Vattenrening

Comments

Transcription

Vattenrening
Vårt färskvatten
I Sverige får vi färskvatten på två olika sätt.
Antingen genom att pumpa upp grundvatten ur marken eller
genom att man använder sjövatten som man renar i ett reningsverk.
Grundvattnet
Grundvattnet har genomgått en naturlig reningsprocess på sin väg
genom marken och brukar oftast inte behöva renas utan går att
använda direkt.
Sjövatten som dricksvatten
När vi använder sjövatten så behöver det renas vilket görs i ett
vattenreningsverk.
Varför behöver vi rena vårt dricksvatten?
Vad kan finnas i det som vi behöver få bort?
Filtrera vattnet
Vi behöver filtrera vattnet så att vi får bort större föroreningar.
Det kan göras genom:
Sil
Grus
Tyg
Kaffefilter
Filtrerpapper
Sand
Vitmossa
Det är en gammal iakttagelse att vitmossan är antiseptisk; ingen har
någonsin sett mögel på vitmossa. Dessutom har mossan en
vattenlagrande förmåga. Dessa goda egenskaper har gjort vitmossan
användbar i en mängd olika sammanhang.
Vissa av de ämnen som vitmossan producerar har
antibiotisk verkan. Dessa ger ett gott skydd mot
svampar och bakterier så länge mossan lever,
och bidrar till att de döda delarna inte bryts ner.
Genom att vitmossan hämmar bakterier och
har stor uppsugningsförmåga har den använts
som kompress på sår.
Aktivt kol
Aktivt kol gör att alla molekyler som är större än vattnet kommer att absorberas
på ytan av kolet.
Det aktiva kolet har blivit upphettat till över 900 °C,
därmed har alla orenheter försvunnit och kolet har
fått många hålrum vilket har gett det en mycket stor
absorbtionsyta.
Aktivt kol har fördelen att kunna avlägsna även löst organiskt material, inte bara
partiklar.
Koka vattnet
Om man vill vara helt säker på att inga bakterier ska finnas kvar i vattnet
så kan man koka vattnet.
Bakterier dör när de upphettas till över 100o.

Similar documents