Telefonlista

Comments

Transcription

Telefonlista
Telefonlista för utbildningsförvaltningens enheter
(omfattande förvaltningskontor, förskola, fritidsverksamhet, grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning)
OBS! Riktnummer 0418 om inget annat anges.
FÖRVALTNINGSKONTOR
Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 7, Landskrona
www.landskrona.se/utbildning
Utbildningsnämndens ordförande .................................... Lisa Flinth.................................. 0733- 47 41 03
Förvaltningschef ................................................................ Anders Grundberg............................... 47 41 01
VERKSAMHETSCHEFER
Verksamhetschef förskola ................................................. Yvonne Nilsson ................................... 47 41 06
Verksamhetschef grundskola/särskola.............................. Caroline Ekstrand ............................... 47 41 31
Verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning ................. Magnus Wahlberg ............................... 47 05 39
PROJEKTAVDELNING
Projektchef för ”Attraktiv skolkommun” .............................. Vakant ................................................. 47 08 43
Projektchef för ”Friskfaktorer i grundskolan” ..................... Rolf Hammarlund ...................... 0733- 47 42 71
Projektchef för ”Plug In” ................................................... Camilla Norrhede ................................ 47 41 50
Projektchef för ”Matematik i förskolan” .............................. Camilla Norrhede ................................ 47 41 50
Processledare, kvalitet ...................................................... Katarina Anjert .................................... 47 41 07
Processledare, elevinflytande ........................................... Elvir Mesanovic ................................... 47 30 94
AVDELNING FÖR EKONOMI OCH PLANERING
Förvaltningscontroller (avdelningschef)............................. Mattias Wald ....................................... 47 41 17
Verksamhetscontroller ...................................................... Tomas Malmberg ................................ 47 41 12
. Verksamhetscontroller ...................................................... Ann-Christin Andersson ...................... 47 05 67
IT-strateg ........................................................................... Mats Klein ........................................... 47 41 10
IT-strateg ........................................................................... Mattias Löwdell ................................... 47 05 47
Lokalsamordnare.............................................................. Peter Andersson ................................. 47 41 61
Ekonomi inkl. barnomsorg
Avdelningschef .................................................................. Karin Jönsson ................................. 47 41 13
Ekonom ............................................................................. Jenny Telford ..................................... 47 41 14
Assistent ........................................................................... Lena Johansson .................................. 47 41 22
Assistent, barnomsorg ...................................................... Elisabet Håkansson ............................ 47 41 15
Assistent, barnomsorg ...................................................... Pia Stenberg Nilsson .......................... 47 42 43
AVDELNING FÖR HUVUDMANNEN/HR
Administrativ chef .............................................................. Ildikó Lundqvist ................................. 47 41 19
Nämndsekreterare/ registrator ......................................... Erik Kjellstenius .................................. 47 05 23
Processledare HR ............................................................. Ulrika Jonsson Kox ............................. 47 41 18
Processledare HR ............................................................. Maria Jonsson Escobar....................... 47 05 35
HR-konsult ........................................................................ Lina Larsson ....................................... 47 41 96
Assistent ........................................................................... Annika Rickard Wargheden ............... 47 30 90
Kommunikatör ................................................................... Monika Torkar ..................................... 47 33 87
1
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
CENTRAL ELEVHÄLSA
Avdelningschef ................................................................. Lisbeth Månsson ................................. 47 42 41
Chef verksamhetsstöd ...................................................... Malin Pantzar ...................................... 47 05 18
Central elevhälsa
Tyghuset, Kavallerigatan 2B
Avdelningschef (tjänsterum i Stadshuset) .......................... Lisbeth Månsson ................................. 47 42 41
Chef verksamhetsstöd ....................................................... Malin Pantzar ...................................... 47 05 18
Skolfam Skolpsykolog ........................................................ Carina Boström ................................... 47 05 57
Skolfam Specialpedagog ................................................... Annika Ziegler Kruse ........................... 47 41 29
Vik. skolläkare .................................................................... Nils Olof Jonsson ....................... 0708-33 76 91
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ....................... Katarina Leise ..................................... 47 41 75
Skolpsykolog ...................................................................... Maria Härdin ....................................... 47 41 24
Skolpsykolog ...................................................................... Linda Olsson vik. Marina Bortas ......... 47 41 28
Skolpsykolog ...................................................................... Birgitta Jacobsson ............................... 47 41 25
Skolpsykolog ...................................................................... Monica Bergman ................................. 47 41 26
Skolpsykolog ...................................................................... Frida Andersson .................................. 47 03 58
Logoped ............................................................................. Eleonora Barthelom ............................ 47 41 27
Resursteam
Specialpedagog .................................................................. Anna Petersen .................................... 47 43 42
Specialpedagog .................................................................. Stina Hyltmark ..................................... 47 43 25
Specialpedagog .................................................................. Helen Östberg ..................................... 47 41 46
Specialpedagog .................................................................. Helen Larson ....................................... 47 42 61
Specialpedagog .................................................................. Anna Blomberg .................................................
Specialpedagog .................................................................. Ulrika Edheim ....................................................
