ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 4 DOM B 10106-10

Transcription

ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 4 DOM B 10106-10
1
ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 4
DOM
2011-06-23
meddelad i
Sollentuna
Mål nr B 10106-10
PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Per Kjellstrand
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
1.
Målsägande
Björn Huldberg
Sidensvansvägen 20 4 Tr
192 55 Sollentuna
Målsägandebiträde:
Advokat Petra Eklund
Advokatfirman Audere
Fleminggatan 15, 2 tr
112 26 Stockholm
Prese
2.
André Huldberg
Soldatvägen 25 B
192 73 Sollentuna
nterad
för Fl
a
shbac
k
av Qu
arrel
Målsägandebiträde:
Advokat Petra Eklund
Advokatfirman Audere
Fleminggatan 15, 2 tr
112 26 Stockholm
3.
Annette Huldbergs dödsbo
Företrädd av åklagaren
Tilltalad
ALEX Markus Huldberg, 930210-2257
Frihetsberövande: Häktad
Skogstorpsvägen 93
191 39 Sollentuna
Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna
Besöksadress
Tingsvägen 11
Telefon
Telefax
08-561 695 00
08-561 695 01
[email protected]
E-post:
www.attundatingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag - fredag
08:30 - 16:00
2
ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 4
DOM
2011-06-23
B 10106-10
Offentlig försvarare:
Advokat Ulrika Borg
Gamla Stans Advokatbyrå HB
Box 2358
103 18 Stockholm
DOMSLUT
Begångna brott
Mord
Lagrum
3 kap 1 § brottsbalken
Påföljd m.m.
Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning.
Andra lagrum som åberopas
Prese
nterad
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
f
ör Fla
shbac
k
av Qu
arr
el
Skadestånd
1. Alex Huldberg ska utge skadestånd till Björn Huldberg med 50 000 kr jämte ränta
på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 december 2010 till dess
betalning sker.
2. Alex Huldberg ska utge skadestånd till André Huldberg med 25 000 kr kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 december 2010 till
dess betalning sker.
Förverkande och beslag
1. I beslag tagen hammare, såg och hovtång förklaras förverkade. Beslagen ska bestå.
(Polismyndigheten i Stockholms län; beslag 2010-0201-BG31767 p 4-6)
2. Beslagen av jacka, munkjackor, t-shirt, träningsbyxor, kalsonger, strumpor och
skor ska bestå till dess att domen vunnit laga kraft. (Polismyndigheten i Stockholms
län; beslag 2010-0201-BG31451 p 1-9, 14 och 22).
3. Beslagen av plasthållare, syl, skruvmejsel, plastlåda, plastlock, badlakan och lakan
ska bestå till dess att domen vunnit laga kraft. (Polismyndigheten i Stockholms län;
beslag 2010-0201-BG31767 p 7-13).
4. Beslaget av diamanter ska bestå till dess att domen vunnit laga kraft. Därefter ska
godset utlämnas till Annette Huldbergs dödsbo (Polismyndigheten i Stockholms
län; beslag 2011-0201-BG8246 p 1).
Häktning m.m.
Alex Huldberg ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft
mot honom.
3
ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 4
DOM
2011-06-23
B 10106-10
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap. 1 § och 7 § 3 p samt 43 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) för fotografierna på Annette Huldberg i den
rättsmedicinska obduktionen, som har lagts fram vid förhandling inom stängda
dörrar, ska bestå (tingsrättens aktbilaga 36 och 38).
2. Sekretessen enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
fotografierna på Annette Huldberg i brottsplatsundersökningen, som har lagts fram
vid förhandling inom stängda dörrar, ska bestå (tingsrättens aktbilaga 36 och 38).
3. Sekretessen enligt 35 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna i det rättspsykiatriska utlåtandet, utom såvitt avser den rättpsykiatriska
bedömningen på sid 1, som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar ska
bestå (tingsrättens aktbilaga 61).
4. Sekretessen enligt 35 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna i läkarintyget enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning
i brottmål, m.m., utom såvitt avser bedömningen på sid 1, som har lagts fram vid
förhandling inom stängda dörrar ska bestå (tingsrättens aktbilaga 11).
