for a year, would you: (a) go
(b) say you would go if your best friend could go, too (c) stay at home?
7. If your house was on fire, would you: (a) fill buckets of water and throw them on the fire (b) run around
collecting all your favourite things (c) run out of the house?
8. If you were walking home alone at night and you saw a suspicious-looking man following you, would you: (a)
run (b) ask him what he wanted (c) continue walking?
Læ
9. If your friends asked you if you dared jump off a very high diving board at the local swimming pool, would
you: (a) say no (b) say that you would do it if they did it first (c) do it?
10. If you were in a post office when armed robbers appeared, would you: (a) throw yourself on the floor (b) run
for the door to get away (c) hit them with your bag?
Ku
Score:
1. a. = 5, b = 3, c = 1
2. a = 2, b = 1, c = 3
3. a = 3, b = 5, c = 2
4. a = 1, b = 3, c = 4
5. a = 1, b = 3, c = 4
6. a = 4, b = 2, c = 1
7. a = 4, b = 5, c = 2
8. a = 1, b = 5, c = 2
9. a = 2, b = 4, c = 5
10. a = 3, b = 1, c = 5
Now! remember your points
and read the analysis.
Analysis: 39-46 points: You may think you are brave but you are really reckless! In fact, it is surprising you are
still alive if this is how you would act!! 28-38 points: You are brave but fairly sensible. However, you have to be
careful so that you don´t get into trouble by doing dangerous things. 20-27 points: You are sensible and cautious
but perhaps a little bit unadventurous. 13-19 points: You are not brave at all. You should be careful that you don't
put yourself and others at risk by acting in a cowardly way. (You are a chicken!)
Forlaget Delta
39
Uregelmæssige udsagnsord
datid
past tense
(kort) tillægsform
participle
(to) beat = (at) slå
(to) become = (at) blive
(to) begin = (at) begynde
(to) bite = (at) bide
(to) blow = (at) blæse
(to) bring = (at) bringe
(to) build = (at) bygge
(to) burn* = (at) brænde
(to) buy = (at) købe
(to) catch = (at) fange
(to) come = (at) komme
(to) dream* = (at) drømme
(to) drink = (at) drikke
(to) eat = (at) spise
(to) fall = (at) falde
(to) feed = (at) fodre
(to) fight = (at) kæmpe
(to) find = (at) finde
(to) fly = (at) flyve
(to) forget = (at) glemme
(to) get = (at) få
(to) give = (at) give
(to) go = (at) gå
(to) have = (at) have
(to) hear = (at) høre
(to) hide = (at) skjule
(to) hit = (at) ramme
(to) know = (at) vide, kende
(to) learn = (at) lære
(to) leave = (at) forlade
(to) light = (at) tænde
(to) lose = (at) tabe, miste
(to) make = (at) gøre, fremstille
(to) meet = (at) møde
(to) pay = (at) betale
(to) read = (at) læse
(to) rise = (at) rejse sig
(to) run = (at) løbe
(to) say = (at) sige
(to) see = (at) se
(to) sell = (at) sælge
(to) send = (at) sende
(to) shake = (at) ryste
(to) shoot = (at) skyde
(to) sing = (at) synge
(to) sit = (at) sidde
(to) sleep = (at) sove
(to) smell* = (at) lugte
(to) speak = (at) tale
(to) spend = (at) give ud, tilbringe
(to) spoil = (at) ødelægge
(to) stand = (at) stå
(to) steal = (at) stjæle
(to) swim = (at) svømme
(to) take = (at) tage
(to) teach = (at) lære, undervise
(to) tell = (at) fortælle
(to) think = (at) tænke
(to) throw = (at) kaste
(to) win = (at) vinde
(to) write = (at) skrive
beat = slog
became = blev
began = begyndte
bit = bed
blew = blæste
brought = bragte
built = byggede
burnt = brændte
bought = købte
caught = fangede
came = kom
dreamt = drømte
drank = drak
ate = spiste
fell = faldt
fed = fodrede
fought = kæmpede
found = fandt
flew = fløj
forgot = glemte
got = fik
gave = gav
went = gik
had = havde
heard = hørte
hid= skjulte
hit = ramte
knew = vidste, kendte
learnt = lærte
left = forlod
lit = tændte
lost = tabte, mistede
made = gjorde, fremstillede
met = mødte
paid = betalte
read = læste
rose = rejste sig
ran = løb
said = sagde
saw = så
sold = solgte
sent = sendte
shook = rystede
shot = skød
sang = sang
sat = sad
slept = sov
smelt = lugtede
spoke = talte
spent = gav ud, tilbragte
spoilt = ødelagde
stood = stod
stole = stjal
swam = svømmede
took = tog
taught = lærte, underviste
told = fortalte
thought = tænkte
threw = kastede
won = vandt
wrote = skrev
beaten = slået
become = blevet
begun = begyndt
bitten = bidt
blown = blæst
brought = bragt
built = bygget
burnt = brændt
bought = købt
caught = fanget
come = kommet
dreamt = drømt
drunk = drukket
eaten = spist
fallen = faldet
fed = fodret
fought = kæmpet
found = fundet
flown = fløjet
forgotten = glemt
got = fået
given = givet
gone = gået
had = haft
heard = hørt
hidden = skjult
hit = ramt
known = vidst, kendt
learnt = lært
left = forladt
lit = tændt
lost = tabt, mistet
made = gjort, fremstillet
met = mødt
paid = betalt
read = læst
risen = rejst sig
run = løbet
said = sagt
seen = set
sold = solgt
sent = sendt
shaken = rystet
shot = skudt
