Alex Loyd - Inspire tidningen

Transcription

Alex Loyd - Inspire tidningen
Healingkoden
A
lex Loyds fru blev djupt
deprimerad och Alex gjorde
allt han kunde för att hjälpa henne,
men hon sjönk bara djupare och
djupare ner i ett förtvivlat mörker.
Detta ledde Alex till att börja
ett intensivt sökande efter ett
botemedel som skulle kunna hjälpa
henne, och tolv år senare upptäckte
han Healingkoden, en metod som
mirakulöst lyckades bota hans frus
svåra depression. Sedan dess har
Healingkoden hjälpt tusentals andra
människor att må bättre och nu reser
Alex världen runt och undervisar
i den här effektiva och kraftfulla
healingmetoden.
Inspire: Kan du beskriva hur din resa mot
healingkoden började?
Alex: Den orsakades av en blandning av desperation
och kärlek. Min fru led av en svår depression som
läkarna beskrev som genetiskt betingad, och de
förklarade att hon skulle lida av den för resten av sitt
liv. Och det såg illa ut, min fru blev så pass dålig att
hon ibland satt uppkrupen i ett hörn, som paralyserad
av negativa tankar, flera dagar i sträck. Hon hade
testat antidepressiva mediciner, men av dem blev
Alex Loyd
hon bara värre och vi förstod de inte var lösningen. I
ett försök att hitta ett botemedel började jag studera
både psykologi och naturmedicin, jag tyckte att
dessa två områden verkade vara de som kunde hjälpa
henne mest, och idag har jag en doktorsexamen i
naturmedicin. Under min studietid reste jag världen
runt för att söka upp den senaste forskningen och den
senaste tekniken som ansågs kunna bota depression,
men var jag än letade hittade jag ingenting som kunde
hjälpa min fru.
Inspire - maj/juni/juli 2013
35
Inspire: Vad var det som hände som till slut gjorde att
du upptäckte Healingkoden och hur kunde den hjälpa
din fru?
Alex: Jag tror att Healingkoden kom till mig från en
högre kraft. Jag fick den till mig tolv år efter att min
fru fick sin depression, och jag hade precis varit på en
föreläsning i Los Angeles. Precis innan jag skulle flyga
hem ringde min fru och hade en av sina värsta svackor
ditintills. Hon satt uppkrupen i sovrummet, med ett
täcke över huvudet och bara grät och så hade hon
suttit hela natten. När hon ringde mig kunde jag först
inte höra hennes röst, jag hörde bara hur någon grät.
Till slut lyckades hon klämma fram ett svagt hej. Hon
försökte prata med mig, men mådde så dåligt att hon
inte ens kunde få fram några enkla ord. Jag försökte
hjälpa henne, berättade hur mycket jag älskade henne
och fortsatte att prata med henne ända tills jag blev
tvungen att lägga på eftersom planet precis skulle lyfta.
I samma ögonblick som vi lyfte och planet for upp
i luften bad jag för min fru på samma sätt som jag
hade bett för henne varje dag i tolv års tid. Men
den här gången hände någonting som aldrig hade
hänt tidigare och heller aldrig har hänt sedan dess.
Jag såg plötsligt framför mig ett healingsystem. Ett
healingsystem som jag aldrig hade hört talas om, och
under de nästkommande tre timmarna skrev jag ner
all information som kom till mig. Det var som en
diktamen, som om jag såg orden framför mig, och
det kändes som om det var en gudomlig kraft som
pratade med mig. När jag kom hem provade jag det
här healingsystemet på min fru och 45 minuter senare
hade hennes depressiva tankar försvunnit. Sedan kom
de tillbaka, så vi gjorde samma process om och om
igen och tre veckor senare var depressionen helt borta
och har aldrig återkommit.
Inspire: Vad består Healingkoden av?