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
Prese
brottsofferfond.
n
terad
för Fl
a
shbac
k
av Qu
Ersättning
arrel
1. Advokaten Ulrika Borg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 268 943 kr.
Av beloppet avser 189 475 kr arbete, 25 680 kr tidsspillan och 53 788 kr
mervärdesskatt.
2. Advokaten Petra Eklund tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 86 181 kr. Av beloppet avser 64 130 kr arbete, 4 815 kr
tidsspillan och 17 236 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och för målsägandebiträdet ska stanna på staten.
4
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat att Alex Huldberg ska fällas till ansvar för mord enligt vad som
framgår av stämningsansökan, bilaga 1. Han har också framställt de yrkanden om
beslag och förverkande som anges där.
Björn Huldberg har yrkat att Alex Huldberg ska betala skadestånd till honom enligt
5 kap. 2 § 3 skadeståndslagen (1972:207) med 50 000 kr avseende psykiskt lidande
(sveda och värk). På beloppet har han yrkat ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 2 december 2010 till dess betalning sker.
André Huldberg har yrkat
Pr att Alex Huldberg ska betala skadestånd till honom enligt
esente
rad
r F000
5 kap. 2 § 3 skadeståndslagen medfö25
avseende psykiskt lidande (sveda och
lashbkr
a
ck av
Qua
rrel
värk). På beloppet har han yrkat ränta enligt 6 § räntelagen
från den 2 december
2010 till dess betalning sker.
Alex Huldberg har vidgått att han har utdelat flera slag med en hammare mot Annette Huldbergs huvud då hon låg ned på golvet och att han också med en såg har
amputerat hennes långfingrar på det sätt åklagaren har gjort gällande. Han har dock
bestritt ansvar för brott och gjort gällande att hon redan var död då han utförde
dessa handlingar.
Alex Huldberg har mot bakgrund av sin inställning i skuldfrågan bestritt skadeståndsyrkandena. För det fall han skulle fällas till ansvar för den åtalade gärningen har han vitsordat det belopp som har yrkats av Björn Huldberg. Han har
dock inte vitsordat något belopp avseende André Huldberg under åberopande av att
denne inte kan anses ha stått Annette Huldberg så nära att ersättning kan utgå enligt
den nämnda bestämmelsen i skadeståndslagen.
5
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
Alex Huldberg har med anledning av misstanke om brott som har prövats genom
denna dom varit berövad friheten som anhållen och sedermera häktad från och med
den 4 december 2010 (se bifogat avräkningsunderlag).
DOMSKÄL
Skuldfrågan
Genom den utredning som har förebringats i målet har till att börja med följande
framkommit.
Den 2 december 2010, någon
gång mellan kl. 18 och 19, anträffades Annette HuldPr
esente
rad
för Björn
Flash Huldberg, och sin bror, André Huldberg.
berg död i sin lägenhet av sin pappa,
ba
ck av
Qua
rrel
De åkte till Annette Huldbergs lägenhet sedan de ringt
henne flera gånger utan att få
svar och då befarade att något hade hänt henne. De ringde på vid entrén men när
ingen öppnade gick de till baksidan av lägenheten, där det fanns en ingång från altanen. Det var mörkt i lägenheten med undantag för en lampa som var tänd i Alex
Huldbergs rum och en lampa som var tänd i hallen eller badrummet. De tittade in
genom de nerdragna persiennerna och såg då Annette Huldberg liggandes på golvet
i hallen. Björn Huldberg hade tagit med sig en hammare för att eventuellt kunna
krossa ett fönster och ta sig in i lägenheten. När de var i färd med att göra det upptäckte de att altandörren var olåst. André Huldberg ringde till polisen och hade fortsatt telefonkontakt med dem till dess att en patrull kom till platsen. Björn Huldberg
och André Huldberg öppnade altandörren och gick rakt fram genom vardagsrummet
i riktning mot hallen. De stannade i vardagsrummet cirka en halv meter från hallen
där Annette Huldberg låg. Hennes kropp var täckt av blod och de förstod att hon var
död. André Huldberg fick via sin mobiltelefon order av polisen att de skulle lämna
platsen och inte röra något. De gick ut samma väg som de kom in i lägenheten, dvs.
genom altandörren. Efter cirka 15 minuter kom en polispatrull till platsen och tog
med dem till polisstationen för förhör.
