SH konstruktions- og materialebeskrivelse

Comments

Transcription

SH konstruktions- og materialebeskrivelse
 KONSTRUKTIONS-­‐ OG MATERIALEBESKRIVELSE
nøddebrun. Til montering anvendes rusqrie skruer. 1.
1.1.
PROJEKT OG BYGGEANSØGNING Projek>egninger 5.
5.1.
SKORSTEN Skorsten med indbygningspejs Projek>egninger Blre>es med fundamentsplan, afløbsplan, grundplan, facadetegninger, nødvendige 95 cm bred muret skorsten opføres af mursten som sni>egninger samt projek>egning med bebyggelsens hvid-­‐ vandskures. Over tag inddækkes skorstenen med placering på byggegrunden. zink. Der monteres pejseindsats i fab. Scan DSA-­‐3-­‐5 og 2.
med gulvplade af hærdet klart glas. Byggeansøgning Skare Byg A/S ansøger om normal bygge-­‐Blladelse hos bjælker i dim. 45 x 150 mm. Træterrassen opbygges på støbt fundament. (se punkt 4.4) 7.8.
Træterrasser i ædeltræ Som Blvalg kan træterrasser leveres i ædeltræ (hårdt træ). 8.
TAGBEKLÆDNING, TAGRENDER, INDDÆKNINGER de respekBve myndigheder, herunder foretager evt. 6.
anmeldelser overfor grundejerforening og 280 mm tykke lavenergivægge leveres som fredningsnævn. monteringsfærdige byggeelementer med 8.1.
færdigmonterede vinduer, døre og grundinstallaBoner. Tagbeklædning udføres af tagsten i fabrikat Der anvendes specielle tætningsmetoder jf. vort dobbelqalset IBF som udvælges i Seest Huses lavenergikoncept. Lavenergi-­‐væggene opbygges med farvesorBment. 2.
BYGGEGRUND, HUSAFSÆTNING 2.1. Byggegrund UDVENDIGE VÆGGE (LAVENERIG) UnderkonstrukBon opbygges af trykimprægneret Tagbeklædning installaBonsvæg Bl de tekniske installaBoner. Prislisteprisen er baseret på, at byggegrunden hvor 8.2.
Udvendig beklædes lodret med 27 x 175 mm brede bebyggelsen skal opføres er plan jf. pkt. 2.4, er uden høj Under tagstenene monteres diffusionsåben tagdug, som fyrretræsplanker, speciel forarbejdet med min. 75 % grundvandsstand, bæredygBg og ryddet for bevoksning, fastholdes med 45 mm afstandslægter. Undertaget kernetræsandel. Beklædningen vaccumimprægneres og trærødder, etc. End-­‐videre skal der kunne køres helt monteres med blafreklodser. e`erbehandles jf. farvesorBment. E`er montagen på frem Bl op-­‐førelsesstedet med 30 t tung og 15 m. lang byggepladsen foretages evt. malerreparaBon. På grund 8.3.
lastbil. 2.2.
af indholdet af stor kerneandel, kan der forekomme Husafsætning Bebyggelsen skal afsæ>es af aut. landinspektør, der harpiksudslag. Indvendige vægsider beklædes med fermacell fibergibs samBdig skal a>estere bebyggelsens lovlige placering. plader Bl malerbehandling. Isoleringstykkelse er i alt Alle skelpæle skal være synlige. Landinspektørudgi`er 240 mm. er excl. 6.1.
2.3.
Jordbundsundersøgelse Skillevægge Skillevægge leveres som monteringsfærdige Undertagsdug Stråtag Som Blvalg kan der Bl model Rømø serien leveres ægte håndtækket stråtag. 8.4.
Zinktagrender Tagrender og nedløbsrør leveres i zink. Nedløbsrør afslu>es 10 cm under beklædningen. 8.5.
Zinkinddækninger Topinddækning af sternbrædder i gavle udføres af 100 mm lodret zinkbeklædning. Inddækningsprofiler Bl Der skal foreligge jordbundsundersøgelse, som skal byggeelementer med grundinstallaBoner for teknik. bekræ`e jordbundens bæreevne. Lydisolering foretages med Rockwool A-­‐Ba>s, og Jordbundsundersøgelse er excl. udvendige sider leveres beklædt med Fermacell. 2.4.
Vægbeklædning med vådrum udføres med speciel Rumudlu`ning fra badeværelser samt køkken føres i Fermacell plade. isolerede rør Bl udlu`ningsvenBler i taget. 7.
9.
Skrående byggegrund Prislisteprisen er baseret på, at terrænet, hvor bebyggelsen skal opføres, er plan indenfor +/-­‐ 15 cm. 3.
JORDARBEJDE 1.
Overfladejord 7.1.