sung = sunget
sat = siddet
slept = sovet
smelt = lugtet
spoken = talt
spent = givet ud, tilbragt
spoilt = ødelagt
stood = stået
stolen = stjålet
swum = svømmet
taken = taget
taught = lært, undervist
told = fortalt
thought = tænkt
thrown = kastet
won = vundet
written = skrevet
Ku
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
navneform
infinitive
40 *kan også bøjes regelmæssigt
Let's do it: Step four
Dansk-Engelsk
de: they
De: you
december: December
deltage (at): join (to)
dem: them
den: it
denne: this
der: there
det: it
dette: this
din/dit: your(s)
disse: these
dobbel(t): douple
dobbeltgænger: doppelganger
dreje (at): turn (to)
dreng: boy
drikke (at): drink (to)
dronning: queen
drømme: dream
drømme om (at):
dream about (to)
du: you
dukke: doll
dykke (at): dive (to)
dyr: expensive
dyr: animal(zoo)
dyrehandel: pet shop
dyrke (at): cultivate (to)
dyrlæge: vet/veterinarian
dør: door
femte: fifth
femten: fifteen
ferie: holiday
ferie (på): holiday (on)
finde (at): find (to)
finger: finger
Finland: Finland
finsk: Finnish
fire: four
fisk: fish
fiske (at): fish (to)
fjerde: fourth
fjersyn: TV
flag: flag
flagermus: bat
flaske: bottle
flere: several
flod: river
flygte (at): escape (to)
flytte (at): move (to)
flyvemaskine:
plane/aeroplane
fløde: cream
fod: foot
fodbold: football
fodre (at): feed (to)
folk: people
foran: in front of
forblive (at): stay (to)
forbrydelse: crime
fordi: because
forfærdelig(t): awful
forkert: wrong
forkølelse: cold
fornuftig: sensible
forretning: shop
forretningsrejse:
business trip
forsigtig(t): cautious
forskel: difference
forskellig(e): different
fortsætte (at): continue (to)
fortælle (at): tell (to)
forvandle (at): turn into (to)
forældre: parents
forår: spring
fra: from
frakke: coat
Frankrig: France
fransk: French
fredag: Friday
frihed: freedom
frimærke: stamp
frisør: hairdresser
frokost: lunch
fru: Mrs
frugt: fruit
frøken: Miss
fugl: bird
fuldmåne: full moon
fængsel: jail/prison
fætter: cousin
født: born
føle (at): feel (to)
følge (at): follow (to)
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
A
abe: monkey
adresse: address
advokat: lawyer
affald: litter
aflyse (at): cancel (to)
Afrika: Africa
afslutte (at): finish (to)
aften: evening
albue: elbow
alene: alone
alligator: alligator
Amerika: America
anakonda: anaconda
analyse: analysis
anden: second
ansigt: face
april: April
arbejde: work/job
arbejde (at): work (to)
arbejde på (at) : (to) work on
arm: arm
Asien: Asia
atten: eighteen
august: August
Australien: Australia
automobil: automobile
avis: newspaper
billede: picture
billet: ticket
billig: cheap
biograf: cinema
bjerg: mountain
blive, tilbringe (at):stay (to)
blive (at): become (to)
blod: blood
blomst: flower
bluse: blouse
blyant: pencil
blæk: ink
blæse (at): blow (to)
blå: blue
bo (at): live(to)
bog: book
bogreol: bookcase
bogstav: letter
bold: ball
bolig: residence
bord: table
bordtennis: table tennis
borgmester: mayor
bort: away
bred: wide
brev: letter
briller: glasses
bringe (at): bring (to)
britisk: British
bror: brother
bruge (at): use (to)
brun: brown
bryllup: wedding
brød: bread
bukser: trousers
bund: bottom
bur: cage
bus: bus
business trip:
forretningsrejse
by: town
bygning: building
bære (at): carry (to)
bøf: beefsteak
bølle: bully
bål: fire
båndoptager:
cassette recorder
C
café: café
cigar: cigar
cigaret: cigarette
computer: computer
cowboybukser: jeans
cykel: bike
Ku
Læ
B
baby: baby
badekar: tub
badeværelse: bathroom
bag ved: behind
bagben: hind leg
bager: baker
bamse: teddy
banan: banana
banegård: railway station
bange: afraid
bank: bank
barber: barber
barbere (at): shave (to)
barn: child
bedrøvet: sad
bedstefar: grandfather/
granddad
bedstemor: grandmother/
grandmum
begge: both
begynde (at): begin (to)
beliggende, ligger: situated
ben: leg
berømt: famous
beskrive (at): describe (to)
beskrivelse: description
beskylde (at): blame (to)
bestemt: certainly
besøge (at): see/visit (to)
betale (at): pay (to)
bi: bee
bid: bite
bil: car
Forlaget Delta
D
dag: day
dagen (hele ): the whole day
dagligstue: livingroom
Danmark:: Denmark
dansk: Danish
dansker: Dane
datter: daughter
E
efter: after
eftermiddag: afternoon
efterår: autumn
egen: own
ekspedient: assistant
elefant: elephant
elev: pupil/ student
eller: or
elleve: eleven
emne: subject
en: one/a/an
end: than
engelsk: English
England: England
englænder: Englishman
et: one/a/an
entre: hall
etage: floor
europæisk: European
F
fag: subject
falde (at): fall (to)
familie: family
fange (at): catch (to)
fange: prisoner
far: father/ dad
farlig: dangerous
farve: colour
fattig: poor
februar: February
fed(t): fat
fem: five
41
følgende: following
før: before
første: first
få (at): get (to)
få: few
får: sheep
J
ja: yes
jakke: jacket
januar: January
jeg: I