6
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
Av protokollet från brottsplatsundersökningen framgår att Annette Huldberg påträffades i hallen iklädd endast t-shirt och morgonrock. Hon var naken på underkroppen
och det fanns inga tecken på sexuella övergrepp. Hennes klädsel och det faktum att
hennes säng var obäddad tyder enligt undersökningen på att hon vid gärningstillfället relativt nyligen hade stigit upp ur sängen alternativt att hon skulle gå och
lägga sig. Annette Huldberg låg på rygg med benen brett isär och med huvudet riktat mot sovrummet. Hennes ansikte och huvud var täckt av blod och hon hade mottagit flertalet slag mot huvudet. Skadornas utseende talar enligt rapporten från den
utvidgade rättsmedicinska obduktionen för att en hammare eller liknande föremål
har använts som tillhygge. Enligt samma rapport kan skadorna i huvudet och den
blödning som har uppstått i hjärnkammarsystemet förklara dödsfallet. På grund av
skadorna i huvudet och amputationen
av de båda långfingrarna har en kraftig blodPr
esente
rad
för Fl som en bidragande dödsorsak. Dödsorsaförlust uppstått. Blodförlusten har ansetts
ashba
ck av
Qua
rrel
ken har angetts till hjärnskador, skallbrott och blodförlust.
Kriminaltekniker Roland Lindegren, som utfört brottsplatsundersökningen och som
hörts som vittne i målet, har berättat att slag mot huvudet generellt sett generar
mycket blod eftersom huvudet har många blodkärl. Han har gjort bedömningen att
slagen mot huvudet kommit ganska tätt och i en följd innan håret blev genomdränkt
av blod, eftersom blodstänksbilden på brottsplatsen är liten och låg. Roland Lindegren har uppgett att Annette Huldbergs tjocka hår troligen har fungerat som ett
läskpapper som sugit upp blodet från såren i huvudet.
Av brottsplatsundersökningen framgår vidare följande. Annette Huldbergs högra fot
vilade mot en byrå som stod i hallen och hennes vänstra fot var riktad mot en tvättställning som stod i hallen. Hennes båda långfingrar var amputerade. Vid högerhanden, som vilade på en hammare, anträffades ett långfinger. Det andra långfingret
har inte återfunnits. Det fanns blodstänk på byrån från Annette Huldbergs högra
hand, vilket enligt Roland Lindegren tyder på ”pulsådersprut”, dvs. att blod från
artären sprutat med ett hårt tryck. Att detta har förekommit innebär enligt vad Ro-
7
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
land Lindegren uppgett att Annette Huldbergs hjärta har slagit med full kraft när det
högra långfingret amputerades. Runt vänster långfinger fanns däremot endast blodkrustor från en blodpöl, vilket enligt honom visar att blodet runnit från fingret utan
tryck. Enligt Roland Lindegren talar detta för att det vänstra långfingret amputerades efter det att Annette Huldbergs hjärta hade slutat slå. Bredvid Annette Huldbergs huvud anträffades en mindre plastflaska med tvål. Intill kroppen anträffades
även en blodig sticksåg och en mindre, blodig, hovtång. Utredningen talar för att
dessa verktyg har använts vid amputationerna av långfingrarna.
Av brottsplatsundersökningen framgår vidare att det inte har gjorts något fynd som
tyder på att det skulle ha varit inbrott i lägenheten. Entrédörren var således låst med
ett fallregellås och säkerhetsbygeln
var lagd i låst läge och saknade brytmärken.
Pr
esente
rad
för Flivet
Den som berövade Annette Huldberg
lashbakan alltså antingen ha blivit insläppt av
ck av
Qua
rrel
henne, ha haft egen nyckel och tagit sig in genom entrédörren
eller eventuellt ha
tagit sig in genom altandörren, som var öppen då polis kom till platsen. Annette
Huldberg saknade enligt den utredning som har förebringats såväl motvärnsskador
på händerna som avvärjningsskador på armarna. Annette Huldbergs fotsulor var
också rena från blod vilket visar att hon inte har trampat runt på det blodiga golvet.
