foredrag asger hunø

Transcription

foredrag asger hunø
UNDERVISNINGSPLAN FOR DANSK 2014
Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets
faghæfte: Fællesmål 2009 - Dansk.
Formål
Stk.1
Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og
forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af
personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres
æstetiske, etiske og historiske forståelse.
Stk. 2.
Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i
samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og
udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers
udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og
kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.
Stk.3.
Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske
kulturfællesskab.
Særlig undervisningsplan for elever, der kommer til Kildeskolen på et senere
klassetrin
Kildeskolen modtager ofte elever i 2. eller 3. forløb, hvor der for disse elever er
usikkerheder i faget dansk. For at genoprette faglig sikkerhed og indlæringsglæde,
tages udgangspunkt i de nye elevers faktiske forudsætninger, og undervisningsplanen
er da:
1. At finde enhver usikkerhed fra tidligere forløb i de grundlæggende færdigheder i
faget dansk.
2. At afklare disse usikkerheder.
3. At vende tilbage til det aldersmæssigt forventede forløb, så snart eleven føler sig
tryg ved sine danskkundskaber og færdigheder fra ethvert af de tidligere forløb.
1
Forløb
1.og 2. klasse
3.og 4. klasse
5. og 6. klasse
7. til 9.klasse
Kompetenceområder
Undervisningsplanen beskriver arbejdet med hver af kompetencerne:




Det talte sprog
Det skrevne sprog – læse
Det skrevne sprog – skrive
Sprog, litteratur og kommunikation
2
Undervisningsplan
1.klasse og 2.klasse
Kort beskrivelse:
Indlæringen tager udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger. Eleverne øver
både alfabetets store og små bogstaver, og de enkelte bogstavers lyde. I det første år
er læsningen koncentreret om lydrette korte ord, indtil der opnås fuldstændig
sikkerhed. Senere bygges læsningen gradvist op. Eleverne lærer de mest anvendte
tegn og læser tekster, der underbygger de sproglige regler. Fra første klasse, læser
eleverne litteratur, der reflekterer deres egen hverdag og er letlæselig. Eleverne har
adgang til og bruger indledningsvis computer. Fra 1. klasse skriver eleverne
selvstændigt, på begynderniveau.
Detaljeret beskrivelse:
 Det talte sprog
Listen er områder der arbejdes med i undervisningen. Områderne er ikke angivet
progressivt.
Grammatikken øves ved fællesundervisning, historieskrivning og sange.
Læreren læser højt, og vi taler om teksten.
Eleverne læser højt for hinanden og for klassen.
De fortæller fra deres liv.
Rollespil og teater.
Fælles ordlege og staveøvelser.
Mange sange og rytmiske øvelser.
Vi debatterer om emner, eller hvad der rører sig.
Vi øver lyttetid og taletid.
Læreren læser højt
Eleverne læser højt for hinanden både to og to og for hele klassen
Teaterbesøg, med samlet diskussion bagefter
Ture i naturen eller museer med diskussion bagefter
Klassebiograf med skandinaviske film
Quizspil, med holdleder.
Mandage fortæller eleverne, hvad de har lavet i weekenden.
Rollespil med den hensigt at udbygge sociale kompetencer og forebygge mobning
Diktater på tavlen.
Drama. Der øves dialoger og opføres teater.
3
Computeren anvendes allerede fra børnehaveklassen med spil, hvor billeder og
bogstaver kædes sammen. I 1. og 2. klasse udbygges computerundervisningen til, også
at omfatte referat eller historieskrivning på begynderniveau.
 Det skrevne sprog – læse
Læsekurser:
01
02
03
04
1. klasse Lilla
AEIOUYÆØÅ
S N, punktum,
spørgsmålstegn og læse
tekster med 2 bogstaver
L F, læse og skrive
tekster
G H. læse og skrive
tekster
05 J T K, læse og
skrivetekster
06 M B D, læse og
skrivetekster
07 P R V, den/det-øvelser,
læse og skrivetekster
08 R siger ar eller år. R i forog slutlyd, læse og
skrivetekster
09 A E I O U Y Æ Ø Å
10 S N, punktum,
spørgsmålstegn og læsetekster med 2 bogstaver
11 L F Læse og skrive
tekster
12 G H Læse og skrive
tekster
1. klasse Grønt
Dele ord og øve tekster
Stavelser Læse og
skrivetekster.
2. klasse Blåt
Jeg, dig, mig, sig.
Kort og lang vokal.
Deleregler og øvelser
Hårdt og blødt D.
Flere deleregler og
øvelser. K og G SK PB
SP TP ST og Læse og
skrivetekster
L i forskellige
sammenhænge.
Deleøvelser og læse og
skrivetekster
Flere deleregler og
øvelser
Mere om D.
