Vem äger Riksbyggen?

Comments

Transcription

Vem äger Riksbyggen?
Intresseföreningarna i Region Syd
Intresseföreningarnas
verksamhet
Niklas Pettersson
Ordförande i Brf Ladusvalan i Lund
Intresseföreningen södra och mellersta Skåne
Centrala Samrådsgruppen’
[email protected]
1
Intresseföreningen
2
Medlemskap i
Intresseföreningen
• Riksbyggens Intresseföreningar är ideella
föreningar och paraplyorganisationer för
bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen, som
styrs av stadgar antagna av Riksbyggens
fullmäktige.
• Det finns idag cirka 1700 bostadsrättföreningar
samlad i 33 Intresseföreningar.
• Inriktningen och omfattningen av verksamhet
avgörs av medlemsorganisationerna, det vill säga
bostadsrättsföreningarna.
• Krav för medlemskap
– Förvaltningsuppdrag hos Riksbyggen.
– Stadgar godkända av Riksbyggen.
– En andel i Riksbyggen Ekonomisk förening.
• Medlemsavgift X kr/lägenhet/år
4
5
Vem äger Riksbyggen?
Tredelad roll
Man kan säga att Riksbyggens
Intresseföreningar i huvudsak har en
tredelad roll.
• Vi - Bostadsrättsföreningarna!
1. Samordna
bostadsrättsföreningarnas
inflytande/ägande i Riksbyggen.
2. Bedriva utbildnings- och
informationsverksamhet.
3. Vara konsumentbevakare och
opinionsbildare.
6
7
1
Andelar i Riksbyggen
Andelar i Riksbyggen
Brf i Region Syd har 213.386 andelar av
1.217.712 andelar vilket motsvarar 17.5% och 13
ombud av 75 ombud på fullmäktige.
8
• Ni kan som bostadsrättsförening via
Intresseföreningen köpa andelar i Riksbyggen och
på så sätt också vara ägare i Riksbyggen.
• En andel kostar 500kr.
• Max en andel/lägenhet.
• Bra utdelning de senaste åren
– år 2006 blev det 30% pga försäljningar
– år 2007 blev det 600kr/andel
– år 2008 blev det 4%,
– år 2009 blev det 11,6%
– År 2010 förslag 10%, dvs 50kr
• Genom andelsägandet så kan föreningen:
– ökat sitt inflyttande i Riksbyggen
– får bra avkastning på insatt kapital.
9
Intresseföreningen
stöttar er styrelse
Många fördelar för din bostadsrättsförening
att vara medlem i Intresseföreningen
• Vill du att din bostadsrättsförening ska
få mer inflytande? Inte bara i ert eget
bostadsområde utan i viktiga frågor
som har med bostadsförvaltning och
byggande i hela Sverige att göra.
• Vill du att de förtroendevalda i
bostadsrättsföreningen ska få tillgång
till bra utbildningar och intressanta
temakvällar som underlättar arbetet?
• Vill du att föreningen ska få bra priser
på el, sophantering, försäkringar och
annat nödvändigt?
• Avkastning på andelar samt återbäring
på köpta förvaltningstjänster (ca 2.5%)
Styrelsen i en bostadsrättsförening fattar
många, svåra och betydelsefulla beslut.
– Detta kräver kunskaper och omdöme om hur
man förvaltar fastigheter samt gör en förening
trivsam för medlemmarna.
– Hur vet föreningen att det fattas rätt beslut
vid rätt tillfälle och till rätt pris?
– Till styrelsens hjälp finns tekniker, ekonomer
och annan expertis från Riksbyggen att tillgå.
– Men ansvaret för besluten åvilar alltid
styrelsen!
11
Hemsida för Intresseföreningarna
i region Syd
Hemsida för
Intresseföreningarna
i region Syd
www.ifsyd.se
Här hittar man bland annat
aktuella kurser och möten.
