Göransson Irene Äng album 14 sidor

Transcription

Göransson Irene Äng album 14 sidor
Irene Göransson skolkort o Album
Sid 1 av 14
Irene Göransson mor och far Alma och Ernst Andersson
Arbetslag i Äng
1
2
3
7
6
5
1. Albin Andersson Äng
2. Ture Engblom Äng
3. Ernst Andersson Äng
4. David Ohlsson Bäck
5. Irene Andersson Äng
6. Åke Engblom Äng
7. Einar Engblom Äng
8. Hilbert Kvist i Riset
2
8
4
Irene Andersson Göransson
Irene Andersson och Linnea
Irene och Aina Fransson
Johansson Häggebäcken Uppsala
3
Gunnar och Ingrid Karlsson Ermundeby
Dora Fransson Äng
Gun Karlsson Uppsala
4
Karl-Erik Rydbeck
Bernt Rydbeck
Sten Rydbeck
5
Lars Oskarsson Skog
Bernt Fransson Uppsala
Ingrid Karlsson Ermundeby Irene Persson Toretorp
6
Britt-Marie Hjertstedt Bökö
Inez Oskarsson Skog
7
Linnea Johansson Häggebäcken Ingrid Karlsson Ermundeby
Gun-Britt Eskilsson (Karlsson Åberga) Halvarby
Inger Kullander Topphult
8
Yngve Gunnarsson Botagärdet Sölve Johansson Tellekullen
Viola Fredriksson
Fivlefall Trehörna
Ulla-Britt Andersson Basliden
9
Örjan Hall Norrköping
Roland Hall Mjölby
Birgit Grip Storeryd
Gunilla Viman Linköping
10
Gun från Tranås
Britt-Marie Hjärtstedt
Irene Persson Toretorp
Sigrid från Tranås
11
12
Gerty Engholm Färgestad
Vanja Persson Tranås
Gun-Britt Jonsson St Åby
Ingrid Karlsson Ermundeby
Lisa Hunisto Tranås
Monia Larsson Tranås
Inga-Britt Nonerud Stockholm Irene Andersson Äng
13
OKÄNDA PERSONER
14