Irene Johansson, 38 år

Transcription

Irene Johansson, 38 år
Klinisk basgrupp/typfall
Obstetrik & Gynekologi, Termin 11
Irene Johansson 38 år
Irene Johansson, 38 år, söker gynekologmottagningen på grund av mellanblödningar, blodiga
flytningar och värk i nedre delen av buken. Hon har haft besvären i över ett år. Nu även dålig
matlust och trötthet. Irene är gift för andra gången, Hon har två barn i ett tidigare äktenskap och
två i nuvarande. Sedan 13 års ålder har hon rökt dagligen. Hon bor tillsammans med maken och
barnen i lägenhet. Maken arbetar som chaufför.
Irene har sedan ungdomen haft en del besvär med smärtor i nedre delen av magen men aldrig fått
någon egentlig diagnos.. Hon blev som 14 årig opererat för blindtarmen, denna var dock frisk.
Efter skilsmässan har hon flyttad runt i landet flera gånger under senaste 10 åren men bor nu på
orten sedan två år.
Gyn: Menarche som 12 årig. 7-gravida, 4-para. Två legala aborter som 14 och 17 åring.
Födde 1:a barnet som 19 årig och 2:a barnet som 21 årig. Nytt äktenskap för 8 år sedan. Legal
abort 1 år innan detta. Fjärde och 5:e barnet född för 6 och 4 år sedan.
Hon använde p-piller under en kortare tid i ungdomen, men mådde dåligt med huvudvärk och
illamående. Sedan dess använt kondom och spiral i olika omgångar. Irene hade gonorré som 17
årig. Hon behandlades för kondylom i slidannär hon var i tjugoårsåldern.
Menstruationerna var regelbundna fram tills för 1 år sedan. Sedan dess har det varit ”si och så”
med regelbundenheten och hon har även haft blödningar vid coitus under samma tid.
Under den senaste tiden har hon haft blodiga flytningar varje dag. Hon hade cellförändringar på
cytologprovet för 9 år sedan. Utreddes då med kolposkopi och portiobiopsier men ingen
ytterligare behandling blev aktuell. Kontrollundersökning efter 6 månader var ua.
Hon blev kallad till hälsokontrollen här i länet för 2 år sedan men hade svårt att hitta rätt ställe
varför hon uteblev.
Status
AT: mager, gråaktig blek hud, blodtryck 120/50. Hjärta-lungor ua. Yttre lymfknutor: inga
förstorade lymfknutor på hals, i axiller eller i ljumskor. Buken mjuk och oöm. Inga palpabla
resistenser. Extremiteter: hö benet lätt ödematös. Inga bensår.
VRSU: vulva, vagina utan anmärkning. Portio med stor centralt nekrostisk krater. Cervix kraftig
breddökad. Parametrier med misstänkt tumörväxt som når ut på bäckenväggarna.
Sitter helt fixerat här. Corpus uteri normalstor. Inga adnex resistenser. Per rectum känns en kraftig
inbuktning i rectum och båda sacrouterina ligamenten är kraftigt förtjockade, kaliberväxlande och
tumoröst omvandlade
Lab:
Hb 85 g/L., s-kreatinin 201 mmol/L, leverstatus ua.
PAD
Portio biopsi visar lågt diffentierat skivepithelcarcinom.
Radiologi
Urografi visar bilateral uttalad hydronefros med lätt försenad utsöndring i båda njurarna.
Uretärerna som är måttligt vidgade kan följas mer till SI nivå där de avsmalnar kraftigt och är
därefter sytrådstunna ner till blåsan.