Så har då ännu en säsong gått och sommaren är här

Transcription

Så har då ännu en säsong gått och sommaren är här
Besök även vår webbsida!
www.gbghus45.se
45:an
2013
Augusti
Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45
Vi hoppas att du besöker föreningens webbsida!
www.gbghus45.se Där finns alltid aktuella nyheter och information från
föreningen att läsa.
Riksbyggens webbsida och kundwebben
Gör gärna ett besök på www.Riksbyggen.se och logga in dig på Riksbyggens
kundwebb. Där finns information mm. att läsa för dig som är medlem i en
bostadsrättsförening inom Riksbyggen.
Medlemsbladet 45:an
Vi har som mål att ge ut ”45:an” tre gånger om året – januari, maj och augusti.
Du kan läsa 45:an på föreningens webbsida. Den tryckta utgåvan av ”45:an”
kommer att finnas att hämta utanför expeditionen.
Välkomna till föreningen!
 Berit och Leif Jerenvik i lägenhet 21
 Eva Stjern i lägenhet 32
 Joakim Aspenstrand i lägenhet nr 68
 Jenny och Jonas Olausson i lägenhet nr 18
Hoppas ni skall trivas hos oss!!
Åtgärder i och runt fastigheten
Avtal om fastighetsskötsel
Från och med den 1 juli 2013 har föreningen avtal med Riksbyggen om
fastighetsskötsel och underhåll. Avtalet löper på ett år. I avtalet ingår bl. a
gräsklippning, rensning av rabatter, garagestädning, visst löpande underhåll mm
samt hantering av anmälda fel i fastigheten.
Felanmälan
Du ska alltid göra en felanmälan direkt till Riksbyggens tjänst Dag & Natt.
Fastighetsskötarna för hus 45 får varje morgon en lista över inkommande
felanmälningar från Dag & Natt som de åtgärdar i tur och ordning.
Ring Riksbyggen Dag & Natt - telefon 0771-860 860
Kostar som vanligt lokalsamtal. Tjänsten är som det låter tillgänglig dygnet runt
under årets alla dagar. Man kan göra både felanmälan och ställa frågor om
2
avgiftsbetalning m m. Där finns också information om eventuella
driftstörningar.
Riksbyggens fastighetsskötare beställd av enskild medlem - ROT-arbete
När det gäller kostnader för vissa tjänster och arbeten som ska utföras för dig
som enskild medlem så är det fråga om vem som har ansvar för både arbetet och
kostnaden. Vilka åtgärder och kostnader du som enskild medlem är ansvarig för
och vilka föreningen är ansvarig för finns beskrivet i bostadsrättslagen och
föreningens stadgar. Riksbyggens informationshäfte ”Vem svarar för
underhållet” ger en schematisk överblick över vem som har vilket ansvar.
När du som enskild medlem vill ha någon form av tjänst eller arbete utförd av
Riksbyggen så tänk på vad du ansvarar för. Tänk dessutom på att du som enskild
medlem själv kan komma att få betala timpris enligt Riksbyggens tariff för det
arbete som utförs. Detta kan i vissa fall även gälla arbeten som du felanmält.
Det finns möjlighet för dig som enskild medlem att ansöka om ROT-avdrag för
arbetskostnaden när du låter någon utföra arbeten i din bostadsrätt. Om du
beställer arbeten till din bostadsrätt av Riksbyggen eller en hantverkare bör du
redan när du beställer arbetet tala om för dem att du vill ha jobbet utfört med
ROT-avdrag.
Kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567 eller gå in på
www.skatteverket.se för mer information om ROT-arbeten.
Städning
Med anledning av att styrelsen har varit i kontakt med den städfirma som sköter
städningen i fastigheten så ska förhoppningsvis kvaliteten på städningen ha
blivit bättre.
Det har även skett grovstädning av utrymmena i tvättstugorna och bastun.
Takrenovering
Roofia AB:s arbete med att göra rent och ”konservera” fastighetens tak
avslutades i juni. Det blev väldigt bra och nu har föreningen en 10-årig garanti
på det arbete som utfördes.
I samband med att takrenoveringen så genomförde Roofia AB och föreningen en
slamsugning av samtliga avloppsbrunnar till takrännor och stuprör.
Arbeten med beläggning på Hökegatan
Göteborgs kommun har inlett arbetet med att förbättra trottoar och gångytor på
Hökegatan. Arbetet har fått invänta att takrenoveringen skulle bli klar och
3
arbetet har tyvärr stått stilla pga. semestertider. Vi återkommer med mer
information om detta arbete.
Trädgård och lekplats
Styrelsen har begärt in offerter från olika entreprenörer på ny lekutrustning, sand
mm så att vi kan få en lekplats som håller de EU-krav som idag finns på
säkerhet för lekande barn. Offerterna kommer att behandlas under hösten 2013.
Garageläcka
Under hösten kommer garageläckan att åtgärdas. Datum är dock inte fastlagd i