Skoldatatek ......................................................................... Eija Viitasaari ...................................... 47 42 42
Resurscentrum
Emaljgatan 7, 261 43, Landskrona
Enhetschef ......................................................................... May-Louise Sjögren ............................ 47 44 67
Särskild undervisningsgrupp Oasen ................................... ............................................................ 47 43 20
Särskild undervisningsgrupp Emaljgatan ............................ ............................................ 47 43 12, 47 42 68
BUP-skolan/Barnpsyks familjevårdsavdelning .................... ............................................................ 45 44 71
Besöksadress: Lasarettsgatan 18, Ingång: T, Lasarettsområdet i Landskrona
Postadress: Universitetssjukhuset i Lund, BUP-mott. i Landskrona, 221 85 Lund
2
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
Verksamhetsområde förskola
Området svarar för förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år omfattande förskola,
familjedaghem, öppen förskola samt allmän förskola i Landskrona stad och dess
ytterområde.
Verksamhetschef Yvonne Nilsson .......................................................... 47 41 06
Tjänsterum i Stadshuset, Förvaltningskontoret (Blått plan)
ASMUNDTORPS FÖRSKOLA
Rågången 1, 261 75 Asmundtorp
Förskolechef Ann-Marie Skoglösa .................................................................... 47 43 31
Specialpedagog Caroline Hegdal ...................................................................... 47 44 46
Assistent Tina Hansen ....................................................................................... 47 44 33
Solrosorna.............................................................................................. 0709 – 94 84 67
Månblomman ......................................................................................... 0709 – 94 84 68
Månraketen ............................................................................................ 0733 – 47 44 70
Gnottarna ............................................................................................... 0709 – 94 84 69
Solstrålarna ............................................................................................ 0709 – 94 84 70
Solkatten ............................................................................................... 0709 – 94 84 71
Solens utegrupp ..................................................................................... 0733 – 47 44 19
Månens utegrupp ................................................................................... 0733 – 47 44 40
EMILIAFÖRSKOLAN
Landskronavägen 120, 261 73 Häljarp
Förskolechef Anette Olsson ...... ........................................................................ 47 43 98
Assistent Christina Heu ............. ............................................. 47 44 09, 0733 - 47 44 09
Pedagogista Maria Flinck .......... ........................................................................ 47 43 70
Lilla Torg
Grön .......................................... ........................................................................ 47 43 43
Rosa ......................................... ........................................................................ 47 43 44
Grå ............................................ ........................................................................ 47 43 45
Gul ............................................ ........................................................................ 47 43 46
Orange ...................................... ........................................................................ 47 43 93
Stora Torg
Månstenen ................................ ........................................................................ 47 43 26
Pärlan ....................................... ........................................................................ 47 43 27
Diamanten................................. ........................................................................ 47 43 28
Kristallen ................................... ........................................................................ 47 43 97
ERIKSGÅRDENS FÖRSKOLA
Eriksgatan 118, 261 40 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 45 37
Förskolechef Ulrika Pålsson............................................................................... 47 45 36
Assistent Annika Sund ....................................................................................... 47 45 35
Specialpedagog Barbro Bengtsson .................................................................... 47 45 23
Förskola 1:a vån/kök .......................................................................................... 47 45 37
Förskola 2:a vån ............................................................................................... .47 45 38
3
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
GLUMSLÖVS SJÄLVFÖRVALTNING
Glumslövs självförvaltning har en egen lokal styrelse med ansvar för förskola, förskoleklass och skola. Styrelsens
ledamöter består av företrädare för föräldrar, elever och personal. För mer information se sida 9 i vår
informationsbroschyr ”Förskolor. Information om Landskrona stads förskolor och fristående förskolor”.
Ålabodsvägen 5, 261 62 Glumslöv
Styrelsen nås via mail: gv.styrelsen[email protected]
Förskolechef Carin Persson ............................................................................... 47 42 19
Assistent Yvonne Fredriksson Tiitus .................................................................. 47 42 02
GLUMSLÖVS FÖRSKOLA
Hedebyvägen 11, 261 62 Glumslöv
Spiran, Köket ..................................................................................................... 47 42 11
Spiran (Månen) .................................................................................................. 47 42 12
Spiran (Ärtan)..................................................................................................... 47 42 20
Avdelning ”Vandrarna” ....................................................................................... 47 42 06
I Ur och Skur ”Vattendroppen” ........................................................................... 47 42 13
I Ur och Skur ”Kottarna” ..................................................................................... 47 42 14
I Ur och Skur ”Vinden” ....................................................................................... 47 42 15
I Ur och Skur ”Solen” ......................................................................................... 47 42 18
Avdelning ”Knopparna” ...................................................................................... 47 42 21
Avdelning ”Molnet” ............................................................................................. 47 42 22
Avdelning ”Fröet” ............................................................................................... 47 42 23
HACKEBACKENS FÖRSKOLA
Segergatan 85, 261 45 Landskrona
Förskolechef Camilla Norrhede.......................................................................... 47 41 50
Biträdande förskolechef Birgitta Jönsson ........................................................... 47 41 16
Assistent Anna Carrasco ................................................................................... 47 41 32
Avdelning 1 ............... ....................................................................................... 47 41 08
Avdelning 2 ............... ....................................................................................... 47 41 09
HÄRSLÖVS FÖRSKOLA
Aspavägen 49, 261 65 Härslöv