Det har således inte anträffats några tecken på strid. Alla möblerna i hallen stod
också på sin plats. Det fanns bland annat två lampor i glas på byrån i hallen samt en
skohylla och en torkställning som alla bedömdes ha förblivit i intakt position. Enligt
Roland Lindegren talar sammantaget starka skäl för att angreppet har kommit helt
överraskande.
De fanns flera skospår i blod runt Annette Huldbergs kropp. Spåren fanns runt
kroppen och i riktning mot altandörren och på en underlakansdel. Av ett sakkunnigutlåtande från SKL framgår att det i avtrycken syns dels ett större mönsterelement
och dels ett finare mönster som såg ut som en slätstickad trikå. Enligt utlåtandet
liknar flera av de större mönsterelementen mönstret i jämförelseavtryck avsatt med
de skor som Alex Huldberg hade på sig när han greps. Däremot har inte avtrycken
8
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
från de trikåliknande mönstren kunnat kopplas till de strumpor som anträffades på
Alex Huldberg när han greps, även om det på en av dem påträffades blod från Annette Huldberg.
Av brottsplatsundersökningen framgår vidare att det i vardagsrummet intill soffbordet fanns en hög med nytvättade lakan m.m. På denna låg en gul plastförpackning
avsett för sticksåg med ett sågblad. Där låg även en skruvmejsel och en syl. På gardinen vid altandörren fanns två blodfläckar, en i höjd med dörrhandtaget och en vid
golvet. På bordet i vardagsrummet, intill tvätthögen, fanns en plastlåda med lock.
Dessa hade blodiga avtryck. På insidan av locket till plastlådan har anträffats blod
som enligt ett sakkunnigutlåtande från SKL kommer både från Annette Huldberg
och Alex Huldberg (GradPr+4). På sticksågens handtag anträffades blod från minst
esente
rad
r Flas utlåtande i någon mån för att den
två personer. Resultaten talar enligtfösamma
hba
ck av
Qua
l att huvuddelen kommer
mindre delen kommer från Alex Huldberg (Grad +1)rreoch
från Annette Huldberg. På den hovtång som fanns i närheten av Annette Huldberg
anträffades blod som enligt utlåtandet kommer från både Annette Huldberg och
Alex Huldberg (Grad +4).
På en av de skor (den högra) som Alex Huldberg hade på sig då han greps har anträffats blod som enligt utlåtandet kommer från såväl honom som Annette Huldberg
(Grad +4). Hans och Annette Huldbergs blod har också anträffats på Alex Huldbergs jacka och på den gardin som hängde till höger om altandörren (Grad +4). Annette Huldbergs blod har också anträffats på en strumpa som han hade i fickan på
sin jacka (Grad +4).
I sovrummet anträffades Annette Huldbergs mobiltelefon i en hoprullad matta.
Alex Huldberg anhölls i sin frånvaro den 2 december 2010. Polisen fick vid eftersökandet kontakt med en bror till en f.d. flickvän till Alex Huldbergs pappa som heter
Peter och som bor i Hjo. Alex Huldberg hade då kontaktat Peter per telefon från
9
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
Göteborg där han befann sig. Alex Huldberg har sedan tagit sig till Hjo med tåg. I
Hjo fick Alex Huldberg kontakt med en person som skulle skjutsa honom till Peter.
Polisen lyckas dock få kontakt med denne varefter Alex Huldberg greps den 4 december 2010 kl. 19.32. Alex Huldberg kördes därefter till Stockholm för förhör. Då
det stod klart att han mådde psykiskt dåligt togs han in på den rättspsykiatriska avdelningen i Huddinge.