Mere om D.
Mere om D.
Hvad er ord, sætninger og Mere om D.
tegn. Øvetekster
R før, efter og
Stumt G.
sammensat. Øvetekster
Ej og eg siger aj.
–er. Læse og skrivetekster
AR og udråbstegn. V
Ng.
efter en vokal. Læse og
skrivetekster
Stumt H. Komma. Læse
Øj og øg.
og skrivetekster
Den, det, de øvelser. Re
Ov og og.
og C. Læse og
skrivetekster
4
Søren og Mette:
1. Klasse
01 Læse om: Skole, Zoo, fødselsdag,
Bogstavrim, Mor og far, hjemme og
udeliv, gåder, by og dyr.
2. klasse
Den lille mand og skrædderen, Klumpe
og Dumpe, På ferie, Den hvide kat og
Ved du der?
02 Bolig, ejendele, ture, gætte, lege dyr,
by.
Den stærke gedebuk, gåder, Lillemus
og Storemus, Dengang høsten var i hus,
Hvorfor katten vasker sig.
Der var engang en mand, Skildpadden,
Zoo, Pigen og de tre bjørne,
Pandekagen, Tryllestaven.
Morgenbadet, Sneet inde, Juletræet, Jul,
Rasmus og julenissen.
03 Jul, zoo, bag ved, gætte, breve, ture.
04 Etager, for og efternavne, bogstavleg,
hjemmeliv, ja og nej, bage, spørgsmål.
05 Rævehistorie, sange, badetur, arbejde.
Højt for træet, Da Morten ville flytte,
Vinter, Den mægtigste.
06 Teater, sang, svømmehal, dyr, legeplads Borgmester Harepus og ræven, Bamses
og park.
fødselsdag, Markmusen og bymusen,
Gåder, Der er noget, Der er så meget,
Hvordan gør man det?
07 Ordrim.
Solen skinner, Troldehistorier, Gåder,
Min far han er.
08 Klokken og skole, De Små Folk, sang.
PÅ vej til skole, Hanen og græshoppen,
Hjælpe.
Vandhullet i skoven, Emil, Forbudtland
og Mågodtland, Når klokker er.
09 Gåder, fodbold, håndværk, Pindsvinet, Hullet, Molboerne, Peter Kanin, En
bogstavrim, fisketur.
telttur.
I 1. klasse ser vi en svensk børnefilm og hører eventyr på norsk, for at stifte
bekendtskab med disse skandinaviske sprog.
Internettet bruges i klassen til information og dataindsamling.
I løbet af skoleåret finder vi 2 historiereller eventyr, som eleverne skal dramatisere.
5
 Det skrevne sprog – skrive
Stavevejenkun 2. klasse:
2. klasse Stavevejen 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Vokaler og konsonanter
Lydrette ord og EJ
Stammen
Lang vokal
Lang el. kort vokal
Drille vokal
Kort vokal
Dobbel og enkeltkonsonant
Ord vi ofte bruger
Grammatik:
01 Spøgelsesslottet
02 Ridderborgen
03 Landet i det fjerne
2. klasse
Navneord
Udsagnsord
Tillægsord
Vi anvender Formskrift 1A, som øver sammenhængende skrift.
Skriften øves videre i Diktater for 2. klasse.
Som yderligere materiale bruger vi Læs og Forstå 2. Ballonskibet 5 – 10.
Tryllestaven.
 Sprog, litteratur og kommunikation
Er indarbejdet i den metode, der arbejdes med de øvrige punkter på.
6
3.klasse og 4. klasse
Kort beskrivelse:
På dette trin har langt den overvejende del af eleverne "knækket koden" i læsning, og
begynder at læse længere tekster, der kræver dybere indlevelse og forståelse. For
dem, der endnu ikke er fuldstændig stabile læsere køres læsekurserne stadig.
Grammatikken afløser bogstav og lydtræningen, efterhånden som sikkerheden bliver
større. Computeren anvendes som et redskab til informationssøgning og
tekstbehandling på begynderniveau.
Detaljeret beskrivelse:
 Det talte sprog
Fandango og kanonopgaver gennemgås som fællesundervisning med fremlæggelser
og gruppearbejde.
