Instruktion för korrekt måttagning för Juzo® thoraxbandage

Transcription

Instruktion för korrekt måttagning för Juzo® thoraxbandage
Maßblock_Thorax - SV 27.02.15 09:30 Seite 2
Instruktion för korrekt måttagning för Juzo® thoraxbandage
Omkretsmått
Längdmått (mät rakt ner)
cT = Omkretsmått vid midjan
Fyll i vid respektive pil på måttblanketten.
cN = Omkretsmått bröstnivå
l TS = Mått från skuldra till midja
l KT = Mått från midja till höft
l KK1 = Mått vid höft, framsidan ner runt grenen
cH = Omkretsmått arm, mätt från skuldra rakt
ner armhålan
cK = Omkrets höft, vid val av förlängning till
minst nivå höftled
och tillbaka upp på baksidan
l QU = Mått för bredd på uttag framsidan
l RS = Mått för höjd på uttag framsidan
Thoraxbandaget kan kopplas till och användas i kombination med strumpbyxor.
Notera att båda delarnas måttblanketter är nödvändiga för korrekt tillverkning och passform.
Vid beställning med utanpåliggande sömmar möjliggörs extra släta sömmar mot huden.
Om ryggsidan önskas som sluten vid nackdelen, ange mått för öppningen.
Bredden för uttaget på baksidan får samma mått som bredden för nackuttaget.
För ryggdelen stickas en 3 cm bred ”icke-elastisk” del. Detta ger postorala fördelar, speciellt för barn.
För bröstomfång, mät över brösten. För de underbröstomfång, mät under brösten.
För bästa effekt rekommenderas att thoraxbandage alltid beställs med korta ärmar (T-tröja modell) eller användning
i kombination av kompressionsärmar.
Vid kombination av insydda bröstkupor måste ärmdelen minst ha längd till “F”.
Om öppning eller instickade bröstkupor önskas, ange kupans storlek.
Ingen ytterligare BH behövs för att ge korrekt kompression.
Kuporna stickas med en speciell tråd för att ge ytterligare kompression.
Kompletterande instruktioner vid användning av armstrumpa eller T-tröja modell
Omkretsmått:
Längdmått:
cC = Omfångsmått vrist
Alla mått anges från ”C”, eller vid ”T-Tröja-modell” ,
från lämplig mätpunkt.
cC = Omfångsmått 6 cm ovanför ”cC” för vuxna,
barn anges dett individullet
1
l GH mäts från ”cG” till skuldra.
cD = Omfångsmått mitten underarm
cE = Omfångsmått armbåge
cF
= Omfångsmått mitten överarm
cG = Omfångsmått i höjd med armhåla
För ytterligare information om möjligheten att optimera behandlingen rekommenderar vi katalog Juzo® Expert Specialutförande.