jernbane: railway
jord: earth
journalist: journalist
jul: Christmas
juli: July
juni: June
jæger: hunter
K
kaffe: coffee
kalde (at): call (to)
kalkun: turkey
kalv: calf
kamel: camel
kan: can
kanin: rabbit
kasket: cap
kasse: box
kassedame: cashier
kaste (væk) (at):
throw (away) (to)
kat: cat
kende/vide (at): know (to)
kirke: church
kiste: coffin
kjole: dress
klapperslange: rattlesnake
klasse: class
klassekammerat: classmate
klasseværelse: classroom
klaver: piano
klinik: surgery
klædeskab: wardrobe
kniv: knife
knæ: knee
ko: cow
kold: cold
kolibri: humming bird
komfur: electric cooker
komme (at): come (to)
kone (ægtefælle): wife
konge: king
kongelig: royal
konklusion: conclusion
konsultation/klinik:
consultation/surgery
kontinent: continent
kontor: office
kort (spille): cards
kort: short
Kreta: Crete
krop: body
kryster: coward
krøllet: curly
kuffert: suitcase
kugle: bullet
kuglepen: ballpen/biro
kujon: coward
kultur: culture
kunde: customer
kurv: basket
kusine: cousin
kvarter: quarter
kvinde: woman
kylling: chicken
kænguru: kangaroo
kærlighed: love
købe (at): buy (to)
købe ind (at):
go shopping (to)
København: Copenhagen
købmand: grocer
kød: meat
køkken: kitchen
køkkenchef: chef
køkkenvask: sink
køleskab: fridge
køre (at): drive (to)
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
G
gade: street
gaffel: fork
gammel: old
gange (mange):
times (many)
ganske: fairly
gave: present
genstand: object
gepard: cheetah
giraf: giraffe
give (at): give (to)
glad: happy
glas: glass
glemme (at): forget (to)
god: good
godt, fint: well
gren: branch
greve: count
grim: ugly
gris: pig
græde (at): cry (to)
græsplæne: lawn
grøn: green
grøntsager: vegetables
grå: grey
gråbjørn: grizzly bear
gul: yellow
gøre færdig (at): finish (to)
gøre/ fremstille (at): do (to)
gøre/lave (at): do (to)
gå/spadsere (at):
walk/go (to)
gå ind i (at): enter (to)
gård: farm
gås: goose
historie: story
hjem: home
hjemme: at home
hjort: deer
hjælpe (at): help (to)
Holland: Holland
hollandsk: Dutch
hospital: hospital
hotel: hotel
hoved: head
hovedstad: capital
hr.: Mr
hul: hole
hun: she
hund: dog
hurtig: fast/quick
hus: house
husassistent: maid
hvad: what
hvad ellers: what else
hvalp (hunde): puppy
hvem: who
hver: every
hvid: white
hvilken: what/which
hvilket: what/which
hvis: if/whose
hvor: where
hvordan: how
hvorfor: why
hvornår: when
hylde: shelf
hypnotisere (at):
hypnotize (to)
høj: tall/high
høj(t): loud (om lyd)
højre: right
høne: hen
høns: fowls
hånd: hand
håndskrift: handwriting
håndtaske: handbag
håndvask: wash-basin/sink
hår: hair
hård: hard
I
i gamle dage: past (in the)
i stedet for: instead of
i går: yesterday
i: in
I: you
iagttage (at): watch (to)
igen: again/return
imod: against
indbrud: burglary
indbrudstyv: burglar
indbygger: inhabitant
inde i byen/ centrum:
downtown
indiansk: Indian
indisk: Indian
industri: industry
intet/ingenting: nothing
Italien: Italy
italiensk: Italian
Ku
Læ
H
had: hate
haj: shark
hale: tail
hals: neck
halstørklæde: scarf
halv: half
han: he
handsker: gloves
hans: his
have (at): have (to)
have: garden
hedde (at): call (to)
hegn: fence
hej: hallo/hi
hel(e): whole
helt: hero
hende(s): her(s)
hensynsløs: reckless
her: here
hest: horse
42
L
lade: barn
laks: salmon
lam: lamb
lampe: lamp
land: country
landet (på): in the country
landmand: farmer
lang: long
langt væk: far away
lastbil: lorry
le (at): laugh (to)
leg: game
lege/ spille (at): play (to)
legekammerat: playmate
legetøj: toy
lektier: homework
let: easy
levere (at): deliver (to)
lide (at): like/enjoy (to)
lille: little/small
lineal: ruler
linie: line
liv: life
lokal(e): local
love (at): promise (to)
lugte (at): smell (to)
lukke (at): close/shut (to)
lyd: noise
lykkelig: happy
lys: light
lyseblå: light blue
lysegrøn: light green
lyserød: pink
lytte (at): listen (to)
læge: doctor
lægge/stikke (at): put (to)
lægge sammen (at): add (to)
lækker(t): delicious
læne (at): lean (to)
lænestol: armchair
lære (at): learn (to)
lærer: teacher
læse (at): read (to)
løbe (at): run (to)
løbe bort (at): run away (to)
Let's do it: Step four
lørdag: Saturday
løve: lion
låse (at): lock (to)
O
offer: victim
officer: officer
og: and
også: also/too
okse: ox
oksekød: beef
oktober: October
om sommeren: in summer
om: about
omhyggeligt: carefully
omkring/ca.: about
ond/slem: evil/bad
onkel: uncle
onsdag: Wednesday
opdage (at): discover (to)
opføre (at): behave (to)
orange: orange
ord: word
ordentlig/pæn: neat/tidy
os: us
ost: cheese
otte: eight
ottende: eighth
ovenover/på: above
over (tid): past
overalt: everywhere
overskæg:moustache
overtale (at): persuade (to)
ovn: oven
pilot: pilot
pistol: pistol
plakat: poster
plastic: plastic
plet: spot
plukke (at): pick (to)
point: score
Polen: Poland
politibetjent:
policeman/policewoman
