100 landmænd fik svar og et kig i krystalkuglen

Transcription

100 landmænd fik svar og et kig i krystalkuglen
FOLKESKOLER • FRISKOLER • GYMNAS
KATALOG
mini grammatik serien
Grammatik er sprogets regler.
Behersk grammatikken og du hersker over sproget.
september 2013
FORLAGET TIBET
SIER • SELVSTUDIUM • PRIVATSKOLER
Forlaget Tibet’s mini grammatik serie blev grundlagt i 1980’erne
på en idé om at udvikle et system af supplerende materialer til
gram­matikundervisning, som skulle være let tilgængeligt, overskueligt, af
høj faglig kvalitet, og absolut prisbilligt.
Idéen byggede på et koncept med en ekstremt stringent opbygning med én
side pr. emne, og samme sidetal i grundbog og øvehæfter for samme emne
(i dag velkendt som side–til–side princippet).
Der er lagt særlig vægt på umiddelbar intuitiv tilgængelighed, med logisk
og systematisk opbygning og layout, stramt fokus på det essentielle, og
grundige overvejelser over, hvad der skulle med og hvad der er udeladt.
Det, der skal bruges, er der. Det, der ikke er brug for, er ikke i vejen!
INDHOLD
side
Det bestemte kendeord
Bindeord
Biord
Ejefald
Forholdsord 1 om bevægelse
Forholdsord 2 om sted
Forholdsord 3 om tid
Forholdsord 4 om tid
Navneords flertalsformer
Spørgende "vedhæng"
Stedord 1 ejestedord
Stedord 2 henførende
Stedord 3 personlige
Stedord 4 påpegende
Stedord 5 spørgende
Stedord 6 tilbagevisende
Stedord 7 ubestemte
Stort begyndelsesbogstav
Talord
Tegnsætning
Tillægsord
Det ubestemte kendeord
Udsagnsord 1
datid
Udsagnsord 2
fremtid
Udsagnsord 3
førdatid
Udsagnsord 4
førnutid
Udsagnsord 5
hjælpeudsagnsord, to be
Udsagnsord 6
hjælpeudsagnsord, to do
Udsagnsord 7
hjælpeudsagnsord, to have
Udsagnsord 8
mådesudsagnsord
Udsagnsord 9
nutid
Udsagnsord 10 oversigt. Tider og former 1–2
Udsagnsord 11 udvidet datid
Udsagnsord 12 udvidet nutid
Udsagnsord 13 uregelmæssige 1–3
Stikordsregister 1–5
Tillæg om tid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32–33
34
35
36–38
39–43
44
BIORD
adverbs
STEDORD 1
pronouns
er ord, som fortæller om tid, måde, sted, grad,
nægtelse. De lægger sig ofte til udsagnsord.
er på dansk min, din, hans, hendes osv.
ejestedord
possessive
1.
FORMER
1.
FORMER
1.1
Biord, dannet af tillægsord + -ly
1.1
1.2
Ægte biord
2.
ANVENDELSE
2.1
Tillægsord + -ly er de alm. biord
He speaks loudly.
2.2
Om tid
when, always – (hvor)når, altid
When do you think he will come?
He is always late for supper.
Bundne
Ental
1. person
–
2. person
–
3. person
–
–
–
–
Flertal 1. person
–
2. person
–
3. person
my
your
his
her
its
our
your
their
hat
car
wife
man
tail
house
cat
dog
Ubundne
Ental
1. person
–
2. person
–
3. person
–
–
–
–
Flertal 1. person
–
2. person
–
3. person
it’s
it’s
it’s
it’s
it’s
it’s
it’s
it’s
mine
yours
his
hers
its
ours
yours
theirs
1.2
Om måde
well, fast
– godt, hurtigt
She works well in her job. He runs fast.
Om sted
far, back
– langt, tilbage
Yesterday they walked far.
They came back at 6 o'clock.
Om grad
almost, too
– næsten, for
Dinner is almost ready.
Yes, but it is too hot in here.
2.
ANVENDELSE
2.1
Bunden form
–
anvendes foran et navneord.
Om nægtelse
not
– ikke
They did not arrive.
2 .2
Ubunden form
–
anvendes, når ejestedordet står
alene, sidst i sætningen.
Forlaget Tibet
3
Forlaget Tibet
Første udgivelse, og grundlaget for den videre succes, var Engelsk Mini
Grammatik, som fortsat efterspørges med uformindsket styrke. Denne
titel alene er solgt i cirka 220.000 eksemplarer.
Både grundbogen og de tilhørende øvehæfter er siden begyndelsen
løbende bearbejdet, moderniseret, vedligeholdt og udvidet med danske og
tyske grundbøger samt tilhørende øvehæfter og løsnings­hæfter. Layout
og side–til–side princippet er umiddelbart genkendeligt, og for elever der
allerede kender én af grundbøgerne, vil introduktionen til de øvrige være
overstået på et øjeblik. Også før temaet var rigtig hot, har mange skoler
benyttet mini grammatik seriens fordele til tværsproglig og tværfaglig
undervisning i bestemte grammatiske emner i alle tre sprog.
11
• HF • VUC • FIRMAKURSER • EFTERSK
DET UBESTEMTE KENDEORD en/et
den ubestemte artikel
UDSAGNSORD 3
førdatid
verber
pluskvamperfektum
UDSAGNSORD 14
uregelmæssige
verber
bøjning i nutid og datid
er på dansk en eller et, som kan sættes foran
et navneord i ubestemt form ental: En kano, et
skib osv.
er ord, som udtrykker handlinger. Førdatid
udtrykker en handling eller hændelse, som gik
forud for den, der udtrykkes ved datid.
1.
FORMER
1.1
Nutid
1.
FORMER
1.
FORMER
1.1
Det ubestemte kendeord bøjes i
1.1
Bøjningsform af haben i datid + hovedudsagnsordet i datids tillægsform.
Han-/hun- og intetkøn.
Køn
Ental
–
–
Flertal
–
–
Fald (kasus) Nominativ, akkusativ,
genitiv og dativ.
Ental
hankøn hunkøn
eine
eine
eines einer
einem einer
Nominativ ein
Akkusativ einen
Genitiv
Dativ
intetkøn
ein
ein
eines
einem
flertal
–
–
–
–
2.
ANVENDELSE
2.1
I nominativ
står grundled / omsagnsled til grundled.
1.2
I genitiv
står ejefaldsforbindelser.
I dativ
står hensynsled.
22
STEDORD 1
pronomener
ejestedord
possessive
er ord, som udtrykker et “ejendomsforhold”.
1.
FORMER
1.1
Ental
–
–
Flertal
–
–
1. person mein
2. person dein
3. person sein
ihr
sein
1. person unser
2. person euer
3. person ihr/Ihr
ANVENDELSE
2.1
Foran et navneord – tillægsagtigt.
Ental hankøn
hunkøn
intetkøn
Nom.
Akk.
Gen.
Dativ
meine Uhr
meine Uhr
meiner Uhr
meiner Uhr
mein Auto
mein Auto
meines Autos
meinem Auto
mein Sohn
meinen Sohn
meines Sohnes
meinem Sohn
Flertal
Nominativ
Akkusativ
Genitiv
Dativ
ejestedord
possessive
er ord, som udtrykker et ”ejendomsforhold”.
min
din
hans
hendes
dens, dets, sin
vor
jeres
deres/Deres
2.