TAG, LOFT/UDHÆNG, TERRASSER TagkonstrukBon (lavenergi) skotrender og tagrender udføres ligeledes af zink. 8.6.
9.1.
Udlu`ningsvenBler VINDUER, DØRE OG GLASARBEJDE Vinduer og døre TagkonstrukBonen udføres som Vinduer og døre udføres i min. 90 % kernetræ med Inden for bebyggelsen afgraves overfladejorden i max. bjælkespærskonstrukBon med total tagtykkelse på 500 e`erfølgende tunnel-­‐imprægnering og to gange 15 cm dybde, og henlægges i depot på byggegrunden. mm og opbygges på gennemgående malerbehandling i hvid farve. AlternaBv kan vælges Overfladejorden ersta>es af et 15 cm komprimeret limtræskonstrukBon i kippen. mahogni vinduer og døre som overfladebehandles med sandlag. Vinkelhuse konstrueres med bærende limtræs kehl-­‐
en speciel pigmenteret toplak-­‐forsegling. spær, således lo`et også følger taghældningen i Alle vinduer og døre er CE-­‐mærket i henhold Bl DS/
vinkelbygningen. Huse med 45° tagrejsning (RØMØ EN14351-­‐1. serien) udføres som hanebåndspær med synlige 9.2.
vandre>e hanebånd. Alle soverum leveres med kombineret oplukkeligt 7.2.
vindue samt venBlaBonsåbning med insektnet. 4.
4.1.
FUNDAMENT, GULV-­‐
KONSTRUKTION, AFLØB Randfundament (lavenergi) Speciel SEEST lavenergifundament med 25 cm brede fuldstøbte randfundamenter i beton type 25. I top og bund indstøbes 4 stk. Ø12 tentor-­‐stål for at imødegå revnedannelser. Total sokkelhøjde er beregnet Bl 110 cm heraf ca. 20 cm som synlig sokkel over terræn. Øverste 40 cm af fundamentet udføres med lodret 75 mm isolering med speciel konstrukBon af leca-­‐therm. Fundamentet monteres med nød-­‐vendige husforankringer. Synligt fundament betonsvummes eller pudses. 4.2.
Terrængulve (lavenergi) På sandlaget udlægges 300 mm tykke højisolerende og kapillarbrydende gulvelementer jf. DS 410, hvorpå der fuldstøbes et ca. 120mm SELVBÆRENDE betondæk i betonstyrke 25 med indstøbt armeringsnet iht. DS 13 0 82. Hele konstrukBonsopbygningen radonsikres iht. BR 99. 4.3.
Indvendigt afløb Indvendige afløbsledninger udføres af PVC frie Wavin Lo`sbeklædning VenBlaBonsvinduer i soverum Som indvendig lo`beklædning monteres ludbehandlede Herudover leveres alle oplukkelige vinduer med frisklu` 120 mm brede profilbrædder opsat på diffusionstæt venBler. PVC-­‐fri folie. Isolering udføres med brandsikker 9.3.
Rockwool A-­‐ba>s i 300 mm tykkelse. Alle husets galve monteres med gavltrekantsvinduer 7.3.
som følger husets skrå lo`er. Tagudhæng Gavlvinduer Tagudhæng leveres af vaccumimprægnerede og to 9.4.
gange hvidmalede sternbrædder. Underside af Terrassedøre leveres dobbelqalset udført som 1 eller 2-­‐
udhænget beklædes med hvidtonede profilbrædder fløjet-­‐døre. Dørlåsene er ekstra tyverisikret med 3-­‐
med indbygget insektnet. punktslukning og med dørgreb i rusqri kvalitet. 7.4.
9.5.
Overdækket terrasse / indgang Udvendige terrassedøre Hoveddør Overdækkede terrasser og indgangsparBer leveres med Hoveddør leveres som glat massiv dør med underside beklædt som udhæng. Terrasselævægge metalpladeindlæg og med 3-­‐punkt tyverisikret lås. leveres træbeklædt eller med glas. Enkelte hustyper leveres med glassideparB. 7.5.
9.6.
Bærende søjler Køkkenkarnap/kiplys Bærende søjler forarbejdes runde med speciel kejletop Køkkenkarnapper er specielt designet Bl de forskellige og hvidbehandles. Søjlerne opsæ>es i galvaniseret husmodeller. Glastag leveres med varmedæmpende søjlefod. super lavenergiglas. Inddækninger på glastaget udføres 7.6.
Bærende remme / bjælker af aluminium. Enkelte hustyper leveres med stort kiplys Alle bærende remme / vandre>e bjælker udføres i med udvendige inddækninger i aluminium. limtræ og hvidmales to gange. 9.7.
Gulvafløbsskåle monteres med forkromet rist og 7.7.
