Telefonlista för utbildningsförvaltningens enheter

Comments

Transcription

Telefonlista för utbildningsförvaltningens enheter
Telefonlista för utbildningsförvaltningens enheter
(omfattande förvaltningskontor, förskola, fritidsverksamhet, grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning)
OBS! Riktnummer 0418 om inget annat anges.
FÖRVALTNINGSKONTOR
Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 7, Landskrona
www.landskrona.se/utbildning
Utbildningsnämndens ordförande .................................... Lisa Flinth.................................. 0733- 47 41 03
Förvaltningschef ................................................................ Anders Grundberg............................... 47 41 01
VERKSAMHETSCHEFER
Verksamhetschef förskola ................................................. Yvonne Nilsson ................................... 47 41 06
Verksamhetschef grundskola/särskola.............................. Caroline Ekstrand ............................... 47 41 31
Verksamhetschef Gym/Vux/Kulturskolan. ......................... Ulf Bergström ...................................... 47 05 39
PROJEKTAVDELNING
Projektchef för ”Attraktiv skolkommun” .............................. Christian Olsson .................................. 47 08 43
Processledare, kvalitet ...................................................... Katarina Anjert .................................... 47 41 07
Processledare, elevinflytande ........................................... Elvir Mesanovic ................................... 47 30 94
Kommunikatör ................................................................... Monika Torkar ..................................... 47 33 87
AVDELNING FÖR EKONOMI OCH PLANERING
Förvaltningscontroller (avdelningschef)............................. Mattias Wald ....................................... 47 41 17
Verksamhetscontroller ...................................................... Tomas Malmberg ................................ 47 41 12
. Verksamhetscontroller ...................................................... Ann-Christin Andersson ...................... 47 05 67
IT-strateg ........................................................................... Mats Klein ........................................... 47 41 10
IT-strateg ........................................................................... Mattias Löwdell ................................... 47 05 47
Ekonomi inkl. barnomsorg
Avdelningschef .................................................................. Karin Jönsson ................................. 47 41 13
Ekonom ............................................................................. Lisbeth Johannesson .......................... 47 41 14
Assistent ........................................................................... Lena Johansson .................................. 47 41 22
Assistent, barnomsorg ...................................................... Elisabet Håkansson ............................ 47 41 15
Assistent, barnomsorg ...................................................... Pia Stenberg Nilsson .......................... 47 42 43
AVDELNING FÖR HUVUDMANNEN/HR
Administrativ chef .............................................................. Ildiko Lundqvist (vik) ........................... 47 41 19
Processledare adm / nämndsekr....................................... Elisabeth Börjeson ............................. 47 05 23
Processledare HR ............................................................. Ulrika Jonsson Kox ............................. 47 41 18
Processledare HR ............................................................. Maria Jonsson Escobar....................... 47 05 35
Assistent ........................................................................... Annika Rickard Wargheden ............... 47 30 90
1
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
Särskilt stöd
Avdelningschef .................................................................. Lisbeth Månsson ................................. 47 42 41
Skolpsykolog SKOLFAM.................................................... Carina Boström ................................... 47 05 57
Specialpedagog SKOLFAM ............................................... Annika Ziegler Kruse ........................... 47 41 29
Övergripande resurs-/stödverksamhet
Enhetschef Resurscentrum .............................................. May-Louise Sjögren ............................ 47 44 67
Rektor, Särskola (Exp. på Särskolan) ............................... May-Louise Sjögren ............................ 47 45 50
Vik skolläkare .................................................................... Nils Olof Jonsson ....................... 0708-33 76 91
Samordnande skolsköterska ............................................. Katarina Leise ..................................... 47 41 75
Skolpsykolog ..................................................................... Maria Härdin ....................................... 47 41 24
Skolpsykolog ..................................................................... Linda Olsson vik. Daniel Gustavsson .. 47 41 26
Skolpsykolog ..................................................................... Birgitta Jacobsson ............................... 47 41 25
Logoped ............................................................................ Jenny Bergh ........................................ 47 41 27
Logoped ............................................................................ Vakant ................................................. 47 41 20
Skolpsykologer, logopeder och specialpedagogen har sina
expeditioner på Anniegården, Gjörloffsgatan 33, 261 34 Landskrona
2
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
Verksamhetsområde förskola
Området svarar för förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år omfattande förskola,
familjedaghem, öppen förskola samt allmän förskola i Landskrona stad och dess
ytterområde.
