Varje dag hjälper vi människor att se bättre!

Transcription

Varje dag hjälper vi människor att se bättre!
AMOUPPSALA
UPPSALA AB
AB
AMO
REGIONAL
LÄN
REGIONALDEL
DEL--UPPSALA
UPPSALA LÄN
Varje dag hjälper vi människor
att se bättre!
”...du vet hur en del saker människor säger dröjer sig kvar hos en… Jag tänker på när en kollega förklarade varför han tyckte
så mycket om sitt jobb. Orsaken till att han trivdes så bra här på Abbott var att det är ett företag som bygger på behandlingar och produkter som ska få människor att må bättre. Eftersom man spenderar många timmar av livet på jobbet så menade
han att det känns rätt bra att det är något som också hjälper andra människor. Det där han sa har jag tänkt på en del. Jag
kan ju inte annat än hålla med, det känns rätt bra att det jag gör varje dag, gör nytta för andra människor!”
SIDSID
2 2
Här i Uppsala tillverkar vi Healon och andra produkter av samma karaktär. Healon är ett hjälpmedel som används när man
opererar in konstgjorda linser i ögonen på människor som har gråstarr. Detta gör att de får tillbaka sin syn, vilket höjer livskvaliteten. Vi tillverkar våra produkter från grunden. Från råmaterial framställs en substans som sedan bearbetas till färdig
produkt. Hos oss i Uppsala finns många olika arbetsuppgifter och medarbetare och därför har vi ett behov av medarbetare
med skilda kompetenser och erfarenheter. Vi satsar mycket på att ta tillvara och utveckla den potential som finns här.
AMO i Uppsala är en del av Abbott, ett världsledande företag i läkemedelsbranschen med produkter som kan hjälpa människor till ett bättre liv.
ANTAL ANSTÄLLDA
ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 150 personer
Ca 150 personer
FÖR MER INORMATION
ADRESS
Universitet/Högskola:
Kemi, kemiteknik, biokemi,
Kontakta gärna vår
HR-avdelning,
somfarmakologi,
svarar på dina
ADRESS
molekylärbiologi,
biomedicinsk
teknik,
frågor eller
lotsarfysik,
dig rätt
i vår organisation.
mekanik,
teknisk
maskinteknik,
ekonomi, beteende- AMO Uppsala AB
YRKEN
INOM FÖRETAGET
Carina. [email protected]
Box 6406,
751 36
UPPSALA
Abbott
Medical
Optics Uppsala AB
YRKEN INOM
FÖRETAGET
vetenskap
AMO i Uppsala
finns många
olika yrken
områden [email protected]
Box 6406,
På AMO i På
Uppsala
finns många
olika yrken
inom inom
områden
som forskning
och utveckling,
produktion/tillverkning, FÖR MER INORMATION
Besök: 751 36
Rapsgatan
Uppsala 7
som forskning
och utveckling,
produktion/tillverkning,
kvalitet, service, distribution, ekonomi, IT och personal
018-16 67 00
kvalitet, service, distribution, ekonomi, IT och personal
Kontakta gärna vår HR-avdelning, som svarar på dina frågor Telefon:
eller lotsar dig rätt i vår organisation.
UTBILDNINGSVÄGAR
UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasium: Naturvetenskaps-, teknik- och samhälls- Carina. [email protected]
Gymnasium:
Naturvetenskaps-, teknik- och samhä[email protected]
vetenskapsprogrammet.
vetenskapsprogrammet.
Universitet/Högskola: Kemi, kemiteknik, biokemi,
molekylärbiologi, biomedicinsk teknik, farmakologi,
mekanik, teknisk fysik, maskinteknik, ekonomi, beteendevetenskap
Besöksadress:
Rapsgatan 7
Webbplats:www.abbottmedicaloptics.com
Telefon:
018-16 67 00
Webbplats: www.abbottmedicaloptics.com