svampar åk2

Comments

Transcription

svampar åk2
2013-09-22
test.comnera.se/Maltradet/Plan/Print/2b96aa98-1c47-4d35-bf71-ff9b30269067
Svampar åk 2
Pedagogisk
planering
Biologi
Varför? Ämnets syfte
Vad? Centralt innehåll som undervisningen skall behandla och undervisningens
mål
Hur? Undervisningens genomförande och utformning
Vi ska tillsammans göra en tankekarta om vad vi vet och vill veta om svampar.
Vi går ut och letar svampar runt skolgården.
Du ska tillsammans med kamrater undersöka, iaktta och sortera svampar.
Du ska lära dig begreppen hatt, fot, ring, strumpa, mycel, sporer, rör, taggar och skivor.
Du ska få rita och skriva om svampens olika delar.
Du ska få lära dig om svampens livscykel och hur den sprider sig.
Du ska få undersöka svampens sporer.
Du ska få läsa fakta om en svamp och skriva egen faktatext.
Du ska få redovisa din faktatext för kamraterna i klassen.
test.comnera.se/Maltradet/Plan/Print/2b96aa98-1c47-4d35-bf71-ff9b30269067
1/2
2013-09-22
test.comnera.se/Maltradet/Plan/Print/2b96aa98-1c47-4d35-bf71-ff9b30269067
Bedömning Vad ska bedömas? Hur ska eleven visa sina kunskaper?
Du ska kunna berätta muntligt och i bild om svampens olika delar som hatt,fot, ring,strumpa och
mycel.
Du ska kunna undersöka och sortera svampar utifrån olika egenskaper. Du deltar i grupparbetet
och kommer med egna förslag på hur svamparna kan sorteras.
Du ska veta hur en svamp sprider sig. Det ska du visa genom samtal och i arbetet med svampens
livscykel. Där ska du placera bild och text på svampens utveckling i rätt ordning.
Du ska få redovisa fakta om den svamp du valt för en kompis/klassen.
Du ska i slutet av arbetsområdet visa vad du kan om svampar.
Utvärdering Analys av undervisningens mål, genomförande och bedömning.
Vad behöver utvecklas vidare?
test.comnera.se/Maltradet/Plan/Print/2b96aa98-1c47-4d35-bf71-ff9b30269067
2/2

Similar documents