 Det skrevne sprog – læse
Fandango - der arbejdes kun med udvalgte dele af bøgerne.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
3. klasse
4. Klasse
Litteratur
Personkarakteristik
Miljø
Komposition
Virkemidler
Fortæller og synsvinkler
Intertekstualitet
Film
Kunst
Litteratur
Personkarakteristik
Miljø
Komposition
Virkemidler
Fortæller og synsvinkler
Intertekstualitet
Film
Kunst
Nordisk litteratur:
Svensk 4. klasse
01 Ja, vi elsker dette landet
02 Den uheldige mannen
03 Hvis
04 Forviklinger
05 Det er noe
Norsk 5. klasse
Höst-visa
Vem kan segla forüten vind
Lyckans land
Väckarklockorna
Byssan lull
7
06 Janteloven
07 Kjærlighet och smørrebrød
08 Projekttur til Sverige
 Det skrevne sprog – skrive
Springbrættet 2.-3. klasse:
3. klasse
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
4. klasse
Handlingsbro
Sammensatte ord
Mindmapping
Grammatik
Rammeskrivning
Sætningopbygning
Berettermodellen
Sproglære
Anmeldelser
Biografier
Handlingsbro
Sammensatte ord
Mindmapping
Grammatik
Rammeskrivning
Sætningopbygning
Berettermodellen
Sproglære
Anmeldelser
Biografier
Graff grammatik:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3. klasse
4. klasse
Alfabetet
Navneord
Egennavne
Udsagnsord
Tillægsord
Personlige stedord
Talord
Udsagnsled og grundled
Sætninger
Tegnsætning
Alfabetet
Alfabetet
Navneord
Egennavne
Udsagnsord
Tillægsord
Personlige stedord
Talord
Udsagnsled og grundled
Sætninger
Tegnsætning
Alfabetet
Diktater:
3. klasse
Graff De nye diktater 10 stk
4. klasse
Graff De nye diktater 10 stk
8
 Sprog, litteratur og kommunikation
Er indarbejdet i den metode, der anvendes i forbindelse med de øvrige kompetencer.
5.klasse og 6.klasse
Kort beskrivelse:
På mellemtrinnet begynder træningen til eksamensdiciplinerne at tage form og der
arbejdes mere intensivt med litteraturanalyse, det skriftlige udtryk, retskrivningen og
de forskellige læseteknikker. Eleverne gennemfører på dette trin Lær At Lære kurset.
Detaljeret beskrivelse:
 Det talte sprog
Fandango, Et forfatterskab og kanonopgaver gennemgås som fællesundervisning med
fremlæggelser og gruppearbejde.
 Det skrevne sprog – læse
Hovedværker:
Der læses 3-4 hovedværker, der vælges af læreren. Derudover vælger eleverne selv
eller i samråd med læreren 8-10 bøger, der læses som frilæsning i løbet af året.
Fandango:
5. klasse
01
02
03
04
05
6. Klasse
Litteratur
Personkarakteristik
Miljø
Komposition
Virkemidler
Litteratur
Personkarakteristik
Miljø
Komposition
Virkemidler
Et forfatterskab:
5. klasse
Ole Lund Kirkegaard
Nordisk litteratur for 5. og 6.. Her bruges Graffs forlags materialer til nordisk sprog.
9
 Det skrevne sprog – skrive
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
5. klasse springbrættet
Handlingsbro
Sammensatte ord
Mindmapping
Grammatik
Rammeskrivning
Sætningsopbygning
Berettermodellen
Sproglære
Anmeldelser
Biografier
6. klasse Fra 1. linje og Sæt skrivespor
Cecilie Eken fantasirejser
Erindringer fra ”Sæt skrivespor”
Arbejde med andres erindringer
Producere egne erindringer
Arbejde med noveller
Berettermodellen
Producere egne noveller
Graff grammatik:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
5. klasse
Bogstaver og lyd
Navneord
Egennavne
Udsagnsord
Tillægsord
Stedord
Tre små ordklasser
Talord
Sætningens led
Sætningstyper
Tegnsætning
6. klasse
Bogstaver, lyd og stavelser
Navneord
Egennavne
Udsagnsord
Tillægsord
Stedord
Fem ordklasser med småord
Ord, udtryk og betydning
Sætningens led
Sætningstyper
Tegnsætning
Diktater:
5. klasse
Graff diktater
6. klasse
Graff diktater
 Sprog, litteratur og kommunikation
Er indarbejdet i den metode, der anvendes i forbindelse med de øvrige kompetencer.
10
7. til 9.klasse
Kort beskrivelse:
I overbygningen er det tid til fordybelse og afpudsning af tidligere erhvervede
kundskaber. Der arbejdes målrettet med at forene danskfaget med historie og
samfundskundskab.
Der lægges ligeledes vægt på at skriveprocessen kører parallelt med læsningen.
Detaljeret beskrivelse:
 Det talte sprog
Samtlige nedenfor nævnte tekster i litteraturpensum analyseres og gennemgås
mundtligt, enten som fællesundervisning eller i mindre grupper.
Eleverne i 9. og 10. klasse gennemfører et performanceforløb, hvor fremlæggelser og
stagemanners er de centrale færdigheder der arbejdes med.
 Det skrevne sprog – læse
På skolen er der hver anden uge efter skoletid afsat 3 timer til at læse litteratur. Der er
i klasserne i overbygningen vedtaget, at der skal læses 3 hovedværker i skoleåret
2010/2011. Udover hovedværkerne er der litteraturundervisningen.