STEDORD 1
pronomener
meine Eltern
meine Eltern
meiner Eltern
meinen Eltern
1.
1.1
FORMER
fælleskøn
1. person min
2. person din
3. person sin
hans
hendes
dens
dets
Flertal 1. person vor(es)
2. person jeres
3. person deres
Ental
-
intetkøn
mit
dit
sit
hans
hendes
dens
dets
vort
jeres
deres
flertal
mine
dine
sine
hans
hendes
dens
dets
vore
jeres
deres
2.
ANVENDELSE
2.1
Min ejendom. Mit hus. Mine penge.
Vor tid. Vort århundrede. Vore dage.
Alene – navneagtigt
Nominativ
Akkusativ
Genitiv
Dativ
Forlaget Tibet
Ental
meiner
meinen
meines
meinem
meine
meine
meiner
meiner
meines
meines
meines
meinem
Flertal
meine
meine
meiner
meinen
11
Samme emne
på samme side
i alle bøgerne
- selvfølgelig
under behørigt
hensyn til
sprogfaglige
forskelle.
Ejestedordet sin bruges til at vise
tilbage til et entalsord i 3. person,
der står som (logisk) grundled.
Han hængte sin hat på knagen.
Hans hat hang på knagen.
Forlaget Tibet
11
1. person
2. person
3. person
1. person
2. person
3. person
ANVENDELSE
2.1
De fleste udsagnsord.
Wir hatten es gehört.
2.2
Udsagnsord, der udtrykker en
bevægelse.
Wir waren gegangen.
1.2
25
Forlaget Tibet
fahren
ich fahre
du fährst
er/sie/es fährt
at køre
jeg kører
du kører
han/hun/den/det kører
wir fahren
vi kører
ihr fahrt
I kører
sie/Sie fahren de kører
Mange uregelmæssige (stærke) udsagnsord har omlyd i 2. og 3. person nutid.
a bliver til ä, e bliver til i eller ie.
Datid
Ental
1. person
2. person
3. person
Flertal
1. person
2. person
3. person
ich war gekommen
du warst gekommen
er, sie, es war gekommen
wir waren gekommen
ihr wart gekommen
sie/Sie waren gekommen
2.
Ejestedord samt kein
bøjes som det ubestemte kendeord.
Forlaget Tibet
ich hatte gekauft
du hattest gekauft
er, sie, es hatte gekauft
wir hatten gekauft
ihr hattet gekauft
sie/Sie hatten gekauft
Bøjningsform af sein i datid + hovedudsagnsordet i datids tillægsform.
Ental
–
–
Flertal
–
–
I akkusativ
står genstandsled.
1. person
2. person
3. person
1. person
2. person
3. person
Ental
1. person
2. person
3. person
Flertal
1. person
2. person
3. person
stehen
ich stand
du standst
er/sie/es stand
at stå
jeg stod
du stod
han/hun/den/det stod
wir standen vi stod
ihr standet
I stod
sie/Sie standen de stod
2.
ANVENDELSE
2.1
Ich lese gerade die Zeitung. Wir fahren
morgen nach Hamburg. Wir sitzen seit
zwei Stunden im Wartesaal.
2.2
Der Junge stand jeden Morgen um 10
vor der Tür.
37
Forlaget Tibet
I grundbøgerne kan man
•søge større emner direkte på de enkelte
afsnits overskrifter, som er ordnet
alfabetisk.
•søge et bestemt emne gennem indholdsfortegnelsen foran i bogen.
•søge videre fra enkelte ord gennem
stik­ordsregistret bag i bogen.
•søge den korte definition af et emne
umiddelbart under overskriften.
•meget mere, alt sammen umiddelbart
intuitivt tilgængeligt.
For de fleste elever, en tilstrækkelig
oversigt. I de videregående
uddannelser, et godt grundlag!
TILLÆGSORD
TILLÆG
er ord, som fortæller om og lægger sig til navneord: En smuk pige, en høj bakke, en god bog.
smuk / høj / god fortæller om egenskaber
ved henholdsvis pige / bakke / bog.
Tillægsord bøjes i grad, køn og tal.
Komma afgrænser sammenhørende ord, led og
sætninger, hvorved en sætning gøres læsevenlig
og forståelig.
adjektiver
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
FORMER
Gradbøjning ved endelser -(e)re/-(e)st
Gradbøjning ved mere/mest i 2./3. grad
Gradbøjning - uregelmæssig
t-form
e-form
2.
2.1
ANVENDELSE
Endelser - de fleste tillægsord
1. grad
sund
ung
2.2
1.3
1.4
ANVENDELSE
mellem ord og sætninger, hvor bindeord er udeladt.
Han købte tomater, ost, rucola og olivenolie.
mellem sideordnede tillægsord, hvor
et bindeord er udeladt.
Det var en velsmagende, frisk salat.
mellem foranstillede stillingsbetegnelser, titler og lignende, hvor et bindeord
er udeladt.
Hun stillede formanden, depotbestyrer
Nielsen et klart spørgsmål.
foran forstærkende gentagelser.
Det var rigtig, rigtig træls!
2.2
når sætningsdele kan udelades, uden
at indholdet bliver meningsløst.
Han er ingeniør, og ugift.
omkring navnetillæg.
To ældre herrer, begge tidligere formænd,
kritiserede dagsordenen.
uden for sætningen, f.eks. udråb,
spørgende tilføjelser, forklaringer
eller præciseringer.
Nej, det gider jeg ikke!
(fortsættes overfor)
46
Forlaget Tibet
3. grad
sundest
yngst
2. grad
3. grad
mere snoet mest snoet
mere aflang mest aflang
Uregelmæssige - få tillægsord
1. grad
god
mange
2. grad
bedre
flere
3. grad
bedst
flest
2.4
Navneord i intetkøn, ental ubestemt.
Et stort hus. Et mægtigt slot.
2.5
Ved navneords bestemte former
i ental og flertal.
Den onde fe. De raske børn.
Forlaget Tibet
21
FORMER
I forbindelse med opremsning
I forbindelse med selvstændige
sætningsdele
I forbindelse med helsætninger
I forbindelse med ledsætninger
2.
2.1
Mere/mest - mange tillægsord
1. grad
snoet
aflang
2.3
2. grad
sundere
yngre
1.
1.1
1.2
om komma
KOLER • HANDELSSKOLER • FRITIDSUN
Også samme sidetal for samme emne i øvehæfterne.
Der bliver ikke noget med at bladre rundt i bøgerne for at finde
information om det aktuelle grammatiske tema. Arbejdes der med
tillægsord, så foregår det på side 21, uanset hvilket sprog, uanset
sværhedsgrad. Udsagnsordene er fra side 23, og datids tillægsform er
altid på side 34. Sådan er det hele vejen!
Vi har godt nok trykt en indholdsfortegnelse i alle 20 bøger, men det er
tæt på at være spild af papir, for den er praktisk talt identisk i dem alle,
og du lærer hurtigt at finde rundt uden.
1
Skal grammatikken trænes?
Fælles for alle sprog er den gennemgående idé at øvehæfte 1 er let
tilgængeligt. Her indføres eleven trin for trin i de enkelte emner – på en
måde så alle kan komme i gang, hurtigt og lærerigt.
BINDEORD
conjunctions
STEDORD 5
pronomener
spørgende
interrogative
FORHOLDSORD 4
præpositioner
som styrer genitiv
a.