politistation: police station
polsk: Polish
Portugal: Portugal
portugisisk: Portuguese
postbud:
postman/postwoman
posthus: post office
problem: problem
programmør:
computer programmer
præcis: sharp
prøve: test
pub: pub
pung: purse
pæn/ordentlig: neat/tidy
på gaden: in the street
på: on
sandwich: sandwich
sand(t): true
se (at): see (to)
sekretær: secretary
seks: six
seksten: sixteen
selskab: company
sen (t): late
sende (at): send (to)
seng: bed
september: September
shorts: shorts
side: page/side
siden: since
sidst (e): last
sige (at): say (to)
sjette: sixth
sjov(t): funny
skab: cupboard
skak: chess
skal: shall
skarp: sharp
ske (at): happen (to)
ske: spoon
skib: ship
skifte (at): change (to)
skildpadde: tortoise/turtle
skilt: sign
R
skinne (at): shine (to)
radio: radio
skjold/skal: shell
rar/sød/venlig: nice
skjorte: shirt
rasle (at): rattle (to)
sko: shoe
reb: rope
skole: school
regel: rule
skolebord: desk
regn: rain
skoletaske: school bag
regne (at): rain (to)
skov: wood
rejse/tur: trip
skrige/råbe (at):
rejsende: traveller
scream/shout (to)
reol: book case
skrive (at): write (to)
restaurant: restaurant
skuespiller: actor
ride (at): ride (to)
skurk: desperado
rig(t): rich
skyde (at): shoot (to)
rigtig (t): correct/right
skyet: cloudy
ro (at): row (to)
skæg: beard
rolig(t): steady
slags: kind
roman: novel
slagter: butcher
rund: round
slange: snake
ryg: back
slem/ond: bad/evil
ryge (at): smoke (to)
slette: plain
rækkefølge: order
slikke (at): lick (to)
ræv: fox
slot: castle
rævegrav: fox earth
slå en rekord (at): beat a
rød: red
record (to)
rødspætte: plaice
smal: narrow
røre (at): touch (to)
smide væk (at): drop (to)
røver: robber
smuk: beautiful
røveri: robbery
sne (at): snow (to)
råbe/skrige (at): shout/cry (to) sne: snow
rådhus: town hall
sofa: sofa
sok: sock
sol: sun
S
solnedgang: sunset
sal (etage): floor
sommer: summer
samle (at): collect (to)
sommerfugl: butterfly
sammen: together
sort: black
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
M
mad: food
madkasse: lunch box
maj: May
male (at): paint (to)
mand (ægtefælle): husband
mand: man
mandag: Monday
mandskab: crew
mange: a lot of/ many
mappe: briefcase
marts: March
maskine: machine
matematik: math
med: with
meget: much
mellem: between
mene (at): mean/think (to)
mexikansk: Mexican
middag: dinner
min: mine/my
minut: minute
mistænkelig: suspicious
mit: mine/my
modsatte: opposite
mor: mother/mum
morgen: morning
morgenmad: breakfast
motorvej: motorway
mund: mouth
mus: mouse
musik: music
musikanlæg: music system
mælk: milk
mærkelig: strange
møbel/møbler: furniture
mørk: dark
mørkeblå: dark blue
mørkegrøn: dark green
må (skal): must
må ikke: mustn’t
må: may
måltid: meal
måned: month
måske: perhaps/maybe
norsk: Norwegian
november: November
nu: now
nummer/tal: number
ny: new
nybygger: settler
nægte (at): refuse (to)
nær: near
næse: nose
næsten: almost
Ku
N
nat: night
navn: name
navneord: noun
nedenunder: underneath
nederdel: skirt
nej: no
nemt: easy
ni: nine
niende: ninth
nitten: nineteen
nogle gange: sometimes
nogle: some/any
Nordeuropa: Northern Europe
Norge: Norway
P
pakke: parcel
pandekage: pancake
papir: paper
papirpose: paperbag
par: couple/pair
paradis: Paradise
pariser: Parisian
park: park
parkere (at): park (to)
pas på: watch out
passager: passenger
passe på (at): watch out (to)
passe på (at): look after (to)
patient: patient
pejs: fireplace
pels: fur
pen: pen
penge: money
pennalhus: pencil case
penneven: penfriend
person: person
pige: girl
Forlaget Delta
43
T
t-shirt: t-shirt
tage op (at): pick up (to)
tage (at): take (to)
takke (at): thank (to)
tal: number
tale (at): talk (to)
tallerken: plate
tand: tooth
tante: aunt
taske: bag
tavle: blackboard
te: tea
teater: theatre
tegne (at): draw (to)
tegneserier: comics
tekst: text
telefon: telephone
temmelig: fairly
ti: ten
tid (gram.): tense
tid (klokken): time
tidligt: early
tidsskrift: magazine
tiende: tenth
tiger: tiger
til: to
tilbage: return
tilføje (at): add (to)
time: hour
tirsdag: Tuesday
tjener: waiter/ waitress
tjenestepige: maid
to: two
tog: train
tolv: twelve
tom: empty
tomat: tomato
torsdag: Thursday
torsk: cod
torv/plads: square
traktor: tractor
tre: three
tredje: third
tretten: thirteen
trist: sad
træ: tree
træt: tired
trøje: pullover
tung: heavy
tur/rejse: trip
turde/udfordre (at): dare (to)
turist: tourist
tvilling: twin
tyk: thick
tynd/smal: thin
tyran: tyrant
tysk: German
Tyskland: Germany
tyv: thief
tyve: twenty
tænde (at): switch on (to)
tæt: close
tøj: clothes
tømrer: carpenter
tør: dry
tå: toe
tåge: fog
tålmodig(t): patient
U
ud: out
udsagnsord: verb
uge: week
ugeblad: magazine
uheldig: unlucky
uld: wool
ulv: wolf
ulykke: accident
ulykkelig: unhappy
under: under
underbukser: underpants
undergrundsbane:
