FVI-möte i Stockholm 17–18 november 2015 Innovation – att tänka

Transcription

FVI-möte i Stockholm 17–18 november 2015 Innovation – att tänka
FVI-möte i Stockholm 17–18 november 2015
Föreningen Vatten
FVI-sektion (Innovation, Inspiration, Information och IT) bjuder in till möte med temat
Innovation – att tänka utanför boxen
Innovation – att tänka utanför boxen är temat för årets FVI-möte 17-18 november i Stockholm. Sektionen
lyfter fram inspirerande exempel på åtgärder som designats för att lösa specifika problem eller som ska ge
förutsättningar för rent vatten i recipienterna vid rätt tillfälle. Men för en kostnadseffektiv planering krävs såväl
korrekt indata som rätt information. Hur kan modern teknik underlätta detta arbete och i vilken grad
begränsas denna strävan av rådande IT-säkerhet? Dessutom, hur kan ny teknik användas för att illustrera
det vi vill åstadkomma? Välkommen till två inspirerande dagar på Myntkabinettet i Stockholm.
Datum: 17-18 november 2015
Plats: Myntkabinettet, Gamla Stan i Stockholm (adress:
Slottsbacken 6). Det är gångavstånd från Stockholms
Centralstation. Närmaste tunnelbanestation är Gamla
Stan.
Anmälan:
Anmälan, i första hand via www.foreningenvatten.se
>Arrangemang> Kalendarium för både medlemmar och
icke medlemmar.
Medlemmar. Logga in på Min Sida, (länk finns i
bokningen), kontrollera faktureringsuppgifter mm
samtidigt som du anmäler sig till evenemanget.
I bokningen väljer du hur många dagar som ska delta,
eller om man är student eller pensionär genom att
bocka i rutorna. Då får du en avisering om kostnaden.
Icke-medlemmar: Gå in via bokningen och fyll i
faktureringsuppgifter och vilka dagar du deltar.
Meddela om önskemål om särskild kost
För frågor kring medlemskap, inloggnings- eller
anmälningsproblem är du välkommen att kontakta
Föreningen Vattens kansli, 08-647 7008 alternativt
[email protected]
Mötesavgift:
4200 kr för medlem och 4600 kr för icke medlemmar.
En dags deltagande 3100 kr för medlem och 3300 kr för
icke medlem. Seniormedlem 1500 kr (oavsett antal
dagar). Avgiften inkluderar måltider inklusive
konferensmiddag. Studerande 500 kr (oavsett antal
dagar) exklusive konferensmiddag. Moms utgår ej.
Utställare: Det erbjuds möjlighet att ha utställning i
samband med seminariet. Kostnaden är 3000 kr,
maximalt 6 st. Anmälan om önskemål att presentera en
utställning görs till [email protected].
Sista anmälningsdag: Snarast möjligt, dock senast
onsdag 7 oktober 2015 (begränsat till 80 platser).
Betalning: Vi kommer att fakturera deltagaravgiften.
Övernattning: Eventuellt hotellrum hanterar och betalar
du själv. För att erbjuda möjlighet för deltagarna att bo
samlat har ett antal rum förbokats på hotell i närheten
av Myntkabinettet. Förbokningarna innebär en viss
rabatt jämfört med ordinarie pris (dock kan ibland bättre
pris erhållas om man gör en ”vanlig” bokning i mycket
god tid). Antalet rum är begränsat. Boka i så god tid
möjligt!
På Mälardrottningen har 25 enkelrum förbokats för
ankomst 17/11 samt 10 rum 16/11. Priset är enkelhytt
790 kr/natt; dubbelhytt 990 kr/natt inkl. frukostbuffé, wifi
och moms. Priset gäller vid angivande av bokningskod
Föreningen Vatten. Rummen är reserverade fram till
6/10. Bokning sker genom att ringa +46 (0)8 120 90
000 eller maila [email protected]
På Hotell Anno 1647 finns 25 rum förbokade i olika
prisklasser, från enkelrum ekonomi 790 kr/natt till svit
2190 kr/natt (fler alternativ finns, t ex enkelrum standard
1440 kr/natt). Ankomst 16 eller 17/11. Priserna är inkl.