(2.1) Indsæt bindeord – om tid.
1.
The alarm started
b.
(2.1) Indsæt bindeord – om årsag.
1.
kann gut Deutsch? Mein Bruder Peter.
1.
I had to stop
2.
Wagen ist der schnellste? Der Porsche ist der schnellste.
3.
hast du gestern gemacht? Ich habe Fußball gespielt.
4.
findest du interessant in der Schule? Ich finde Deutsch sehr interessant.
5.
Han sover
5.
spielt gut Klavier? Unser Lehrer spielt sehr gut.
6.
Hun kom
6.
Weg ist der längste? Der Weg in den Wald.
7.
ist dein Lieblingskuchen? Apfelkuchen mit Sahne.
8.
machst du am Sonntag? Ich fahre an den Strand.
9.
Film ist der beste? Ich finde James Bond.
11.
Brandmanden holdt vagt
10.
hat die längsten Haare? Ursula hat die längsten Haare.
12.
Sønnen rejste
11.
Lehrer ist der strengste? Der Deutschlehrer ist der strengste.
12.
ist denn passiert? Ich habe mein Bein gebrochen.
he opened the door.
the tank was empty.
c.
(2.1) Indsæt bindeord – om sammenligning.
1.
Joe likes Jean
much
Jane.
d.
(2.2) Indsæt bindeord i betydningen, enten ... eller.
1.
You can
2.
I am not sure where he is from. He is
3.
This man's name is
e.
(2.2) Indsæt bindeord i betydningen, hverken ... eller.
1.
No, thank you. I
have beer
lemonade.
English
Harry.
drink
smoke.
Harry
2.
Irish.
Hank
Elly came to the party.
writes
telephones.
3.
He
f.
(2.3, 2.4, 2.5) Indsæt bindeordene: till/until, when eller while.
1.
3.
By the way!
4.
Have a beer or two in the pub if you like,
5.
I fell asleep
I’m waiting?
What can I do
I’ll meet you there.
I was reading.
6.
you were out, there was a phone call for you.
7.
the rain stops, we’ll all go out.
8.
9.
Do not say anything
10.
Wait here
2
he was on holiday.
Hank sent me a postcard,
Harry is here.
he has gone.
engangsmateriale
kopiering betaler sig ikke
b.
Indsæt wer, was eller welcher.
Forlaget Tibet
, was
, welcher
.
a.
Indsæt et eller flere forholdsord fra kassen.
1.
Vi går ikke i skole
efter, for, fra, gennem, i, om, over, på, under
2.
De gik ind til byen
3.
De snakkede
4.
Det er langt
Skriv nye svar på spørgsmålene i opgave b.
Brug dit kladdehæfte.
1.
Ich kann gut Deutsch.
d.
Find på spørgsmål, der hører til svarene herunder.
Anvend wer, was eller welcher. Brug dit kladdehæfte.
1.
Ich sage: ”Mach die Tür zu!”
2.
Dieter hat viel Geld.
3.
Ein PC ist ein Computer.
4.
Margrethe ist Königin in Dänemark.
5.
Mein Lehrer sagt, dass ich mehr arbeiten muß.
6.
Tom Cruise ist sehr berühmt.
7.
Herr Schultz' Hund ist ein Schäferhund.
Forlaget Tibet
Was sagst du?
engangsmateriale
kopiering betaler sig ikke
15
søndagen.
en halv time.
din sengetid.
morgen til aften.
de andre gæster.
7.
De var alene hjemme
Pigen skulle
9.
De kom
10.
om
hele køreturen.
8.
lørdags.
en meget hård tid.
en time siden.
en måned siden var der snestorm.
hele forestillingen.
familien.
13.
Barnet var oppe til langt
b.
Indsæt en eller flere dele fra kassen.
Skriv også de færdige sætninger i kladdehæftet.
gibt morgen Abend Konzert? Lady Gaga gibt morgen Abend Konzert.
13.
8 or 9 o’clock?
How long? Must I wait
Oversæt wer
c.
you have finished work, please wait for me.
2.
a.
midnat.
1.
Vi sov længe
.
i tre timer
2.
Klokken er fem minutter
.
for en uge siden
3.
Han løber 100 meter
.
på rekordtid
4.
Jeg går til tennis
.
om torsdagen
5.
De går i biografen
.
fra på lørdag
6.
Han rejste til USA
.
over fire
7.
Vi har ferie
.
i aften
8.
Han har sovet
.
for tiden
9.
De har meget travlt
.
i lørdags
c.
Find selv på flere sætninger med forholdsordene fra kassen i
opgave a. Brug kladdehæftet.
1.
Om cirka tre år når raketten til planeten Mars.
8
engangsmateriale
kopiering betaler sig ikke
Sæt ind med det samme!
Overskueligheden og til­gænge­ligheden er umiddel­bar. Der er ingen behov
for først at lære materialet at kende. Opdages et akut behov for opmærksomhed på et bestemt grammatisk emne, vil eleven umiddelbart forstå
systemet og selv kunne gå i gang.
Okay, det er måske ikke særligt fancy, men det er enkelt og effektivt!
Forlaget Tibet
DERVISNING • ERHVERVSSKOLER • AF
2
Opbyg rutine!
I øvehæfte 2 skal der ydes en ekstra indsats. Niveauet hæves med
flere opgaver, og dybdegående og selvstændige udfordinger.
Gammeldags? – Egentlig ikke, rutine opnås gennem øvelse.
FORHOLDSORD 3
prepositions
a.
1.
om tid
about time
Indsæt at, in eller on.
I met him
NAVNEORDs køn
substantiver
STEDORD 3
pronomener
a.
a.
Indsæt det rigtige personlige stedord.
1.
Allebørnelskerslik.
2 o’clock.
2.
Indsæt det bestemte kendeord: der(m), die(f) eller das(n).
Hvis du ikke kender ordet, så slå det op i ordbogen.
the summer we often go camping.
3.
I'll go to London
4.
He was born
5.
I always play tennis
6.
She goes to work
7.
We’ll have dinner
8.
We’ll be ready
9.
He returned
10.
he’ll leave again
the 1 July.
1942.
Sunday afternoons.
9 o’clock.
two hours.
a second.
the 4 April, but
a month.
11.
I'll see him
12.
His birthday is
13.
I'll be there
14.
Dinner will be ready
15.
He finished reading the book
Wednesday.
the 7 May.
noon.
an hour.
two hours.
16.
You'll be here
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Oversæt til engelsk. Brug kladdehæftet.
Vi mødtes kl. 12.
TV programmet begynder kl. 7.
Min fødselsdag er den 2. april.
Jeg tager til London om en uge.
Han blev født i 1926.
Hun går aldrig ud om lørdage(n).
Jeg er klar om 5 minutter.
Krigen sluttede den 5. maj.
Som regel (usually) mødtes de om søndagen,
klokken 3.30 i parken.
Hun læste bogen i løbet af 3 timer.
Om vinteren tager vi til Norge.
Vi løber på ski i oktober.
Hun rejste til USA den 22. oktober.
Filmen begynder om et øjeblik.
Du kan lave denne opgave på 20 minutter.
8 o'clock tomorrow!