Genom de uppgifter som har lämnats av David Henriksson har det framkommit att
sju stycken diamanter anträffades i Alex Huldbergs cell. De låg inlindade i gasväv i
en fingertuta. Genom fotografier som åklagaren har åberopat har det framkommit
att Annette Huldberg sedan en tid tillbaka hade två ringar med diamanter som hon
bar på varje hands långfinger.
På den ena ringen var det tre diamanter och på den
Pr
esente
rad
för Fl
andra var det fyra. Enligt David Henriksson
ashba måste Alex Huldberg ha haft diamanck av
Qua
rrel
terna uppstoppade i analöppningen eftersom man annars
skulle ha hittat dem i hans
kläder.
Av den utredning som har förebringats i målet har det framkommit att Alex Huldberg sedan slutet av november 2010 var inskriven på ett LSS-boende i Uppsala. Han
hade dessförinnan varit omhändertagen med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Från den vårdinrättning han var placerad på med anledning av tvångsvården
rymde han vid två tillfällen. Vid ett av dessa tillfällen, den 18 november 2010, anträffades han i Annette Huldbergs lägenhet. Enligt vad som framkommit ska han då
ha tagit batteriet från hennes mobiltelefon.
Hörd över åtalet har Alex Huldberg berättat i huvudsak följande. Det var mörkt ute
när han rymde från LSS-boendet. Han minns inte hur det var på boendet eftersom
han bara var där en kväll. Han mådde dock väldigt dåligt på grund av ”allt som gick
på runt omkring” och det som han tidigare blivit utsatt för, bland annat för att någon
”spetsat hans drink” på den tidigare vårdinrättningen. Han åkte ensam hem till lägenheten som han hade en egen nyckel till. Han minns inte säkert hur han tog sig in
10
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
i lägenheten, men han tror att det var genom altandörren. Han visste inte om Annette Huldberg var hemma eller inte. Det var mörkt i lägenheten då han kom dit,
men han kunde ändå se att Annette Huldberg låg livlös i hallen. Han minns också
att han var inne på sitt rum, antingen före eller efter det att han såg Annette Huldberg på hallgolvet. Han slog Annette Huldberg flera gånger, han tror att det var
fyra, med en hammare i huvudet. Han gjorde detta för att försäkra sig om att hon
var död. Han kontrollerade dock inte innan slagen om hon andades eller hade puls
och han ringde inte heller polis eller ambulans. Varför minns han inte. Vad han
minns blödde hon inte och hon reagerade inte när han slog henne. Därefter sågade
han av hennes fingrar för att kunna ta av ringarna från hennes båda långfingrar. Han
ville försäkra sig om att hon var död innan han tog ringarna. Han vet inte om han
hade låtit bli att ta ringarna
Pr om hon inte hade varit död. Han tog ringarna eftersom
esente
rad
Flaminne
han ville ha diamanterna i dem somförett
shba av henne. Han fick loss diamanterna
ck av
Qua
rel diamanterna, grävde han
med hjälp av sina tänder och behöll dem. Ringarna, rutan
ned som en slags begravning. Han har förvarat diamanterna i fickan till dess att de
hittades i hans rum på rättspsykiatriska avdelningen. Sedan han grävt ned ringarna
begav han sig till Stockholms central för att han ville komma bort från allt. Det var
därför som han åkte till Göteborg. Därefter åkte han mot Skövde. På väg till Skövde
såg han att det stod Hjo på en skylt. Han känner en person i Hjo, nämligen hans
pappas f.d. flickväns bror, Peter. Han fick hjälp av någon att ringa Peter och den
personen skulle skjutsa honom till Peter. De blev dock stoppade i bilen av polis och
han greps. Han har aldrig slagit eller hotat Annette Huldberg. På slutet var Annette
Huldberg väldigt frånvarande. Han har hittat glasbitar i ett glas hemma och Annette
Huldberg kan ha velat förgifta honom.