Fax .......................................... ........................................................................ 47 43 31
Förskolechef Ann-Marie Skoglösa .................................................................... 47 43 31
Assistent Tina Hansen ............. ....................................................................... 47 44 33
Specialpedagog Caroline Hegdal ..................................................................... 47 44 46
Nyckelpigan ............................. ........................................................................ 47 43 38
Delfinen ................................... ........................................................................ 47 43 38
Personalrum ............................ ........................................................................ 47 43 32
JÖRGENSGÅRDENS FÖRSKOLA (öppen 06.00–19.00)
Järnvägsgatan 59, 261 36 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 45 30
Förskolechef Ulrika Pålsson .............................................................................. 47 45 36
Assistent Annika Sund ....................................................................................... 47 45 35
Specialpedagog Barbro Bengtsson.................................................................... 47 45 23
Förskola 1:a vån/kök .......................................................................................... 47 45 32
Förskola 2:a vån ................................................................................................ 47 45 33
LILLA DAG & NATT (med nattomsorg) för barn i ålder 1-12 år ........................ 47 45 34
4
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
KULTURFÖRSKOLAN PLANTAN
Plantstigen 2, 261 42 Landskrona
Förskolechef Karin Sahlin ......... ........................................................................ 47 43 81
Assistent Belma Resic .............. ....................................................................... 47 43 02
Sagokistan ................................ ........................................................................ 47 42 98
Speldosan................................. ......................................................................... 47 42 99
KVARNGÅRDENS FÖRSKOLA
Kvarngatan 6, 261 40 Landskrona
Förskolechef Christine Rosendahl ..................................................................... 47 45 31
Assistent Anneli Malmlöf ........... ....................................................................... 47 41 72
Avdelning Myran ....................... ........................................................................ 47 43 66
Avdelning Nyckelpigan .............. ........................................................................ 47 43 65
Avdelning Humlan ..................... ........................................................................ 47 43 63
Avdelning Igelkotten ................. ........................................................................ 47 43 62
Kök ............................................ ........................................................................ 47 43 60
KVARTERFÖRSKOLAN JUNO
Bredgatan 4 A, 261 35 Landskrona
Förskolechef Kristina Siggelkow ........................................................................ 47 45 21
Assistent Carina Nilsson ................................................................... 47 45 12, 47 45 22
Utvecklingssamordnare .................................................................................... 47 45 29
LUNDEGÅRDEN FÖRSKOLA
Stora Norregatan 46, 261 33 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 45 20
Förskolechef Kristina Siggelkow ........................................................................ 47 45 21
Assistent Carina Nilsson .................................................................................... 47 45 22
Specialpedagog Annette Cordes ....................................................................... 47 45 27
Bamse, Skutt och kök ........................................................................................ 47 45 24
Surre och Lurvas................................................................................................ 47 45 25
Skalman och Jansson, Nalle-Maja ..................................................................... 47 45 26
PILÄNGSGÅRDENS FÖRSKOLA
Idrottsvägen 20, 261 42 Landskrona
Förskolechef Karin Sahlin .................................................................................. 47 43 81
Assistent Belma Resic ...................................................................................... 47 43 02
Avdelning Månen .............................................................................................. 47 46 01
Avdelning Solen ................................................................................................ 47 46 02
Avdelning Stjärnan ........................................................................................... 47 46 03
Avdelning Galaxen ............................................................................................ 47 46 04
Avdelning Kometen ........................................................................................... 47 46 05
Avdelning Pluto ................................................................................................. 47 46 06
Fast telefon ........................................................................................................ 47 43 82
ROCKADENS FÖRSKOLA
Pjäsgatan 32, 261 45 Landskrona
Förskolechef Camilla Norrhede.......................................................................... 47 41 50
Biträdande förskolechef Birgitta Jönsson ........................................................... 47 41 16
Assistent Anna Carrasco ................................................................................... 47 41 32
Förskola ............................................................................................................. 47 41 49
Avdelning Villa/Salt ............................................................................ 47 41 84, 47 41 85
Avdelningen Körsbärsdalen .............................................................. 47 41 39, 47 41 87
5
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
Avdelningen Lönneberga ................................................................................... 47 41 49
Köket ................................................................................................................ 47 41 48
SANDVÅNGENS FÖRSKOLA
Sandvångsparken 6, 261 41 Landskrona
Förskolechef Pia Nordin ..................................................................................... 47 43 71
Assistent Zeljka Maric ....................................................................................... .47 42 75
Specialpedagog Carina Stolt.............................................................................. 47 43 77
Förskola, 1-3 år .................................................................................................. 47 43 72
Förskola, 3-5 år .................................................................................................. 47 43 73
Kök ..................................................................................................................... 47 43 78
SANKT OLOV SJÖS FÖRSKOLA
S:t Olovsgatan 125, 261 52 Landskrona
Förskolechef Mona Karlsson ............................................................................ 47 43 51
Assistent Zeljka Maric ...................................................................................... 47 42 75
Avdelning Fjärilen, ute (GA-skolan) .................................................................. 47 43 56
Avdelning Tusenfotingen, ute (GA-skolan) ....................................................... 47 43 64