underground (subway)
undersøge (at):
investigate (to)
undertrøje: vest
ung: young
ur: watch
urbefolkning: aborigines
usynlig(t): invisible
usædvanlig: extraordinary
værelse: room
væsen: creature
våd: wet
W
wienerbrød: Danish pastry
Y
yndling: favourite
Z
zebra: zebra
Æ
æg: egg
ægteskab: marriage
ændre/skifte (at): change (to)
ærlig (t): honest
æske/kasse: box
Ku
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
souvenir: souvenir
sove (at): sleep (to)
spand: bucket
Spanien: Spain
spanier: Spaniard
spansk: Spanish
spejl: mirror
spil: game
spille (at): gamble (to)
spise (at): eat/dine (to)
spisestue: dining room
spor: clue
springe (at): jump (to)
sprog: language
spøgelseshus: haunted house
spørge (at): ask (to)
spørgsmål: question
stave (at): spell (to)
sted: place
stikke (at): put (to)
stille: quiet
stjæle (at): steal (to)
stol: chair
stor: big/large
strand: beach
strikke (at): knit (to)
strube: throat
student/elev: student
stue: room
styrte af sted (at): rush (to)
stærk: strong
stå (at): stand (to)
stål: steel
suge (at): suck (to)
sulten: hungry
supermarked: supermarket
svag: weak
svar: answer/reply
svare (at): answer/reply (to)
svensk: Swedish
Sverige: Sweden
svømmehal: swimming bath
sy: sew
syg: sick/ill
sygeplejerske: nurse
synge (at): sing (to)
sytten: seventeen
syv: seven
syvende: seventh
sædvanlig: usual
sælge (at): sell (to)
sætning: sentence
sø: lake
sød/rar: nice
søjle: pillar
sølv: silver
søm: nail
søn: son
søndag: Sunday
søster: sister
såret: injured
44
V
vampyr: vampire
vand: water
vande (at): water (to)
vandhane: tap
vanskeligt: difficult
var: was/were
vare: article
varevogn: van
varm (t)/ hed(t): hot/warm
varulv: werewolf
vaskemaskine:
washing machine
ved siden af: beside
vejr: weather
ven: friend
venlig/ rar: nice
venstre: left
verden: world
verdensrekord: world record
vi: we
vide (at): know (to)
viden: knowledge
vidunderlig: wonderful
vil: will
vin: wine
vind: wind
vindue: window
vinter: winter
vippe (I svømmehal):
diving board
vise (at): show (to)
vise sig (at): appear (to)
viskelædder: rubber
vred: angry
væg: wall
være (at): be (to)
Ø
øje: eye
økse: axe
øl: beer
ønske (at): wish (to)
øre: ear
ørred: trout
Østrig: Austria
Å
åben: open
åbne (at): open (to)
år : year
år siden: years ago
årstid: season
Let's do it: Step four
Engelsk-Dansk
call (to): kalde/hedde (at)
camel: kamel
can: kan
cancel (to): aflyse (at)
cap: kasket
capital: hovedstad
car: bil
cards: kort (spille)
carefully: omhyggeligt
carpenter: tømrer
carry (to): bære (at)
cashier: kassedame
cassette recorder:
båndoptager
castle: slot
cat: kat
catch (to): fange (at)
cautious: forsigtig(t)
certainly: bestemt
chair: stol
change (to): ændre/skifte (at)
cheap: billig
cheese: ost
cheetah: gepard
chef: køkkenchef
chess: skak
chicken: kylling
child: barn
Christmas: jul
church: kirke
cigar: cigar
cigarette: cigaret
cinema: biograf
classmate: klassekammerat
classroom: klasseværelse
close (to): lukke (at)
close: tæt
clothes: tøj
cloudy: skyet
clue: spor
coat: frakke
cod: torsk
coffee: kaffe
coffin: kiste
cold: forkølelse
cold: kold (t)
collect (to): samle (at)
colour: farve
come (to): komme (at)
comics: tegneserier
company: selskab
computer: computer
computer programmer:
programmør
conclusion: konklusion
continent: kontinent
continue (to): fortsætte (at)
Copenhagen: København
correct: rigtig (t)
count: greve
country (in the): landet (på)
country: land
couple: par
cousin: kusine/fætter
cow: ko
coward: kujon/kryster
cream: fløde
creature: væsen
Crete: Kreta
crew: mandskab
crime: forbrydelse
cry (to): græde, skrige (at)
cultivate (to): dyrke (at)
culture: kultur
cupboard: skab
curly: krøllet
customer: kunde
D
dad: far
Dane: dansker
dangerous: farlig
Danish pastry: wienerbrød
Danish: dansk
dare (to): turde, udfordre (at)
dark: mørk
dark blue: mørkeblå
dark green: mørkegrøn
daughter: datter
day (all): hele dagen
December: december
deer: hjort
delicious: lækker(t)
deliver (to): levere (at)
Denmark: Danmark
describe (to): beskrive (at)
description: beskrivelse
desk: skolebord
desperado: skurk
difference: forskel
different: forskellig(e)
difficult: vanskelig (t)
dine (to): spise (at)
dinner: middag
dining room: spisestue
discover (to): opdage (at)
dive (to): dykke (at)
diving board:
vippe (i svømmehal)
do (to): gøre/ fremstille (at)
do (to): gøre/lave (at)
doctor: læge
dog: hund
doll: dukke
door: dør
doppelganger: dobbeltgænger
douple: dobbel(t)
downtown: inde i byen,
centrum
draw (to): tegne (at)
dream: drøm
dream about (to):
drømme om (at)
dress: kjole
drink (to): drikke (at)
drive (to): køre (at)
drop (to): smide væk (at)
dry: tør
Dutch: hollandsk
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
A
a lot of: mange
aborigines: urbefolkning
about: om/omkring/ca.