frukostbuffé, wifi och moms och gäller vid angivande av
bokningskod Föreningen Vatten samt gäller för en
person. Om två personer delar ett dubbelrum tillkommer
150 kr/natt för person nr 2. Rummen är reserverade
fram till 16/10. Bokning sker genom att ringa +46 (0) 8
442 16 80 eller maila [email protected]
På Lady Hamilton Hotel finns 10 enkelrum
reserverade (2250 kr/natt) och på Lord Nelson Hotel
15 enkelrum (1950 kr/natt). Priserna är inkl. frukost och
moms. Rummen är reserverade till 8/10 och bokas
genom att ringa +46 (0)8 506 400 11 eller maila
[email protected]. Ange Föreningen
Vatten.
Middag och museitur: I direkt anslutning till seminariet
den 17 nov arrangeras en guidad visning av museet för
de som är intresserade. Antalet platser är begränsade.
Anmälan till visningen görs i samband med
registreringen på morgonen den 17 nov. Senare på
kvällen arrangeras middag på Myntkabinettet.
Frågor: Kontakta [email protected],
010-452 3131, om praktiska frågor eller om
programmet, [email protected], 0708-21 65 92
Medlemsavgift/Årsavgift: 460 kr för personlig medlem,
senior/studerande 220 kr, stödjande medlem 6100 kr.
Medlemsanmälan görs via www.foreningenvatten.se >
Medlem > Bli medlem. Vid frågor kontakta föreningens
kansli: [email protected]
FVI-möte i Stockholm 17–18 november 2015
Program 17 november
Innovativa grepp för renare vatten
Program 18 november
Smart informationshantering
10:00 Välkommen
09:00 Återkoppling till gårdagens program
10.10 Inledning: Hotade fiskarter kan lägga sin rom
mitt i staden – så bra är vattenkvaliteten
Anders Larsson, Tyréns
09.10 Inledning:
VA IT:s utveckling från 70 talet till nu
Kent Alm, VA-utveckling
Senaste nytt från Forskningsfronten inom
avloppsvattenrening
Jes la Cour Jansen, LTH
Multifunktionella våtmarker - Renar genom
naturliga processer och tillgodoser många
olika intressen
Jens Morin, Naturcentrum
Kan man brädda smart?
Glen Nivert, Göteborg Kretslopp och Vatten
12:00 Presentation av utställare
12:30 Lunch
13.30 EcoVault – Kompakt och effektiv teknik för
rening av dagvatten
Henrik Svahnberg, SEKA Miljöteknik AB
Future City Flow – ett Vinnovaprojekt om att
styra tillskottsvatten idag och i framtiden
Marinette Hagman, NSVA
Ekosystemtjänster och infiltrationspotential,
som underlag för beräkning av VA-taxa
Sara Wiman
Metria/Geografiska Informationsbyrån
15:20 Fika
15.50 Uppströmsarbete för bättre slamkvalitet och
minskad föroreningsbelastning
Kristina Svinhufvud, Käppalaförbundet
Praktiskt arbete med tillskottsvatten
Ulf Lundblad, Sweco
16:40 Paneldebatt
17:10 Avslutning
17:30 Guidad visning av Myntkabinettett
19:30 Gemensam middag
Informationshantering: Tillgänglighet och
säkerhet, en konflikt?
Erik Orrsjö, Cactus Uniview
10:00 Fika
10.30 Datakällor du inte kan vara utan!
Mikael Johansson, Lantmäteriet
Drönare i praktiken – erfarenheter från
Kristianstad
Jan-Olof Pettersson, Kristianstad kommun
BIM 3D
Tom Lillhanus, Nynäshamns kommun
12:00 Lunch och mingel
13:30 Levande modeller via internet ger ökad
tillgänglighet
Dick Karlsson,
Göteborg Kretslopp och Vatten
Animering av dynamiska förlopp exemplifierat med skyfallet i Malmö
Erik Mårtensson, DHI
Kommunal översvämningsplanering – teknik
för visualisering av problem och åtgärder
Gunnar Svensson, Tyréns
Vattendragssänkning – konsekvenser
illustrerad med hjälp av drönare, exempel
Kolbäcksån
Lars Pettersson, Terra-Limno Gruppen
15:20 Diskussion och avslutning
15:45 Fika och eftersnack