Forlaget Tibet
7
engangsmateriale
kopiering betaler sig ikke
personlige
jeg, du, han, hun, den, det, vi, I, de, mig, dig, ham, hende, os, jer, dem
Ente
Arzt
Gehör
Fräulein
Stier
Mittwoch
Bruder
Mutter
Schwester
Wohnung
Lehrer
Freundin
Geräusch
Wahrheit
Sohn
Professor
Frühling
Großvater
Sekretärin
Zeitung
Pfarrer
Frau
Behandlung
Gesicht
Direktor
Schule
Bademeister
Gesellschaft
Gemälde
Messe
Freund
Fälschung
Geschirr
König
Nachricht
Hengst
Blume
Märchen
Herr
Erlebnis
Krankheit
Herbst
Schreiben
Feind
13. ”Ja,deterfaktiskretnemt,”svarerdenflinkefysiklærer.
Übung
Geschehen
14. ”Isætternogethusblasiblødikoldtvand.
Morgen
Denken
15. Iventetidenlaver
Müdigkeit
Zeugnis
16. Derskalogsåfrugtfarvei,ognogettilatgivesmag.Detmå
Sonne
Gedächtnis
Gelegenheit
Reporter
Lachen
Meer
Führung
Hindernis
Leitung
Gemeinschaft
Held
Kuh
Bock
Gemüt
Herrschaft
Hündchen
Schießerei
Gefecht
Wirt
Tiger
Seemann
Partei
Tante
Vetter
Eiche
Geld
Gehen
August
Sprössling
Rauferei
Buch
Verhältnis
Direktorin
Honig
Verwaltung
Winter
Prinz
Heizung
Bär
Hoffnung
10
De
tiltrækkesafdensødesmag.
2.
Densødesmagkommerfrasukkeret.
udgøroftestover50%afingredienserne.
3.
Sukkererengruppeafkulhydrater.
bestårafbl.a.glukoseogfruktose.
4.
Glukoseogfruktosekansammensætteskemisk.Såkaldes
5.
”Sakka...hvadfornoget?Dethar
6.
Fysiklærerenforklarer:”Sakkaroseerdet,
Baden
7.
”Detfremstillesafsukkerroerellersukkerrør,”fortsætter
Sonntag
8.
”
9.
Fysiklærerengiver
sakkarose.
aldrighørtom,”undrerelevensig.
tildagligtkaldersukker.”
.
dyrkerminonkelnedepåLolland,”afbryderLinda.
10. IDanmarkdyrkes
ret.Sukkerroenerenrodfrugt,derdyrkesilerjord.
flestesukkerroerpåLollandogFalster.
11. Sukkerrørermereeksotiske.
dyrkermanikkeiDanmark.
12. Magnusrækkerhåndenopogspørger:”Ved
hvordanmanlavervingummi?”
forklarer:
skalståi10minutter.
enblandingafvand,sukker,kartoffelmelogcitronsyre.
17. Såerdetnogetmedatdetskalkogeogblandes.
selvundersøge.
kanikkehelthuskedet.
18. Erdernogenaf
,dervilprøveatlavevingummitilnæsteonsdag?
19. Opskriftenkan
findepåinternettet.Googleerjeresven.
20. Ikanjofremlæggedetsomenfysikopgavefor
b.
andrenæstegang!”
Sæt streg under alle personlige stedord.
Hjemmehososlaverviselvbolcher.Minmorkommervandogsukkerigryden.Nårdet
blivervarmtbederhunmigomatrørerundt.”Duskalheletidenholdeøjemedtemperaturen,”sigerhun.Nårmassener162gradervarm,fårjeghendetilathældedenud
påenvoksdug.Såventerviligeicirkaétminut,førvitilsætterfarve-ogsmagsstoffer.
Minlillebrorelskerrødebolschermedsmagafperbermynteogjordbær,ogmenshan
tilsætteroliermedduftogsmagmidtibolchemassen,folderjegdensammenmednogle
specielleplastskrabere.Morholderopsynogminderosomatdenervarm:”Jegadvarer
erafkølet,puttervidemiettætsluttendeglasmedlåg.Dem,derikkebliversåpæne,
Forlaget Tibet
engangsmateriale
kopiering betaler sig ikke
jer!Imåikkerørevedbolchemassenistarten.”Efteretstykketidkanmanæltemed
hænderne.Såtrækkervimassentilenpølseogklipperbolchernemedensaks.Nårde
spiservistraks.
Forlaget Tibet
13
engangsmateriale
kopiering betaler sig ikke
3
Efterslibning af de skarpeste knive...
I engelsk og dansk har vi øvehæfte 3 til dem, der blev lidt for hurtigt
færdige med de to første. Her er noget at bryde hjernen med, og det er nok
de færreste i 9./10.-klasse, der uden videre løser alle opgaverne fejlfrit.
I danskserien har vi, for at gøre det ekstra interessant og udfordrende, valgt
at lade hver side handle om et gennemgående emne.
I tyskserien er øvehæfte 3 udformet som et grammatikspil for fire personer.
UDSAGNSORD 4
verbs
a.
1.
UDSAGNSORD 3
verber
a.
Indsæt datid eller førnutid. Udsagnsord i parentes er i navneform.
Today is Friday, and George
also
2.
førnutid
the present perfect tense
(meet) Alice a year ago, and I
She
(see) her several
(buy) a new coat last year, but she
Hvor man tidligere havde forestillet sig Mars som hjemstedet for højerestående civili-
not
4.
It’s only the 6th of the month, and he
already
of his money, but in spite of this he
(give) a party last night.
Once I
(break) my leg, but luckily I
(spend) most
7.
8.
The baby
Mary
11.
I
(open) her eyes
(drink) a lot of tea when I
(drink) much since I
(be) in England, but I
(return).
Jegharendrømomatdennenationrejsersigogleveroptildensandebetydningafsin
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
Man har længe været sikker på at der ikke findes liv på Mars.
trosbekendelseomatallemenneskererskabtlige.
I 1800-tallet havde man observeret nogle linier hen over Mars’s overflade.
Jegharendrømomattidligereslaverogsønneraftidligereslaveejere,påGeorgias
De blev tolket som kanaler eller veje konstrueret af marsboere.
rødebakker,siddernedvedbroderskabetsbord.
Formodningerne om liv på Mars satte sine spor i tidens science fiction litteratur.
JegharendrømomatselvstatenMississippi,somkvælesafuretfærdighedogunder-
Senere indså man at linierne havde været forårsaget af teleskopets begrænsninger.
trykkelse,omdannestilenoaseaffrihedogretfærdighed.
Efterhånden som teleskoperne blev bedre, stod det klart hvor ugæstfri planeten er.
Jegharendrømomatminefirebørnleveriennation,hvordeikkebedømmespåderes
Man havde hverken set kanalanlæg eller andre spor efter civilisationer.
hudfarve,menpåsubstansenafdereskarakter.
(bite) several people.
2.
(bite) the new milkman.
3.
Yesterday morning it
The police
15.
But they
b.
Omskriv den oversatte tekst fra
opgave b. på side 25 til førnutid.
5.
Skriv en engelsk tekst i førnutid
om en oplevelse med musik.
7.
3.
(catch) two of the escaped prisoners last night.
3.
(catch) the third yet.
4.
6.
8.
9.
Se på tegningen af indbrudstyven,
og skriv en historie i førnutid.
engangsmateriale
kopiering betaler sig ikke
10.
Forlaget Tibet
drømdybtrodfæstetidenamerikanskedrøm.