above: ovenover/ovenpå
accident: ulykke
actor: skuespiller
add (to): lægge sammen (at)
add (to): tilføje (at)
address: adresse
aeroplane: flyvemaskine
afraid: bange
Africa: Afrika
after: efter
afternoon: eftermiddag
again: igen
against: imod
alligator: alligator
almost: næsten
alone: alene
also: også
America: Amerika
anaconda: anakonda
analysis: analyse
and: og
angry: vred
animal: dyr
answer (to): svare (at)
answer: svar
appear (to): vise sig (at)
April: april
arm: arm
armchair: lænestol
article: vare
Asia: Asien
ask (to): spørge (at)
assistant: ekspedient
August: august
aunt: tante
Australia: Australien
Austria: Østrig
automobile: automobil
autumn: efterår
away: bort
awful: forfærdelig(t)
axe: økse
beach: strand
beard: skæg
beat a record (to):
slå en rekord (at)
beautiful: smuk
because: fordi
become (to): blive (at)
bed: seng
bee: bi
beef: oksekød
beefsteak: bøf
beer: øl
before: før
begin (to): begynde (at)
behave (to): opføre (at)
behind: bag ved
beside: ved siden af
between: mellem
big: stor
bike: cykel
bird: fugl
biro: kuglepen
bite: bid
black: sort
blackboard: tavle
blame (to): beskylde (at)
blood: blod
blouse: bluse
blow (to): blæse (at)
blue: blå
body: krop
book: bog
book case: reol/bogreol
born: født
borrow (to): låne (at)
both: begge
bottle: flaske
bottom: bund
box: æske/kasse
boy: dreng
branch: gren
bread: brød
breakfast: morgenmad
briefcase: mappe
bring (to): bringe (at)
British: britisk
brother: bror
brown: brun
bucket: spand
building: bygning
bullet: kugle
bully: bølle
burglar: indbrudstyv
burglary: indbrud
bus: bus
business trip: forretningsrejse
butcher: slagter
butterfly: sommerfugl
buy (to): købe (at)
Ku
B
baby: baby
back: ryg
bad: ond/slem
bag: taske
baker: bager
ball: bold
ballpen: kuglepen
banana: banan
bank: bank
barber: barber
barn: lade
basket: kurv
bat: flagermus
bathroom: badeværelse
be (to): være (at)
Forlaget Delta
C
café: café
cage: bur
calf: kalv
45
flower: blomst
fog: tåge
follow (at): følge (at)
following: følgende
food: mad
foot: fod
football: fodbold
forget (to): glemme (at)
fork: gaffel
four: fire
fourth: fjerde
fowls: høns
fox earth: rævegrav
fox: ræv
France: Frankrig
freedom: frihed
French: fransk
Friday: fredag
fridge: køleskab
friend: ven
from: fra
fruit: frugt
full moon: fuldmåne
funny: sjov(t)
fur: pels
furniture: møbel/møbler
hate: had
haunted house: spøgelseshus
have (to): have (at)
he: han
head: hoved
heavy: tung
help (to): hjælpe (at)
hen: høne
her(s): hende(s)/sin/sit/sine
here: her
hero: helt
hi: hej
high: høj
hind leg: bagben
his: hans/sin/sit/sine
hole: hul
holiday (on): ferie (på)
holiday: ferie
Holland: Holland
home (at): hjemme
home: hjem
homework: lektier
honest: ærlig(t)
horse: hest
hospital: hospital
hot: varm (t), hed(t)
hotel: hotel
hour: time
house: hus
how: hvordan
humming bird: kolibri
hungry: sulten
hunter: jæger
husband: mand (ægtefælle)
hypnotize (to):
hypnotisere (at)
join (to): deltage (at)
journalist: journalist
July: juli
jump (to): springe (at)
June: juni
K
kangaroo: kænguru
kind: slags, venlig(t)
king: konge
kitchen: køkken
knee: knæ
knife: kniv
knit (to): strikke (at)
know (to): kende/vide (at)
knowledge: viden
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
E
ear: øre
early: tidligt
earth: jord
easy: let/nemt
eat (to): spise (at)
egg: æg
eight: otte
eighteen: atten
eighth: ottende
elbow: albue
electric cooker: komfur
elephant: elefant
eleven: elleve
empty: tom
England: England
English: engelsk
Englishman: englænder
enjoy (to): lide (at)
enter (to): gå ind i (at)
escape (to): flygte (at)
European: europæisk
evening: aften
every: hver
every day: hver dag
everywhere: overalt
evil: slem/ond
expensive: dyr
extraordinary: usædvanlig
eye: øje
H
hair: hår
hairdresser: frisør
half: halv
hall: entre
hallo: hej
hand: hånd
handbag: håndtaske
handwriting: håndskrift
happen (to): ske (at)
happy: lykkelig
happy: glad
hard: hård
Ku
Læ
F
face: ansigt
fairly: temmelig(t)/ganske
fall (to): falde (at)
family: familie
famous: berømt
far away: langt væk
farm: gård
farmer: landmand
fast: hurtig