Verksamhetschef Yvonne Nilsson .......................................................... 47 41 06
Tjänsterum i Stadshuset, Förvaltningskontoret (Blått plan)
ASMUNDTORPS FÖRSKOLA
Rågången 1, 261 75 Asmundtorp
Förskolechef Ann-Marie Skoglösa .................................................................... 47 43 31
Specialpedagog Caroline Hegdal ...................................................................... 47 44 46
Assistent Tina Hansen ....................................................................................... 47 44 33
Solrosorna.............................................................................................. 0709 – 94 84 67
Månblomman ......................................................................................... 0709 – 94 84 68
Månraketen ............................................................................................ 0733 – 47 44 70
Gnottarna ............................................................................................... 0709 – 94 84 69
Solstrålarna ............................................................................................ 0709 – 94 84 70
Solkatten ............................................................................................... 0709 – 94 84 71
Solens utegrupp ..................................................................................... 0733 – 47 44 19
Månens utegrupp ................................................................................... 0733 – 47 44 40
EMILIAFÖRSKOLAN
Landskronavägen 120, 261 73 Häljarp
Förskolechef Anette Olsson ...... ........................................................................ 47 43 98
Assistent Christina Heu ............. ............................................. 47 44 09, 0733 - 47 44 09
Förskola 1-3 .............................. ....................................................................... 47 43 93
Förskola 4-5 .............................. ........................................................................ 47 43 97
ERIKSGÅRDENS FÖRSKOLA
Eriksgatan 118, 261 40 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 45 37
Förskolechef Ulrika Pålsson............................................................................... 47 45 36
Assistent Annika Sund ....................................................................................... 47 45 35
Specialpedagog Barbro Bengtsson .................................................................... 47 45 23
Förskola 1:a vån/kök .......................................................................................... 47 45 37
Förskola 2:a vån ............................................................................................... .47 45 38
GLUMSLÖVS SJÄLVFÖRVALTNING
Glumslövs självförvaltning har en egen lokal styrelse med ansvar för förskola, förskoleklass och skola. Styrelsens
ledamöter består av företrädare för föräldrar, elever och personal. För mer information se sida 9 i vår
informationsbroschyr ”Förskolor. Information om Landskrona stads förskolor och fristående förskolor”.
Ålabodsvägen 5, 261 62 Glumslöv
Fax ............................. ....................................................................................... 47 42 00
Ordförande Martina Bach .......................................................................... 0708-58 37 40
Förskolechef Carin Persson ............................................................................... 47 42 19
Assistent Yvonne Fredriksson Tiitus .................................................................. 47 42 02
3
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
GLUMSLÖVS FÖRSKOLA
Hedebyvägen 11, 261 62 Glumslöv
Spiran, Köket ..................................................................................................... 47 42 11
Spiran (Månen) .................................................................................................. 47 42 12
Spiran (Ärtan)..................................................................................................... 47 42 20
Avdelning ”Vandrarna” ....................................................................................... 47 42 06
I Ur och Skur ”Vattendroppen” ........................................................................... 47 42 13
I Ur och Skur ”Kottarna” ..................................................................................... 47 42 14
I Ur och Skur ”Vinden” ....................................................................................... 47 42 15
I Ur och Skur ”Solen” ......................................................................................... 47 42 18
Avdelning ”Knopparna” ...................................................................................... 47 42 21
Avdelning ”Molnet” ............................................................................................. 47 42 22
Avdelning ”Fröet” ............................................................................................... 47 42 23
HACKEBACKENS FÖRSKOLA
Segergatan 85, 261 45 Landskrona
Förskolechef Camilla Norrhede.......................................................................... 47 41 50
Assistent Anna Carrasco ................................................................................... 47 41 32
Avdelning 1 ............... ....................................................................................... 47 41 08
Avdelning 2 ............... ....................................................................................... 47 41 09
HÄRSLÖVS FÖRSKOLA
Aspavägen 49, 261 65 Härslöv
Fax .......................................... ........................................................................ 47 43 31
Förskolechef Ann-Marie Skoglösa .................................................................... 47 43 31
Assistent Tina Hansen ............. ....................................................................... 47 44 33
Specialpedagog Caroline Hegdal ..................................................................... 47 44 46
Nyckelpigan ............................. ........................................................................ 47 43 38
Delfinen ................................... ........................................................................ 47 43 38
Personalrum ............................ ........................................................................ 47 43 32
JÖRGENSGÅRDENS FÖRSKOLA (öppen 06.00–19.00)
Järnvägsgatan 59, 261 36 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 45 30
Förskolechef Ulrika Pålsson .............................................................................. 47 45 36
Assistent Annika Sund ....................................................................................... 47 45 35
Specialpedagog Barbro Bengtsson.................................................................... 47 45 23
Förskola 1:a vån/kök .......................................................................................... 47 45 32
Förskola 2:a vån ................................................................................................ 47 45 33
LILLA DAG & NATT (med nattomsorg) för barn i ålder 1-12 år ........................ 47 45 34
KULTURFÖRSKOLAN PLANTAN
Plantstigen 2, 261 42 Landskrona
Förskolechef Karin Sahlin ......... ........................................................................ 47 43 81
Assistent .................................. ....................................................................... 47 43 02
Förskolan .................................. ........................................................................ 47 42 98
4
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
KVARNGÅRDENS FÖRSKOLA
Kvarngatan 6, 261 40 Landskrona
Förskolechef Christine Rosendahl ..................................................................... 47 45 31
Assistent Anneli Malmlöf ........... ....................................................................... 47 41 72
Avdelning Myran ....................... ........................................................................ 47 43 66