Alle termoruder leveres som super lavenergi glas ramme. Speciel forarbejdede træterrasseplanker med (Kappa Float), og er energimærket klasse A med 5 års 4.4.
skridsikker overside leveres i dimension 27x145 mm garanB. afløbsrør, som føres uden for fundamentet, klar for Blslutning Bl det udvendige afløbssystem. Fundament Bl træterrasser Fundamentet Bl træterrasse udføres af 200 x 300 leca-­‐ /
beton. Træterrasser i plankefyrretræ fyrretræ med min. 75 % kernetræsandel. Plankerne vaccumimprægneres og indfarves en gang i farven 10.
Termoruder GULVE, TRAPPER OG HEMS 10.1.
Plankegulve KONSTRUKTIONS-­‐ OG MATERIALEBESKRIVELSE
Tagkanter malerbehandles i hvid farve på fabrikken og Termostatstyrede. El-­‐ovne monteres i alle opholdsrum. Laminerede plankegulve, udvalgt i sorBment, monteres e`erfølgende en gang færdigbehandling på 15.3.
på et trinlyddæmpende underlag. byggepladsen. El-­‐gulvvarme monteres overalt hvor der er j.f. 10.2.
12.5.
plantegninger er vist klinkegulve. El-­‐gulvvarmen Hems Lo`er Gulvvarme Hemsgulv leveres af ludbehandlede massive Trælo`er leveres færdigbehandlet to gange med udlægges med ca. 20 cm afstand på fyrretræsplanker som monteres på hvidmalede ludfarve. varmefordelingsnet. laminerede bjælker. 12.6.
10.3.
Limtræsbjælker leveres hvidbehandlet fra fabrikken og TomrørsinstallaBon med træktråd for 1 tlf. og 1 tv sBk. Trappe Bl hems udføres som vægmonteret med evt. malerreparaBon på byggepladsen. 15.5.
udtrækstrappe i massiv ludbehandlet fyrretræ. 12.7.
Halogenbelysning monteres i udhæng ved overdækning, 10.4.
Hemstrappe Trappe Bl Rømø-­‐serien Limtræsbjælker Gerichter/fodlister 15.4.
Telefon-­‐ og tv-­‐sBk Udvendige lys Gerichter og fodlister leveres hvidbehandlet fra entredør og evt. bagdør. Trappe med gelænder samt gelænder på galleriet fabrikken inden montage. 15.6.
udføres i massiv ludbehandlet fyrretræ. 12.8.
Der monteres lys over køkkenkarnap, over spejl i 11.
11.1.
INVENTAR, SKABE OG KØKKEN Indvendige døre Indvendige døre med dørkarme leveres hvide. Dørgreb leveres i børstet stål. 11.2.
Gerichter / fodlister Hvide fabriksmalede dørgerichter og fodlister monteres. 11.3.
Garderobeskabe/skabe i bryggers/ baggang Garderobeskabe leveres hvide og indre>es med to hylder samt en bøjlestang. I bryggers/baggang leveres skabe hvide med bordplade i laminat. Greb og sokler leveres i børstet stål. 11.4.
Skydedørsskabe Skydedørsskabe leveres med hvide lågefronter heraf en låge med spejl. Indretningen er med udtrækskurve, hylder og bøjlestang. 11.5.
Baderumsskabe/spejl Baderumsskabe leveres med to store hvide udtræksskuffer monteret med so` luk. Bordplade leveres med integreret hvid formstøbt vask. Over vaskebordet opsæ>es stort spejl. 11.6.
Køkken Køkken leveres med køkkenfronter som udvælges på et designmøde. Greb og sokler leveres i børstet stål. Træterrasse Træterrasser leveres behandlet fra fabrikken i farve badeværelser, i brusenicher, over kar, i stue etc. nøddebrun. Ædeltræ leveres ubehandlet. NøjagBgt antal i udstyrsliste. Indvendig halogenbelysning med speciel brandsikring. 13.
13.1.
MURERARBEJDE Halvmure 16.
HVIDEVARER Køkkenmure opmures af hårdt brændte mursten og 16.1.
vandskures. Miele glaskeramisk plade leveres i 80 cm bredde. 13.2.
16.2.
Bruseniche 80 cm keramisk plade Indbygningsovn Bruse nichevinger udføres af mulBblokke eller udført Miele indbygningsovn med varmlu`funkBon, med glasbygningssten. Indvendige vægge monteres selvrensende plader og grillelement højtmonteres hvis med hvide fliser. muligt. 13.3.
16.3.
Badekar / spabad Køle-­‐ fryseskab Ved badekar / spabad monteres der to rækker hvide Miele køle-­‐fryseskab leveres integreret med skabslåger fliser over karet. som udvalgt køkkendesign. 13.4.
16.4.