fat: fed(t)
father: far
favourite: yndling
February: februar
feed (to): fodre (at)
feel (to): føle (at)
fence: hegn
few: få
fifteen: femten
fifth: femte
find (to): finde (at)
finger: finger
finish (to): gøre færdig/
afslutte (at)
Finland: Finland
Finnish: finsk
fire: bål
fireplace: pejs
first: første
fish (to): fiske (at)
fish: fisk
five: fem
flag: flag
floor: etage
G
gamble (to): spille (at)
game: leg/spil
garden: have
German: tysk
Germany: Tyskland
get (to): få (at)
giraffe: giraf
girl: pige
give (to): give (at)
glass: glas
glasses: briller
gloves: handsker
go (to): gå (at)
good: god
goose: gås
granddad/grandfather:
bedstefar
grandmum/grandmother:
bedstemor
green: grøn
grey: grå
grizzly bear: gråbjørn
grocer: købmand
46
I
I: jeg
if: hvis
ill: syg
imagination:
fantasi, forestilling
in: i
in front of: foran
Indian: indiansk, indisk
industry: industri
inhabitant: indbygger
injured: såret
ink: blæk
instead: i stedet
into (to turn): forvandle (at)
investigate (to):
undersøge (at)
invisible: usynlig(t)
it: det
it: den
Italian: italiensk
Italy: Italien
J
jacket: jakke
jail: fængsel
January: januar
jeans: cowboybukser
L
lake: sø
lamb: lam
lamp: lampe
language: sprog
large: stor
last: sidst (e)
late: sen(t)
laugh (to): le (at)
lawn: græsplæne
lawyer: advokat
lean (to): læne (at)
learn (to): lære (at)
left: venstre
leg: ben
letter: brev/bogstav
lick (to): slikke (at)
life: liv
light blue: lyseblå
light green: lysegrøn
light: lys
like (to): lide (at)
line: linie
lion: løve
listen (to): lytte (at)
litter: affald
little: lille
live (to): bo (at)
living room: dagligstue
local: lokal(e)
lock (to): låse (at)
long: lang
look after (to): passe på (at)
lorry: lastbil
loud: høj(t) (om lyd)
love: kærlighed
lunch box: madkasse
lunch: frokost
M
machine: maskine
magazine: ugeblad/tidsskrift
maid:
husassistent/ tjenestepige
man: mand
many: mange
March: marts
marriage: ægteskab
Let's do it: Step four
October: oktober
office: kontor
officer: officer
old: gammel
on: på
one: en/et
open (to): åbne (at)
open: åben
opposite: modsat(te)
or: eller
orange: orange
order: rækkefølge
out: ud
oven: ovn
own: egen, eget
ox: okse
Polish: polsk
poor: fattig
Portugal: Portugal
Portuguese: portugisisk
possible: mulig(t)
post office: posthus
poster: plakat
postman/postwoman:postbud
present: gave
prison: fængsel
prisoner: fange
problem: problem
promise (to): love (at)
pub: pub
pullover: trøje
pupil: elev
puppy: hvalp (hunde)
purse: pung
put (to): stikke/lægge (at)
salmon: laks
sandwich: sandwich
Saturday: lørdag
say (to): sige (at)
scarf: halstørklæde
school: skole
school bag: skoletaske
score: point
scream (to): skrige, råbe (at)
season: årstid
second: anden
secretary: sekretær
see (to): besøge/se (at)
sell (to): sælge (at)
send (to): sende (at)
sensible: fornuftig(t)
sentence: sætning
September: september
settler: nybygger
seven: syv
seventeen: sytten
seventh: syvende
several: flere
sew: sy
shall: skal
shark: haj
sharp: præcis/skarp
shave (to): barbere (at)
she: hun
sheep: får
shelf: hylde
shell: skjold/skal
shine (to): skinne (at)
ship: skib
shirt: skjorte
shoe: sko
shoot (to): skyde (at)
shop: forretning
shopping (to) go:
købe ind (at)
short: kort
shorts: shorts
shout(to): råbe/skrige (at)
show (to): vise (at)
shut (to): lukke (at)
sick: syg
side: side
sign: skilt
silver: sølv
since: siden
sing (to): synge (at)
sink: køkkenvask
sister: søster
sitting room: dagligstue
situated: beliggende, ligger
six: seks
sixteen: seksten
sixth: sjette
skirt: nederdel
sleep (to): sove (at)
small: lille
smell (to): lugte (at)
smoke (to): ryge (at)
snake: slange
snow (to): sne (at)
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
math: matematik
may: må
May: maj
maybe: måske
mayor: borgmester
meal: måltid
mean (to): mene (at), ond
meat: kød
Mexican: mexikansk
milk: mælk
mine: min/mit
minute: minut
mirror: spejl
Miss: frøken
Monday: mandag
money: penge
monkey: abe
month: måned
morning: morgen
mother: mor
motorway: motorvej
mountain: bjerg
mouse: mus
moustache: overskæg
mouth: mund
move (to): flytte (at)
Mr.: hr.
