29 målarbilder som täcker hela det svenska alfabetet

Transcription

29 målarbilder som täcker hela det svenska alfabetet
29 målarbilder som täcker hela det svenska alfabetet. Skriv
ut en i veckan när ni lär er alfabetet. Eller varför inte dela ut
dem i klassen, måla en bild var och skapa en fin
väggprydnad tillsammans.
Upphovsrätten till bilderna tillhör Skolplus AB. Bilderna kan användas i den egna
interna verksamheten under förutsättning att man har en licens för skolplus.se.
Se vår webbsida www.skolplus.se för priser. Bilderna får ej spridas vidare på till
exempel internet.
© Skolplus AB, 2013

Similar documents