Avdelning Nyckelpigan .............. ........................................................................ 47 43 65
Avdelning Humlan ..................... ........................................................................ 47 43 63
Avdelning Igelkotten ................. ........................................................................ 47 43 62
Kök ............................................ ........................................................................ 47 43 60
KVARTERFÖRSKOLAN JUNO
Bredgatan 4 A, 261 35 Landskrona
Förskolechef Kristina Siggelkow ........................................................................ 47 45 21
Assistent Carina Nilsson ................................................................... 47 45 12, 47 45 22
Utvecklingssamordnare .................................................................................... 47 45 29
LUNDEGÅRDEN FÖRSKOLA
Stora Norregatan 46, 261 33 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 45 20
Förskolechef Kristina Siggelkow ........................................................................ 47 45 21
Assistent Carina Nilsson .................................................................................... 47 45 22
Specialpedagog Annette Cordes ....................................................................... 47 45 27
Bamse, Skutt och kök ........................................................................................ 47 45 24
Surre och Lurvas................................................................................................ 47 45 25
Skalman och Jansson, Nalle-Maja ..................................................................... 47 45 26
PILÄNGSGÅRDENS FÖRSKOLA
Idrottsvägen 20, 261 42 Landskrona
Förskolechef Karin Sahlin .................................................................................. 47 43 81
Assistent Vakant ............................................................................................... 47 43 02
Avdelning Månen .............................................................................................. 47 46 01
Avdelning Solen ................................................................................................ 47 46 02
Avdelning Stjärnan ........................................................................................... 47 46 03
Avdelning Galaxen ............................................................................................ 47 46 04
Avdelning Kometen ........................................................................................... 47 46 05
Avdelning Pluto ................................................................................................. 47 46 06
Fast telefon ........................................................................................................ 47 43 82
ROCKADENS FÖRSKOLA
Pjäsgatan 32, 261 45 Landskrona
Förskolechef Camilla Norrhede.......................................................................... 47 41 50
Assistent Anna Carrasco ................................................................................... 47 41 32
Förskola ............................................................................................................. 47 41 49
Avdelning Villa/Salt ............................................................................ 47 41 84, 47 41 85
Avdelningen Körsbärsdalen .............................................................. 47 41 39, 47 41 87
Avdelningen Lönneberga ................................................................................... 47 41 49
Köket ................................................................................................................ 47 41 48
5
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
SANDVÅNGENS FÖRSKOLA
Sandvångsparken 6, 261 41 Landskrona
Förskolechef Pia Nordin ..................................................................................... 47 43 71
Assistent Zeljka Maric ....................................................................................... .47 42 75
Specialpedagog Carina Stolt.............................................................................. 47 43 77
Förskola, 1-3 år .................................................................................................. 47 43 72
Förskola, 3-5 år .................................................................................................. 47 43 73
Kök ..................................................................................................................... 47 43 78
SANKT OLOV SJÖS FÖRSKOLA
S:t Olovsgatan 125, 261 52 Landskrona
Förskolechef Mona Karlsson ............................................................................ 47 43 51
Assistent Zeljka Maric ...................................................................................... 47 42 75
Specialpedagog Lise- Lotte Friman ............................................................... 47 43 47
Avdelning Fjärilen, ute (GA-skolan) .................................................................. 47 43 56
Avdelning Tusenfotingen, ute (GA-skolan) ....................................................... 47 43 64
Avdelning Grodan (GA-skolan) ........................................................................ 47 43 59
Avdelning Trollet (GA-skolan) .......................................................................... 47 43 61
Avdelning Krokodilen (GA-skolan) ................................................................... 47 43 67
Avdelning Draken (språkförskola) ................................................................... 47 43 50
Avdelning Trollsländan .................................................................................... 47 43 91
Avdelning Pingvinen ........................................................................................ 47 43 49
Avdelning Myggan ............................................................................................ 47 43 48
SVANEHOLMSGÅRDENS FÖRSKOLA
Svaneholmsgatan 10, 261 61 Landskrona
Förskolechef Camilla Norrhede.......................................................................... 47 41 50
Assistent Anna Carrasco.................................................................................... 47 41 32
Förskola ............................................................................................. 47 41 81, 47 41 82
SVARVARENS FÖRSKOLA
Fröjdenborgsgatan 20, 261 38 Landskrona
Förskolechef Christine Rosendahl ..................................................................... 47 45 31
Assistent Annelie Malmlöf ................................................................................. 47 41 72
Specialpedagog Carina Stolt............................................................................. 47 43 77
Myran, Nyckelpigan, Fjärilen ............................................................................. 47 41 91
Humlan, Grodan, Ekorren ................................................................................. 47 41 92
Köket. ................................................................................................................ 47 41 91
TALLSKOLANS FÖRSKOLA
Apelvägen 4, 261 72 Häljarp
Fax ..................................................................................................................... 47 44 50
Förskolechef Anette Olsson .................................................... 47 44 51, 0733 - 47 44 52
Assistent Christina Heu ........................................................... 47 44 09, 0733 - 47 44 09
Förskolan ........................................................................................................... 47 44 57
Avd Myran ......................................................................................................... 47 44 50
Avd Delfinen ...................................................................................................... 47 44 66
Avd Kaninen ...................................................................................................... 47 44 65