Sæt kryds ved de sætninger, der står i førdatid.
14.
26
omviståroverforvanskelighederidagogimorgen,harjegstadigendrøm.Deteren
1.
13.
not
retfærdighedenrealitetforallegudsbørn.Jegsigertiljeridag,minevenner,atselv
b.
My dog is dangerous. It
d.
tilatløftevoresnationopafracediskriminationenskviksand.Nuerdettidtilatgøre
og videokameraer. Billederne fra kameraerne var i lang tid de eneste gode nærbilleder
12.
c.
lykke.Deterindlysendeidag,atAmerikamisligholderdetteløfte,mennuerdettid
fra marsoverfladen.
(give) her daughter £500 for her birthday.
not
såvelsomhvide,ergaranteretumisteligerettighedertilliv,frihedogstræbenefter
landeren. Selve landingsmodulet var blevet udstyret med bl.a. vindmåler, termometer
(wake) up now, but yesterday she
much earlier.
10.
afarkitekternebagvorforfatningoguafhængighedserklæring,omatallemænd,sorte
let robot. Den var blevet medbragt for at kunne udforske klippeblokke i nærheden af
not
Denne tekst er skrevet i nutid. Omskriv teksten til førnutid.
Brug kladdehæfte/computer.
tionshistorie.Vierkommettilvoresnation’shovedstadforatindløseetløfte,udstedt
ske og et enkelt europæisk fartøj blevet landsat på Mars.
(participate) in any sports since then.
9.
fremtid
tilhvaddervilgåoverihistoriensomdenstørstedemonstrationforfrihedivoresna-
menneskeskabt instrument på marsoverfladen. Siden 1990’erne er en række amerikanMars Pathfinder landede på Mars den 4. juli 1997. Med sig havde den en lille sekshju-
(play) football at school, but he
førdatid
Hereretforkortetuddragafhanstale:”Jegergladforatværesammenmedjeridag,
de første fartøjer direkte på overfladen. Det daværende Sovjetunionen var først med et
(come) yet.
My boy
førnutid
shingtonD.C.den28.august1963iforbindelsemeddenstoreborgerrettighedsmarch.
leder og blevet foretaget andre observationer fra ”nært” hold, landsatte man i 1970’erne
(arrive) at nine yesterday morning, but now it’s ten and it
not
datid
kendtforatholdepåtrappernetilLincolnMemorialidenamerikanskehovedstadWa-
enten fløj forbi eller gik i kredsløb om Mars, og der fra disse fartøjer var taget nærbil-
(taste) anything so delicious.
The mail
nutid
”Jegharendrøm”,erdenpopulærebenævnelsefordentale,MartinLutherKinger
Efter man i 1960’erne havde gennemført ubemandede ekspeditioner med sonder der
never
(eat) at a Greek restaurant the other day, and I think she
seldom
b.
livsformer.
(break) my arm.
She
Bøj "at have" i følgende tider/former.
navneform
sationer, har man nu i lang tid ment at det er tvivlsomt om Mars har nogen som helst
5.
at have
kuldioxid. Mars kaldes også den røde planet på grund af sin karakteristiske farve.
(show) me her new clothes since then.
6.
a.
planet Jorden. Mars har en ganske tynd atmosfære, der næsten udelukkende består af
times since then.
3.
Sæt streg under de sætninger, der står i førdatid.
UDSAGNSORD 7, hjælpeudsagnsord
verber, hjælpeverber
Mars er den fjerde planet i Solsystemet, talt fra Solen. Den er naboplanet til vores egen
(be) late three times this week; he
(be) late yesterday.
I first
førdatid
pluskvamperfektum
Forlaget Tibet
Jegharendrømidag...
Op gennem det tyvende århundrede lærte man mere og mere om Mars.
I en årrække havde man haft håb om at opdage simple planter, alger eller bakterier.
Men sonder på marsoverfladen fandt hverken spor efter planter eller andet liv.
I 2008 er der med Phoenix Mars Lander blevet fundet vand i en frossen jordprøve.
Tidligere sonder havde ikke været i stand til at finde forekomster af is.
engangsmateriale
kopiering betaler sig ikke
25
c.
Omskriv uddraget af talen i teksten fra opgave b til fremtid.
d.
Brug internettet til at finde mere information om Martin Luther King, og
redegør for det kendte citat: ”Jeg har en drøm”. Hvor mange gange siger
han det? Hvorfor gentager han det så mange gange?
Forlaget Tibet
engangsmateriale
kopiering betaler sig ikke
29
FTENSKOLER • UNGDOMSSKOLER • VO
Og selvfølgelig igen det samme sidetal i løsningshæfterne.
Løsningshæfterne udgør lærerens rettevejledning, eller du kan bruge den
ved selvstudium til at kontrollere dit arbejde.
Et løsningshæfte er en tro kopi af det tilsvarende øvehæfte, hvor vi med
grøn skrift har udfyldt alle opgaverne med korrekte svar.
Hvor opgaverne har mere kreativ karakter, f.eks. ved oversættelser eller
sætningskonstruktioner, er der så vidt muligt givet forslag til løsninger.
BINDEORD
conjunctions
a.
(2.1) Indsæt bindeord – om tid.
1.
NAVNEORDs
as flertalsformer
The alarm
started
he opened the door.
b.
(2.1) Indsæt
bindeord
– om årsag. ord til flertal.
a.
Omskriv
understregede
1.
as two tablethe tables
and six chair
I had to1.stop They bought
tank was empty.
nouns
2.
c.
1.
d.
1.
2.
3.
e.
1.
2.
3.
f.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
My uncle has two boy
boys
and three girl
chairs
girls
.
.
(2.1) Indsæt
bindeord
– om sammenligning.
3.
The
house houses
in the street
streets were demolished.
4. JeanI had noas
money money
to buy
as book books
DET
KENDEORD
Joe likes
muchBESTEMTE
Jane. .
5.
There were mouse den
in the kitchen
.
artikel
mice bestemte
kitchens
6.
The
child children
went
to school
on their bicycle bicycles .
(2.2) Indsæt
bindeord
i betydningen,
enten
... eller.
a.
Indsæt det rigtige bestemte kendeord i de tomme felter. Brug Î, ™, r.
The
woman women
lived
town towns
.
either
or in different
You can7.
have beer
lemonade.
ubestemte
Der STEDORD
1.
Mann(m) hat7eine Frau.
™.
Î
8.
The
man
took
offeither
their hat hats
men
or r
English
Irish.
I am not sure where he is from. He is
indefinitte
Die pronomener
2.
Frau(f) hat ein Kind.
™ countries
r
9.
His book books
are published in many
.
Îcountry
either
Hank
Harry.
This man's name is
Das a.or Kind(n)
3.
hat zwei Hunde.
Indsæt
fra kassen i teksten nedenunder.
10. The newspaper newspapers
were sold
in shopstedordene
™ shops
r .
Î
Die
4.
Hunde(pl) sind immer hungrig.
11. The lady
had lost their handbag
.
ladies
handbags
™
Î bisschen,
ein
beide, jemand,
mehrere, aller, ein wenig, viel,
(2.2) Indsæt bindeord i betydningen, hverken ... eller.
die
Die
lobt
Kinder(pl).
einigen,
niemand,
ein paar, viel, viel, wenige, einige, alle.
