Advokat Annette Johansson AB Malmö den 13 augusti

Transcription

Advokat Annette Johansson AB Malmö den 13 augusti
Advokat Annette Johansson AB
I samarbete med Advokat Nils Gårder AB
Malmö den 13 augusti 2015
Till den det berör,
Angående ST:s hantering av ärendet Magnus Dahlén
På uppdrag av Magnus Dahlén får jag framföra följande.
Under hela utredningen har Magnus Dahlén avstått från att uttala sig om ärendet
eftersom han inte har velat föregripa utredningen. ST har valt ett annat förhållningssätt. Både till media och privatpersoner har företrädare för ST gång på gång uttalat
sig på ett sätt som uppfattats som att det varit utrett att Magnus Dahlén gjort sig
skyldig till otillåtna metoder och dopning. Företrädarna för ST förstår naturligtvis att
detta orsakar skada.
Nu har det kommit besked att ST själva har gjort bedömningen att det inte finns
bevisning ens för att ta upp veterinäravdelningens misstankar om otillåtna metoder
till prövning. Ändå väljer nu ST att beskriva ärendet på sin hemsida på ett sätt som
ger intryck av att Magnus Dahlén ertappats med att använda otillåtna metoder. Det
sätt ST väljer för att i praktiken döma Magnus Dahlén ger ingen möjlighet för honom
att försvara sig. Saken är nedlagd på grund av att det inte fanns bevisning ens för att
pröva om det förekommit otillåtna metoder. Hästen har genomgått alla tester ST har
önskat och tvärtemot vad ST ensidigt framför på sin hemsida fanns det helt naturliga
och konsekventa förklaringar från Magnus Dahlén.
Det är fullkomligt oacceptabelt att en organisation med ST:s inflytande utför
personliga vendettor av det här slaget. Liknande tilltag har setts tidigare från ST och
varje gång hängs tränaren ut med namn och gärna bild på hemsidan. Bristen på
förståelse är slående från ST:s sida för hur olämpligt deras förhållningssätt är.
De regelbrott Magnus Dahlén har begått är att han inte har haft mediciner inlåsta som
de borde, han har inte haft behandlingsjournalerna i stallet och han har haft
mediciner som inte var föreskrivna för någon häst i en lägenhet ovanpå stallet. För
detta är Magnus Dahlén beredd att ta ett straff och han är mycket ångerfull för att ha
hanterat mediciner så vårdslöst och slarvigt. Det finns ingen ursäkt utan han har varit
slarvig med sin medicinhantering. Det skall naturligtvis utdömas ett straff för detta
och Magnus Dahlén är helt införstådd med att ST har höjt straffskalan för dessa
mycket viktiga frågor. Han får också ett mycket kännbart straff, 30 000 kr i böter och
sex månaders körförbud.
_________________________________________________________________________________
Slagthuset, Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö, Telefon: 040-699 7250, [email protected]
Besöksadress i Lund: Lilla Fiskaregatan 23,
www.advokatannettejohansson.se
Advokat Annette Johansson AB
I samarbete med Advokat Nils Gårder AB
Magnus Dahlén har däremot inte gjort sig skyldig till otillåtna behandlingsmetoder
eller dopning, vilket ST låter påskina på sin hemsida. Av vilken anledning ST väljer
att ändå utan prövning döma honom på sin hemsida är oklart för Magnus Dahlén.
Annette Johansson, advokat och ombud för Magnus Dahlén
För kännedom har följande framförts till ST idag och ännu har ingen kommentar
lämnats från ST.
Till Göran Wahlman, Göran Åkerström och Lena Engström, ST.
”Jag har sökt er alla per telefon idag.Jag har nyss tagit del av ert kreativa inlägg om Magnus
Dahlén på er hemsida. Ni är naturligtvis mycket väl medvetna om att det ni gör innebär att
ni i praktiken dömer Magnus Dahlén för dopning och otillåtna metoder trots att ni har
kommit fram till att det inte finns tillräcklig bevisning för att ens låta saken prövas. Ni
förstår naturligtvis också att detta orsakar Magnus stor skada både i hans verksamhet och
på ett personligt plan. Fortfarande trots att ni har kommit fram till själva att det inte finns
bevisning.
Ni nöjer er inte med att säga att det inte finns stöd för något annat än det han döms för utan kan
inte avstå från att orsaka ytterligare skada när ärendet nu är avslutat.
Varför gör ni så här? Vi hade ett konstruktivt och bra samtal när vi träffades om att det är av stor
betydelse hur ST hanterar uppgifter under pågående utredning och det gäller naturligtvis allt som
förmedlas i samband med ett sådant här ärende. Vi tog upp exemplet att du, Göran Åkerström,
vid flera tillfällen ringt till Magnus hästägare och medvetet svartmålat Magnus under utredningens
gång.
Jag kommer bemöta det som står på hemsidan. Det här är fullständigt oacceptabelt av en
organisation med ST:s inflytande. Jag överväger att framställa anspråk för Magnus Dahléns
räkning på grund av förtal. Ni skadar honom mycket allvarligt och jag uppfattar att det är er
medvetna avsikt.
Annette Johansson”
_________________________________________________________________________________
Slagthuset, Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö, Telefon: 040-699 7250, [email protected]
Besöksadress i Lund: Lilla Fiskaregatan 23,
www.advokatannettejohansson.se
Advokat Annette Johansson AB
I samarbete med Advokat Nils Gårder AB
_________________________________________________________________________________
Slagthuset, Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö, Telefon: 040-699 7250, [email protected]
Besöksadress i Lund: Lilla Fiskaregatan 23,
www.advokatannettejohansson.se