Avd Nyckelpigan ............................................................................................... 47 44 64
Avd Ekorren ...................................................................................................... 47 44 57
6
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
TEGSKIFTETS FÖRSKOLA
Enoch Thulins väg 30 C och 32 C, 261 53 Landskrona
Förskolechef Pia Nordin ..................................................................................... 47 43 71
Assistent Zeljka Maric ........................................................................................ 47 42 75
Specialpedagog Carina Stolt.............................................................................. 47 43 77
Förskola, 1-5 år, Enoch Thulins väg 30 C .......................................................... 47 43 74
Förskola, 1-5 år, Enoch Thulins väg 32 C .......................................................... 47 43 75
Paviljongen, förskola, 1-5 år, ............................................................................. 47 43 76
TUSENSKÖNANS FÖRSKOLA
Koppargården 21-23, 261 43 Landskrona
Förskolechef Karin Sahlin .................................................................................. 47 43 81
Assistent Vakant ................................................................................................ 47 43 02
Blixten ................................................................................................................ 47 42 93
Solstrålen .......................................................................................................... 47 42 94
Molnet ................................................................................................................ 47 42 90
Regnbågen ........................................................................................................ 47 43 95
URANIENBORGS FÖRSKOLA
Landsvägen 178, 260 13 S:t Ibb
Förskolechef Kristina Siggelkow ............................................................ 0733 – 47 45 21
Assistent Carina Nilsson .................................................................... 47 45 12/ 47 45 22
Förskola ............................................................................................................ 47 45 03
Vaktmästare ...................................................................................................... 47 45 02
VATTENTORNETS FÖRSKOLA
S.t Olovsgatan 75 B, 261 36 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 43 50
Förskolechef Mona Karlsson.............................................................................. 47 43 51
Assistent Zeljka Maric ........................................................................................ 47 42 75
Specialpedagog Lise- Lotte Friman ................................................................ 47 43 47
Avdelning Kronan............................................................................................... 47 43 55
Avdelning Spiran ................................................................................................ 47 43 57
Avdelning Tornet ................................................................................................ 47 43 53
Avdelning Linné-ute ........................................................................................... 47 43 54
Kök .......................................................................................................... 0733 - 47 43 58
Vaktmästare ....................................................................................................... 47 43 52
ÖPPEN FÖRSKOLA
FAMILJECENTRALEN RÅDSTUGAN,
Rådhusgatan 1, 261 31 Landskrona
Förskolechef Kristina Siggelkow ........................................................................ 47 45 21
Assistent Carina Nilsson .................................................................... 47 45 12/ 47 45 22
Förskollärare Viktoria Fransson/Ann-Sofie Roslund .......................................... 47 45 28
FAMILJECENTRALEN TELLUS
Idrottsvägen 18, 261 42 Landskrona
Förskolechef Karin Sahlin................................................................................. 47 43 81
Förskollärare Lotta Osslén .............................................................................. 47 46 10
PARKLEKEN 63:AN
Karlslundsparken ..................................................................................................... 47 46 09
Förskolechef Karin Sahlin................................................................................. 47 43 81
Förskollärare Jasmé Telin .................................................................................. 474609
7
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
Verksamhetsområde skola
Området svarar för förskoleklasser (F-klass), grundskolor, grund- och gymnasiesärskolan,
skolbarnsomsorgen i Landskrona stad och dess ytterområde.
Verksamhetschef Caroline Ekstrand ...................................................... 47 41 31
Tjänsterum i Stadshuset, Förvaltningskontoret (Blått plan)
GRUNDSÄRSKOLAN
Koppargården 23, 261 43 Landskrona
Rektor May-Louise Sjögren....... ........................................................................ 47 45 50
Assistent Margareta Cronberg-Hermansen ...................................................... 47 45 51
Kurator ...................................... ........................................................................ 47 45 65
Chaufför Max Christoffersson ... ........................................................................ 47 45 63
Chaufför Niklas Dahlström ........ ........................................................................ 47 45 44
Grundsärskola Tusenskönan, klass S ................................................................ 47 45 49
Grundsärskola Tusenskönan, klass R ............................................................... 47 45 52
Grundsärskola, Västervångskolan, åk 7-9 ......................................................... 47 45 59
Träningskola, Tusenskönan, åk 1-9 ................................................................... 47 45 57
Träningsskola, Karlslundskolan, åk 1-9 ............................................................. 47 45 60
GYMNASIESÄRSKOLAN
(Gösta Lundhs gata 13)
Rektor May-Louise Sjögren…………………......................... …………………….47 45 50
Assistent Margareta Cronberg-Hermansen ...................................................... 47 45 51
Kurator .............................................................................................................. 47 45 65
Arbetslagledare Monica Midnäs ........................................................................ 47 30 92
Specialpedagog individuellt program ................................................................ 47 31 74, 47 45 56
ALBANOSKOLAN, F-6 samt fritidshem
Fabriksgatan 3, 261 37 Landskrona
Rektor Anna Ekelund ......................................................................................... 47 41 71
Assistent Annelie Malmlöf ............................................................................. ... 47 41 72
Kurator Mathilda Gustafsson ............................................................................. 47 41 95
Skolsköterska Katarina Leise ............................................................................. 47 41 75
Vaktmästare Thomas Friberg............................................................................. 47 41 77
Förskoleklass, sal 10 och 13/ fritidshem Bubblan .............................................. 47 41 73
Fritidshem Pärlan .............................................................................................. 47 41 74
Fritidshem, Lilla huset ........................................................................................ 47 41 78
Bibliotek/Rastverksamhet .................................................................................. 47 41 79
Skolmatsal ......................................................................................................... 47 49 80
ALLÉSKOLAN, F-6 (Självförvaltning) (fortsättning nästa sida)
Skolan har en egen lokal styrelse med företrädare för föräldrar, elever och personal.
