De finns där för Lidköpings äldre

Transcription

De finns där för Lidköpings äldre
PÅ GÅNG I DIN KOMMUN
De finns där för Lidköpings äldre
Varje dag året runt är distriktssköterskorna
på plats hos sjuka äldre i Lidköpings kommun.
Sköterskorna har omvårdnadsansvar och
kontinuerlig kontakt med hemsjukvårdsläkare.
– Utan våra sköterskor och hemvårdsgrupper kunde vi
inte erbjuda hjälp dygnet runt till vårdtagarna, säger
Lisa Djup, som är enhetschef för distriktssköterskorna
i Gamla Staden.
I arbetet som distriktssköterska är ingen dag den
andra lik. Distriktssköterskorna i Gamla Staden är
överens om att arbetet aldrig blir enformigt. Alla
distriktssköterskor i Gamla och Nya staden ingår i team
som även består av arbetsterapeut, sjukgymnast,
biståndshandläggare och omvårdnadspersonal.
Överst från vänster: Carina Nordström, Britt-Marie Wennerholm, Maria Kristoffersen, Lena Persson, Britt Klasson, Inga-Lill Frii.
Nedre raden: Carina Hedwall, Marie Hasselgren, Lisa Djup.
Ett tacksamt men utmanande jobb
– Mötet med människor är det roligaste med vårt
jobb. Sen har vi stor frihet och kan styra vår arbetsdag,
säger Marie Hasselgren.
– Vi har något av en logistikroll, det är vi som samordnar
både utåt och inåt för patienten och teamet. Vi kan
påverka mycket, säger Carina Hedwall.
– Ja det är få jobb som är så tacksamma, säger Lena
Persson. Vi blir välkomnade vart vi än kommer.
Jobbet innebär även utmaningar. En distriktssköterska
måste ofta ta beslut på egen hand och vara medveten
om att vården sker i patientens eget hem.
– Det är viktigt att ha fingertoppskänsla. Man får ta
seden dit man kommer, säger Carina Nordström.
Att arbeta i team tillsammans med andra professioner
ser de som en fördel.
Viktigt att samarbeta med andra
– Vi kan ställa om vården snabbare från att vara vårdande till palliativ. Vi kan också ta hem patienter tidigare från sjukhuset och anpassa vården bättre, säger
Britt-Marie Wennerholm.
Distriktssköterskorna samarbetar kontinuerligt med
närsjukvårdsteamet och palliativa teamet, som jobbar med vård i livets slutskede. Sköterskorna är alltid
med vid ett första inskrivningssamtal för patienten,
och kan kontakta hemsjukvårdsläkaren i Lidköping
om en patient behöver läkarvård.
Campus Lidköping
Linje 1 i Lidköping har fått fler turer på vardagar
och kör nu var tjugonde minut.
25/2 ”Vi gjorde det omöjliga möjligt”
17/3 Ett hållbart och harmioniskt liv
26/2 Bilden – vad säger den?
27/2 Nå dina kunder och marknadsför dig i
sociala medier
13/3 Sälj- och affärsstatistik i Excel
24/3 Inköp och förhandlingsteknik
Sök till grund- och gymnasiestudier före
15 februari. Studiestart är 9 mars.
www.campus.lidkoping.se
– Jag träffade en patient som sa att ”Ni kan inte råda
över liv, men ni kan råda till liv”.
Lidköpings stadstrafik
Öppna föreläsningar:
Kurser för dig som är yrkesverksam:
De är alla eniga om att deras arbete gör skillnad. Eller
som Marie Hasselgren uttrycker det:
Aktivitetsansvaret
Vi hjälper dig mellan 16-20 år som inte fått slutbetyg
från gymnasiet eller inte är inskriven på någon skola
eller har någon annan sysselsättning. Vi vill ge dig
motivation till att återuppta studier eller stöd i att
närma dig arbetsmarknaden genom exempelvis en
praktikplats. Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig till studier, praktik eller arbete.
Det är frivilligt att ta del av aktivitetsansvarets hjälp.
Vi finns på Sockerbruket, våning 3.
www.lidkoping.se/aktivitetsansvaret
Har du gjort ditt val
till gymnasiet?
Sista dag är 1 februari. Du gör din ansökan på
www.gymnasiumskaraborg.se
Inloggningskoden får du av din studie- och
yrkesvägledare. Det är också dit du vänder dig
om du tappar bort din kod.
Har du frågor och funderingar kring ditt gymnasieval eller våra program på De la Gardiegymnasiet, kontakta gärna studie- och yrkesvägledarna på De la Gardiegymnasiet.
Annelie Immerstrand, telefon: 0510-77 01 95
Emma Törnberg, telefon: 0510-77 14 35
Lotta Svensson, telefon: 0510-77 06 86
Lidköpings kommun. Telefon 0510-77 00 00, www.lidkoping.se
Städkampanj ”Håll
Lidköping rent”
Uppdraget handlar om att städa ett avgränsat
område i innerstaden eller Framnäsområdet
under en helg. Ersättningen per städområde
och helg är 5 000 kronor. Städperioden är majseptember.
De som får söka är högstadieklasser och de
föreningar som i dag omfattas av kommunens
föreningsstöd.
Lämna intresseanmälan och beskrivning av hur
ersättningen ska användas senast 26 mars.
Kontakta Annette Svensson på 0510- 77 03 01 för
mer information eller läs på www.lidkoping.se.
Linjen har även en delvis ny körväg som går via
Ågårdsskogens vårdcentral, i stället för linje 2
som inte kör dit längre. Nya hållplatser på linje 1
är Lidåkersgatan och Vävaregatan.
Res med flextrafik i Lidköping
Flextrafik är kollektivtrafik för alla som fyllt 75
år eller har tillstånd att resa med färdtjänst.
Du reser mellan två valfria adresser inom Lidköpings kommuncentrum, till exempel till och
från hemmet, affären eller nära och kära.
Beställning av flextrafik görs hos Västtrafik,
telefon: 0771-91 90 90.
Mötesplatser för seniorer
Här kan du fika, äta lunch i gemenskap med andra
och delta i någon av våra många aktiviteter.
I februari startar flera IT-kurser och träffar
på våra mötesplatser, en del av dem kräver
anmälan. Hämta en informationsfolder på din
mötesplats eller läs mer på:
www.lidkoping.se/seniorcenter-it
Besök vår hemsida för att se öppettider, lunchmenyer, adresser och aktiviteter.
Bräddegårdens nya mötesplats är öppen på
vardagarar kl. 11-16 med kaféservering, lördagar
och söndagar kl. 12-13. Lunchservering alla dagar
kl. 12-13. Telefon vardagar 0723-98 28 84.
Telefon: 0510-77 12 88
www.lidkoping.se/motesplatser