Info om stedord

Transcription

Info om stedord
Stedord - Pronominer!
!
!
!
1
Uden stedord ville vi
gentage os selv igen og
igen og...
Jeg elsker
Steen & Stoffer
De leger
Han driller
Ham
Dansktimen.dk
Dem vil han
ikke lege med
Stedord - Pronominer!
Betydning
!
!
!
2
Stedord (pronominer) er henvisning til et andet ord.
“Sted+ord” står i stedet for navneord/egennavne, så vi slipper for at skulle gentage det samme igen.
1. Uden stedord = Malou tog Bentes tøj og gik på ind på Malous værelse
2. Med stedord = Malou tog hendes tog og gik ind på sit værelse
Bøjning
For nogles vedkommende bøjes de i: person, køn, tal, kasus (fald).
Stedord deles i forskellige grupper efter deres indhold og anvendelse.
Personlige stedord
De personlige stedord er nok dem, vi bruger mest. Derfor vil jeg lige bruge lidt tid på dem.
Disse ord har den egenskab, at de står i stedet for personer i teksten.
Ental
Flertal
1. person
jeg (den der taler)
vi
2. person
du/de (den der tales til)
I/De
3. person
han/hun/det (den der tales
til)
de
Ejestedord
Udtrykker, hvem som ejer noget eller et tilhørsforhold. Fx damens bil  hendes bil
Findes også i 3 personer:
1. person, ental: min
2. person, ental: din, jeres
3. person, ental: hans, hendes, dens, dets, sin, deres
De lægger sig til navneord og retter sig efter dem i køn og tal:
Fx: Min bog, mit hus, din bog, dit hus - mine bøger, mine huse
Henførende stedord
Knytter forbindelse til et ord i sætningen, og indleder en bisætning, der giver ekstra oplysninger om
dette ord.
• Jeg hader sko, som/der klemmer mine fødder.
•
Trøjen, som du har på, er pæn.
Spørgende stedord
• hvem, hvad, hvilken, hvis
Dansktimen.dk
Stedord - Pronominer!
!
!
!
3
Brug
•
Grundled:
•
Genstandsled:
•
Hensynsled:
Vi
Dansktimen.dk
Den
løber
Jeg
elsker
dem
Han
hedder
Jesper
gav
ham
en bog