Skolallén 1 C, 261 32 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 45 10
Ordförande via kontakt med rektor nedan
Rektor Gunilla Bengtsson .................................................................................. 47 45 11
Assistent Carina Nilsson .................................................................... 47 45 12/ 47 45 22
Personalrum....................................................................................................... 47 45 12
Skolkurator Eva Mahmoud ................................................................................. 47 45 14
Skolpsykolog Carina Boström ............................................................................ 47 05 57
Skolsköterska Yvonne Hagstedt-Berg ............................................................... 47 45 15
Vaktmästare ........................................................................................... 070 – 88 66 118
Fritidshem, Frille 1 ............................................................................................. 47 45 04
Fritidshem, Frille 2 ............................................................................................. 47 45 05
8
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
Fritidshem, Frille 3 ............................................................................................. 47 45 06
Kök/matsal ......................................................................................................... 47 08 09
ANNELÖVS SKOLA F-6 (Självförvaltning)
AnneBro rektorsområde drivs i samarbete mellan Landskrona stad och Kävlinge kommun.
Rektorsområdet består av en skola i Annelöv och en i Dösjebro.
Kävlingevägen 6, 261 94 Annelöv
Rektor……………………………. .............................................................. 046 – 73 97 41
Assistent ................................... .............................................................. 046 – 73 97 40
Personalrum Annelövs skola .... .............................................................. 046 – 73 98 21
Fritidshem ................................. .............................................................. 046 – 73 98 20
ASMUNDTORPS SKOLA, F-9
Rågången 1, 261 75 Asmundtorp
Fax ..................................................................................................................... 47 44 30
Rektor Johan Svensson (åk 7-9)........................................................................ 47 44 31
Johan Svensson (åk F-6) .................................................................................. 47 44 41
Assistent Tina Hansen ...................................................................................... 47 44 33
Personalrum....................................................................................................... 47 44 32
Vaktmästare Björn Pennsäter ........................................................................... 47 44 37
Studie- och yrkesvägledare Gith Bruer Tegsell ................................................. 47 44 06
Skolsköterska Lisbeth Zätterberg...................................................................... 47 44 29
Skolkurator Frida Davidsson .............................................................................. 47 44 34
Fritidshem, Rönnbäret ....................................................................................... 47 44 39
Fritidshem, Gamla skolan .................................................................................. 47 44 43
Stora fritids ......................................................................................................... 47 44 38
Matsal ................................................................................................................ 47 48 66
Idrottshallen ....................................................................................................... 47 44 49
DAMMHAGSKOLAN, F-6, skolbarnsomsorg
Regeringsgatan 54, 261 36 Landskrona
Rektor Lena Andersson .................................................................................... 47 44 91
Assistent Gunilla Andersson .............................................................................. 47 44 62
Skolkurator, Hanna Dolck, F-6 .......................................................................... 47 44 79
Skolsköterska Lotta Zapfh- Thermenius .......................................................... 47 30 39
Slöjdsal .............................................................................................................. 47 44 84
Fritidshem ......................................................................................................... 47 44 89
Arbetslag 1 (1:a vån, rum 1127)......................................................................... 47 44 69
Arbetslag 2 (2:a vån, rum 1203)............................................................. 0702 – 80 07 52
Arbetslag 3 (2:a vån, rum 1213)......................................................................... 47 44 97
F-klass ............................................................................................................... 47 44 98
Hemkunskap ...................................................................................................... 47 44 83
Idrottshall Peter Malm ............................................................................. 0733 - 47 44 68
Vaktmästare ............................................................................................ 070 - 291 71 26
Lokalvårdare .......................................................................................... 070 – 466 87 41
Elevmatsal ......................................................................................................... 47 49 84
Int klass 1-2, rum 1311 .......................................................................... 073 – 347 47 44
9
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
EMILIASKOLAN, F-3 samt fritidshem
Landskronavägen 120, 261 73 Häljarp
Fax .................................................................................................................... 47 43 90
Rektor Charlotte Rosdahl Larsson ..................................................................... 47 44 11
Assistent Lena Härling ....................................................................................... 47 43 92
Skolsköterska .................................................................................................... 47 43 94
Kurator ............................................................................................................... 47 43 04
Psykolog ........................................................................................................... 47 05 57
F-klass ............................................................................................... 47 44 18, 47 43 96
Emiliaskolan ....................................................................................... 47 43 96, 47 44 18
Fritids ............................................................................................... 47 43 96, 47 44 18
Matsal ................................................................................................................ 47 49 04
Vaktmästare ....................................................................................................... 47 44 07
Pedagogisk samordnare .................................................................................. 47 44 52
GLUMSLÖVS SJÄLVFÖRVALTNING
Glumslövs självförvaltning har en egen lokal styrelse med ansvar för förskola, förskoleklass och skola.
Styrelsens ledamöter består av företrädare för föräldrar, elever och personal. Förskola se sid 4.