De fynd som har gjorts på brottsplatsen tyder som framgått ovan på att dödandet av
Annette Huldberg har skett genom ett mycket snabbt förlopp där hon dels fick
motta flera slag i huvudet, dels fick sina fingrar amputerade. Alex Huldbergs blod
har anträffats på flera ställen i lägenheten, bl.a. på den tång som låg bredvid Annette
Huldberg. Undersökningsresultaten ger också stöd för att det är hans blod som har
11
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
anträffats på den såg som uppenbarligen har använts för att amputera Annette Huldbergs långfingrar. Alex Huldberg har erkänt att det är han som har amputerat hennes
båda långfingrar för att komma åt att ta de ringar med diamanter som hon hade på
fingrarna. Att Alex Huldberg, som han har uppgett, skulle ha slagit Annette Huldberg i huvudet med en hammare bara för att förvissa sig om att hon var död är i sig
ytterst osannolikt. Att så skulle vara fallet motsägs också av de uppgifter som Roland Lindegren lämnat om blodstänksbilden. Den brottsplatsundersökning som har
genomförts visar dessutom som nämnts ovan att Annette Huldbergs hjärta slog med
full kraft då det högra långfingret amputerades. Det innebär att slagen mot huvudet,
och som enligt den rättsmedicinska obduktionen var en av dödsorsakerna, och amputationerna rimligtvis måste ha skett tidsmässigt mycket nära varandra. Det låter
sig svårligen förenas medPratt någon annan skulle ha dödat Annette Huldberg och
esente
rad
för FAlex
hunnit bege sig från lägenheten innan
lashbaHuldberg kom dit.
ck av
Quarr
el
Den utredning som har förebringats i målet visar att Alex Huldberg har kommit att
må psykiskt allt sämre och att han också kommit att uppfatta Annette Huldberg som
en person som ville honom illa. Margaretha Lunnemark har således berättat att han i
sitt sjuka tillstånd kom att uppfatta Annette Huldberg som en fiende. Enligt Margaretha Lunnemark, som träffade Annette Huldberg så sent som den 1 december 2010,
berättade Annette Huldberg för henne att han mot slutet hade ”kommit ett steg närmare henne” även fysiskt och att hon kände oro både för honom och sin egen säkerhet. Uppgifter med samma innebörd har lämnats av Annette Huldbergs dåvarande
chef, Anette Ekström. Hon har således bl.a. uppgett att Alex Huldberg ska ha sagt
till Annette Huldberg att han ville döda henne och att hans aggression mot henne
blev värre och värre. Det har också, bl.a. genom de uppgifter som har lämnats av
Björn Huldberg, framkommit att Alex Huldberg trodde att hans mamma försökte
förgifta honom med glasbitar. Liknande uppgifter har även lämnats av Kim Eriksson, som är bekant med Alex Huldberg.
12
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
Vad som framkommit ovan om hur Alex Huldberg under den senaste tiden uppfattade Annette Huldberg skulle alltså kunna utgöra ett motiv för honom att angripa
henne.
Utöver det som sagts ovan ska nämnas att Kim Eriksson, som är bekant med Alex
Huldberg, har berättat att han träffade Alex Huldberg omkring en vecka före den
aktuella händelsen och att Alex Huldberg då uppträdde förvirrat och konstigt. Han
har berättat att Alex Huldberg då, utöver att berätta om att hans mamma skulle ha
försökt att ta livet av honom, även tog upp vissa andra saker. Han har således berättat att Alex Huldberg då bad om hans hjälp att på Blocket titta efter priset på en
diamantring som han sa att han hade, men som han inte hade med sig. Kim Eriksson
har också berättat att Alex
Pr Huldberg frågade om han hade några skor som han
esente
rad
för Fl få sova över hos honom en natt. Han hade
kunde få låna och om han skulle kunna
ashba
ck av
Qua
l
dock inga skor som passade. Om Alex Huldberg fickrresova
över hos honom sa han
att han skulle få 30 000 kr i ersättning. Även dessa uppgifter är besvärande för Alex
Huldberg.
Med hänvisning till den utredning som sammantaget har förebringats i målet är det
enligt tingsrättens mening ställt utom varje rimligt tvivel att det är Alex Huldberg
som har berövat Annette Huldberg livet och att detta har gått till på det sätt som
åklagaren har gjort gällande.