12. The flower flowers5.
in Tante
the garden
were
gardens
™
r beautiful.
neither
nor
No, thank you. I
drink Î
smoke.
das
6.
Die Schwester
kauft
Buch(n).
STEDORD 6
tilbagevisende
13. My brother brothers
are keen
footballer
footballers
™
r.
Î
Neither
nor
Harry
Elly came
theim
party.
viel
Beide
Petertoist
Winter Wagen(m).
krank gewesen.
seine Eltern
pronomener
refleksive
den
7.
Der Bruder
wäscht
14. Their husband husbands
went
fishing
in small
boat boats
.
™
r
Î
neither
nor
writes
telephones.
He
niemand
machen sich große Sorgen,
weil
weiß, was ihm fehlt. Jetzt war er wieDieare
Familie
15. Now the day days8.
longerbesucht
than the nightdie
. a.
nights Großmutter(f).
Træk streger mellem ord, som danner en sætning. Brug farveblyanter.
™
r
Î
einige Ausstellung(f).
einmuligheder, men
wenig
der
Tage zu Hause,
denn
hat
Bemærk,
at er
der
er mange
giv et bud på de 6 sætninger.
Die
Eltern
sehen
16. Aircraft Aircrafts9.
travel
faster
than car die
.
cars
™
Î
Skriv
herefter
alle de færdige
i kladdehæftet.
2 paar
om sted
(2.3, 2.4, 2.5) Indsæt bindeordene: till/until,
when
eller while.
einigenr
ein sætninger
Fieber.
An
Ta
gen ist
dasFORHOLDSORD
Fieber
Peter
os
i ferien
b.
Oversæt you
til engelsk.
kladdehæftet.
When
Grad
überbestemte
normale Körper
temperatur,
dann fällt slikker
die Temperatur wieder
have finished
work,
please wait
fordet
me.
b. Brug
Skriv
ordene
med
kendeord
foran.aberpræpositioner
Skriv hvad
ordet hedder
slårzu oft haben die Eltern
sig den
om munden
1.
My friends have
cars, scooters
and motorbikes.
ein på dansk.bisschenJeg .
till/until
a.VielIndsæt det
rigtige forholdsord
fra kassen.
8 or 9 o’clock?
How long? Must I wait
2.
keder
mig
på en nål
I have no money for1.suchZimmer(n)
things,
das
værelsetwenige Du Minuten später
Arzt Zimmer,
gerufen, und
war
das
Fieber verschwunden.
while
for,
fra,
gennem,
hos,
i,
med
I’m
waiting?
By the way!
What
can
I
do
3.
but I have a lot of records, tapes and computer programmes.
Børnene
stikker
jer
i en høstak
2.
Mädchen(n)
das
Mädchen,
pigen
Alle
mehrere
Kinder
kriegen
Symptome
einer
Krankheit,
Mytwo
uncles
often givetill/until
me money for books.
I’ll meet you there.
Have a 4.
beer or
in theand
pubaunts
if you like,
Vi
hygger BIORD dig for
1. Minmorskontorliggersyd
byen.på foden
vieladverbier
wenn
sie die
Schule nicht mögen.I Der junge Arzt hat gemmer
Verstän
dnis
3.
Tisch(m)
der
Tisch,
bordet
5.
She
looked
at
my
shoes.
sig
med te og kage
while
fra
2. Morertræt,nårhunkommer
arbejde.
I was reading.
I fell asleep
6.
Their wives listened
wishes. die
aller
dafür,
wenn ugen jemand
solche Probleme hat. Mit
Kraft
4. to their
Woche(f)
Woche,
gennem skoven.
3. Hunplejeratcyklehjem
While/when
a. Markérmedetfluebenbiordetsnaturligeplaceringisætningen.
there
was a phone call for you.
7.
There wasyou
nowere
newsout,
in the
newspapers.
b. Indsæt et tilbagevisende
stedordhos
fra kassen.
versucht
derbogen
Arzt zu helfen.
5.
Buch(n)
Das
Buch,
4. Jegskalvære1. altid
tandlægenklokken15.
Hanerfartgal,menhunkørerforsigtigt.
8.
ü
When
People spend
much
money
the rain
stops,
we’llon
all clothes.
go out.
mig, sig, dig, sig,
os, sig, jer, sig
6.from
Bücher(pl)
Die
Bücher,
bøgerne
Tandlægenharklinik
detnyesundhedscenter.
9.
He got information
the policemen.
2. ellers i
Hanerroligidag,menplejerhanathavetemperament.
Vælg
det rigtige stedord, og skriv det 5.
på linien.
ü
when/while
heb.
was on
holiday.
Hank sent me a postcard,
med
10. Terrified, the women
6. Jegkørerderhen
minmor.
mice.
7. watched
Stadt(f)the whiteDie
Stadt, byen
temmelig
ü
sigda. (jemand,
1.
Pigen
sætter
. 3. niemand,
niemand
ist
beide) Hansynesathunkørerforsigtigt.
while
Harry
is1.here.Peter kommt nach Hause, aber
Do not say
11. anything
My parents have
been
many
countries.
hos
7. Bagefterhandlervi
købmandeneller ü i
Brugsen.
8. to
Lehrer(m)
der
Lehrer,
læreren
4. . ganske
Opskriftenpåpestoerenkel.
sig wenig)
2.
Peter
ruft: ”Hallo!
Ist
da?” (keiner, beide,
2.keiner
Børnene bevæger
12. Thetill/until
towns are several
hundred
he has
gone. years old.
Wait here
med
8. Ieftermiddagskaljegværesammen
minkæreste.
ü
5. netop Derforlavervidetselv.
9.
Auto(n)
dasNiemand
Auto, bilen antwortet.
3. at night.
wenig, niemand)
dig
13. Many families play computer games
.
3. (viel,
Du stikker
9. Vikenderhinanden
skolen.
ü
6. ned fra
Manstartermedathældeolieiblenderen.
Eltern(pl)
die
Eltern,
14. The mothers gave 10.
the children
new4.jackets.
ein wenig 4. Angst.
Peter
hat forældrene
(niemand, ein
os paar, ein
. wenig)
Vi lægger
i 10. Vibordesværre
hversinendeafbyen.
7. oppe
Hunskaltabesig.Hunerpå80kg.
ü
15. I put my big boots 11.
on. Schule(f) 5. die
Schule, skolen
einige
Im Dunklen
glaubt er
Schatten
zu
sehen.
(jemand,
niemand,
einige)
sig
.
5.
Drengen slog
gennem
11. Menjegkenderengenvej
idrætsanlægget.
16. I have many hobbies.
b. Sætstregunderallebiorditeksten.
12. Geschenk(n)6.
das
Geschenk,
gaven
jemand
Er fragt
leise: ”Ist
da
?” (jemand,mig
beide, einiger)
. for
6.
Jeg tilpasser
12. Henne
endenafboldbanerneerderenhemmeligsti.
Pizzaerenitalienskretafmel,vandoggær,mendenerudbredtinæstenheleverden.
keine
7.
Er bekommt
aber
Antwort.9 (viel,
alle, keine)
13. Brief(m)
der
Brief, brevet
fra
Denerskjultafbuskeogtræer,såmanikkekanseden
vejen.
jer
.
7.
I isolerer 13.
DesenereårerdetblevetmegetpopulærtatspisepizzaiDanmark.Denkankøbespå
jemand
8.