GLUMSLÖVS SKOLA, F-9
Ålabodsvägen 5, 261 62 Glumslöv
Ordförande Martina Bach ........................................................................ 0708 - 58 37 40
Rektor Monica Sandell ....................................................................................... 47 42 01
Assistent Yvonne Fredriksson Tiitus .................................................................. 47 42 02
Kurator Alma Hodzic ...................................................................................... 47 44 35
Specialpedagog Jenny Kraft/Vesna Milosavljevic .............................................. 47 42 16
Psykolog ............................................................................................................ 47 41 24
Skolhälsovård: Anna-Lena Grahm ..................................................................... 47 42 48
Studie- och yrkesvägledare My Sandberg ......................................................... 47 42 35
Skolmatsal ........................................................................................................ 47 49 87
Vaktmästare ...................................................................................................... 47 42 17
A-huset, nedre plan slöjd, musik ........................................................................ 42 42 03
B-huset, åk 4-6................................................................................................... 47 42 04
C-huset, åk 4-6 .................................................................................................. 47 42 05
E-huset, åk F-2 .................................................................................................. 47 42 09
F-huset, övre, åk F-2.......................................................................................... 47 42 08
F-huset, nedre, åk 3 ........................................................................................... 47 42 25
Idrott.................................................................................................................. 47 42 10
A-paviljong, åk 7 ................................................................................................ 47 42 24
G- huset, åk 8-9 ................................................................................................. 47 42 07
FRITIDSHEM
F-huset, övre ...................................................................................................... 47 42 08
F-huset, nedre.................................................................................................... 47 42 25
Fritidsligan ......................................................................................................... 47 42 47
HÄRSLÖVS SKOLA, F-6, fritidshem
Aspavägen 49, 261 65 Härslöv
Fax ..................................................................................................................... 47 43 31
Rektor Karin Lundberg ....................................................................................... 47 44 41
Assistent Tina Hansen ...................................................................................... 47 44 33
Skolsköterska Lotta Ekman ............................................................................... 47 41 63
Kurator Johanna Furby ...................................................................................... 47 42 74
Fritidshem ............................................................................................................. 750 84
Köket ..................................................................................................................... 752 00
Personalrum.......................................................................................................... 751 50
10
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
PILÄNGSKOLAN, F-6, fritidshem och introduktionsklasser
Idrottsvägen 22, 261 42 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 43 00
Rektor Maria Sjöstedt ....................................................................................... 47 43 01
Assistent ............................................................................................................ 47 43 02
Psykolog ............................................................................................................ 47 41 25
Skolsköterska..................................................................................................... 47 43 05
Kurator Petra Lundmark ..................................................................................... 47 43 04
Vaktmästare Janne Johnsson ............................................................................ 47 43 07
Träslöjdsal, gymnastiksal ................................................................................... 47 43 18
Fritidshem,Tellus................................................................................................ 47 43 14
Fritidshem, Solsidan .......................................................................................... 47 43 15
Fritidshem, Stjärnsidan ...................................................................................... 47 43 16
Förskoleklass ..................................................................................................... 47 43 16
Kök ..................................................................................................................... 47 49 88
SANDÅKERSKOLAN, åk 4-9
Sandvägen 21, 261 73 Häljarp
Fax ..................................................................................................................... 47 43 90
Rektor Charlotte Rosdahl Larsson .................................................................... 47 44 11
Rektor Martin Strand .......................................................................................... 47 44 01
Assistent Lena Härling ....................................................................................... 47 43 92
Bibliotekarie ....................................................................................................... 47 44 14
Personalrum....................................................................................................... 47 44 02
Arbetslag Röd .................................................................................................... 47 44 13
Arbetslag Grön ................................................................................................... 47 44 16
Arbetslag Lila ..................................................................................................... 47 44 08
Arbetslag PREST ............................................................................................... 47 44 17
Arbetslag Elevhälsa ........................................................................................... 47 44 12
Sporthall ............................................................................................................. 47 44 15
Vaktmästare ...................................................................................................... 47 44 07
Skolsköterska .................................................................................................... 47 44 05
Skolkurator ........................................................................................................ 47 44 04
Psykolog ................................... ........................................................................ 47 05 57
Studie- och yrkesvägledare ...... . ....................................................................... 47 44 06
Matsal ....................................... ........................................................................ 47 49 89
SEMINARIESKOLAN, F-6, fritidshem
S:t Olovsgatan 95, 261 52 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 42 70
Rektor Rolf Hammarlund.................................................................................... 47 42 71
Assistent Zeljka Maric ....................................................................................... 47 42 75
Kurator Johanna Furby ...................................................................................... 47 42 74
Psykolog ............................................................................................................ 47 41 28
Skolsköterska Ann Thunholm ............................................................................ 47 42 55
Skolvärd Bo Ekström ......................................................................................... 47 42 81
Idrottshall .......................................................................................................... 47 42 64
Förskoleklass o Fritidshem Fyrklövern (vån 0 avd F)......................................... 47 42 82
Förskoleklass o Fritidshem Eklyckan (vån 1 avd E) ........................................... 47 42 83
Förskoleklass o Fritidshem Guldklimpen (vån 2 avd G) ..................................... 47 42 84
Fritidshem Semlan ............................................................................................. 47 42 85
Personalrum....................................................................................................... 47 42 72
SEMINARIESKOLAN, 7-9 (fortsättning nästa sida)
S:t Olovsgatan 121, 261 52 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 44 80