Alex: Det är en fysisk mekanism som påverkar energin
inom oss genom att läka vår inre stress och negativa
känslor. Enligt Dr Oz, en berömd kirurg i USA, är
framtidens medicin just energimedicin. Det kommer
inte länger handla om kemikalier etc, utan istället
kommer vi fokusera på hur vår inre energi påverkar
vår hälsa. Dr Oz är naturligtvis inte den första att säga
detta, Albert Einstein förklarade redan på sin tid att
“Enligt mig är
oförmågan att
förlåta den
allra största
orsaken till
problemen vi
upplever i
våra liv”
36
Inspire - maj/juni/juli 2013
vi snart kommer förstå att det är vår inre energi som
orsakar våra hälsoproblem.
Healingkoden är en av dessa energimedicintekniker
som kan förändra grundorsaken till vår inre stress
och obalans, och den gör det genom att förändra de
destruktiva energimönster som ligger inbäddade i våra
cellminnen. När man fokuserar på den underliggande
energin behöver man inte lägga allt för stor vikt vid
det fysiska, som blod, skelett och vävnader: När
energimönstret förändras så förändras också blod,
skelett och vävnader som ett resultat av detta.
Inspire: Hur lyckas healingkoden med detta?
Alex: Man använder sig av fyra olika kroppsliga
energicenter, som man aktiverar med sina fingrar.
Med hjälp av en specifik handpositionssekvens, olika
beroende på vad för slags problem man jobbar med,
förändras det underliggande energimönstret som är
relaterat till det aktuella problemet.
Med healingkoden jobbar man alltså inte med
själva sjukdomen, som till exempel cancer, utan
istället läker man det negativa, underliggande
känsloenergimönstret som är relaterat till sjukdomen.
När dessa negativa känslor läks försvinner den stress
som är kopplad till dem, och då är det lättare för
kroppen att läka.
Stress är kopplat till 95 % av alla sjukdomar, så när vi
läker vår inre stress blir allt möjligt! Immunförsvaret
börjar fungera bättre och eftersom kroppen behöver
ett välfungerande immunförsvar för att läka kan
hälsan förbättras.
HEALING FÖR KROPP, SINNE & SJÄL
Inspire: Vad är den allra största orsaken till
sjukdomar?
Alex: Som jag ser det är grundorsaken andlig och
själslig. Jag tror att vi har gått vilse de senaste 100
åren i och med att vi fokuserar så pass mycket på att
behandla symptomen av sjukdomar istället för att leta
efter grundorsaken. Jag upplever att vi har letat efter
svaren på fel ställen. Tänk om orsaken och botemedlet
till vår ohälsa istället finns i våra själsliga och andliga
problem; konflikter med våra nära och kära, när vi
är oförmögna att förlåta, när vi har dålig självkänsla,
när vi känner oss värdelösa, när vi är fyllda med
ilska, bitterhet och otålighet? Allt detta är andliga
och själsliga problem och när vi läker dem sätts en
djup inre läkningsprocess igång, en process som har
förmågan att åstadkomma mirakel.
Inspire: Vad tror du är den största orsaken till den här
stressen?
Alex: Rädsla! Vår inre stressrespons är ett rädslofyllt
responssystem och jag känner att detta också är ett
andligt och själsligt problem. Inom Healingkoden
arbetar vi mycket med att ta bort rädsla, inte
genom viljestyrka utan med hjälp av den här fysiska
healingkod-mekanismen som alltså tar bort rädslan
och de negativa känslor som finns nerladdade i olika
traumatiska minnen. Här är det viktigt att komma
ihåg att dessa minnen numera endast existerar som
cellminnen, de finns ju inte längre i nuet, och därför
existerar de alltså endast på en energinivå. När vi går
in i energin med healingkoden förändras rädslan, som
Inspire - maj/juni/juli 2013
37
finns inbäddad i det specifika cellminnet, till en känsla
av inre frid. Det hjälper immunförsvaret att fungera
bättre igen.
Inspire: Vilken roll har förlåtelse inom healingkoden?
