- Kærfort Huse

Comments

Transcription

- Kærfort Huse
MATERIALEBESKRIVELSE
Rene Linier for Kærfort Huse® 1. 2015
1 MYNDIGHEDSBEHANDLING
1.1 Tegninger
Alle nødvendige projekttegninger tilrettes
med plantegninger og husets placering på
byggegrunden.
1.2 Byggeansøgning
Skare Byg A/S ansøger om byggetilladelse
hos de respektive myndigheder, herunder
også evt. anmeldelser overfor grundejerforening, fredningsnævn etc.
2 BYGGEGRUND
2.1 Byggegrund
Husprisen er baseret på en bæredygtig,
ryddet og plan byggegrund uden høj grundvandsstand.
Tilbudsprisen er inkl. en koteforskel på 10
cm. i byggefeltet. Overfladejord / muldjord
afrømmes indtil en dybde af 20 cm., og
deponeres på byggegrunden.
Tilkørselsforholdene frem til opførelsesstedet skal kunne foregå med 30 ton tung og
18,5 m. lang lastbil.
2.2 Husafsætning
Huset hovedhjørner skal afsættes af autoriseret landinspektør, der attesterer bebyggelsens lovlighed på grunden, og er excl.
2.3 Jordbundsundersøgelse
Inden byggestart skal byggefeltet være
undersøgt, således byggeriet kan gennemføres uden der kræves ekstra foranstaltninger. Undersøgelsen skal foretages af eksternt firma og er excl.
5 GULVOPBYGNING
5.1 Betongulv
Ca. 100 mm. betongulve type 25 med armeringsnet iht. DS 13083 udlagt på 320 mm.
terræn isolering og afrettet sandlag med
indbygget radonsikring.
5.3 Hems (tilkøb)
Hemsgulv leveres af ludbehandlede massive
fyrretræsplanker som monteres på hvidmalede bjælker. Hvidt gelænder udføres og
trappe til hems udføres som vægmonteret
udtrækstrappe i hvidmalet fyrretræ.
6 KLOAK
Alle nødvendige indvendige afløbsinstallationer udføres med godkendte rør, og afsluttes 1 m. uden for sokkel.
6.1 Afløbsriste
Forkromede afløbsriste udføres i bruseniche.
7 YDERVÆGGE
7.1 Vægkonstruktion
Vægkonstruktion er opbygget af meget
kraftig tømmerkonstruktion. Elementerne
er udført efter nyeste lavenergimetoder i
tæthed og isoleringskrav på egen fabrik.
Væggene krydsisoleres med 240 mm isolering i klasse 34.
7.2 Udvendig beklædning
Lodret monteres udvendig beklædning
udført af Gran - planker i 28 x 175 mm i
speciel Kærfort K-Profil. Beklædninger
monteres på ventilationsbånd, og heldækkende vindspærre.
7.3 Indvendig skillevægge
Alle skillevægge undtagen badeværelser,
udføres som 100 mm. vægge. Badeværelser
udføres som 130 mm. med vådrumssikring.
7.4 Halvvæg køkken
Halvvæg i køkken udføres i samme opbygning som skillevægge og i en højde af 120
cm. Topplade som ludbehandlet træ.
7.4 Indvendig beklædning
På indvendige vægsider monteres ludfærdigbehandlede trærustikker med bagvedliggende dampspærre af LDPE 0,20 folie.
8 REDSKABSRUM
8.1 Vægge og dør
Redskabsrum udføres uisoleret og uden
beklædning indvendigt. Dør udføres på
rammekonstruktion med beklædning som
huset med galvaniserede hængsler og greb.
8.1 Gulv
Gulv i integreret redskabsrum udføres i
beton uisoleret. Fritliggende redskabsrum
udføres med gulv som træterrasse.
9 VINDUER, DØRE OG GLAS
9.1 Vinduer og døre
Vinduer og døre leveres i fabrikat Kerne®
med min. 90% kernetræ med efterfølgende
tunnel-imprægnering og 2 gange malerbehandling i hvid farve fra fabrik.