Hovedværker:
Der læses hovedværker på hvert klassetrin. Hovedværkerne vælges af læreren.
Eleverne fastlægger ud over disse hovedværker, selv 7 bøger der skal læses i løbet af
skoleåret.
Hovedværker i 7. kl .
”Drengene fra Sankt Petri ” af Bjarne Reuter
”Hobitten” af Tolkien
”En, to, tre – nu” af Jesper Wung - Sung
Hovedværker i 8., 9. og 10. klasse:
”Intet” af Janne Teller
”Ondskaben” af Jan Gillou
Der skal ses 5 film i dansk i 7. klasse.
Litteraturen i 8., 9. og 10. klasse
I overbygningen arbejdes der med samtlige kanonforfattere, der er obligatoriske iflg.
11
Fælles mål 2009. Der ud over arbejder vi med samtidens litteratur bl.a. Helle Helle,
Naja M. Aidt, Jens Blendstrup, Jesper Wung-Sung m.fl.
I 7., 8., 9. og 10. klasse arbejdes der også med nordiske sprog. I undervisningen
benyttes Graffs materialer til svensk og norsk, dette emne bruges også som
supplerende materiale til elever, der er hurtigt igennem pensum.
 Det skrevne sprog – skrive
Der arbejdes med to områder i skrivningen: Korrekt teknisk opbygning af tekster
(genre, grammatik, ordklasser) og den kreative skriveproces (Fantasi, metaforer)
I 7. klasse arbejdes der med Springbrættet ud fra følgende indgangsvinkler:
sproglære, ramme – og tænkeskrivning.
Sæt skrivespor:
7. klasse
01 Intro
02 Erindring
03 Novelle
04
05
06
07
08
8. klasse
9. klasse
Intro
Erindring
Novelle
Essay
Kommentar
Reportage
Artikel
Feature
Intro
Erindring
Novelle
Essay
Kommentar
Reportage
Artikel
Feature
10. klasse
Intro
Erindring
Novelle
Essay
Kommentar
Reportage
Artikel
Feature
Der vil sideløbende med genrelæren, være tilrettelagt et forløb med IT i de skriftlige
opgaver.
Grammatik:
7. klasse Graffs
01 Sprog, lyd og
bogstaver
02 Navneord
03
04
05
06
07
Egennavne
Udsagnsord
Tillægsord
Fremmedord
Seks mindre
ordklasser
08 Ord, udtryk og
8. klasse
Hvad er
grammatik?
Hvad er en
ordklasse?
Navneord
Tillægsord
Udsagnsord
Biord
Forholdsord
9. klasse
Hvad er
grammatik?
Hvad er en
ordklasse?
Navneord
Tillægsord
Udsagnsord
Biord
Forholdsord
10. klasse
Hvad er
grammatik?
Hvad er en
ordklasse?
Navneord
Tillægsord
Udsagnsord
Biord
Forholdsord
Stedord
Stedord
Stedord
12
betydning
09 Sætningsled
10 Sætningstyper og
tegnsætning
11 Arbejde med hver
ordklasse med
praktiske
eksempler
Led
Kommatering
Led
Kommatering
Led
Kommatering
Bindeord
Bindeord
Bindeord
Talord,udråbsord
og kendeord
Talord,udråbsord
og kendeord
Talord,udråbsord
og kendeord
Efter grammatikken er færdiggjort i 9. og 10. klasse arbejdes der med FSA prøver i
retskrivning samt et kompendium i grammatik. eleverne kan gå tilbage og se på de
fejl de har lavet, arbejde med emnet og rette fejlene til næste prøve. Dette kaldes
crashkursus i dansk retskrivning. Der arbejdes både fælles og individuelt med dette
crashkursus.
Bogen: Fra første linje:
10 dele om kreativ og fantasifuld skrivning. Bruges i hele overbygningen.
Diktater:
7. klasse
Graff diktater
8. klasse
Graff diktater samt
tidligere
eksamensdiktater
9. klasse
Tidligere
eksamensdiktater
10. klasse
Tidligere
eksamensdiktater
8. klasse
Gyldendal og
tidligere eksamens
læsetester
9. klasse
Tidligere
eksamenstester
10. klasse
Tidligere
eksamenstester
Læsetester:
7. klasse
Graff læsetester
På skolen er der hver anden uge efter skoletid afsat 3 timer til at skrive stile for
afgangsklasserne.
 Sprog, litteratur og kommunikation
Er indarbejdet i den metode, der anvendes i forbindelse med de øvrige kompetencer.
13
På skolen er der hver anden uge efter skoletid afsat 3 timer til at læse danske bøger
efter eget valg.
14