Avdelning Grodan (GA-skolan) ........................................................................ 47 43 59
Avdelning Trollet (GA-skolan) .......................................................................... 47 43 61
Avdelning Krokodilen (GA-skolan) ................................................................... 47 43 67
Avdelning Trollsländan .................................................................................... 47 43 91
Avdelning Myggan ............................................................................................ 47 43 48
SVANEHOLMSGÅRDENS FÖRSKOLA
Svaneholmsgatan 10, 261 61 Landskrona
Förskolechef Camilla Norrhede.......................................................................... 47 41 50
Biträdande förskolechef Birgitta Jönsson ........................................................... 47 41 16
Assistent Anna Carrasco.................................................................................... 47 41 32
Förskola ............................................................................................. 47 41 81, 47 41 82
SVARVARENS FÖRSKOLA
Fröjdenborgsgatan 20, 261 38 Landskrona
Förskolechef Christine Rosendahl ..................................................................... 47 45 31
Assistent Annelie Malmlöf ................................................................................. 47 41 72
Myran, Nyckelpigan, Fjärilen ............................................................................. 47 41 91
Humlan, Grodan, Ekorren ................................................................................. 47 41 92
Köket. ................................................................................................................ 47 41 91
TALLSKOLANS FÖRSKOLA
Apelvägen 4, 261 72 Häljarp
Fax ..................................................................................................................... 47 44 50
Förskolechef Anette Olsson .................................................... 47 44 51, 0733 - 47 44 52
Assistent Christina Heu ........................................................... 47 44 09, 0733 - 47 44 09
Pedagogista Maria Flinck ................................................................................... 47 43 70
Myran ................................................................................................................ 47 44 50
Delfinen ............................................................................................................. 47 44 66
Kaninen ............................................................................................................. 47 44 65
Nyckelpigan ...................................................................................................... 47 44 64
Ekorren ............................................................................................................. 47 44 57
VILLORNA
Barsebäcksvägen 50, 261 72 Häljarp
Villa Blå .............................................................................................................. 47 43 30
Villa Röd............................................................................................................. 47 43 29
6
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
TEGSKIFTETS FÖRSKOLA
Enoch Thulins väg 30 C och 32 C, 261 53 Landskrona
Förskolechef Pia Nordin ..................................................................................... 47 43 71
Assistent Zeljka Maric ........................................................................................ 47 42 75
Specialpedagog Carina Stolt.............................................................................. 47 43 77
Förskola, 1-5 år, Enoch Thulins väg 30 C .......................................................... 47 43 74
Förskola, 1-5 år, Enoch Thulins väg 32 C .......................................................... 47 43 75
Paviljongen, förskola, 1-5 år, ............................................................................. 47 43 76
TUSENSKÖNANS FÖRSKOLA
Koppargården 21-23, 261 43 Landskrona
Förskolechef Karin Sahlin .................................................................................. 47 43 81
Assistent Belma Resic ....................................................................................... 47 43 02
Blixten ................................................................................................................ 47 42 93
Solstrålen .......................................................................................................... 47 42 94
Molnet ................................................................................................................ 47 42 90
Regnbågen ........................................................................................................ 47 43 95
URANIENBORGS FÖRSKOLA
Landsvägen 178, 260 13 S:t Ibb
Förskolechef Lina Johansson ................................................................ 0733 – 47 45 21
Assistent Annelie Malmlöf .................................................................................. 47 41 72
Förskola ............................................................................................................ 47 45 03
Vaktmästare ...................................................................................................... 47 45 02
VATTENTORNETS FÖRSKOLA
S.t Olovsgatan 75 B, 261 36 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 43 50
Förskolechef Mona Karlsson.............................................................................. 47 43 51
Assistent Zeljka Maric ........................................................................................ 47 42 75
Avdelning Kronan............................................................................................... 47 43 55
Avdelning Spiran ................................................................................................ 47 43 57
Avdelning Tornet ................................................................................................ 47 43 53
Avdelning Linné ................................................................................................. 47 43 54
Kök .......................................................................................................... 0733 - 47 43 58
Vaktmästare ....................................................................................................... 47 43 52
ÖPPEN FÖRSKOLA
FAMILJECENTRALEN RÅDSTUGAN,
Rådhusgatan 1, 261 31 Landskrona
Förskolechef Kristina Siggelkow ........................................................................ 47 45 21
Assistent Carina Nilsson .................................................................... 47 45 12/ 47 45 22
Förskollärare Viktoria Fransson/Ann-Sofie Roslund .......................................... 47 45 28
FAMILJECENTRALEN TELLUS
Idrottsvägen 18, 261 42 Landskrona
Förskolechef Karin Sahlin................................................................................. 47 43 81
Assistent Belma Resic………………………………………………………………..47 43 02
Förskollärare Lotta Osslén .............................................................................. 47 46 10
PARKLEKEN 63:AN
Karlslundsparken .............................................................................................. 47 46 09
Förskolechef Karin Sahlin................................................................................. 47 43 81
7
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
Förskollärare Jasmé Telin ................................................................................ 47 46 09
Verksamhetsområde skola
Området svarar för förskoleklasser (F-klass), grundskolor, grund- och gymnasiesärskolan,
skolbarnsomsorgen i Landskrona stad och dess ytterområde.
