Folder Språkvän

Transcription

Folder Språkvän
Din medverkan behövs!
Integration börjar i samhörighet. Det
sker genom att människor möts och
skapar personliga kontakter där man
ser och inkluderar varandra. Det är så
vi kan skapa ett samhälle byggt på omsorg och gemenskap.
Välkommen till det mötet hos oss om
du vill engagera dig och vara den som
gör skillnad - för Nässjö kommun och
för dig själv.
Ring eller maila för mer information
eller för att anmäla dig:
Sandra Sandin Lindqvist
Integrationshandläggare
0380 - 51 72 73
072 - 246 98 15
[email protected]
SPRÅKVÄN
Som språkvän kan du underlätta för
den som nyss flyttat hit som flyk-
Vill du
berika ditt
och andras liv?
Bli språkvän!
ting att känna sig välkommen och
att lära känna vår bygd. Du som är
ny i Sverige och i Nässjö kommun
Besöksadress: Rådhusgatan 15 Hus D
kan genom att vara en språkvän få
Nässjö Lärcenter
Vägledning– och integrationsenheten
571 80 Nässjö
tillfällen att prata svenska och att
komma in i samhället.
Det är ett ideellt ”uppdrag” som
bygger på ömsesidighet och respekt, som kan ge en vän för livet!
Många nyanlända och etablerade
svenskar saknar kontakt med varandra.
Vill du hjälpa till med den kontakten?
Hur blir man språkvänner?
Så här går det till okomplicerat och
ömsesidigt
1. Du - ensam eller tillsammans
med en vän eller familj - anmäler
ditt namn och telefonnummer till
integrationshandläggaren.
2. Utifrån bådas önskemål, erfarenheter och intressen matchar och
sammanför vi er.
5. Ni kommer också tillsammans att
inbjudas till ett par träffar per år för
att dela erfarenheter, glädjeämnen och
frågeställningar. I övrigt träffas ni på
fritiden så länge och så ofta ni vill.
Som språkvänner erbjuds ni också
avgiftfria studiecirklar tillsammans
med varandra, detta erbjuds i samarbete med olika studieförbund.
3. Båda parter inbjuds till en första
gemensam träff tillsammans med
integrationshandläggaren.
Prövotid
Den första månaden man träffas är
en ”prövotid”, där man träffas på
försök. Efter prövotiden väljer parterna att fortsätta eller avbryta kontakten. Detta kan också ske senare.
Kontakten är frivillig, sker på fritiden och bygger på ömsesidighet, öppenhet och respekt. Det kan bli en
lång kontakt eller kort bekantskap,
kanske blir ni vänner. Det går inte
att veta om ni inte träffas och provar
att lära känna varandra.
Vilka kan bli språkvänner?
6. Kontakten pågår så länge båda parter vill att den skall pågå. Den som vill
kan få en ny matchning.
Du/Ni som…

Vad ska vi göra?
4. Efter det första mötet sköter man
kontakten själv. Efter en tid följer vi
upp om ni vill fortsätta eller avbryta
kontakten eller pröva en ny. Integrationshandläggaren kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för
att eventuella problem hanteras
korrekt.
Det är ni gemensamt som bestämmer
när ni ska träffas och vad ni vill göra
utifrån era intressen. Ni ska i första
hand umgås och ha roligt och bekanta
er med varandra. Man kan till exempel gå på promenader, ta en fika, gå
på studiecirklar tillsammans och annat
som ni finner roligt och intressant.


vill träffa människor från
andra kulturer i ett ömsesidigt
utbyte (kanske någon som har
samma arbetserfarenhet eller
intressen som du).
vill att alla ska känna sig välkomna och hemma här och
som vill bidra till det direkt
och personligen.
är etablerad i det svenska samhället och talar god svenska,
eller du som vill lära dig bättre
svenska och få en snabbare
väg in i samhället.