Vådrumssikring/badeværelser Emhæ>e Badeværelsesgulve samt vægge i brusenicher og vægge 90 cm frithængende eller væghængt emhæ>e leveres i omkring badekar udføres med vådrumssystem bag fab. Gerson-­‐Falmec i glas eller stål. flisebeklædningen. Klinkehulkehl monteres i 16.5.
badeværelser. Gulvet i brusenicher monteres med fald Miele fuldintegreret opvaskemaskine med Bl afløb, og med skrå opkant i indgangshul. køkkenfrontlåge. 13.5.
16.6.
Klinkegulve Opvaskemaskine Vaske/tørre maskine Alle klinkegulve monteres på vandret opspartlet I badeværelse eller baggang monteres kombineret flydebeton, jf. de enkelte modellers plantegning og vaskemaskine/tørretumbler i fab. Elektrolux. udvælges i Seest Huses sorBment. Underskabe i køkkenet leveres med bl.a. udtræksskuffer 14.
med so`-­‐luk-­‐system. Opvaskemaskine og køleskab 14.1.
leveres med integrerede køkkenfronter. I glas-­‐ og Komplet kold-­‐ og varmvandsinstallaBon udført med overskabe indbygges halogenbelysning og monteres dobbelt rørføring, som muliggør evt. udski`ning af med glashylder. vandrør. 11.7.
14.2.
Køkkenbordplade/vask Halogen belysninger INSTALLATIONER Vand-­‐ og sanitetsinstallaBon Varmvandsbeholder 17.
NATURVARME Som Blvalg kan varmeinstallaBon ændres Bl jordvarmeanlæg, jf. speciel specifikaBon. 18.
CARPORTE Carport udføres i samme materialer som hovedhus. Redskabsrum uisoleret på støbt betonbund. Køkkenbordplade leveres i massiv 38 mm træplade Som standard monteres 110 L. metro Indgangsdør af glas. ElinstallaBon i redskabsrum er 1 udvalgt på et designmøde og med underlimet integreret varmvandsbeholder. Hustyper med spabad/badekar sBkkontakt og 1 lampested. I carport leveres stålvask, type Juvel. leveres med 160 L. varmvandsbeholder. 11.8.
halogenbelysning med sensor. 14.3.
Granitbordplade ved komfur Udvendig vandhane/bruser Sort granitbordplade leveres omkring den integrerede Ved bryggers eller badeværelse monteres vandhane kogesekBon. med indvendig sikring. 11.9.
14.4.
Sauna Væghængte toile>er Sauna leveres med to faste bænke. Vægbeklædning Badeværelser monteres som standard med DURAVIT leveres i ubehandlede glathøvlede profilbrædder. væghængte toile>er med hvidt sæde/låg. Saunadør monteres i røgfarvet hærdet glas. Nødvendige 14.5.
udlu`ningsvenBler indbygges i vægge. PHILIPPE STARCK blandingsba>erier monteres i køkken Blandingsba>erier 19.
GENERELT Følgende er excl. Eventuelle Blslutningsafgi`er samt landinspektør, bygningsgebyrer og jordbundsundersøgelse. Udvendige forsyningsledninger for afløb, el, vand, tlf. etc. Etablering og forbrug af byggestrøm/byggevand. Tilkørsel/bortkørsel af jord og byggeaffald. og badeværelser. Fab. Grohe termostatstyret 12.
12.1.
MALERARBEJDE Udvendig vægfarve blandingsba>eri monteres i brusenicher med brusegarniture i fab. RAIN DANCE. Fab. Grohe 1-­‐grebs 20.
PRODUKTUDVIKLING blandingsba>erier monteres i bryggers. Byggefirmaet forbeholder sig uden varsel ret Bl, at samt med e`erfølgende malerreparaBon på 14.6.
foretage ændringer i leverancer eller konstrukBoner, byggepladsen. I husets ”master” badeværelse leveres bruseniche dør 12.2.
af klar hærdet glas. Udvendige vægge leveres malerhandlet fra fabrikken Indvendige vægge Indvendige lodre>e vægge spartles, og påsæ>es Brusenichedør glasvæv med e`erfølgende 2 x hvidmaling. Hjørner 15.
monteres med gummifuger. Vægge i bad 15.1.
malerbehandles i speciel hvid farve. ElinstallaBon udføres jf. stærkstrømsregulaBvet med 12.3.
eltavle og HPFI relæ for lys kra` og varme. Børnesikrede Opmurede vægge EL-­‐ OG VARMEINSTALLATION InstallaBon Alle indvendige murede stenvægge vandskures og sBkkontakter i fab. LK i indfarvet krom. Målerskab malerbehandles to gange med hvid silikat maling. leveres indbygget i ydervæggen. 12.4.
15.2.
Tagkanter Varmeovne såfremt der forekommer leveringssvigt fra underleverandører eller udvikling af Skare Byg A/S produkter og/eller opfyldelese af nye kvalitetsnormer og byggeprincipper. 

Similar documents