Verksamhetschef Caroline Ekstrand ...................................................... 47 41 31
Tjänsterum i Stadshuset, Förvaltningskontoret (Blått plan)
GRUNDSÄRSKOLAN
Koppargården 23, 261 43 Landskrona
Rektor May-Louise Sjögren....... ........................................................................ 47 45 50
Assistent Margareta Cronberg-Hermansen ...................................................... 47 45 51
Kurator ...................................... ........................................................................ 47 45 65
Chaufför Max Christoffersson ... ........................................................................ 47 45 63
Chaufför Niklas Dahlström ........ ........................................................................ 47 45 44
Grundsärskola Tusenskönan, klass S ................................................................ 47 45 49
Grundsärskola Tusenskönan, klass R ............................................................... 47 45 52
Grundsärskola, Västervångskolan, åk 7-9 ......................................................... 47 45 59
Träningskola, Tusenskönan, åk 1-9 ................................................................... 47 45 57
Träningsskola, Karlslundskolan, åk 1-9 ............................................................. 47 45 60
GYMNASIESÄRSKOLAN
(Gösta Lundhs gata 13)
Rektor May-Louise Sjögren…………………......................... …………………….47 45 50
Assistent Margareta Cronberg-Hermansen ...................................................... 47 45 51
Kurator .............................................................................................................. 47 45 65
Arbetslagledare Monica Midnäs ........................................................................ 47 30 92
Specialpedagog individuellt program ................................................................ 47 31 74, 47 45 56
ALBANOSKOLAN, F-6 samt fritidshem
Fabriksgatan 3, 261 37 Landskrona
(Rektor Anna Ekelund ..................................................................................................... )
Tf. biträdande rektor Susanne Wessberg .......................................................... 47 41 71
Assistent Annelie Malmlöf .................................................................................. 47 41 72
Kurator Mathilda Gustafsson ............................................................................. 47 41 95
Skolsköterska Katarina Leise ............................................................................. 47 41 75
Vaktmästare Thomas Friberg............................................................................. 47 41 77
Förskoleklass, sal 10 och 13/ fritidshem Bubblan .............................................. 47 41 73
Fritidshem Pärlan .............................................................................................. 47 41 74
Fritidshem, Lilla huset ........................................................................................ 47 41 78
Bibliotek/Rastverksamhet .................................................................................. 47 41 79
Skolmatsal ......................................................................................................... 47 49 80
ALLÉSKOLAN, F-6 (Självförvaltning) (fortsättning nästa sida)
Skolan har en egen lokal styrelse med företrädare för föräldrar, elever och personal.
Skolallén 1 C, 261 32 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 45 10
Ordförande via kontakt med rektor nedan
Rektor Gunilla Bengtsson .................................................................................. 47 45 11
Assistent Carina Nilsson .................................................................... 47 45 12/ 47 45 22
Personalrum....................................................................................................... 47 45 12
Skolkurator Maria Wallerfrost ............................................................................. 47 45 14
Skolpsykolog Carina Boström ............................................................................ 47 05 57
8
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
Skolsköterska Yvonne Hagstedt-Berg ............................................................... 47 45 15
Vaktmästare ........................................................................................... 070 – 88 66 118
Fritidshem, Frille 1 ............................................................................................. 47 45 04
Fritidshem, Frille 2 ............................................................................................. 47 45 05
Fritidshem, Frille 3 ............................................................................................. 47 45 06
Kök/matsal ......................................................................................................... 47 08 09
ANNELÖVS SKOLA F-6 (Självförvaltning)
AnneBro rektorsområde drivs i samarbete mellan Landskrona stad och Kävlinge kommun.
Rektorsområdet består av en skola i Annelöv och en i Dösjebro.
Kävlingevägen 6, 261 94 Annelöv
Rektor……………………………. .............................................................. 046 – 73 97 41
Assistent ................................... .............................................................. 046 – 73 97 40
Personalrum Annelövs skola .... .............................................................. 046 – 73 98 21
Fritidshem ................................. .............................................................. 046 – 73 98 20
ASMUNDTORPS SKOLA, F-9
Rågången 1, 261 75 Asmundtorp
Fax ..................................................................................................................... 47 44 30
Rektor Johan Svensson (åk 1-9)........................................................................ 47 44 41
Biträdande rektor Eva Olovsson (Förskoleklass och fritidshem) ....................... 47 44 85
Assistent Tina Hansen ...................................................................................... 47 44 33
Personalrum....................................................................................................... 47 44 32
Vaktmästare Björn Pennsäter ........................................................................... 47 44 37
Studie- och yrkesvägledare Karolina Juhlin ...................................................... 47 41 66
Skolsköterska Lisbeth Zätterberg...................................................................... 47 44 29
Skolkurator Frida Davidsson .............................................................................. 47 44 34
Fritidshem, Rönnbäret ....................................................................................... 47 44 39
Fritidshem, Gamla skolan .................................................................................. 47 44 43
Matsal ................................................................................................................ 47 48 66
Idrottshallen ....................................................................................................... 47 44 49
DAMMHAGSKOLAN, F-6, skolbarnsomsorg
Regeringsgatan 54, 261 36 Landskrona
Rektor Lena Andersson .................................................................................... 47 44 91
Assistent Gunilla Andersson .............................................................................. 47 44 62
Skolkurator, Hanna Dolck, F-6 .......................................................................... 47 44 79
Skolsköterska Lotta Zapfh- Thermenius .......................................................... 47 30 39
Slöjdsal .............................................................................................................. 47 44 84
Fritidshem ......................................................................................................... 47 44 89
Arbetslag 1 (1:a vån, rum 1127)......................................................................... 47 44 69
Arbetslag 2 (2:a vån, rum 1203)............................................................. 0702 – 80 07 52
Arbetslag 3 (2:a vån, rum 1213)......................................................................... 47 44 97
F-klass ............................................................................................................... 47 44 98
Hemkunskap ...................................................................................................... 47 44 83
Idrottshall Peter Malm ............................................................................. 0733 - 47 44 68
Vaktmästare ............................................................................................ 070 - 291 71 26
Lokalvårdare .......................................................................................... 070 – 466 87 41
Elevmatsal ......................................................................................................... 47 49 84
Int klass 1-2, rum 1311 .......................................................................... 073 – 347 47 44
9
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
EMILIASKOLAN, F-3 samt fritidshem
Landskronavägen 120, 261 73 Häljarp
Fax .................................................................................................................... 47 43 90
Rektor Lina Johansson ...................................................................................... 47 44 11
Assistent Lena Härling ....................................................................................... 47 43 92
Skolsköterska .................................................................................................... 47 44 05
Kurator ............................................................................................................... 47 44 04
Psykolog ........................................................................................................... 47 05 57
F-klass ............................................................................................... 47 44 18, 47 43 96
Emiliaskolan ....................................................................................... 47 43 96, 47 44 18
Fritids ............................................................................................... 47 43 96, 47 44 18
Matsal ................................................................................................................ 47 49 04
Vaktmästare ....................................................................................................... 47 44 07
Pedagogisk samordnare ................................................................... 47 44 52, 4743 99
GLUMSLÖVS SJÄLVFÖRVALTNING
Glumslövs självförvaltning har en egen lokal styrelse med ansvar för förskola, förskoleklass och skola.
