HEDGRAPHICS v5.00 - Hedengren Security AB

Transcription

HEDGRAPHICS v5.00 - Hedengren Security AB
HedGraphics
§
Grafisk presentation och
översikt via
planritningar.
§
Integrerar PRODEX
brandlarm, NEPTOLUX
nödbelysning, HHL
Inbrottslarm
HedGraphics
§
Fjärrövervakning
HedGraphics är en PC-programvara för grafisk presentation
§
Zoombar planritning
med larmpunkter
och övervakning av anslutna centraler och dess enheter.
§
“Pop-up” funktion på
larm vid standby läge.
via LAN mot en eller flera centraler och fjärravläser dessa. §
PC programvara.
Programvaran installeras på en PC som sedan kommunicerar
"
Alla enheter presenteras grafiskt och överskådligt som
larmpunkter på en planritning och programvaran integrerar
både Prodex-brandlarm, Neptolux-nödljus, HHLinbrottslarm i ett och samma interface som en del av
fastighetens säkerhetssystem.
"
HedGraphics kan med fördel användas för fjärrövervakning
av en eller flera fastigheter då all kommunikation sker via
Hochiki’s detektorer
använder det unika ”High
Performance Chamber
Technology” för
rökdetektorkammaren. Detta
ger en mycket säker och
stabil detektering med
säkerställda fellarm.!
TCP/IP antingen via hyrd förbindelse mellan fastighet och
övervakningscentral eller via säker VPN-tunnel över Internet. "
"
"
Kammaren är så
konstruerad att det bara är
själva kammarelementet
som behöver bytas ut vid
smutsig detektor vilket ger
en överlägsen driftekonomi.
www.HedSec.se
OY Hedengren Security AB ! Gelbgjutarevägen 5, 171 48 SOLNA ! tel +46 (0)8 23 16 00 ! Artikelnummer
Tekniska data
§
Programvaran installeras
på en befintlig PC med
fungerande LANanslutning mot de
centraler som skall
övervakas.
§
Kräver en PC med
följande minimala
specifikation:
MS Windows XP eller
MS Windows 7
(svensk / engelsk)
1024MB RAM
Pentium4-3GHz
(eller motsvarande)
400MB
Hårdiskutrymme
§
Artikel:
Programvara HedGraphics
Licens för extra client med HedGraphics
Licens för anslutning av PRODEX
Licens för anslutning av EXPANDER system
Licens för anslutning av NEPTOLUX
Licens för anslutning av HHL
Artikelnr:
HED-GRAPHICS
HG-CLIENT
HG-PRODEX/SWR
HG-EXPANDER/SWR
HG-NEPTO/SWR
HG-HHL/SWR
Installation
Programvaran installeras på en befintlig PC med fungerande LANanslutning mot de centraler som skall övervakas.
"
Bildformat: .EMF(vector),
.WMF, .BMP, .JPG
"
CPD
EN
Utfärdare
Datum
Namn
HEDGRAPHICS v5.00
Datum
2013-12-14
Version
5,00
www.HedSec.se
OY Hedengren Security AB ! Gelbgjutarevägen 5, 171 48 SOLNA ! tel +46 (0)8 23 16 00 ! 

Similar documents