Nyheter - Lokaltidningen Mitt I

Comments

Transcription

Nyheter - Lokaltidningen Mitt I
4 MITT I SÖDERORT BANDHAGEN. TISDAG 3 MARS 2015
Fortsatt tvist om villkor för buller
Katarina Linde
[email protected] tel 550 554 97
Nyhetschef
mejl
nyheter
STOCKHOLM Naturvårdsverket fortsätter att göra tummen
ner för bullervillkor och dagvattenrening i Värtahamnen och
Frihamnen som Stockholms
hamnar föreslagit. Det gör verket
klart i ett slutligt yttrande inför
förhandlingen i Mark- och miljödomstolen.
Det aktuella bullret kommer
främst från containerhanteringen
och tågtrafiken och verket anser
att de föreslagna gränsvärdena
är onödigt generösa.
Naturvårdsverket anser
dessutom att dagvattenfrågan
är otillräckligt utredd. Huvudförhandlingen kommer att äga rum
i Mark- och miljööverdomstolen
den 18 februari.
100
år. S
å gamla är 1 953 invånare
i Sverige. Och allt fler uppnår
den imponerande åldern.
I Stockholm var 267 personer
över 100 år 2014, vilket var 28
fler än 2013.
EU-migranter
får härbärge
Globen Ett nytt härbärge
med plats för 50 personer
öppnar i Slakthusområdet i
mitten på mars.
Det är Filadelfiakyrkan som
håller i trådarna med stöd
av staden. Här ska hemlösa
fattiga EU-medborgare även
kunna värma mat och tvätta
kläder.
Härbärget ska vara öppet
sju dagar i veckan året runt.
Är det endast för fattiga EUmedborgare?
”Man får ju lita på att de som sköter badet håller rent”, säger Verica Krstic, som brukar simma i badet i Högdalen.
Foto: Elin Björklund
Dåligt badvatten
i många bassänger
Det är för mycket smuts,
hud och kroppsvätskor
i stadens simbassänger.
Orsaken: Simhallarna
städas för dåligt.
Högdalsbadet hade
flest anmärkningar av
alla i Stockholm 2014.
Badvattnet i Stockholms inom­
husbassänger är fullt av bakterier
som inte borde vara där.
Kommunens provtagningar vid
Högdalsbadet visade för höga hal­
ter av smuts, hälsofarliga ämnen
och bakterier vid tolv tillfällen i
fjol – vilket var mest i hela kom­
munen.
När Lokaltidningen Mitt i pratar
med badgäster utanför simhallen
i Högdalen är det dock inte sär­
skilt många som är oroliga.
– Det är så mycket klor, så det
borde vara rent. Annars får man
ju lita på att de som sköter badet
håller rent, säger Bandhagenbon
Verica Krstic och kisar mot den
skarpa vårsolen.
Enligt miljöförvaltningens un­
dersökningar hade Högdalen
främst besvär med för höga halter
av bakterier. Vid ett tillfälle upp­
täcktes en bakterie som ger mag­
sjuka och variga sår.
Och problemet är vanligt. För­
ra året hade 16 av de 22 inom­
Många bad fick anmärkning 2014
Badanläggning
anmärkningar
Badanläggning
anmärkningar
Högdalen
12
Enskede
1
Västertorp
9
Farsta
0
Skärholmen
8
Gubbängen
0
Liljeholmen
4
Svedmyra
0
Sandsborg
2
Källa: miljöförvaltningen
”Det är så mycket
klor, så det borde
vara rent.”
Verica Krstic
husanläggningarna som ägs el­
ler drivs av Stockholms stad dålig
badvattenkvalitet vid minst ett
tillfälle. Det mesta handlar om
för höga halter av hälsofarliga
ämnen, smuts och bakterier som
bland annat kan leda till öron­
inflammationer, feber och sår.
att baden stä­
das för dåligt. Det menar Marithe
Eriksson, miljö- och hälsoinspek­
tör vid miljöförvaltningen. Kropps­
vätskor, hudavlagringar, hårpro­
dukter, parfym och annan smuts
städas inte bort ordentligt från
duschutrymmen och golv. I stället
följer smutsen och dess bakterier
med badgästerna till bassängen.
– Anläggningarna har varken
rätt städkem eller tid för den städ­
ning som behövs. Dessutom finns
inga rutiner för desinfektering.
Ägarna förstår inte att städning
En av orsakerna är
är en fundamental del av driften,
­säger Marithe Eriksson.
Nu ska städ- och hygienkraven
skärpas.
Platschefen FredrikPalmér sä­
ger att han tycker att rutinerna
för städning hålls, men att det är
­problem med badgäster som inte
tvättar sig tillräckligt noga innan
de hoppar i – eller behåller kal­
songerna på under badbyxorna.
Dessutom är det är svårt att hålla
rent i en så pass gammal och sli­
ten lokal.
Han får gehör hos idrottsbor­
garrådet Emilia Bjuggren (S).
– Samtliga bad i Stockholm är i
behov av större renoveringar a
­ llt
eftersom, säger hon.
Är du orolig för bakterier när du
­badar?
– Nej det är jag inte. Blir det häl­
sofarligt stänger ju bassängerna.
Och vi har inga konstaterade fall
av folk som blivit sjuka, säger Emi­
lia Bjuggren.
l  Matilda Klar
l  Johan Thornton
[email protected]
tel 550 550 72
– Ja, och tredjelandsmedborgare. Svenska hemlösa
har ett helt annat skyddsnät
att luta sig emot, säger pastor
Sören Eskilsson.
Staden har stora planer för
Slakthusområdet, med bostäder, affärer och restauranger
och frågan är om härbärget får
vara kvar när området går från
att vara ett industriområde till
stadskvarter.
– Lokalen är hyrd i ett par år.
Vi är medvetna om att detta
kommer att diskuteras i stadens budget varje år. Men vi
tror inte att det här problemet
kommer att försvinna och då
behövs härbärget, säger Sören
Eskilsson.
ville växla
in stulna
pengar
Gullmarsplan Vid
fem-tiden förra tisdagen
försökte en man handla
eller växla in pengar med
färg på hos ett solarium på
Grafikvägen.
Personalen blev dock
misstänksam och gick
inte med på att ta emot
sedlarna.
Händelsen är anmäld
som penningtvättsbrott
och polisen misstänker att
sedlarna kom från någon
säkerhetsbox som hade
färgampuller.
Tjuvarna
slog till när
chaufför sov
Östberga På Fiskhallsvägen
vaknade en chaufför som sov
i sin lastbil vid fyratiden av att
fordonet skakade.
Han tittade ut och så tre
unga personer bärandes på
lådor springa från bilen, enligt
polisanmälan.
När han tittar närmare visar
det sig att någon brutit sig in i
lastbilen men det är oklart vad
som stulits.
Händesen inträffade i
fredags.

Similar documents