Information om studier och
försäkringar mm
Kontaktpersoner
www.ifsyd.se
12
13
2
Vår Vision
Kundundersökning
• Jag känner väl till att Riksbyggens
Intresseföreningar organiserar
medlemsföreningarnas ägande av Riksbyggen
Intresseföreningens vision
är att tillsammans med
Riksbyggen medverka till att
utveckla folkrörelsen
Bostadsrätt till ett tryggt,
ekonomisk och miljömässigt
boende.
• Betyg 73% (74%)
• Riksbyggens Intresseföreningarnas arbete med
styrelseutbildningar, konsumentbevakning och
medlemsinflytande tillför ett kooperativt
mervärde till Riksbyggens verksamhet
• Betyg 69% (72%).
14
Vad gör vi idag?
15
Utbildningskatalog
Vi ger ut en utbildningskatalog, som kommer
ut i slutet av året.
16
Erbjudande Bostadsrättshavarna
•
•
•
•
•
17
Vad är en bostadsrätt ?
Välkomstpaket.
Klimatskolan.
Skadeförebyggande.
ABF.
Tidning Välkommen hem (Skåne)
18
19
3
Välkomstpaket för nya medlemmar
• Mål och syfte
– Alla bostadsrättsinnehavare ska veta vilka vi är.
– På sikt även engagerade i sitt boende.
– Få fler som är aktiva i bostadsrättsföreningarna.
• Gemensam mapp med relevant information.
– Kostar 10kr/mapp.
• Varje brf komplettera med sin aktuella information.
• IF bjuder in till en introduktion för de som är ny
bostadsrättsinnehavare.
Välkommen till
din nya bostad!
Välkomstkvällar för nya medlemmar.
20
20
21
Medlemmar i ABF
Klimatskolan
• Nytt avtal för alla brf i
regionen.
• Erbjuder studiecirklar till
rabatterat pris för våra
föreningar.
• Mer information kommer
framöver.
• Riksbyggen har, i samarbete med
intresseföreningarna och
studieförbundet ABF, tagit fram
konceptet Klimatskolan.
• 3 kvällar.
• Material för att väcka intresse kring
dessa frågor för att locka fram
eldsjälar i föreningarna.
• Enkäter till boende.
• Klimatskolan finns på webben
www.riksbyggen.se/Klimatskolan/
22
Medlemmar i Skådebanan
23
Tidningen – Välkommen Hem
(gäller bara Södra & mellersta Skåne)
• Nytt avtal from mars 2011
• Verksamhet att förmedla
kultur kan vi hjälpa till med
bokning av speciella
aktiviteter, och även ge tips
till föreningar som vill göra
olika kulturarrangemang.
• Tilltillgång till rabatterade
biljetter till olika evenemang,
samt även viss tillgång till
genreps biljetter.
24
• Utges i samarbete mellan Riksbyggen Syd
och intresseföreningarna i Skåne
• Fyra nummer per år.
• Tre huvuduppgifter:
– Informera om Intresseföreningarnas
verksamhet, grundsyn, utbildningar och
andra aktiviteter.
– Berätta om det kooperativa boendets
fördelar, stimulera och visa på vad man
tillsammans kan åstadkomma i en
förening.
– Informera om Riksbyggen Syds
verksamhet.
• Redaktionen vill gärna har tips om vad
som händer ute i föreningarna!
25
4
Medlemserbjudande
Erbjudande – Styrelsen i brf
•
•
•
•
•
•
•
•
Introduktion för nyvalda.
Styrelsekurs.
Funktionsutbildningar.
Förvaltningskurs.
Ledarskap.
Tema kurser.
”Skräddarsydd kurs”.
Utbildningsplatsen.
26
Introduktion för nyvalda
ledamöter
Utbildningsplan
Styrelsekurs
del 3
Styrelsekurs
del 2
Styrelsekurs
del 1
Finansiering
Ekonomi
Analys
Ekonomi
Grund
27
Nyvalda styrelseledamöter får
insyn i Intresseföreningens och
Riksbyggens verksamhet.
Miljöutbildning
Underhållsplanering
Förvaltning
Kursen är kostnadsfri.
