Exempel på mall för kamratrespons

Transcription

Exempel på mall för kamratrespons
Naturvetenskaps- och tekniksatsningen
Examensmålen i fokus
Kamratresponsprotokoll
Responsgruppens namn:
Författarnas namn:
Klargör
Ställ klargörande frågor om det som är otydligt.
Ex. Hur menar ni med … På vilket sätt …
?
Beröm
Lyft fram styrkor i arbetet och poängtera det
som är särskilt intressant. Ge ärligt beröm!
+
Kritik
Var konstruktiv och belys sådant som i nuläget
upplevs som förbättrings-områden i arbetet.
−
Föreslå
Ge klara och konkreta förslag på vad som
kan förbättras utifrån dina funderingar och
frågor.
1