Investering - Kap 12. Forretningsmæssig og finansiel risiko

Transcription

Investering - Kap 12. Forretningsmæssig og finansiel risiko
Forretningsmæssig og finansiel
risiko
Kapitel 12
Strategisk investering & finansiering 2011
1
Kapitalmarkedslinien
Ønsket afkast
Risikopræmie
Risikofri rente
Opfattet risiko
Strategisk investering & finansiering 2011
2
Risikopræmie

Finansiel risiko

Forretningsmæssig risiko
Strategisk investering & finansiering 2011
3
Finansiel risiko
Den finansielle risiko er bestemt af
virksomhedens kapitalstruktur
(gearing), altså forholdet mellem
egenkapital og fremmedkapital
Øget fremmedkapitalandel medfører
alt andet lige højere finansiel risiko
Strategisk investering & finansiering 2011
4
Eksempel på kapitalstruktur
X
Resultat før finans
Y
120.000
120.000
Finansielle omkostninger
25.000
75.000
Resultat efter finans
95.000
45.000
Egenkapital
750.000
250.000
Fremmedkapital
250.000
750.000
1.000.000
1.000.000
Egenkapitalens forrentningsgrad
12,6%
18,0%
Afkastningsgrad
12,0%
12,0%
Passiver i alt
Virksomhed Y’s finansielle risiko er størst, men samtidig udnytter
virksomhed Y den finansielle gearing bedst (afkastningsgrad på 12%
og en fremmedkapitalforrentning på 10% øger
egenkapitalforrentningen).
Strategisk investering & finansiering 2011
5
Den finansielle risiko øges gradvist:
Egenkapital
Ansvarlig lånekapital
Mezzaninkapital
Subordineret lån
Sikret lån
Øget finansiel risiko for virksomheden
Strategisk investering & finansiering 2011
6
Refinansiering
Rente
Tidspunkt for refinansiering
Rente
Risiko
Anlæg/introduktion
Drift
Strategisk investering & finansiering 2011
Tid
7
Forretningsmæssig risiko
Den forretningsmæssige risiko er
bestemt af:
1.
2.
Virksomhedens branche
Virksomhedens
omkostningsstruktur
Strategisk investering & finansiering 2011
8
Risiko knyttet til virksomhedens
branche

Efterspørgselsusikkerhed (produktlivscyklus)

Inputfaktorernes prisudvikling (leverandørers styrke)

Vækstdrivers (ekspansionsmuligheder/-evner)

Salgsprisens volatilitet (prisfastsættelse/markedsformer)

Konkurrenceintensiteten/markedsattraktiviteten

Konkurrencemæssig position

Muligheder og trusler i omverdenen (PESTEL)
Strategisk investering & finansiering 2011
9
Risiko knyttet til virksomhedens
omkostningsstruktur
En relativ høj andel af faste omkostninger
medfører alt andet lige en højere
forretningsmæssig risiko
TC
Q
Strategisk investering & finansiering 2011
10
Kombination af forretningsmæssig og
finansiel risiko
Finansiel risiko
Forretningsmæssig risiko
Lav
Høj
Høj
Samlede risiko
reduceret ved at lav
finansiel risiko støtter
høj forretningsmæssig
risiko
Samlede risiko
er kritisk høj
Lav
Svag anvendelse af
finansiel gearing
Anvendelse af
finansiel
gearing
Strategisk investering & finansiering 2011
11