Styrelsens ledamöter består av företrädare för föräldrar, elever och personal. Förskola se sid 4.
GLUMSLÖVS SKOLA, F-9
Ålabodsvägen 5, 261 62 Glumslöv
Styrelsen nås via mail: [email protected]
Rektor Monica Sandell ....................................................................................... 47 42 01
Assistent Yvonne Fredriksson Tiitus .................................................................. 47 42 02
Kurator Alma Hodzic ...................................................................................... 47 44 35
Specialpedagog Vesna Milosavljevic ................................................................. 47 42 16
Psykolog ............................................................................................................ 47 41 24
Skolhälsovård: Anna-Lena Grahm ..................................................................... 47 42 48
Studie- och yrkesvägledare My Sandberg ......................................................... 47 42 35
Skolmatsal ........................................................................................................ 47 49 87
Vaktmästare ...................................................................................................... 47 42 17
A-huset, nedre plan slöjd, musik ........................................................................ 42 42 03
B-huset .............................................................................................................. 47 42 04
C-huset .............................................................................................................. 47 42 05
E-huset .............................................................................................................. 47 42 09
F-huset, övre ...................................................................................................... 47 42 08
F-huset, nedre.................................................................................................... 47 42 25
Idrott.................................................................................................................. 47 42 10
A-paviljong ......................................................................................................... 47 42 24
G- huset ............................................................................................................. 47 42 07
FRITIDSHEM
F-huset, övre ...................................................................................................... 47 42 08
F-huset, nedre.................................................................................................... 47 42 25
Fritidsligan ......................................................................................................... 47 42 47
HÄRSLÖVS SKOLA, F-6, fritidshem
Aspavägen 49, 261 65 Härslöv
Fax ..................................................................................................................... 47 43 31
Rektor Karin Lundberg ....................................................................................... 47 44 41
Assistent Tina Hansen ...................................................................................... 47 44 33
Skolsköterska Helena Waldo ............................................................................. 47 43 05
Kurator Maria Nilsson ........................................................................................ 47 42 74
Fritidshem .......................................................................................................... 47 43 37
Köket .................................................................................................................. 47 48 58
Personalrum....................................................................................................... 47 43 32
Vaktmästare ....................................................................................................... 47 41 67
10
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
PILÄNGSKOLAN, F-6, fritidshem och introduktionsklasser
Idrottsvägen 22, 261 42 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 43 00
Rektor Maria Sjöstedt ....................................................................................... 47 43 01
Assistent Belma Resic ....................................................................................... 47 43 02
Psykolog ............................................................................................................ 47 41 25
Skolsköterska..................................................................................................... 47 43 05
Kurator Petra Lundmark ..................................................................................... 47 43 04
Vaktmästare Janne Johnsson ............................................................................ 47 43 07
Träslöjdsal, gymnastiksal ................................................................................... 47 43 18
Fritidshem,Tellus................................................................................................ 47 43 14
Fritidshem, Solsidan .......................................................................................... 47 43 15
Fritidshem, Stjärnsidan ...................................................................................... 47 43 16
Förskoleklass ..................................................................................................... 47 43 16
Kök ..................................................................................................................... 47 49 88
SANDÅKERSKOLAN, åk 4-9
Sandvägen 21, 261 73 Häljarp
Fax ..................................................................................................................... 47 43 90
Rektor Charlotte Rosdahl Larsson (arb.lag lila och grön) .................................. 47 44 11
Rektor Martin Strand (arb.lag röd) ..................................................................... 47 44 01
Assistent Lena Härling ....................................................................................... 47 43 92
Bibliotek ............................................................................................................. 47 44 14
Personalrum....................................................................................................... 47 44 02
Arbetslag Röd .................................................................................................... 47 44 17
Arbetslag Grön ................................................................................................... 47 44 13
Arbetslag Lila ..................................................................................................... 47 44 16
Arbetslag PREST ............................................................................................... 47 44 17
Arbetslag Elevhälsa ........................................................................................... 47 44 12
Sporthall ............................................................................................................. 47 44 15
Vaktmästare ...................................................................................................... 47 44 07
Skolsköterska .................................................................................................... 47 44 05
Skolkurator ........................................................................................................ 47 44 04
Psykolog ................................... ........................................................................ 47 05 57
Studie- och yrkesvägledare ...... . ....................................................................... 47 44 06
Matsal ....................................... ........................................................................ 47 49 89
Förberedelseklass..................... ........................................................................ 47 44 08
SEMINARIESKOLAN, F-6, fritidshem
S:t Olovsgatan 95, 261 52 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 42 70
Rektor Rolf Hammarlund.................................................................................... 47 42 71
Assistent Zeljka Maric ....................................................................................... 47 42 75
Kurator Johanna Furby ...................................................................................... 47 42 74
Psykolog ............................................................................................................ 47 41 28
Skolsköterska Ann Thunholm ............................................................................ 47 42 55
Skolvärd Bo Ekström ......................................................................................... 47 42 81
Idrottshall .......................................................................................................... 47 42 64
Förskoleklass o Fritidshem Fyrklövern (vån 0 avd F) ......................................... 47 42 82
Förskoleklass o Fritidshem Eklyckan (vån 1 avd E) ........................................... 47 42 83
Förskoleklass o Fritidshem Guldklimpen (vån 2 avd G) ..................................... 47 42 84
Fritidshem Semlan ............................................................................................. 47 42 85
Personalrum....................................................................................................... 47 42 72
