PEDAGOGISK PLANERING

Transcription

PEDAGOGISK PLANERING
PEDAGOGISK PLANERING
Ämne: moderna språk (franska, spanska, tyska)
Åk:6
Kunskapskvaliteter – förmågor
Vi kommer under läsåret att jobba med alla fem övergripande mål i kursplanen för moderna språk:





förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och
delar av världen där språket används.
Detta går vi igenom under årskurs 6:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
hälsningsfraser
att berätta om dig själv
att berätta om en kompis
att berätta om din familj
att räkna minst till 50
att tala om vilka språk du talar
att tala om var du bor
att tala om hur du bor
att tala om varifrån du är
namn på olika djur
obestämd artikel
bestämd artikel
pluralbildning
vanliga verb
frukt och grönsaker
färger
klockan
alfabetet
fritidsaktiviteter
att ställa frågor (frågeorden)
fraser och ord inom de områden vi jobbar med
att lyssna och förstå genom film och hörövningar
Det är viktigt att du gör dina läxor för att kunna nå kunskapsmålen. Du får inget betyg i detta ämne
men du får väldigt bra grundkunskaper till åk 7.