I det rättspsykiatriska utlåtande som har inhämtats i målet har, utöver vad som
kommer att redovisas nedan i påföljdsdelen, bedömningen gjorts att Alex Huldberg,
på grund av den psykiska störning som han befunnits ha, har saknat förmåga att inse
gärningens innebörd och att kunna anpassa sitt handlande därefter. Detta innebär
enligt vad som anges i 30 kap. 6 § andra stycket brottsbalken att påföljden inte får
bestämmas till fängelse. Uttalandet väcker dock även frågan om Alex Huldberg
varit i sådan grad medveten om sitt handlande att han kan fällas till ansvar för det
aktuella brottet. I denna del gör tingsrätten följande bedömning.
13
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
Som framgått ovan har gärningen föregåtts av ett händelseförlopp under vilket Alex
Huldberg har vidtagit flera olika åtgärder. Utredningen i målet ger således stöd för
att gärningsmannen måste ha haft på sig någon form av tyg på skorna uppenbarligen
i syfte att göra det svårare att identifiera de spår som avsattes. Detta innebär att gärningen måste ha varit i någon mån planerad. Att Alex Huldberg strax före gärningen
hos en kamrat ska ha sökt på internet om ringar och frågat om skor som han ville
låna talar också härför, även om det inte kan uteslutas att han skulle ha frågat om
dessa saker av andra anledningar än sådana som har med den aktuella gärningen att
göra. Alex Huldberg har också, enligt vad tingsrätten har funnit utrett, utdelat flera
hårda slag med hammare mot Annette Huldbergs huvud varefter han med hjälp av
verktyg har amputerat fingrar på båda hennes händer. Han har därefter tagit de
ringar som hon hade på sig
Pr och avlägsnat diamanterna i dem för att avslutningsvis
esente
rad
r Flasdetta som han gjort präglas av ett handlande
bege sig med tåg till en annan stad.föAllt
hba
ck av
Qua
rrel
som i sig förefaller högst medvetet. Det ska också noteras
att Alex Huldberg enligt
vad som framkommit på grund av sin sjukdom uppfattade Annette Huldberg som
någon som ville honom illa och som han alltså därigenom skulle kunna ha ett skäl
att förgripa sig på.
Med hänvisning till det som har sagts ovan finner tingsrätten att Alex Huldberg under händelseförloppet, trots det som sägs i det rättspsykiatriska utlåtandet, måste ha
varit i sådan grad medveten om vad han gjort och vad detta skulle få för effekt att
han inte kan undgå ansvar för den åtalade gärningen.
Mot bakgrund av de förhållanden som har blivit utredda om gärningen och vad som
föranlett den kan inte brottet anses som mindre allvarligt. Vad som framkommit om
Alex Huldbergs psykiska störning kan inte heller i sig föranleda att brottet ska bedömas på det sättet. Alex Huldberg ska alltså fällas till ansvar för mord.
14
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
Påföljdsfrågan
För mord är stadgat fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid.
Alex Huldberg var dock endast 17 år och 10 månader gammal vid tidpunkten för
gärningen. Hans ungdom ska därför enligt vad som anges i 29 kap. 7 § brottsbalken
beaktas särskilt vid straffmätningen.
Av det rättspsykiatriska utlåtandet framgår att Alex Huldberg har begått den åtalade
gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att han alltjämt lider av
en allvarlig psykisk störning, att han till följd av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt har behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång
Pr och att det därmed finns medicinska förutsättningar att
esente
rad
för Fvård.
överlämna honom till rättspsykiatrisk
lashbaAv utlåtandet framgår vidare att det till
ck av
Qua
rrel
följd av den psykiska störningen finns risk för återfall
i brottslighet av allvarligt
slag.
Mot bakgrund av dessa slutsatser och vad som i övrigt har framkommit i det rättspsykiatriska utlåtandet ska påföljden bestämmas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Skadeståndsfrågan
Mot bakgrund av utgången i skuldfrågan ska Alex Huldberg förpliktas att utge ersättning till Björn Huldberg. Om det yrkade beloppet råder inte någon tvist.