Mrs.: fru
much: meget
mum: mor
music: musik
music system: musikanlæg
must: må (skal)
mustn’t: må ikke
Ku
Læ
N
nail: søm
name: navn
narrow: smal
near: nær
neat: pæn/ordentlig
neck: hals
new: ny
newspaper: avis
nice: venlig/ rar
night: nat
nine: ni
nineteen: nitten
ninth: niende
no: nej
noise: lyd
Northern Europe: Nordeuropa
Norway: Norge
Norwegian: norsk
nose: næse
nothing: intet/ingenting
noun: navneord
novel: roman
November: november
now: nu
number: nummer/tal
nurse: sygeplejerske
P
page: side
paint (to): male (at)
pair: par
pancake: pandekage
paper: papir
paper bag: papirspose
Paradise: paradis
parcel: pakke
parents: forældre
Parisian: pariser
park (to): parkere (at)
park: park
passenger: passager
past (in the): i gamle dage
past: over (tid)
patient: patient/tålmodig
pay (to): betale (at)
pen: pen
pencil: blyant
pencil case: pennalhus
penfriend: penneven
people: folk/mennesker
perhaps: måske
person: person
persuade (to): overtale (at)
pet shop: dyrehandel
piano: klaver
pick (to): plukke (at)
pick up (to): tage op (at)
picture: billede
pig: gris
pillar: søjle
pilot: pilot
pink: lyserød
pistol: pistol
place: sted
plaice: rødspætte
plain: slette
plane: flyvemaskine
plastic: plastic
plate: tallerken
play (to): lege/spille (at)
playmate: legekammerat
Poland: Polen
police station: politistation
policeman/policewoman:
politibetjent
O
object: genstand
Forlaget Delta
Q
quarter: kvarter
queen: dronning
question: spørgsmål
quick: hurtig
quiet: stille
R
rabbit: kanin
radio: radio
railway: jernbane
railway station: banegård
rain (to): regne (at)
rain: regn
rattle (to): rasle (at)
rattlesnake: klapperslange
read (to): læse (at)
reckless: hensynsløs
red: rød
refuse (to): nægte (at)
reply (to): svare (at)
reply: svar
residence: bolig
restaurant: restaurant
return: igen/tilbage
rich: rig(t)
ride (to): ride (at)
right: højre
right: rigtig(t)
river: flod
robber: røver
robbery: røveri
room: værelse/stue
rope: reb
round: rund
royal: kongelig
rubber: viskelædder
rule: regel
ruler: lineal
run (to): løbe (at)
run away (to): løbe bort (at)
rush (to): styrte af sted (at)
S
sad: trist/bedrøvet
47
thank (to): takke (at)
theatre: teater
them: dem
there: der
these: disse
they: de
thick: tyk
thief: tyv
thin: tynd/smal
third: tredje
thirteen: tretten
this: denne/dette
three: tre
throat: hals, strube
throw (away) (to):
kaste (væk) (at)
Thursday: torsdag
ticket: billet
tidy: pæn(t)/ordentlig(t)
tiger: tiger
time: tid (klokken)
times (many): gange (mange)
tired: træt
to: til
toe: tå
together: sammen
tomato: tomat
too: også
tooth: tand
tortoise: skildpadde
touch (to): røre (at)
tourist: turist
town: by
town hall: rådhus
toy: legetøj
tractor: traktor
train: tog
traveller: rejsende
tree: træ
trip: rejse/tur
trousers: bukser
trout: ørred
true: sand (t)
tub: badekar
Tuesday: tirsdag
turkey: kalkun
turn (to): dreje (at)
turtle: skildpadde
TV: fjernsyn
twelve: tolv
twenty: tyve
twin: tvilling
two: to
tyrant: tyran
us: os
use (to): bruge (at)
usual: sædvanlig
V
vampire: vampyr
van: varevogn
vegetables: grøntsager
verb: udsagnsord
vest: undertrøje
vet (veterinarian): dyrlæge
victim: offer
visit (to): besøge (at)
where: hvor
which: hvilken/hvilket
white: hvid
who: hvem
whole: hel(e)
why: hvorfor
wide: bred
wife: kone (ægtefælle)
will: vil
wind: vind
window: vindue
wine: vin
winter: vinter
wish (to): ønske (at)
with: med
wolf: ulv
woman: kvinde
wonderful: vidunderlig
wood: skov
wool: uld
word: ord
work (to): arbejde (at)
work (at): på arbejde
world: verden
world record: verdensrekord
write (to): skrive (at)
wrong: forkert
Læ
re
n re
til k
s
læ em
re p
rb la
ru r
g
snow: sne
sock: sok
sofa: sofa
some: nogle
sometimes: nogle gange
son: søn
souvenir: souvenir
Spain: Spanien
Spaniard: spanier
Spanish: spansk
spell (to): stave (at)
spoon: ske
spot: plet
spring: forår
square: torv/plads
stamp: frimærke
stand (to): stå (at)
stay (to): blive, tilbringe (at)
steady: rolig(t)
steal (to): stjæle (at)
steel: stål
story: historie
strange: mærkelig
street: gade
street (in the): på gaden
strong: stærk
student: studerende
student: student/elev
subject: fag/emne
suck (to): suge (at)
suitcase: kuffert
summer: sommer
summer (in): om sommeren
sun: sol
Sunday: søndag
sunset: solnedgang
supermarket: supermarked
surgery/consultation:
klinik/konsultation
suspicious: mistænkelig
Sweden: Sverige
Swedish: svensk
swimming bath: svømmehal
switch on (to): tænde (at)
Y
year: år
years ago: år siden
yellow: gul
yes: ja
yesterday: i går
you: du
you: I
you: De
young: ung
your(s): din/dit
Z
zebra: zebra
Ku
T
t-shirt: t-shirt
table: bord
table tennis: bordtennis
tail: hale
take (to): tage (at)
talk (to): tale (at)
tall: høj
tap: vandhane
tea: te
teacher: lærer
teddy: bamse
telephone: telefon
tell (to): fortælle (at)
ten: ti
tense: tid (gram.)
tenth: tiende
test: prøve
text: tekst
than: end
W
waiter/ waitress: tjener
walk/go (to): gå/spadsere (at)
wall: væg
wardrobe: klædeskab
warm: varm
was: var
wash-basin: håndvask
washing machine:
vaskemaskine
watch (to): iagttage (at)
watch: ur
watch out (to): passe på (at)
watch out: pas på
water (to): vande (at)
water: vand
we: vi
weak: svag
weather: vejr
wedding: bryllup
Wednesday: onsdag
week: uge
well: godt, fint
were: var
werewolf: varulv
wet: våd
what: hvilken/hvilket
what else: hvad ellers
when: hvornår
48
U
ugly: grim
uncle: onkel
under: under
underground (subway):
undergrundsbane
underneath: nedenunder
underpants: underbukser
unhappy: ulykkelig
unlucky: uheldig
Let's do it: Step four