Svampar mitt i vintern

Comments

Transcription

Svampar mitt i vintern
Nya Åland
NATURLIGTVIS|13
Fredag 13 Februari 2015
RÖDA SKÅLAR Den scharlakansröda vårskålen är både vacker och ovanlig.
Svampar mitt i vintern
Man kanske inte förväntar sig att se så mycket liv
den här årstiden och då allra minst svampar men
det finns undantag.
Några dagar före jul var jag på en vandring i Strömsängarna i södra Godby när jag plötsligt fick syn på
något gult på en nedblåst gren.
Det visade sig vara en
svamp som heter gullkrös
(Tremella mesenterica).
Denna svamp växer på
döda grenar av lövträd
och detta val av underlag
beror på att gullkrös lever
som parasit på vednedbrytande skinnsvampar
av släktet Peniophora,
som innehåller flera arter,
bl.a. tätskinn (P. incarnata), svenskt tätskinn
(P. suecica) och askskinn
(P. limitata) samt på närbesläktade arter som
styvskinn och raggskinn
(Stereum rugosum resp. S.
hirsutum). Den gullkrös
som jag hittade, växte på
en nedfallen gren av ask.
Fruktkropparna hos gullkrös är 2-8 centimeter i diameter och gula till färgen
men när de torkar, blir de
mer gulorangea. Trots att
svampen ger ett ganska veckor sedan, denna gång
enkelt intryck, hör den på Prästgårdsnäset i Fintill gruppen gelésvampar ström.
inom den mest avancerade gruppen av svam- Den enda svamp i övrigt,
par,
basidiesvamparna, som man i praktiken kan
dit också de flesta av våra förväxla med gullkrös, är
matsvampar hör.
hagtornsrost (GymnospoSvampen har en kosrangium
clavariimopolitisk
utbredforme) men den
ning och har noterats
växer på enar på
på alla kontinenter
våren/försomutom Antarktis och
maren och har ett
den bildar fruktkropmer klubblikt
par från hösten
utseende.
till våren, förutEn
ansatt att vintern
nan svamp,
är mild och
som man
regnig, som
dock kan
den ju i huse redan nu
vudsak har
men kanske
varit i år. Vi
ännu
mer
gjorde ytterlilängre fram
gare ett fynd
mot
vårText och foto:
av gullkrös
vintern, är
Ralf Carlsson
på [email protected]
nar för två
röd vårskål
HAGTORNSROST Denna
art kan möjligen förväxlas
med gullkrös men är aktuell
först på försommaren.
(Sarcoscypha austriaca).
Arten växer på nedfallna
grenar och andra delar av
lövträd (främst al, sälg och
lönn), bland mossor och
fallna löv på fuktig mark,
under vintern och under
tidig vår. Fruktkroppen är
skålformad med scharlakansröd, slät, glänsande
insida. Utsidan är täckt av
en filtaktig massa av korta,
korkskruvsformade
hår
(ses i mikroskop) i varierande nyanser av vitt och
rosa. Fruktköttet är vitt
och gummiartat med ett
tunt rött lager längs kanten
av skålen.
GULLKRÖS Som gula geléklumpar sitter svampen på döda
grenar.
Arten ingår i ett komplex
tillsammans med två andra arter (S. jurana och
S. coccinea) och det enda
säkra sättet att skilja dem
från varandra är att undersöka sporerna under mikroskop och även formen
hos håren på svampens
utsida ger vissa ledtrådar.
Alla arterna livnär sig
som saprofyter, det vill
säga de bryter ned dött
material.
Svampen är så vitt man
vet ganska ovanlig i Finland och av den anledningen tar vi gärna emot
upplysningar om var den
har setts. På Åland känner
vi till endast en handfull
lokaler med säkra fynd.

Similar documents