Mötesteknik
Introduktion för nyvalda
29
28
Styrelsekurs
•
•
•
Exempel på Utbildningar
Styrelsekurs, del 1
–
–
–
–
Inledande begrepp.
Allmänt om lagar.
Medlemmarna.
Bostadsrätten.
Styrelsekurs, del 2
– Ekonomi.
– Bostadsrättsföreningens organisation.
– Styrelsen.
Styrelsekurs, del 3
–
–
–
–
Mötesbegrepp.
Protokoll.
Föreningsstämman.
Motioner.
• Alla i styrelsen borde går denna kurs!
Introduktion för nyvalda
Nyvalda styrelseledamöter får insyn i
Intresseföreningens och Riksbyggens
verksamhet.
Ekonomi, Grundkurs
Vad styr föreningens ekonomi, hur
upprättas budget och bokslut?
Hur läser man en årsredovisning?
Styrelsekurs, del 1
Vi lär oss grunderna för styrelsen
arbete. Vad styr styrelsen arbete?
Underhållsplanering
Hur är underhållsplanen uppbyggd? Lär
Er tolka underhållsplanen.
Styrelsekurs, del 2
Vilket ansvar har styrelsens
ledamöter? Frågor om medlemskap och
andrahandsuthyrning. Tvister och
hyresnämndens roll.
Uppsägning/förverkande av
bostadsrätt. Störande grannar.
Miljöutbildning
Att ge styrelseledamöter utökade
kunskaper om de miljöfrågor som är
aktuella i en bostadsrättsförening.
Styrelsekurs, del 3
Genomgång av stadgarna. Obetalda
avgifter - Vi följer händelseförloppet.
Hur fungerar en pantförskrivning.
Avsägelser och offentliga auktioner.
30
Sekreterarekurs
Handledning för föreningens
sekreterare. Konsten att skriva ett
protokoll, uppföljning av beslut.
Revisionskurs
Vad är revisorns uppgift?
31
5
Ledarskap för
bostadsrättsföreningar
Förvaltningskurs - Internat
• Utbildning för hela regionen (Skåne,
Blekinge, Småland).
• 2 gånger/år (mars, september).
• Aktuella frågor kring bostadsrätten:
– Boendejuridik.
– Ekonomi.
– Utemiljö / Trädgård.
– Energideklaration.
– Kvarboende i bostaden.
– Underhållsplaner.
• Nästa kurs mars 2012
32
• Att sitta i en styrelse innebär ett stort
ansvar, man ska leda föreningsarbete,
utveckla ekonomi och underhåll efter bästa
förmåga.
• Vi igenom följande saker:
– Självkännedom.
– Kommunikation.
– Att arbeta i grupp.
– Gruppens faser (Entusiasm,
Visioner, Mål, Stabilitet).
– Konflikthantering.
• Nästa kurs blir i kommunikation och
konflikthantering i september 2011
Tema utbildningar
•
•
•
•
•
•
33
Datautbildningar
Skadeförebyggande åtgärder.
Trygghetsinventering.
Brandskydd.
Utemiljö.
Grannsamverkan.
Miljöinventering.
• Vi kan genomföra datautbildningar
i samarbete med ABF.
• Tre delar
– Grundläggande datakunskap
– RB-direkt & Elephant
– Utbildnings- och mötesplatsen.
• Bidrag upp till 1000 kr/deltagare
34
• Ev kommer vi ha utbildningar om den
nya kundwebben i höst.
35
Utbildningsplatsen
• Mest besökta delarna:
–
–
–
–
–
36
Fråga juristen.
Styrelsehandboken.
Utbildningar
Intresseföreningen
Bildspel
37
6
Aktuella Föreningsaktiviteter
•
•
•
•
Försäkringar
• Gemensam upphandlad försäkring för
hela regionen.
• Avtal med Folksam.
• I den nya försäkringen ingår även
bostadsrättstillägget för alla
medlemmar.
• Arbeta med att får minska skadorna,
främst vattenskadorna.