9.2 Vinduer og døre
Alt glas leveres som specielle lavenergiruder med 3 lags glas
9.3 Bundstykker og lysninger
Vinduesbundstykker og lysninger udføres i
ludbehandlet træ.
10 TAGKONSTRUKTION
10.1 Tagkonstruktion
Tagkonstruktionen udføres som loft til kip
med bjælkespær. Spærkonstruktionen
udføres af K24 mærket konstruktionstræ.
Isolering på 340 mm. i klasse 34. Taglægter
monteres i dimension 38 x 73 mm. Kipbjælke / kehlbjælker udføres af limtræ. Dimensioner iht. statik og hustype. Synlig limtræ
hvidmales 1 gang fra fabrik.
10.2 Sternkanter
Sternkanter udføres af kraftige vaccumimprægnerede fyr / kerne træsplanker, som er
sammenfaset. Sternkanter malerbehandles
1 gang i hvid farve på fabrik og efterfølgende 1 gang på byggepladsen.
10.3 Underbeklædning
Underbeklædning udføres under udhæng
og overdækkede terrasser med 16 x 94 mm.
brædder opsat med ventilations mellemrum. Brædder malerbehandles 1 gang fra
fabrik i hvid farve.
10.4 Loft
Lofter udføres af lud færdigbehandlede
trærustikker med bagvedliggende dampspærre af LDPE 0,20 folie.
10.5 Tagsten
Dobbelt vinget betontagsten udvalgt i vort
farvesortiment.
10.6 Undertag
Kraftigt undertag monteres med 25 x 45
mm. imprægnerede klemlister. Vindklodser
og fuglegitter indbygges.
10.7 Tagrender
Tagrender og nedløb leveres som hvide
synlige ståltagrender med vindskede.
10.8 Inddækninger
Der monteres hvide stål inddækninger på
alle bjælkeender.
10.9 Udluftninger
Fra køkken og badeværelser etableres
udluftningsventiler ført gennem tag eller
væg. I nødvendige rum etableres ventilation
integreret i vindue eller som ventilationsvindue med indbygget insektnet.
12 TRÆTERRASSER
12.1 Størrelse på træterrasse
Terrassegulv leveres i størrelse iht. entreprisetilbud
12.2 Terrassefundament
Fundament udføres af støbte stolper.
12.3 Træterrasse
Træterrassen udføres af 28 x 145 mm.
terrassebrædder med riller i brun imprægneret. Afgrænsning af terrasse sker med
lodret terrassebræt.
13 MURERARBEJDE
13.1 Skorsten (tilkøb)
Skorsten mures og vandskures hvid. Indbygget isokern rør omstøbt med Leca samt
renselem indmures. Skorstentop udføres af
beton med drypnæse af zink. Omkring
taggennemføring foretages inddækning.
13.2 Badeværelser
Der udføres vådrumssystem i badeværelser.
Klinkegulve monteres med sokkelkant. Fald
udføres på gulvet i brusenicher. Brusenicher
monteres med flisebeklædning på bagvægge og indvendig på brusevanger.
13.3 Klinkegulve
Klinkegulve monteres jf. de enkelte modellers plantegninger. Alle klinkegulve udvælges i Kærfort Huse sortiment.
14 GULVE
14.1 Trægulve
Gulve i stue, køkken og værelserne leveres i
3 stavs parketgulve udvalgt i Kærfort Huse®
sortiment, monteret på gulvunderlag med
dampspærre. Fodlister leveres som hvidbehandlet.
15 INVENTAR
15.1 Køkken bad og garderobe
Alt inventar leveres i Model Inn Line i høj
kvalitet og eksklusiv udførelse. Stort udvalg
i flere fronter og bordplader.
15.2 Køkken
Udtrækskuffer udføres med soft luk og fuldt
udtræk. Sokler udføres som stålbelagt.
Flotte greb i udvalg eller som grebsfri.
