Diabetes- Ketoner i blod – Jokkmokks hälsocentral

Comments

Transcription

Diabetes- Ketoner i blod – Jokkmokks hälsocentral
Diabetes- Ketoner i blod –
Jokkmokks hälsocentral
Diabetisk ketoacidos - "syraförgiftning" är ett allvarligt tillstånd.
Det förekommer vid nyligen upptäckt diabetes, vid annan allvarlig sjukdom
och vid pumphaveri. Ketoner kan även öka vid svält.
Symtom och tecken: Törst, acetondoft, magsmärtor, illamående kräkningar,
muskelvärk, trötthet, ökad andningsfrekvens.
Misstanken om ketoacidos stöds av ökad mängd ketoner i urinprov.
Vi har nu möjlighet att mäta ketoner i blod vid klinisk misstanke enl ovan.
(Medisense Precision Xtra, ) - finns på provtagningen i en blå låda
Tolkning: ketonnivåer i blodet
< 0,6 mmol
ingen åtgärd
0,6-1,5 mmol testa blodsocker och ketoner med 2-4 timmars intervall
1,5-3 mmol/l risk för uppseglande acidos - syraförgiftning
>3 mmol
kontakta medicin klinik för akut remittering
Ketoner i blod läggs upp på lablistan som Bketo-B-ketoner
Om Diabetisk Ketoacidos finns att läsa i handläggningsöverenskommelsen för diabetes mellitus och i boken Diabetes (red Agardh, Berne och Östman) kap 15.av Lars Wibell + diabeteshandboken.se - hyperglykemi.
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Endokrina sjukdomar; Diabetes
Peter Olsson
Beatrice Pirak
1 av 1
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Vårdrutin
CAREINVSOM-3-770
2015-05-28
2.0