Rektor Fredrik Vigre ........................................................................................... 47 44 71
Ekonom/ Assistent Cecilia Dahlgren .................................................................. 47 44 63
Kurator ............................................................................................................... 47 44 74
Skolsköterska Ann Thunholm ............................................................................ 47 42 55
11
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
Studie- och yrkesvägledare Adela Basic ............................................................ 47 42 54
Arbetsrum vån 2................................................................................................. 47 44 92
Arbetsrum vån 3................................................................................................. 47 44 93
Idrottssal ............................................................................................................ 47 44 64
Vaktmästare Velid Basic .................................................................................... 47 42 57
Vaktmästare Mikael Tebring .............................................................................. 47 42 58
TALLSKOLAN, F-3 samt fritidshem
Apelvägen 4, 261 72 Häljarp
Fax ..................................................................................................................... 47 43 90
Rektor Martin Strand .......................................................................................... 47 44 01
Assistent Lena Härling ..................................................................................... 47 43 92
Skolsköterska..................................................................................................... 47 43 94
Psykolog ........................................................................................................... 47 05 57
Kurator ............................................................................................................... 47 44 04
Förskoleklass/Fritidshem ................................................................................... 47 44 56
Fritidshem ................................. ........................................................................ 47 44 51
Pedagogisk samordnare ................................................................................... 47 44 52
Vaktmästare ..................................................................................................... 47 44 07
Matsal ............................................................................................................... 47 49 08
TUSENSKÖNAN F-6 samt fritidshem
Koppargården 21-23, 261 43 Landskrona
Rektor Maria Sjöstedt ....................................................................................... 47 43 01
Assistent .......................................................................................................... 47 43 02
Skolsköterska .................................................................................................... 47 43 05
Kurator Petra Lundmark ..................................................................................... 47 43 04
Specialpedagog Maja Anselius .......................................................................... 47 42 92
Fritidshem ......................................................................................................... 47 42 92
URANIENBORGS SKOLA, F-5 samt fritidshem
Landsvägen 178, 260 13 S:t Ibb
Rektor Anna Ekelund ............................................................................. 0733 – 47 41 71
Assistent Carina Nilsson .................................................................................... 47 45 22
Specialpedagog Annette Cordes ....................................................................... 47 45 27
Skola .................................................................................................................. 47 45 02
Bibliotek ............................................................................................................. 47 45 08
Skolsköterska..................................................................................................... 47 44 75
Psykolog ............................................................................................................ 47 05 57
Vaktmästare ...................................................................................................... 47 45 02
VÄSTERVÅNGSKOLAN, F-9 samt fritidshem (fortsättning nästa sida)
Exercisgatan 60, 261 39 Landskrona
Telefax ..................................................................................................................... 47 41 30
Rektor Helena Abrahamsson, åk 1-9 ................................................................. 47 41 41
Biträdande rektor Andreas Hellmer, åk 7-9 ........................................................ 47 41 51
Biträdande rektor Sabina Nuhanovic, åk 1-6...................................................... 47 41 47
Rektor Peter Andersson, F-klass, fritidshem. ..................................................... 47 41 61
Assistent Carina Sander Mårtensson ................................................................. 47 41 34
Assistent Anna Carrasco.................................................................................... 47 41 32
Kurator Tina Hohmann åk F-4 ........................................................................... 47 41 64
Kurator Camilla Tarrier, åk 5-9 ........................................................................... 47 41 37
Skolsköterska Lotta Ekman, F-4 ........................................................................ 47 41 63
Skolsköterska Ann-Kristin Stenbacka, 5-9 ......................................................... 47 41 65
Skolläkare ................................................................................................. 0733-47 41 26
Studie- och yrkesvägledare (vik) Karolina Juhlin ............................................... 47 41 66
Bibliotekarie Anita Nordehammar ..................................................................... 47 41 60
Vaktmästare ....................................................................................... 47 41 67, 47 41 83
12
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
Hemkunskap ...................................................................................................... 47 41 43
Idrottshall ................................................................................................. 0733-47 41 36
Skolmatsal ........................................................................................................ 47 49 90
Arbetsrum L-korridoren ..................................................................................... 47 41 42
Arbetsrum M-korridoren ..................................................................................... 47 41 45
Arbetsrum N-korridoren ..................................................................................... 47 41 58
Arbetsrum,O-korridoren .....................................................................................47 41 62
A-huset .............................................................................................................. 47 41 52
B-huset .............................................................................................................. 47 41 53
C-huset ............................................................................................................ 47 41 54
E-huset ............................................................................................................. 47 41 55
Paviljongen ....................................................................................................... 47 41 40
F-huset .............................................................................................................. 47 41 56
G-huset ................................................................................................................ 474157
H-huset ................................................................................................................ 474138
Fritidsassistent Bo Cronsell ............................................ 0727-15 45 78, 0707-33 94 80
Grundsärskola åk 7-9 ......................................................................................... 47 45 59
Fastighetsskötare .............................................................................................. 47 08 05
SKOLINTRODUKTIONEN
Regeringsgatan 54, 261 36 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 43 00
Samordnare Hanna Dolck .................................................................................. 47 43 01
MODERSMÅLSUNDERVISNING
Adress: Sankt Olovsgatan 121, 261 36 Landskrona
Enhetschef Fredrik Vigre.................................................................................... 47 44 71
Assistent Kristina Helg.. ..................................................................................... 47 44 10
13
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
Verksamhetsområde Gymnasieskolor
Landskrona stads gymnasieskolor är Allvar Gullstrandgymnasiet och Selma
Lagerlöfgymnasiet. Området innefattar också Kulturskolan.
