Elektroniska kalendrar – tillgängliga språk

Transcription

Elektroniska kalendrar – tillgängliga språk
2015-05-04
I N FOR M ATI O N
Elektroniska kalendrar – tillgängliga språk
De elektroniska kalendrarna finns att beställa på nedanstående språk. Vid behov kan Abilia ta
emot specialbeställningar med andra språk, förutsatt att språket har latinskt alfabet och landet
använder gregoriansk kalender (används i de flesta länder). Priset på en sådan specialbeställning
blir ca +10% på ordinarie pris och leveranstiden blir ca 1 månad.
Förgätmigej:
508250 – Förgätmigej SE
402250 – Forglemmigej DK
502250 – Forglemmegei NO
508204 – Forget-me-not UK
508207 – Vergeet-me-niet NL
508216 – Vergiss-mein-nicht DE
508202 – Förgätmigej FI
508205 – Förgätmigej ES
508217 – Non-Ti-scordar-di-me IT
Svenska
Danska
Norska
Engelska
Holländska
Tyska
Finska med engelsk manual
Spanska med engelsk manual
Italienska med engelsk manual
Natt och dag kalender:
508251 – Natt och dagkalender SE
402251 – Nat- og Dagkalender DK
502251 – Natt og dagkalender NO
508305 – Night and Day calendar UK
508316 – Nacht- en Dagkalender NL
508317 – Nacht- und Tageskalender DE
508302 – Night and Day calendar FI
508318 – Night and Day calendar IS
508303 – Night and Day calendar PL
508304 – Night and Day calendar FR
508306 – Night and Day calendar ES
508311 – Night and Day calendar AL
508312 – Night and Day calendar RO
508319 – Notte e Giorno Calendario IT
Svenska
Danska
Norska
Engelska
Holländska
Tyska
Finska med engelsk manual
Isländska med engelsk manual
Polska med engelsk manual
Franska med engelsk manual
Spanska med engelsk manual
Albanska med engelsk manual
Rumänska med engelsk manual
Italienska med engelsk manual
Natt och dag kalender med bild:
508252 – Natt och dagkalender med bild SE
402252 – Nat- og Dagkalender med billede DK
502252 – Natt og dagkalender med bilde NO
508355 – Night and Day calendar with picture UK
508356 – Nacht- en Dagkalender met Foto NL
508357 – Nacht- und Tageskalender mit Bild DE
508352 – Night and Day calendar with picture FI
508358 – Night and Day calendar with picture IS
508353 – Night and Day calendar with picture ES
508354 – Natt och dagkalender med bild BS
508359 – Notte e Giorno Calendario con foto IT
Svenska
Danska
Norska
Engelska
Holländska
Tyska
Finska med engelsk manual
Isländska med engelsk manual
Spanska med engelsk manual
Bosniska med svensk manual
Italienska med engelsk manual