Syd Kolding

Transcription

Syd Kolding
Syd
Kolding
Kompetencer
Kompetencer
Kompetencer
Ledelse
Salg
Markedsføring og salg
Strategisk arbejdsmiljø
Strategisk og systematisk arbejdsmiljø
Strategisk og systematisk arbejdsmiljø
Ulykkesforebyggelse
Ulykkesforebyggelse
Risikovurdering
Adfærd og kultur
Arbejdsmiljøorganisationen
Adfærd og sikkerhedskultur
Nudging
Hanne Lybech
Jensen
Afdelingsleder
Ulykkesforebyggelse
Tlf.: 30 10 96 97
[email protected]
Plan A
Henrik Harboe
Cand.scient. (biologi)
Tlf.: 30 10 96 37
[email protected]
Ledelse, sundhed & arbejdsmiljø
Netværk
Stig Holm
Fysioterapeut
Tlf.: 30 10 96 82
[email protected]
Social Kapital
Ergonomi
Arbejdsmiljøkoordinator
Gitte H. Marcussen
Seniorkonsulent
Tlf.: 27 61 39 22
[email protected]
Auditor
Kvalitet
Eksternt miljø
Kompetencer
Kompetencer
Kompetencer
Kemi/kemiske stoffer
Kemikaliehåndtering
Arbejdsmiljøkoordinering
Hygiejne og biologiske
opgaver
Kortlægning og målinger
Underviser på koordinatoruddannelse
Eksponeringsvurdering
Dansk Kemidatabase
Indeklima - PCB
Miljøscreening af
bygninger
Miljøscreening af bygninger
Skimmelsvamp
Ledelsessystemer
Risikovurdering
Tina Jensen
Kemiingeniør
Tlf.: 27 61 39 17
[email protected]
Rådgivning i bygge/anlægsbranchen
Rådgivningspåbud
Søren T. Andersen
Agronom
Tlf.: 22 22 21 26
[email protected]
Teknisk arbejdsmiljø
Arbejdspladsvurdering
Eksternt miljø
Kompetencer
Kompetencer
Kompetencer
Individuelle samtaleforløb
Supervision
Lederudvikling & -træning
Supervision
Ledercoaching
Ledercoaching
Stressforebyggelse og
håndtering
Krisesamtaler
Supervision
Konflikthåndtering
Konflikthåndtering
Samtaler
Stressforebyggelse og
håndtering
Kommunikation
Kristina Kragelund
Erhvervspsykolog
Tlf.: 30 10 96 11
[email protected]
Stefan Hansen
Cand.scient.
(Idræt & Sundhed)
Tlf.: 22 22 21 38
[email protected]
Psykisk arbejdsmiljø
Rådgivningspåbud
Konflikthåndtering
Kompetencer
Kompetencer
Arbejdsfysiologi
Ergonomi
Arbejdsmiljøkoordinering
Sundhedsfremme
Sundhedsfremme
Byggeledelse
Sundhedsprofiler
Sundhedsprofiler
Projektledelse
Førstehjælpsinstruktør
Kontorindretning
Rådgivningspåbud
Arbejdspladsvurdering
Sikkerhed i energi-, olieog gasbranchen
Arbejdsmiljøkoordinering
Kontor-/procesergonomi
Syn- & skønssager
Heidi S. Kiilstofte
Ergoterapeut
Tlf.: 22 22 21 07
[email protected]
Mobning
Tlf.: 30 10 96 41
[email protected]
Kompetencer
Koordinator
OKTOBER 2015
Samarbejde/teambuilding
Stressforebyggelse og
håndtering
Auditering af psykisk
arbejdsmiljø
Administrativ support
Tlf.: 22 22 21 09
[email protected]
Tlf.: 30 10 96 21
[email protected]
Forandringsledelse
Forandringsledelse
Marie Isolde Müller
Erhvervspsykolog
Adfærd og sikkerhedskultur
Kompetencer
Malene Arbjerg
Assistent, sekretær
Elsebeth Hyldsberg
Organisationskonsulent
Rådgivningspåbud
Bert Ingvar Jessen
Bygningsingeniør
Tlf.: 29 64 92 99
[email protected]
Lead Auditor i
OHSAS18001
HAZID facilitator