manual ITid 2015

Transcription

manual ITid 2015
https://besched.lycksele.se
Inloggning
Användar-ID är personnumrets 9 första siffror, ex vis 630731850
Har du inte haft BeSched tidigare så är användar-ID och lösenordet samma vid första
inloggningen. Lösenordet får du då byta till ett eget.
Har du mer än en anställning eller behörighet till mer än en bemanningsgrupp måste du ange
område och bemanningsgrupp vid inloggning.
Stämpla i BESCHED
Du stämplar vid start och sluttid samt för lunch.
Om ingen stämpling sker vid lunch dras automatiskt den rast som finns på arbetspasset och
om mindre rast än minimirast stämplas dras ändå minimirasten.
Stämpla utanför flexramen
När man stämplar utanför flexramarna måste man ange orsaken till det i samband med
stämplingen. En sådan avvikelse måste alltid beviljas av behörig person i BESCHED.
Manual ITid 2015
Sida 2
Stämpla (klicka)
IN
När du kommer vid arbetspassets början
Rast UT
När du går på lunch /rast)
Rast IN
När du kommer tillbaka från lunch
UT
När du går hem vid arbetspassets slut
Vid ledigheter del av dag
I början av dagen
Välj orsaksgrupp och orsak
Välj ”Rast tas under”
• Arbetstid = du har inte haft någon rast (lunch) innan du stämplar ut
• Frånvaro = du har haft rast (lunch) innan du stämplar ut
IN
I slutet av dagen
Välj orsaksgrupp och orsak
Välj ”Rast tas under”
• Arbetstid = du har inte haft någon rast (lunch) innan du stämplar ut
• Frånvaro = du har haft rast (lunch) innan du stämplar ut
UT
Meddelandepanel
Meddelandepanel ger respons i samband med användning av funktioner i webben.
Grön markering = Bekräftelse
Gul markering = Varning
Röd markering = Felsignal
Blå markering = Information
Manual ITid 2015
Sida 3
Kalender
Längst upp till vänster finns två val:
Lista
Visar en detaljerad lista av arbetspass, frånvaro/närvaro, tidregistreringar samt flex/dag.
Genom att klicka på pilen längst ut till höger syns även stämplingarna för dagen
Manual ITid 2015
Sida 4
Kalender
Visar detaljerat arbetspass, frånvaro/närvaro samt eventuella stämplingar
Betydelsen av pilarna vid sidan om månadens namn
<<= Ett år bakåt i tiden
>>= Ett år framåt i tiden
<= En månad bakåt i tiden
>= En månad framåt i tiden
Läggs markören på en specifik händelse i kalendern får du mer information (tooltip). I detta
fall rör det sig om arbetstid, men tooltips finns för alla typer av händelser i kalendervyn.
Manual ITid 2015
Sida 5
Förklaringar i kalendern
Arbetstur: I detta fall heter turen ADM och arbetstiden är mellan 08:00 – 17:00 vill man se
vilken tid rasten ska tas ut, lägg markören på turen för mer information.
I: Om det står I följt av ett klockslag så är det markeringen för när in stämpling skett den
aktuella dagen.
RU: Rast Ut
RI: Rast In
U: Om det står U följt av ett klockslag så är det markering för när ut stämpling skett den
aktuella dagen.
Stämplingarna syns direkt i kalender efter att stämpling är gjord. Stämplas inte för rast
(lunch) dras rast-tiden i schemat
Önskad avvikelse: visas kalendern med avvikelsefärgen i bakgrunden av texten.
Beviljad avvikelse: visas med texten i avvikelsens färgkod.
Manual ITid 2015
Sida 6
Varningssymboler i kalender
Gul triangel i vänstra hörnet: Varning!
Lägg markören på varningen kommer en tooltip upp som beskriver vad som är fel
Klarmarkera i kalendern
Om du är knuten till ett avtal där det angetts att dagarna ska klarmarkera samt att man på
bemanningsgruppsnivå bestämt att attest ska ske i bemanningsgruppen, kommer en
checkbox upp längst nere till höger på varje dag i kalendern där man direkt kan klarmarkera
dagen.
Tooltip klarmarkering i kalendern
Genom att sätta markören på checkboxen så genereras en tooltip med information
”Klarmarkering av dag”
Manual ITid 2015
Sida 7
Rapportering
Rapportering av avvikelser kan göras på två sätt
Direkt på aktuell dag/dagar
Markerar den dag som avvikelsen ska rapporteras på.
Då öppnas en dialogruta för att rapportera närvaro/frånvaro samt efterregistrerad tid om
iTid-koppling finns.
Genom att hålla ned markören och sedan dra de dagar som ska rapporteras, kan man skapa
en period för rapportering.
Via menyraden
Klicka på den typ av avvikelse som du vill rapportera
Manual ITid 2015
Sida 8
Ändra tidregistrering
Ändring av stämpling görs genom att klicka på tidregistreringen
Klicka på ändra.
Stämplingskommentar är obligatorisk
Efterregistrera tid
Om personen som ska efterregistrera tid har mer än en anställning måste val av denna göras.
Detta blir belyst i informationsfältet
Stämplingskommentar är obligatorisk
Ny stämpling
Väj datum, om det är ut/in stämpling
Stämplingskommentar är obligatorisk
Manual ITid 2015
Sida 9
Närvaro
Markera aktuell dag och välj Timtid
Välj rapporteringskod
Fyll i start- och sluttid samt ev rast
Skriv även en kommentar av vilken anledning timtid har rapporterats
Spara
Manual ITid 2015
Sida 10
Frånvaro
Markera aktuell dag och välj Frånvaro
Välj Frånvarotyp och sedan rapporteringskod.
Spara
Manual ITid 2015
Sida 11