ladda ner den som PDF

Transcription

ladda ner den som PDF
15
20
© Bolagsstiftarna AB
Charlotte Wiberg
Vice VD
Peter Carlborg
Ansvarig lagerbolag
Patrik Nilsson
VD | Ansvarig snabbavveckling
© Bolagsstiftarna AB
Bolagsstiftarna grundades för nästan 20 år sedan av min far
köpt och snabbavvecklat bolag till ett värde av cirka
Bo Nilsson. Idag är Bo styrelseordförande, medan min bror
10 miljarder kronor. Detta gör oss till en av de största
Patrik Nilsson och jag driver bolaget vidare.
och mest etablerade aktörerna på marknaden.
Våra huvudsakliga verksamhetsområden är snabbavveck-
Vi har säte i Göteborg och sysselsätter idag runt
ling av aktiebolag samt försäljning av färdiga aktiebolag, så
20 personer.
kallade lagerbolag.
Lång erfarenhet, effektiva arbetsprocesser och kunniga
Genom åren har vi sålt mer än 35.000 lagerbolag och har
medarbetare gör att vi kan skräddarsy varje lagerbolag,
haft mer än 80.000 ärenden hos Bolagsverket. Totalt har vi
helt efter dina önskemål!
/Charlotte Wiberg
Fördelar med våra
lagerbolag:
Snabbt
Vi kan alltid garantera en handläggning inom
två timmar.
Hos oss finns varken röda dagar eller lediga kvällar.
Vid brådskande ärenden kan du alltid nå oss!
Tryggt
Vi besitter bred expertis och kan tack vare lång
erfarenhet, kunniga handläggare och ständig
kontakt med Bolagsverket erbjuda dig
spetskompetens inom bolagsjuridik.
Vi stiftar våra Startplattan-bolag fortlöpande med
kontanta medel. Bolagen stiftas på 17 olika säten
och har aldrig bedrivit någon verksamhet. Vi
erbjuder lagerbolag inom följande bolagsformer;
Aktiebolag, Europabolag, Eurobolag, Handels- och
Kommanditbolag samt Ekonomisk förening.
Enkelt
För oss är varje ärende unikt och varje
lagerbolag utformas helt efter dina önskemål.
Vi skräddarsyr bolagsordningen med individuellt
anpassade klausuler – helt utan extra kostnader.
Enkelt för dig som kund, även vid komplicerade
ärenden!
Inkom med din beställning
Inkom med din beställning på bolagsstiftarna.se eller via bifogad
blankett. Inom två timmar översänder vi kompletta köpe- och
ändringshandlingar avseende det nya bolaget.
Vi översänder generalfullmakt
Så snart vi mottagit undertecknade ändrings- och
köpehandlingar ihop med bankintyg, översänder
vi generalfullmakt. På så vis kan den nya styrelsen
använda bolaget direkt, även under tiden
Bolagsverket handlägger ändringen.
Vi sköter all kontakt med Bolagsverket
Under handläggningstiden sköter vi all kontakt med Bolagsverket.
Vi på Bolagsstiftarna finns alltid tillgängliga för dig, med tips och råd
vid exempelvis firma- eller verksamhetshinder.
Klart - Vi översänder bolagspärm
När ändringen registrerats på Bolagsverket översänder vi fullständig
bolagspärm, innehållande allt ifrån ändringshandlingar till aktiebok och
eventuellt upprättade aktiebrev.
Gör som fler än 35.000 andra! Köp ditt nya lagerbolag av oss
och få en garanterat snabb, trygg och enkel service!
[email protected] / 031-704 10 50
Bolagsstiftarna AB, Box 12086, 402 41 Göteborg
Utgiven av Bolagsstiftarna AB 2015
© Bolagsstiftarna AB