Modern MS-rehabilitering – samverkan mellan olika professioner

Comments

Transcription

Modern MS-rehabilitering – samverkan mellan olika professioner
2015-05-04
Reportage från MS FORUM november 2014
”Modern MS-rehabilitering – samverkan mellan olika
professioner
Av Marie Olausson-Eckl, styrelsemedlem i sektionen för neurologi
MS FORUM 2014 hölls på Radisson Blue i Malmö i november i samverkan med
Svenska MS-sällskapets rehabiliteringsutskott, Fysioterapeuterna Sektionen för
Neurologi, Sveriges MS sjuksköterskeförening, Uroterapeutisk förening UTF.
En utbildningsdag med det senaste inom MS- rehabilitering, både med nationell och
internationell inriktning.
Dagen inleddes redan kvällen innan med möjlighet att lyssna på professor Alan
Thompson Faculty of Brain Sciences, University College i London med en föreläsning
om Primärprogressiv MS.
Alan Thompson, som med stort engagemang förmedlade ny kunskap avseende PPMS
(primärprogressiv MS). Omfattande forskning pågår med målsättning att också för
denna form finna bromsmediciner. Resultat ifrån spännande studier är väntade inom
nästa år och framåt i tiden. Professor Thompson poängterade också här vikten av fysisk
aktivitet och annan rehabilitering för att i möjligaste mån förbättra livskvaliteten för
denna grupp. Nöjda och förväntansfulla tackade åhörarna för föreläsningen och såg
fram emot följande dags MS Forum där Professor Alan Thompson var ”Keynote
speaker”.
Utbildningsdagen fortsatte på fredagen med fortsatt föreläsning av professor Alan
Thompson som höll en inspirerande och tongivande föreläsning om ”Driving the
Rehabilitation Agenda” som gav information om ny forskning. En inspirerande
föreläsning med nya tankar att ta till sig och använda sig av i sitt arbete. Mycket bra
lästips levererades och föreläsningen med lästipsen finns på MS- Forums hemsida.
Dagen delades sedan upp i olika sessioner med varierade inriktningar. För
sjukgymnaster/fysioterapeuter var föreläsningen med Associated Professor och
sportfysiolog Ulrik Dalgas, University of Aarhus, Denmark ett självklart val. En
intressant och givande föreläsning med ” Exercise therapy and MS- a powerful non
pharmacological intervention?” som rubrik. Ulrik informerade om sin forskning
angående fysisk träning för personer med MS, vilket vi vet har en stor betydelse och att
Fysioterapeuterna
Sektionen för neurologi
Webbadress www.fysioterapeuterna.se/Omforbundet/Sektioner/Neurologi/
Sida 2/2
forskning nu även kan bekräfta detta. Även Ulriks föreläsning och lästips finns på MS
forums hemsida.
Dagen avslutades med ett grupparbete i tvärprofessionella grupper.
Diskussionerna i grupp gjordes utifrån olika givna fallbeskrivningar vilket gav en insikt
om hur olik vård det är för personer med MS i vårt avlånga land. Här gavs det också
möjlighet att utbyta erfarenheter.
Att ett fungerande MS team är av allra största vikt för personer med MS blev väldigt
tydligt.
Patientfallen och introduktionen till eftermiddagens grupparbete av Eva Månsson –
Lexell finns även på MS forums hemsida.
En intressant och välorganiserad dag var till ända och man ser redan fram till nästa MS
forum.
Tack till alla som var med att organisera och deltog i dagen.
http://www.msforum.se/msforum-2014/

Similar documents