SEMINARIESKOLAN, 7-9 (fortsättning nästa sida)
S:t Olovsgatan 121, 261 52 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 44 80
Rektor Fredrik Vigre ........................................................................................... 47 44 71
Ekonom/ Assistent Cecilia Dahlgren .................................................................. 47 44 63
11
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
Kurator Nanna Lövgren ...................................................................................... 47 44 74
Skolsköterska Ann Thunholm ............................................................................ 47 42 55
Studie- och yrkesvägledare Adela Basic ............................................................ 47 42 54
Arbetsrum vån 2................................................................................................. 47 44 92
Arbetsrum vån 3................................................................................................. 47 44 93
Idrottssal ............................................................................................................ 47 42 64
Vaktmästare Velid Basic .................................................................................... 47 42 57
TALLSKOLAN, F-3 samt fritidshem
Apelvägen 4, 261 72 Häljarp
Fax ..................................................................................................................... 47 43 90
Rektor Lina Johansson ...................................................................................... 47 44 01
Assistent Lena Härling ..................................................................................... 47 43 92
Skolsköterska..................................................................................................... 47 44 05
Psykolog ........................................................................................................... 47 05 57
Kurator ............................................................................................................... 47 44 04
Förskoleklass/Fritidshem ................................................................................... 47 44 56
Fritidshem ................................. ........................................................................ 47 44 51
Pedagogisk samordnare ................................................................... 47 44 52, 47 43 99
Vaktmästare ..................................................................................................... 47 44 07
Matsal ............................................................................................................... 47 49 08
TUSENSKÖNAN F-6 samt fritidshem
Koppargården 21-23, 261 43 Landskrona
Rektor Maria Sjöstedt ....................................................................................... 47 43 01
Assistent Belma Resic ..................................................................................... 47 43 02
Skolsköterska .................................................................................................... 47 43 05
Kurator Petra Lundmark ..................................................................................... 47 43 04
Specialpedagog Maja Anselius .......................................................................... 47 42 92
Fritidshem ......................................................................................................... 47 42 92
URANIENBORGS SKOLA, F-5 samt fritidshem
Landsvägen 178, 260 13 S:t Ibb
Förskolechef Lina Johansson ................................................................ 0733 – 47 41 71
Assistent Annelie Malmlöf .................................................................................. 47 41 72
Specialpedagog Annette Cordes ....................................................................... 47 45 27
Skola .................................................................................................................. 47 45 02
Bibliotek ............................................................................................................. 47 45 08
Skolsköterska..................................................................................................... 47 44 75
Psykolog ............................................................................................................ 47 05 57
Vaktmästare ...................................................................................................... 47 45 02
VÄSTERVÅNGSKOLAN, F-9 samt fritidshem (fortsättning nästa sida)
Exercisgatan 60, 261 39 Landskrona
Telefax ..................................................................................................................... 47 41 30
Rektor Helena Abrahamsson, åk F-9 ................................................................. 47 41 41
Biträdande rektor Andreas Hellmer, åk 7-9 ........................................................ 47 41 51
Biträdande rektor Sabina Nuhanovic, åk F-3 ..................................................... 47 41 47
Biträdande rektor Lina Persson, åk 4-6.............................................................. 47 41 44
Assistent Carina Sander Mårtensson ................................................................. 47 41 34
Assistent Anna Carrasco.................................................................................... 47 41 32
Kurator Tina Hohmann åk F-4 ........................................................................... 47 41 64
Kurator Camilla Tarrier, åk 5-9 ........................................................................... 47 41 37
Skolsköterska Vakant, F-4 ................................................................................. 47 41 63
Skolsköterska Ann-Kristin Stenbacka, 5-9 ......................................................... 47 41 65
Skolläkare ................................................................................................. 0733-47 41 26
Studie- och yrkesvägledare (vik) Karolina Juhlin ............................................... 47 41 66
Bibliotekarie Anita Nordehammar ..................................................................... 47 41 60
Vaktmästare ....................................................................................... 47 41 67, 47 41 83
12
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
Hemkunskap ...................................................................................................... 47 41 43
Idrottshall ................................................................................................. 0733-47 41 36
Skolmatsal ........................................................................................................ 47 49 90
Arbetsrum L-korridoren ..................................................................................... 47 41 42
Arbetsrum M-korridoren ..................................................................................... 47 41 45
Arbetsrum N-korridoren ..................................................................................... 47 41 58
Arbetsrum,O-korridoren .....................................................................................47 41 62
A-huset .............................................................................................................. 47 41 52
B-huset .............................................................................................................. 47 41 53
C-huset ............................................................................................................ 47 41 54
E-huset ............................................................................................................. 47 41 55
Paviljongen ....................................................................................................... 47 41 40
F-huset .............................................................................................................. 47 41 56
G-huset ................................................................................................................ 474157
H-huset ................................................................................................................ 474138
Grundsärskola åk 7-9 ......................................................................................... 47 45 59
Fastighetsskötare .............................................................................................. 47 08 05
SKOLINTRODUKTIONEN
Regeringsgatan 54, 261 36 Landskrona
Fax ..................................................................................................................... 47 43 00
Enhetschef Hanna Dolck ................................................................................... 47 43 01
MODERSMÅLSUNDERVISNING
Adress: Vattenverksallén 21, 261 36 Landskrona
Enhetschef Fredrik Vigre.................................................................................... 47 44 71
Assistent Gunilla Andersson .............................................................................. 47 44 99
Vaktmästare Mikael Tebring .............................................................................. 47 42 58
13
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
Verksamhetsområde Gymnasieskolor
Landskrona stads gymnasieskolor är Allvar Gullstrandgymnasiet och Selma
Lagerlöfgymnasiet. Området innefattar också Kulturskolan.
