Les vilkår - Prior & 2XU

Comments

Transcription

Les vilkår - Prior & 2XU
Konkurranseregler – Prior – nyttår 2016
1. Generelt
1. Nortura SA (eier av varemerket Prior), Lørenveien Postboks 360 Økern 0513
Oslo er organisator av konkurransen i samarbeid med Pulse Communications
AS, Lille Frogner allé, NO-0263 Oslo
2. Konkurransen starter 28. desember 2015 og avsluttes 14. februar 2016.
3. Alle som har fylt 16 år og som er bosatt i Norge kan delta. Ved å delta i
konkurransen godtar du disse konkurransereglene. Ansatte i Nortura, deres
familiemedlemmer og personer som er faglig knyttet til administrasjon av
konkurransen kan ikke vinne premier.
2. Deltakelse og trekking
1. Du deltar på vår kampanjeside [Prior.no].
2. Ved å registrere koden på utvalgte produkter innenfor Prior pålegg, pølser og
egg, er du med i trekningen. Produktene i kampanjen har et eget design, der du
tydelig ser at de er en del av konkurransen.
3. Produktene må være kjøpt i en butikk for at du kan delta.
4. Du kan registrere så mange koder du vil, også hvis koden skulle være lik på
enkelte produkter.
5. Det er mulig å registrere andre produkter fra Prior, innenfor Prior pålegg,
pølser og egg. Bruk da strekkoden på produktet.
6. Hver uke trekker vi 35 heldige vinnere som får et produkt fra treningstøyet til
2XU. Man kan kun velge den ene modellen vi har, men i tilpasset størrelse
utfra størrelsesguiden. Størrelser som mot formodning ikke passer kan ikke
byttes. Vinner kan velge mellom dame/herre modell i enten overdel eller
underdel.
7. Vinnere av konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at
organisatoren skal kunne utstede og oversende premiene. Eventuelle
forsendelsesutgifter eller gebyrer knyttet til premien dekkes av organisatoren.
Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige
opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid
eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.
8. Vinneren må ha fylt 16 år ved trekningsdato. Er vinneren under 16 år må en
foresatt samtykke til dennes deltakelse.
1
10.12.2015
9. Vinnerne vil kunne annonseres på Prior.no og på Facebook-sidene til Prior.
Ved deltakelse forutsetter vi at du samtykker til dette. Navn og bilde av
vinnerne kan bli brukt i markedsføring av Prior. Ved mottakelse av premien
forutsetter vi at vinnerne samtykker til dette. Selve treningstøyet kan variere
litt utfra det som er brukt i fotomaterialet.
10. Premiene trekkes fortløpende hver uke. Første trekning uke 1 (for uke 53).
Siste trekning uke 7 for uke 6. Prior har rett til å trekke nye vinnere hvis de
opprinnelige vinnerne ikke responderer på kontakten i løpet av en uke fra
første kontakt. Premiene sendes ut pr post 4 uker etter endt kampanje
11. Premieringen er datastyrt og tilfeldig. Alle som deltar har lik mulighet til å
vinne.
3. Andre forhold
1. Nortura forbeholder seg retten til å publisere navn og bilde på vinnerne i
fremtidig markedsføring uten rett til særskilt vederlag for vinneren.
2. Dersom denne konkurransen ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder
organisatoren seg retten til å endre vilkårene for konkurransen. Organisatoren
kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut premie
dersom deltagerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene eller
dersom det er mistanke om juks.
3. Trekningen foretas av representanter fra Pulse Communications AS.
Trekningen er endelig.
4. Personopplysninger og kontakt
1. Deltagerne må legge inn etterspurt personalia for å være med i trekningene.
Personopplysninger fra konkurransedeltagerne vil ikke bli videreformidlet til
tredjepart eller benyttet til andre formål enn å offentliggjøre vinnerne, kontakte
vinnerne og overføre premie. Opplysningene vil bli slettet når kampanjen er
fullført. Deltagerne har rett til å be om informasjon fra Nortura eller Pulse
Communications AS om behandlingen av personopplysninger.
2. For spørsmål vedrørende håndtering av personopplysninger henvises det til
Pulse Communications AS, på e-post adresse [email protected]
2
10.12.2015