Plötzlich
fühlt er, dass
hinter
ihm steht. (viel, jemand, wenig)
14. Donnerstag(m)
der
Donnerstag,
torsdagen
for
14. Noglegangekanmanikkeseskoven
baretræer.
sig
. etpizzeria,enrestaurant,ellerdenkanværehjemmelavet.Pizzaeregentligetstykke
8.
Hunden strækker
niemand
brødmedganskelidtovenpå,ogikkemedovervældendemegetfyld.Denoprindelige
9.
Er dreht
um, aber
ist zu sehen. (beide, niemand,
jemand)
15. Ecke(f)
die
Ecke,sich
hjørnet
Forlaget Tibet
Forlaget Tibet
c.
b. Vælg det korrekte
forholdsord. Overstreg det forkerte.
italienskepizzakommerfraNapoliiSyditaliensomenPizzaMargherita,derfårmozc.
Indsæt et personligt stedord fra kassen.
zarella-ost,tomatsauceogfriskbasilikumpådejbunden.Dernedeskalenpizzahaveen
Oversæt. Brug dit kladdehæfte.
1. Randersliggernordfor/fraÅrhus.
halvtykbundmedolivenolie.AndrestederiItalienerderandretraditionerforpizzaer.
de, sein
jeg, Bestes.
vi,2.han,
I, du Vater versteht
Beide Peters Eltern wollen natürlich
Peters
ihn viel besser
Nårmankøreri/fraÅrhustilHadsten,
IRomerpizzaernehelttyndeogsprøde.INorditalienminderdemåskemereomde
Forlaget Tibet
als die Mutter. Die Mutter hat nur wenig Verständnis
für Peters Probleme.
Alle
kørermangennem/mednoglesmålandsbyer.
Jeg 3. skynder
1.
mig i skole. danskepizzaermedstortsetligesåmegetfyldpå.
Probleme können gelöst werden. Einige haben
Probleme in der Schule,Pizzaerlavesvedatformepizzadejen,læggeendelaffyldetpåogsættepizzaenindi
aber mehrere
4. Imågernekøremed/hosos.
1
I
glæder
jer
til
ferien.
2.
haben Probleme zu Hause. Die Mutter soll vielleicht ein bisschen weniger
von Peter
enbrandvarmovn.Derkanfaktiskogsåtilsættesmerefyldefterpizzaenerkommetud
5. Vikøreri/medvoresnyebil.
verlangen. Niemand hat gewagt,
es Petra
Aber
muss
es ja tun. Der
afovnen,hvisnogetaffyldetikkeskalhavevarme.
Vi zu sagen.
keder
os jemand
om lørdagen.
3.
6. Igårvarjeghjemmemed/hosminbedsteveninde.
FraUSAerkommetenandentraditionomkringpizzaer,kaldetdeeppanpizza,hvor
junge Arzt ist ein wenig nervös, aber nach einigen
Versuchen gelingt es.
4.
Forlaget Tibet
5.
6.
d.
16
Han
De
7.
8.
skærer
sig i fingeren.
Hunborgennem/isammegade,2husefra/formig.
pizzaenbliverlavetienformistedetfordirektepåenpladeiovnen.Enitalienervil
næppemeneatdéternogenrigtigpizza.
hygger
sig med naboen.
Dajegskullehjem,gikjeggennem/inaboenshave.
17
9. gemmer
Omonsdagenspillerhanbadmintonfor/medminfar.
dig forc.
far. Hvormangeafbiordeneiopgavebvarægtebiord?
12
10. Badmintonhallenliggerfor/iendenafSkolegade.
Hvormangeafbiordeneiopgavebvaruægtebiord? 2
11.sætninger
Derer6banerhos/ihallen.
Find på flere
med tilbagevisende stedord.
Brug kladdehæftet.
12. Minmorharværetgennem/iTysklandforatbesøgemintante.
d. Biordenederskalundgåser:”...typemåskehar...”,”Derblevosten...”,
13. Hunflyttedefra/forDanmarksidsteår.
”...drevetnedfra...”,”...somnetopgjorde...”,”...foregiknæstenaltidved...”.
Forlaget Tibet
engangsmateriale
14. Minmorboedemed/hoshendeioverenuge.
Gorgonzola
er en ost, der er opkaldt efter den italienske by Gorgonzola nær ved
kopiering
betaler sig ikke
Du
Milano.
15. Næstesommerviljegbesøgeminonkeli/hosAmerika.
Man mener at det er muligt at blåskimmeloste af denne type har været fremstil16. Hanborikkesålangtmed/fraSanFrancisco.
6
let i mere end tusind år i byen. I byen Gorgonzola blev osten kaldt Stracchino di
Gorgonzola. Det hed
den, fordi osten blev fremstillet efter at køerne var drevet fra
engangsmateriale
betaler
ikke
de højtliggende kopiering
sætere
tilsigPo-dalen.
Køernes træthed efter turen (stracco betyder ”træt”) gav mælken den særlige konsistens, som mere end noget andet gjorde
den egnet til fremstilling af Gorgonzola. Den afgørende modning af osten foregik
som regel ved lagring i gruber i Valassina-dalen.
Forlaget Tibet
Forlaget Tibet
engangsmateriale
kopiering betaler sig ikke
3
KSENUNDERVISNING • PRØVEFORBER
SÆRLIG FOKUS PÅ DANSK GRAMMATIK
Begyndende i 2012, og forstærket i 2013, har vi fra mange sider oplevet stor
interesse for dansk grammatik. Vore nye danske øvehæfter 2 (5.-8.)og 3 (8.-10.)
har modtaget megen positiv omtale, og er blevet kaldt både nyskabende og
interessante. Hvert enkelt grammatiske emne lirkes ind ved at arbejde med
et for siden gennemgående tema, og elevens grammatiske forståelse øges
samtidig med at man læser og lærer om mange forskellige emner som musik,
kemi, historie, kultur, mekanik, geografi, sport, madlavning, politik, sundhed
og meget andet. Det gør arbejdet mere interessant og hjælper med at forstå de
grammatiske begreber i relevante sammenhænge.
UDSAGNSORD 5, hjælpeudsagnsord
verber, hjælpeverber
a.
at være
Bøj ”at være” i følgende tider/former.
navneform
nutid
datid
førnutid
b.
Indsæt den rigtige tid/form af ”at være”.
1.
At
teenager betyder at man
førdatid
fremtid
mellem 13 og 19 år.
kendt forSTEDORD
at
en tid,4der kan
fyldt med udfordringer.
2.
Teenageårene
3.
Men det
4.
i denne periode, man oplever den første forelskelse.
a.
Indsæt passende påpegende stedord.
der også oplevelser af tab og sorg, når et forhold forliser
Og almindeligvis
denne, den, dette, det, disse, de
meget vigtigt for teenagere.
At have venner, både nære og fjernere bekendte,
5.
6.
også en tid, der
kan
utrolig lærerig og sprudlende.
pronomener
Dennefærdigheder
bogervirkeligspændende!
herigennem man1.
lærer sociale
og udvikler sin selvforståelse.
7.
Det
8.
Der vil
9.
3. at
Er
Venskaber styrker følelsen af ikke
10.
Forældre og familie
11.
5. ikke fortsat
Det betyder dog ikke, at forældre
12.