skrivande stund.
Gångbanan innergård Hökegatan 18
Under hösten kommer även arbeten att utföras vid grinden på innergården vid
Hökegatan 18. Marken kommer att jämnas till och grindstolparna att säkras i
marken så att de inte är lösa.
Hissar
Nu har Hissteknik AB åtgärdat de besiktningsanmärkningar som fanns på
fastighetens hissar.
Städmaterial, papper mm.
Trasor, toaborstar, rengöringsmedel mm till föreningens gemensamma
utrymmena finns på expeditionen. Meddela oss om något är slut eller saknas
Föreningens lån
Styrelsen har haft möte med Nordea om de lån föreningen har i banken.
Föreningen har s.k. Swap-lån. Ett Swap-lån är räntebundet och används i
försäkringssyfte för att byta från rörlig till fast ränta. Det är ett avtal om att
betala en fast ränta under en given period mot erhållandet av en rörlig ränta
under samma period. Med rådande ränteläge är detta inte förmånligt för
föreningen. Styrelsen har därför förhandlat fram ny tremånaders ränta samt
ändrade marginaler och på en årsbasis förväntas föreningen kunna sänka
räntekostnaderna med ca 140 000 kr om året.
Källarförråd – lås och inbrott
Tyvärr förekommer det inbrott i källarförråden ibland. Det har visat sig att de
byglar i vilka man ska hänga sitt lås är väldigt klena och enkla att bryta upp.
Därför rekommenderar vi alla medlemmar att komplettera sitt hänglås genom att
sätta en kedja genom galler och dörr för att förhindra att dörren går att öppna om
någon obehörig bänder sönder låsbygeln.
4
Var uppmärksam!
För att förhindra att obehöriga får tillträde till fastigheten och för att minska
risken för inbrott, skadegörelse mm så ber vi Dig att vara uppmärksam.
 Kolla t ex så att dörrar stängs ordentligt och inte står öppna.
 Se till att dörrar går i lås när de stängs.
 Om någon okänd ringer på din porttelefon så släpp inte in personen.
 När du kör in i garaget så ska du inte släppa in bilar och mc som kommer
efter dig. De ska använda sina egna passerbrickor för att komma in/ut.
 När du öppnar garageporten se då till att ingen smiter in i garaget innan
porten har gått ner igen.
Tvättstugorna
Tyvärr förekommer det att medlemmar inte respekterar varandras bokade
tvättider. Vi ber er därför att visa hänsyn och respektera de regler som gäller för
att använda föreningens tvättstugor.
Det förekommer även att tvättmedel, kassar mm försvinner under tvättpassen för
de som har bokad tvättid. Vi ber er att låta andra medlemmars grejer vara i fred.
Höststädning - cykelrensning
Vi vill påminna alla medlemmar om att märka upp sina cyklar i cykelrummen.
Brickor med lägenhetsnummer som du ska fästa på din cykel finns att hämta
utan kostnad på expeditionen. Till höststädningen kommer vi att behöva rensa ut
omärkta cyklar igen.
Föreningsstämma och motioner
Årsstämman kommer att hållas 6 november och i år har det inte inkommit några
motioner att bereda.
Styrelsen – Expeditionstid och privat tid.
Det är härligt med engagerade föreningsmedlemmar! Men på förekommen
anledning så ber styrelsen alla medlemmar att respektera expeditionstiden. Det
förekommer att styrelsemedlemmarna blir uppringda på telefon i tid och otid,
dag som natt, vardag som helgafton, eller att de blir ”haffade” på gatan av
medlemmar som vill lämna synpunkter mm. Det förekommer även att anhöriga
till styrelsemedlemmar förväntas vara engagerade i olika ärenden mm. Även
5
styrelsemedlemmar har rätt till privat tid och kan inte förväntas ta till sig
frågor/ärenden på stående fot när de är på väg till t ex andra privata aktiviteter.
Om du som medlem vill komma i kontakt med styrelsen kan du alltid lämna ett
skriftligt meddelande i brevinkastet till expeditionen – dock inga
felanmälningar. Du är välkommen att komma med frågor, synpunkter mm. till
föreningens expedition på tisdagar när vi har öppet för medlemmar mellan kl.
18.00 och 18.30.
Om det gäller akuta ärenden så ska du alltid kontakta Riksbyggens tjänst Dag
& Natt (tel nr 0771-860 860). Är det fara för liv ska du ringa larmcentralen SOS
(tel nr 112).
Hälsningar
Styrelsen Gbg-hus 45
Styrelse vald 2013-04-22
Ordförande
Georg Hjelström
Vice Ordförande
Raimo Sorsa
Sekreterare
Yvonne Elehag
Ledamot
Elizabeth Englund
Ledamot
Pernilla Edwinsson, Riksbyggen
Suppleanter
Erik Johansson
Eva Meijerborg
Johan Leissner, Riksbyggen
Valberedning
Alf Sahlström
Olev Nilisse
Thomas Johansson
6

Similar documents