Verksamhetschef Ulf Bergström ............................................................. 47 05 39
Tjänsterum i Stadshuset, Förvaltningskontoret (Blått plan)
ALLVAR GULLSTRANDGYMNASIET
Regeringsgatan 54, Landskrona
Naturvetenskapsprogrammet (NA), Ekonomiprogrammet (EK), Teknikprogrammet (TE),
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet (IN)
samt Introduktionsprogram
El- och energiprogrammet, Idrottsvägen 40, Landskrona
Industritekniska programmet, Kontorsgatan 27, Landskrona
Rektor Kenny Andersson .......................................................................... 0733-47 30 29
Studieledare Pernilla Ripa ....................................................................... 0709-47 01 10
Assistent Björg Landgren .......................................................................... 0709-47 30 30
Skolbibliotek
Idrottsvägen 35 (tillfälliga lokaler i aulan med egen ingång)
SELMA LAGERLÖFGYMNASIET
Kvarngatan 8 (Lasarettsområdet), Landskrona
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Barn- och fritidsprogrammet (BF), Handels- och
administrationsprogrammet (HA), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), Vård- och omsorgsprogrammet (VO) samt Introduktionsprogram
Bygg- och anläggningsprogrammet, Emaljgatan 3, Landskrona
Rektor Mikael Thunberg ................................................................................... 47 01 01
Assistent Ammi Hansson ................................................................................... 47 01 02
IDROTTSGYMNASIET
Regeringsgatan 54, Landskrona
Idrottsgymnasiet kombinerar studier på ett nationellt program på Allvar Gullstrandgymnasiet eller
Selma Lagerlöfgymnasiet med träning och tävling i innebandy, golf eller fotboll.
Utbildningsledare: Anders Nilsson ............................................................ 0733-47 34 99
GYMNASIESÄRSKOLAN
Gösta Lundhs gata 13
Tillhör numera område ”Skola” med verksamhetschef Caroline Ekstrand – se utförligare
kontaktuppgifter sid. 8
Rektor May-Louise Sjögren................................................................................ 47 45 50
Utvecklingsledare Monica Midnäs ..................................................................... 47 30 92
14
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
KULTURSKOLAN
Regeringsgatan 30, 261 36 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 45 40
Enhetschef Björn Larsson .................................................................................. 47 45 41
Assistent Milena Ericsson .................................................................................. 47 45 43
Personal ............................................................................................................. 47 45 42
15
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
Verksamhetsområde Vuxenutbildning
Området svarar för Yrkeshögskolan, YrkesVux (yrkesutbildning på gymnasienivå),
Vuxlärling, Särskild utbildning för vuxna (Särvux), SFI, vuxenutbildningens Vård- och
omsorg, samt Komvux i Landskrona stad.
Verksamhetschef Ulf Bergström .............................................................. 47 05 39
Tjänsterum: Stadshuset, Förvaltningskontoret (Blått plan)
VUXENUTBILDNINGAR
Kunskapscentrum
Adress: Emaljgatan 11, 261 43 Landskrona, om inte annat anges nedan
Fax ..................................................................................................................... 47 33 10
Yrkeshögskolan Landskrona
Hudterapeut: Koppargården 21-23
Hälso- och vårdadministration: Emaljgatan 11
Eventkoordinator: Emaljgatan 7
Rektor: Thora Skuladottir ................................................................................... 47 05 25
Yrkesvux, Vuxlärling, Vård- och omsorgsprogrammet, Särvux
Rektor Thora Skuladottir .................................................................................... 47 05 25
Administratör Refika Fetahovic .......................................................................... 47 33 15
Administratör Carin Blomberg ............................................................................ 47 33 11
SFI - Introduktion/ Ansökan
Rektor Thora Skuladottir .................................................................................... 47 05 25
Administratör: Lotta Molin .................................................................................. 47 05 50
Studie- och yrkesvägledare/ ansökan Bo Fredriksson ....................................... 47 33 34
SFI (egen regi)
Rektor Thora Skuladottir .................................................................................... 47 05 12
Komvux (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning)
Rektor Thora Skuladottir .................................................................................... 47 05 12
Administratör: Marie Langvad ............................................................................ 47 30 31
16
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06
Verksamhetsområde Särskilt stöd
Området svarar för insatser för elever som är i behov av särskilt stöd i Landskrona stad.
Verksamhetschef Lisbeth Månsson ....................................................... 47 42 41
Tjänsterum i Stadshuset, Förvaltningskontoret (Blått plan)
RESURSCENTER inkl. Skoldatatek samt BUP-skolan
Enhetschef May-Louise Sjögren ............................................................................. 47 44 67
RESURSSKOLA OASEN
Emaljgatan 7, 261 42 Landskrona………………………………………………………..47 43 20
RESURSSKOLAN
Emaljgatan 7, 261 43 Landskrona…………………………………………...47 43 12, 47 42 68
SKOLDATATEK
Emaljgatan 11, 261 42 Landskrona
Personal ............................................................................................................ 47 42 42
BARNPSYKS FAMILJEVÅRDSAVDELNING/BUP-skolan
Lasarettsgatan 18, Ingång: T, Lasarettsområdet i Landskrona
Postadress: Universitetssjukhuset i Lund, BUP-mott. i Landskrona, 221 85 Lund
Enhetschef May- Louise Sjögren ....................................................................... 47 44 67
Personal ............................................................................................................ .45 44 71
17
Telefonlista UTB/Elisabeth Börjeson
2015-10-06