De skal stadig
c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
påpegende
demonstrative
Det vil normalt
2.at fåJa,jegharførlæstenbogaf
sammeforfatter.
muligheder for
erfaringer med konfliktløsning, valg og grænser.
alene,bogfra
at man
sammeserie?
afholdt
og ønsket.
4. længere
Ja,
samledeværkbestårforeløbigtafseksbøger.
ikke
tilstrækkelige
for teenagernes udvikling.
næstebindiserienbliverformentlig
af stor betydning.
sidsteiserien.
6. man vender tilbage
sidstejegharhørteratdermåskebliverottebøgerialt.
det bagland,
til for støtte, omsorg og kærlighed.
7.
rygterharjegogsåhørt.
Ret stavefejl i sætningerne.
8.
gennemgåendeemneibøgerneerlidturealistisk.
er
Puberteten var den proces, der udgør de fysiske forandringer fra barn til voksen.
9. Jegerligeglad.Jegelsker
slagsbøger.
I puberteten forandres man sig fra at være barn til at værre voksen.
10. Derkunnelavesnoglegodefilmudfra
bøger.
Selv oplevede jeg at det er en ekstrem forvandling, både for mig og for min familie.
11.
førstetobøgeriserieneralleredefilmatiseret.
Min krop ændrede mig fysisk fra at var en barnekrop til at værre en voksenkrop.
streg under
alleandet
påpegende
stedord.
Jeg husker også at der er storeb.indreSæt
forandringer,
blandt
i tanker og
følelser.
Pas på at du ikke forveksler med 3. person af personlige stedord.
Puberteten starter omkring 11-12 års alderen og kan vare til man er 18-19 år.
Dennefantastiskeserieafbøgererskrevetafdenengelskeforfattersomienperiodear­
Det vil været almindeligt for pigerne at de kommer i puberteten 1-2 år før drengene.
bejdedesomsekretærfordeninternationaleorganisationAmnestyInternational.Idenne
Tegn på pubertet var som regel at du begynder at vokse hurtigere, end du plejer.
periode(detvaribegyndelsenaf1990’erne)rejstehunmegetmedtogetmellemManches­
Du får nye bukser, som hurtigt vil været for korte.
terogLondon.Endagvartogetforsinket,ogturenvaredeioverfiretimer.Dennedag
Du bliver mere sulten, fordi der været brug for mere energi til den hurtige vækst.
opstodidéentilenhistorieomendreng,derskullebegyndeienganskesærligslagsskole:
Alle de store forandringer betyder måske, at du vil være mere usikker på dig selv.
enskoleforhekseogtroldmænd.
Er du normal? Oplever de andre det på samme måde? Hvem var du egentlig?
Udfradetunivers,hunhavdeudtænkt,skrevhundenførstebogiserien.Denblevskre­
I min pubertet oplevede jeg store humørsvingninger. Det var helt almindeligt.
vetiløbetafnæstenfemår.Idisseårforandredeshendeslivsigpåfleremåder.Hun
giftedesigmedenportugisiskjournalist.Defikendattersammenmenblevskiltfåår
engangsmateriale
27
kopiering betaler sig ikke
senere.Desteder,hunboede,skiftedejævnligtundervejs.Hunnåedebådeatbosættesigi
Forlaget Tibet
Portugal,SkotlandogEngland.
Somarbejdsløsogenligmorpåbistandshjælpfærdiggjordehunseriensførstebind,der
udkomi1997.Detudkompådanski1998.Endelafskrivearbejdetforegikpåencaféi
nærhedenafhendesbopæl.Dergårrygteromathunskrevpådenlokalecaféforatslippe
udafsinkoldelejlighed.Derygterernæppeheltsande,foropfinderenafdettefantastiske
universkanvelikkeværesådum,athunlejerenlejlighedudenvarmeomvinteren!
14
engangsmateriale
kopiering betaler sig ikke
Forlaget Tibet
ALTING STIGER...?
Nix, vores priser falder. Siden 2007, hvor vi flyttede produktionen til eget
trykkeri, har vi løbende optimeret fremstillingsprocesserne. Sammen med øget
efterspørgsel, og deraf følgende større oplag, har det muliggjort tre prisnedsættelse. Den seneste var godt nok kun
et par procent, men det er da stadig
i den rigtige retning. Sammenholdt
med den generelle prisudvikling i
Danmark, er vore priser faldet med
36% i løbet af de sidste 7 år.
Det er vi faktisk ret stolte af.
REDELSE
• EFTERUDDANNELSE • EUC
Oversigt over hele serien
Vejl. priser inkl. moms
sept. 2013
ISBN 978-87-88465-08-2
Engelsk Mini Grammatik Grundbog, 7. udgave, 52 sider
42,50
ISBN 978-87-88465-49-5
Engelsk Mini Grammatik Øvehæfte 1 (4.-7. klasse), 48 sider A4
41,50
ISBN 978-87-88465-63-1
Engelsk Mini Grammatik Øvehæfte 2 (6.-9. klasse), 48 sider A4
41,50
ISBN 978-87-88465-65-5
Engelsk Mini Grammatik Øvehæfte 3 (9.-10. klasse), 56 sider A4
41,50
ISBN 978-87-88465-67-9
Engelsk Mini Grammatik Løsningshæfte 1, 40 sider A4
72,50
ISBN 978-87-88465-69-3
Engelsk Mini Grammatik Løsningshæfte 2, 40 sider A4
72,50
ISBN 978-87-88465-71-6
Engelsk Mini Grammatik Løsningshæfte 3, 40 sider A4
72,50
ISBN 978-87-88465-10-5
Dansk Mini Grammatik Grundbog, 56 sider
42,50
ISBN 978-87-88465-73-0
Dansk Mini Grammatik Øvehæfte 1 (2.-5. klasse), 40 sider A4
41,50
ISBN 978-87-88465-85-3
Dansk Mini Grammatik Øvehæfte 2 (5.-8. klasse), 40 sider A4
41,50
ISBN 978-87-88465-90-7
Dansk Mini Grammatik Øvehæfte 3 (8.-10. klasse), 40 sider A4
41,50
ISBN 978-87-88465-84-6
Dansk Mini Grammatik Løsningshæfte 1, 40 sider A4
72,50
ISBN 978-87-88465-87-7
Dansk Mini Grammatik Løsningshæfte 2, 40 sider A4
72,50
ISBN 978-87-88465-92-1
Dansk Mini Grammatik Løsningshæfte 3, 40 sider A4
72,50
ISBN 978-87-88465-48-8
Tysk Mini Grammatik Grundbog, 56 sider
42,50
ISBN 978-87-88465-75-4
Tysk Mini Grammatik Øvehæfte 1 (7.-9. klasse), 48 sider A4
41,50
ISBN 978-87-88465-77-8
Tysk Mini Grammatik Øvehæfte 2 (9.-10. klasse), 48 sider A4
41,50
ISBN 978-87-88465-09-9
Tysk Mini Grammatik Øvehæfte 3 (8.-10. klasse), grammatikspil 95,00
ISBN 978-87-88465-79-2
Tysk Mini Grammatik Løsningshæfte 1, 44 sider A4
72,50
ISBN 978-87-88465-83-9
Tysk Mini Grammatik Løsningshæfte 2, 44 sider A4
72,50
Alle bøger er på lager til levering fra dag til dag.
Materialerne kan købes hos:
www.forlagettibet.dk
Altid gratis forsendelse. Ved køb under 5 stk.: ekspedition: kr. 30,-