Referensgrupp till projektet Kvinnor i styrelser

Transcription

Referensgrupp till projektet Kvinnor i styrelser
Referensgrupp till projektet Kvinnor i styrelser
Namn
Organisation
Titel
Amanda Jackson
Amanda Lundeteg
Andreas Björke
Anna-Karin Hatt
Ann-Katrine Roth
Antonia Gibson
Swedbank
AllBright
Energimyndigheten
Almega, Castellum AB
Euroquality Jämställdhetskonsult AB
HiQ
Camilla Robinson Seippel
Catharina Lagerstam
Charlotta Mankert
Gudrun Schyman
Göran Hådén
Ida Bohman
Ingela Wickman Bois
Swedbank
Styrelseakademin, Franska skolan etc
Handelsbanken
Feministiskt initiativ
Miljöpartiet
Ernst & Young (EY)
Vattenfall,
NMC The Swedish Association for Sustainable Business
Frilans
Kraftringen
Sustainability Forum at Lund University
NMC The Swedish Association for Sustainable Business
SLL, Stockholms läns landsting
Placeconsulting, IVL, Svenska miljöinstitutet, IVA och
Mittuniversitetet
Styrelseinstitutet
Hållbarhetschef
VD
Handläggare
VD, styrelseledamot
Konsult
Head of Corporate Communcations and Investor
Relations Manager
Bankchef
Styrelseledamot
Senior Advisor, Central risk control
Politiker
Politiker
Sustainability Consultant
Senior Advisor Environment & Sustainability
Board Member
Journalist inom energi, miljö och klimat
Hållbarhetsstrateg
Styrgruppsledamot
Secretary-General
Nationell samordnare för socialt ansvar
Konsult, styrelseledamot
Jan Malmborg
Katarina Skalare
Lena Ander
Pauline Göthberg
Peter Nygårds
Ylva Hambraeus Björling
Partner
Resursgrupp till projektet Kvinnor i styrelser
Namn
Organisation
Titel
Åsa Svenfelt
Hans Lind
Charlotte Holgersson
Siri Sörensen
KTH, fms
KTH, bygg-och fastighetsekonomi
KTH, INDEK
NTNU
Docent, forskare
Professor
Forskare
Forskare