När det gäller André Huldberg har det framkommit att han har haft en mycket nära
relation till sin syster som han även har varit granne med. Det har vidare framkommit att det var han som fick hjälpa till då Alex Huldbergs saker skulle flyttas till nya
boenden eftersom Annette Huldberg inte fick röra hans saker. Det har också fram-
15
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
kommit att Alex Huldberg tidvis har bott hos honom och hans familj och att de
också har varit på semesterresor tillsammans, senast under sportlovet 2010. Omständigheterna måste enligt domstolen anses vara sådana att André Huldberg har
stått Annette Huldberg så nära som avses i 5 kap. 2 § 3 skadeståndslagen (jfr NJA
1996 s. 509 och NJA 2000 s. 521). Han är därmed berättigad till ersättning för den
skada som han har drabbats av. Det saknas anledning att ifrågasätta de uppgifter
som André Huldberg har lämnat och som innebär att han har mått psykiskt mycket
dåligt till följd av händelsen. Ersättningen ska därmed bestämmas till det belopp
som han har yrkat.
Övriga frågor
Prese
nt
erad f
ör Fla
shbac
k
av Qu än fängelse i två år. För sådant
För brottet mord är inte föreskrivet lindrigare straff
arrel
fall ska häktning ske om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Med avseende på risken för att Alex Huldberg på fri fot avviker eller på något annat sätt
undandrar sig lagföring eller straff samt med avseende på risken för att Alex Huldberg fortsätter sin brottsliga verksamhet är det inte uppenbart att skäl till häktning
saknas. Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden
innebär. Alex Huldberg ska således vara kvar i häkte till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.
Yrkandena om förverkande och beslag är lagligen grundade och ska bifallas.
Alex Huldberg ska betala den avgift till brottsofferfonden som följer av lag.
Sekretessen ska bestå för de bilder på Annette Huldberg från den utvidgade rättsmedicinska obduktionen och från polisens brottsplatsundersökning som har förebringats inom stängda dörrar. Sekretessen ska också bestå för innehållet i § 7 under-
16
ATTUNDA TINGSRÄTT
B 10106-10
DOM
2011-06-23
Enhet 4
sökningen och det rättspsykiatriska utlåtandet, utom vad gäller slutsatserna i respektive utlåtande.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400)
Ett överklagande ställs till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten senast den 14 juli
2011.
På tingsrättens vägnar
Prese
nt
erad f
Thomas Ericsson
ör Fla
shbac
k av Q
uarrel
AVRÄKNINGSUNDERLAG, se bifogade aktbilaga.
Bilaga 1
Prese
nterad
för Fl
ashba
ck av
Quarr
el
Prese
nterad
för Fl
ashba
ck av
Quarr
el
Prese
nterad
för Fl
ashba
ck av
Quarr
el
Prese
nterad
för Fl
ashba
ck av
Quarr
el
Bilaga 2
Bilaga
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
också motparten överklaga domen (s.k. anär därför viktigt att det, i de fall prövningstillesente
slutningsöverklagande) även om denPrvanliga
stånd krävs, klart och tydligt framgår av överrad fö
r Flas
tiden för överklagande har gått ut. Överklahback
klagandet
hovrätten varför klaganden anser
av Qtill
u
a
gandet ska också i detta fall skickas eller lämr
r
el
att prövningstillstånd
bör meddelas.
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagBrottmålsdelen
andet prövas.
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill över1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
klaga ett i domen intaget beslut som angår
honom eller henne. I fråga om sådant beslut
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
finns dock inte någon möjlighet till anslutningän 6 månaders fängelse i straffskalan.
söverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
www.domstol.se
1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
skäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
2. parternas namn och hemvist och om
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
möjligt deras postadresser, yrken, perska bifogas lika många kopior av skrivelsen
sonnummer och telefonnummer,
varPrese
som det finns motparter i målet. Har inte klagn
terad
vid parterna benämns klagande respekför Fl
a
s
anden
hback bifogat tillräckligt antal kopior, framtive motpart,
a Qu
arrel som behövs på klagandens beställs dev kopior
kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
3. den ändring av tingsrättens dom som
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
klaganden vill få till stånd,
på första sidan av domen.
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens dom-
www.domstol.se

Similar documents