• Läs mer om villkor m.m. på vår hemsida.
Ordförande konferens i 12-13/5
Årsmöte och Höstmöte.
Studiebesök.
Med mera
39
38
Konsumentfrågor
Centrala samrådsgruppen
• Rapporten ”Fastigheten Nils
Holgerssons underbara resa genom
Sverige”
– Jämför kostnader för avfall,
vatten och avlopp, el och
uppvärmning.
– http://www.nilsholgersson.nu/
• IT-frågorna
– Bredband, Kabel-Tv mm.
• Träffas normalt 4 gånger per år
• Huvudsakliga arbetsuppgifter:
– diskutera och bereda frågor som är gemensamma för lokal-och
intresseföreningar
– vara ett kontakt-och kommunikationsorgan mellan
förtroendemannaorganisationen och företaget Riksbyggen
– bereda frågor rörande utbildningsmallar, studiematerial,
Riksbyggen utbildningsplats m m
– bereda och föreslå fördelning av den s k folkrörelsemiljonen
– delta i planeringen av Rikskonferensen
– bereda och föreslå ”Årets miljöförening”
40
Man kan vinna 50.000 kr till
bostadsrättsförening!
41
Vad gör vi imorgon?
• Ansök om att bli Riksbyggens
miljöförening 2012.
• Berätta vad ni gjort och vilka
miljöeffekter det fått.
• Ansökan senast mars.
• 2009 vann Falkenbergshus nr 6.
• 2010 vann Stockholmshus nr 25.
• 2011 vann ???
42
43
7
Vad engagera människor
i våra
bostadsrättföreningar?
Vi behöver blir fler som
bry sig!
• Vi blir färre och färre på våra
årsmöte!
• Ingen vill vara med i styrelsen!
• Brist på engagemang!
• Tidsbrist!
• Få yngre i våra styrelse!
•
•
•
•
•
•
Intresse
Gemenskap
Trygghet
Öppenhet
Ekonomi
Medbestämmande
44
Framtidens Förtroendevalda
45
Vision för Brf Framtiden
• Arbetsgrupp framtidens
förtroendevalda
• Framtidsforum.
• Som tog fram en vision för Brf
Framtiden.
• Rikskonferensen tog fram handlingsplan.
• Två pilot föreningar kommer arbeta
vidare med materialet.
• Förhoppningsvis leda fram till en
arbetsbok för våra
bostadsrättsföreningar.
• Alla i Brf Framtiden känner trygghet, delaktighet
och gemenskap i sitt boende – genom hela livet.
46
47
Visst finns det ungt blod i
styrelsen
Brf Framtiden…
• 27% av alla
styrelsemedlemmar är 40 år
eller yngre.
• 49% av alla medlemmar under
44 år kan tänka att sitta i en
bostadsrättsstyrelse.
• Föreningen leds på ett aktivt, tydligt, ödmjukt och
demokratiskt sätt.
• Där det finns en verksamhetsplan som erbjuder
alla medlemmar ett socialt och ekonomiskt utbyte
samt ger förutsättningar för ett proaktivt arbete.
• Där god kommunikation skapar engagemang,
delaktighet och social närvaro.
• Där alla medlemmar vet att de kan påverka sitt
boende och hur de kan göra det på ett enkelt sätt.
• Där du känner dig hemma!
48
8
Förändra våra möten
Unga i styrelsen.
• Jag tycker det är roligt!
• Jag vill vara ordförande.
• I vår föreningen är ingen
över 45 år. Vi behöver
någon som bott längre.
• Jag vill kunna vara med och
påverka!
• Viktigt med tydliga
strukturer och riktlinjer.
• Föreningen är allas ansvar.
• Varje föreningens styrelse är
unik.
• Korta möten och färre möten
• Vad behandlar vi på våra
möten.
• Arbetsgrupper.
• Ansvar.
Vad vill Ni vi ska göra?
Frågor
• Hör av er till vår
folkrörelsesamordnare,
Ann-Sofie Garsén eller
någon i våra styrelser.
52
9

Similar documents