Visste du att Medlemskapet i IF Metall Höglandet ger dig detta?

Transcription

Visste du att Medlemskapet i IF Metall Höglandet ger dig detta?
Du tjänar på ett medlemskap i facket
Lön 25 694 kr per månad
Arbetstid 2-skift 05.30 - 14.00 och 14.00 - 22.30
Inklusive 30 minuter rast
Värdet av kollektivavtalet på ett år*
Ob-ersättning___________ 18 005 kr
Avtalspension___________ 19 010 kr
Premie avtalsförsäkringar,
Inklusive omställningsförsäkring 1 443 kr
Visste du att
Medlemskapet i
IF Metall Höglandet
ger dig detta?
Löneökning_____________ 6 783 kr
Semestertillägg___________ 8 989 kr
Övertidsarbete fem lördagar åtta timmar 10 958 kr
Arbetstidsförkortning______ 25 278 kr
Totalt___ 90 466 kr
Värdet av kollektivavtalet på ett år____90 466 kr
Medlemsavgift 1,75 procent:
440 kr månaden x 12 månader_______6 066 kr
Detta tjänar du på ett medlemskap i facket 84 408 kr
* Detta gäller Teknikavtalet
Särskilt dyrt kan det bli för
den som inte är medlem!
Har du råd att inte
vara med?
Box 333
571 24 Nässjö
Besöksadress: Mariagatan 2
Telefon:
0380-742 00
Telefax:
0380-102 51
E-post:
[email protected]
IF Metall Höglandet 20150408
Allt detta och mer därtill får
du som medlem i IF Metall!
Värdet av medlemskap i IF Metall Höglandet
Info för medlemmar i
IF Metall Höglandet
Årlig löneförhöjning och
löneskydd
Har du försäkringspengar att
hämta?
Medlemslån och
medlemsbillån
Förutom årlig lönehöjning och löneskydd gäller skyddet också mot lönedumpning.
Läs på forsakringskvart.lo.se
Lån i Swedbank eller Nordea utan säkerhet, till en lägre ränta än vanligt för
lån utan säkerhet, sedvanlig kreditprövning görs. l medlemslån ingår en
grupplivförsäkring och räntebetalningsskydd som betalar räntekost­
naden om du blir sjuk eller arbetslös!
Arbetstidsförkortning
Avtal om förkortning av arbetstiden med
ett antal timmar per år.
Kostnadsfri familjejuridisk
rådgivning
Hjälp vid rehabiliteringsärenden
Hjälp med att göra en rehabiliteringsplan, möte med Försäkringskassan m.m.
Kollektivavtal
Kollektivavtalet garanterar årlig lönehöjning, övertidsersättning, OBersättning, arbetstidsförkortning, semesterersättning med mera. Som
medlem har du förhandlingshjälp i alla
frågor som rör jobbet och anställningen. Som oorganiserad kan du aldrig
juridiskt kräva något i kollektivavtalet,
du får hoppas på arbetsgivarens välvilja.
Samlad styrka ger bättre avtal
Försäkringsinformation
Möjlighet att påverka
På jobbet kan du påverka genom lokala
avtal, exempelvis lönesystem, flextid,
subventionerad frukost och lunch, friskvård, vinstdelningsbonus, arbetsmiljö
osv.
Ersättning vid eventuell strejk
Ersättning vid strejk eller annan konflikt
på arbetsplatsen.
Rättshjälp
Ju fler som är medlemmar i IF Metall
desto större inflytande får vi i förhandlingar.
Rättshjälp finns ända till arbetsdomstolen (AD) i frågor som rör din anställning.
Samlad styrka ger mer
inflytande
En försäkring som gäller mellan två jobb.
Det gäller i samhällslivet och i politiken.
Förhandlingshjälp
Hjälpen står till ditt förfogande vid
t.ex. uppsägningar, löneförhandlingar
och avtalsbrott.
A-kassa
Studier
Alla medlemsutbildningar och endagskonferenser är gratis. Du får ersättning
som motsvarar förlorad arbetsförtjänst
eller skattefritt stipendium 848 kr per
utbildningsdag eller 106 kr per utbildningstimme, detta gäller 2015.
Medlemsolycksfall - Fritid ingår (MoF)
Försäkringskompletteringar
Möjlighet att teckna till exempelvis
Sjuk- och efterlevandeförsäkring,
Hemförsäkring, och Medlemsbarn.
Fortsättningsförsäkring
Tjänstegruppliv (TGL)
Försäkringen gäller vid arbetslöshet.
AFA-försäkringarna och Avtalspension
AGS gäller vid sjukdom, TFA vid arbetsskada, TGL vid dödsfall, AGB och
omställningsstöd vid arbetslöshet och
avtalspension. Tillsammans är dessa
försäkringar värda ca 11 procent av din
lön. Även om arbetsgivaren inte betalar premien garanterar kollektivavtalet
premien.
15 minuter familjejuridisk rådgivning
via familjensjurist.se.
Hjälp för arbetssökande
När a-kassan eller arbetsförmedlingen
ifrågasätter eller nekar dig ersättning
kan du räkna med stöd.
Omställningsstöd
Du får hjälp att hitta nytt jobb om du
blir uppsagd!
Information
Som medlem har du en mängd informationskanaler kring ditt medlemskap, egen medlemsportal, central
och lokal hemsida samt Dagens Arbete.
Kompetensbanken
Där matchar du dig själv mot lediga
tjänster hos företag som söker just din
kompetens. Du kan snabbt och smidigt fylla i dina kunskaper, skapa
snygga ansökningshandlingar och leta
nytt jobb. Läs mer på:
www.ifmetall.se/kompetensbanken.