Opvaskemaskine og køleskab leveres integreret eller som fritstående jf. entreprisetilbud
15.3 Badeværelser
Vaskearrangement med 2 skuffer med soft
luk og fuldt udtræk. Helstøbt bordplade
med vask og spejlarrangement med indbygget lys jf. entreprisetilbud. Størrelse angivet
jf. plantegning.
15.4 Inn-Line garderobe
Garderobeskabe leveres som standard med
bøjlestang samt 2 hylder jf. plantegninger.
Nogle hustyper leveres med skabsvæg i
soveværelse med letløbende skydelåger.
15.5 Faste senge
Alkove monteres med indgangshul og alkoveseng med fast træbund excl. madrasser
15.6 Sauna
Sauna leveres med ubehandlet gran vægbeklædning samt 2 brikse i ubehandlet
fyrretræ. Saunadør leveres af hærdet røgfarvet glas dør.
15.7 Indvendige døre
Døre leveres som hvide plade døre med
stålgreb, hvidmalet dørkarme og gerichter.
16 HÅRDE HVIDEVARER
Indhold af hvidevarer varierer efter hustype, se faktabokse i brochure. Modeller jf.
entrepriseaftale og produktblad.
17 EL-INSTALLATIONER
17.1 El-installation
Omfatter lys-, ovn-, kogeplade-, vandvarmer- og varmeinstallation, alt udført ifølge
gældende bestemmelser.
Der monteres stikkontakter og lampesteder
i henhold til forskrifter.
Der monteres HPFI beskyttelses-relæ, gruppetavle og udvendig vandtæt målerkasse.
17.2 El-varme
Termostatstyrede el-radiatorer dimensioneret efter den enkelte model.
17.3 El-gulvvarme
El-gulvvarme i alle rum med klinkegulve.
17.3 TV-antenne
1 antenne kabel trækkes til blænddåse for
bygherres egen bestilling af antenneinstallation. Kabel afsluttes på udvendig side.
19 GENERELT
Evt. tilslutningsafgifter, landinspektør,
bygningsgebyrer, jordbundsundersøgelse er
excl. Udvendige ledninger fra hus til forsyningssteder, samt etablering og forbrug til
byggestrøm og byggevand og bortkørsel af
overskudsjord og byggeaffald er excl.
20 UDSTYR
Der henvises til den gældende prisliste for
Kærfort Huse af 2014
17.4 Røgalarm
Der monteres røgalarm tilsluttet strømforsyning og med batteri-backup.
Billeder / tegninger af huse kan indeholde
ekstraudstyr. Møbler, som er indtegnet på
planer er ikke inkluderet i priserne.
17.5 Udsugning
I badeværelser med spa monteres elektrisk
udsugning i loft.
21 OPHAVSRET
®
Kærfort Huse er godkendt og registreret
varemærke, og har ophavsret på konstruktioner og modeller.
17.6 Sauna/ spabad
Installation for sauna med ovn, saunalampe
og installation for spa-pool, hvor dette
indgår i huset.
17.7 Udvendig lys
Ved indgangsdør monteres halvrund galvaniseret lampe.
Ved overdækning leveres 2 udvendige
indbygningsspot.
18 VVS INSTALLATIONER
Der
udføres
koldtog
varmtvandsinstallationer med blandingsbatterier
i anerkendt fabrikat. Installation udføres
med føringsrør, således at vandrør kan
udskiftes. Installationsomfang afhængig af
de enkelte typer.
1 stk. udvendig vandhane monteres som
frostfri med synlig indvendig installation.
Varmvandsbeholder udføres som 60 eller
110 liter afhængig af hustype
22 FORBEHOLD
Pga. den løbende produktudvikling af Kærfort Huse forbeholder vi os ret til uden
varsel at ændre konstruktion og materialevalg mv. Evt. ændring vil som min. altid
modsvare Rene linier med hensyn til specifikation og lovkrav.
Konstruktion og leveringer kan variere for
de enkelte husmodeller. Der henvises til
brochure for Kærfort Huse med gældende
prisliste samt entreprisetilbud / entreprisekontrakt med aftale om leveringer.

Similar documents