Alex: Enligt mig är oförmågan att förlåta den allra
största orsaken till problemen vi upplever i våra liv, och
när vi lyckas förlåta det som har hänt försvinner den
inre stressen som är kopplat till problemet. Förlåtelse
handlar inte bara om att förlåta någon annan, utan
ofta handlar det om att kunna förlåta sig själv. När
vi lyckas förlåta, när vi förvandlar rädsla till frid, då
tar vi bort “lögnen” som har legat inbäddad i våra
cellminnen. Med det menar jag inte att det som finns
i minnet inte har hänt, jag menar att lögnen består i
hur vi har tolkat minnet. När vi förändrar den negativa
känslomässiga laddning kopplad till minnet ifråga,
förändras även vår tolkning och på så sätt försvinner
“lögnen”. Låt mig ge ett exempel; säg att jag är åtta
år och min pappa kommer hem efter ett läkarbesök
där han har fått reda på att han har en hjärtsjukdom.
Bara för att han är så stressad fräser han till mig att jag
aldrig kommer att lyckas med någonting. När jag hör
detta tror jag att det han säger är sant. När jag sedan
som vuxen återbesöker det här minnet med hjälp av
Healingkoden, tar bort all rädsla och negativa känslor
kopplat till minnet, och istället fylls med inre frid,
då kan jag se att min pappas kommentar inte hade
någonting med mig att göra, det hade med honom att
göra. Det gör det lättare för mig att förlåta honom och
på så sätt försvinner “lögnen” att jag aldrig kommer att
lyckas med någonting. Istället kan jag välja en annan
tolkning som är kopplad till frid och kärlek. På så sätt
försvinner även den inre stressen och en djup läkning
på cellnivå kan ske.
Inspire: Hur mår din fru idag?
Alex: Hon mår fantastiskt! Hon har fullt upp med
att hemundervisa våra barn, och hennes liv har tagit
en helt ny riktning sedan den där dagen 2001 då hon
först testade Healingkoden. Det är den allra bästa
gåvan för mig – att få se min fru så lycklig!
Vill du veta mer? Besök
www.thehealingcodes.com
Dr. Alex Loyd kommer till
Stockholm 28-29 juni. För
mer information besök
www.responsability.se
38
Inspire - maj/juni/juli 2013
VAD ÄR HEALINGKODEN?
Healingkoden hjälper oss att bli mer medvetna
om våra destruktiva cellminnen så att vi kan läka
dem. På så sätt balanserar vi vår inre stressnivå och
då blir det lättare för immunförsvaret att fungera
optimalt.
Enligt Alex Loyd är stress det som orsakar ohälsa,
och negativa känslominnen som ligger i det
undermedvetna är en av de största orsakerna till
vår inre stress. Healingkoden tar bort den negativa
känsloladdningen som är kopplat med minnet,
och på så sätt läks det underliggande negativa
energimönstret.
Baskonceptet inom Healingkoden är att alla våra
minnen lagras i det undermedvetna som bilder,
och att alla dessa bilder bär på osanningar. Om
dessa osanningar inte korrigeras, genom att vi
förändrar vår tolkning av våra minnen, så kan de
orsaka känslomässiga och fysiska obalanser och
sjukdomar.
SÅ HÄR GÖR DU HEALINGKODEN
Tänk på ett problem som du skulle vilja arbeta
med. Finn sedan en mental inre bild som du
känner är länkad med det här problemet. Känn
efter hur stark den känslomässiga laddningen är i
den här bilden, och notera var laddningen ligger
på en skala från 0-10.
Säg sedan en bön, såsom: Jag ber nu att alla
kända och okända bilder, uppfattningar, tankar,
idéer, cellminnen, samt alla fysiska besvär som är
relaterade till det här problemet, nu hittas, öppnas
och läks, genom att fylla mig med kärlek, ljus och den
gudomliga högsta kärleken från Gud och universum.
Jag ber även att den här läkningen utökas med 100
gånger eller ännu mer.
Efter att du har sagt detta använder du dig av
de olika handpositionerna som stimulerar fyra
olika energicenter. Detta hjälper till med att
frigöra energi som kan ha fastnat inom dessa
energicenter, vilket i sin tur hjälper dig att läka
dina cellminnen. Hela den här processen tar cirka
6 minuter.
Se nu den mentala bilden igen och notera var på
skalan (0-10) den känslomässiga laddningen finns
nu. Upprepa den här övningen minst tre gånger
per dag tills du känner att känsloladdningen har
försvunnit från bilden.

Similar documents