8329 + – - Ruko e-shop

Transcription

8329 + – - Ruko e-shop
R
KYTKENTÄKAAVIO
KOPPLINGSSCHEMA
WIRING DIAGRAM
8329
sininen / blå / blue
musta / svart / black
keltainen / gul / yellow
NO
C
NC
Telki sisällä
NO = Kolv inne
Bolt in
C=
Yhteinen
Gemensam
Common
Telki ulkona
NC = Kolv ute
Bolt out
Auki / Kiinni
Öppet / Stängt
Open / Closed
+
(1
punainen / röd / red
8329
Teljen asento
Kolvens läge
Position of the bolt
vihreä / grön / green
STAB 24 VDC +/– 15 %
0,1A norm.
0,3A max.
valkoinen / vit / white
–
Yö- / päiväkäytön kauko-ohjaus
Fjärrstyrning för natt- / dagbruk
Remote control of night / day locking
ruskea / brun / brown
oranssi / orange / orange
harmaa / grå / grey
Päiväkäyttö / Dagbruk / Day use
Yökäyttö / Nattbruk / Night use
(2
1) Ohjauskytkin
– lukkiutuva: pakko-ohjaus, telki seuraa ohjauskytkimen tilaa välittömästi
– lukkiutumaton: impulssiohjaus, lukon viive (0,5 – 20 sek.) palauttaa teljen automaattisesti ulos
2) Toiminnan valintakytkin
– päiväkäyttö: lukossa ei takalukitusta
– yökäyttö: teljen takalukitus
HUOM: Jos halutaan kytkeä lukko kiinteästi yö- tai päiväkäyttöön on johtimet oranssi/ruskea (päiväkäyttö) tai
oranssi/harmaa (yökäyttö) kytkettävä yhteen
1) Manöverströmställare
– låsbar: tvångsstyrning, kolven följer efter manöverstömställarens läge omedelbart
– olåsbar: impulsstyrning, låsets passertid (0,5 – 20 sek.) skjuter kolven ut automatiskt
2) Funktionsväljare
– dagbruk: låset kan ej förreglas
– nattbruk: kolven kan förreglas
OBS. Om man vill koppla låset bara till natt- eller dagbruk måste man koppla ledningar orange/brun (dagbruk)
eller orange/grå (nattbruk) tillsamman
1) Control switch
– lockable: restricted guidance, bolt will follow position of control switch immediately
– unlockable: guidance by pulse, delay of lock (0,5 – 20 sec.) will extend bolt automatically
2) Operation selector switch
– day use: no deadlocking
– night use: deadlocking bolt
NB. Night or day use can be chosen permanently by coupling the orange/brown (day use)
or orange/grey (night use) wires together
Copyright© Abloy Oy Joensuu Factory 1994
9311624
3000 34784-99 KM
950274
6/1994