Verksamhetschef Magnus Wahlberg ...................................................... 47 05 39
Tjänsterum i Stadshuset, Förvaltningskontoret (Blått plan)
ALLVAR GULLSTRANDGYMNASIET
Regeringsgatan 54, Landskrona
Naturvetenskapsprogrammet (NA), Ekonomiprogrammet (EK), Teknikprogrammet (TE),
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet (IN)
samt Introduktionsprogram
El- och energiprogrammet, Idrottsvägen 40, Landskrona
Industritekniska programmet, Kontorsgatan 27, Landskrona
Rektor Erik Åström ..........................................................................................................
Studieledare Pernilla Ripa ....................................................................... 0709-47 01 10
Assistent Björg Landgren .......................................................................... 0733-47 30 30
Studie- och yrkesvägledare Anna Burman ................................................ 0733-47 30 35
Schemaläggare Fredrik Svensson ............................................................ 0733-47 31 24
Skolsköterska Anneli Svanström ............................................................... 0733-47 30 27
Specialpedagog Stefan Johnsson............................................................. 0733-47 30 75
Kurator Irene Ahlstedt ............................................................................... 0733-47 30 91
Vaktmästare Clas-Göran Persson ............................................................ 0709-47 05 26
Intendent Hans Mattsson .......................................................................... 0709-47 05 49
Reception Anita Wiberg ............................................................................ 0709-47 05 00
Skolbibliotek
Idrottsvägen 35 (tillfälliga lokaler i aulan med egen ingång)
SELMA LAGERLÖFGYMNASIET
Kvarngatan 8 (Lasarettsområdet), Landskrona
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Barn- och fritidsprogrammet (BF), Handels- och
administrationsprogrammet (HA), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), Vård- och omsorgsprogrammet (VO) samt Introduktionsprogram
Bygg- och anläggningsprogrammet, Emaljgatan 3, Landskrona
Rektor Mikael Thunberg ................................................................................... 47 01 01
Assistent Ammi Hansson ................................................................................... 47 01 02
IDROTTSGYMNASIET
Regeringsgatan 54, Landskrona
Idrottsgymnasiet kombinerar studier på ett nationellt program på Allvar Gullstrandgymnasiet eller
Selma Lagerlöfgymnasiet med träning och tävling i innebandy, golf eller fotboll.
Utbildningsledare: Anders Nilsson ............................................................ 0733-47 34 99
GYMNASIESÄRSKOLAN
Gösta Lundhs gata 13
Tillhör numera område ”Skola” med verksamhetschef Caroline Ekstrand – se utförligare
kontaktuppgifter sid. 8
Rektor May-Louise Sjögren................................................................................ 47 45 50
Utvecklingsledare Monica Midnäs ..................................................................... 47 30 92
Assistent Margareta Cronberg-Hermansen ...................................................... 47 45 51
14
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10
Verksamhetsområde Vuxenutbildning
Området svarar för Yrkeshögskolan, YrkesVux (yrkesutbildning på gymnasienivå),
Vuxlärling, Särskild utbildning för vuxna (Särvux), SFI, vuxenutbildningens Vård- och
omsorg, KAA, samt Komvux i Landskrona stad.
Verksamhetschef Magnus Wahlberg ...................................................... 47 05 39
Tjänsterum: Stadshuset, Förvaltningskontoret (Blått plan)
VUXENUTBILDNINGAR
Kunskapscentrum
Adress: Emaljgatan 11, 261 43 Landskrona, om inte annat anges nedan
Fax ..................................................................................................................... 47 33 10
Yrkeshögskolan Landskrona
Hudterapeut: Koppargården 21-23
Hälso- och vårdadministration: Emaljgatan 11
Eventkoordinator: Emaljgatan 7
Rektor: Thora Skuladottir ................................................................................... 47 05 25
Utvecklingsledare: Charlotte White .................................................................... 47 30 60
Yrkesvux, Vuxlärling, Vård- och omsorgsprogrammet, Särvux
Rektor Thora Skuladottir .................................................................................... 47 05 25
Administrativ chef Lotta Bengtsson .................................................................... 47 33 37
Assistent Refika Fetahovic ................................................................................. 47 33 15
SFI - Introduktion/ Ansökan
Rektor Thora Skuladottir .................................................................................... 47 05 25
Assistent: Lotta Molin ......................................................................................... 47 05 50
Studie- och yrkesvägledare/ ansökan Ellinor Pettersson ................................... 47 33 34
Pedagog/ansökan Marina Hellberg .................................................................... 47 34 89
Pedagog/ansökan .............................................................................................. 47 05 42
SFI (egen regi)
Rektor Thora Skuladottir .................................................................................... 47 05 12
Enhetschef Niklas Olausson .............................................................................. 47 33 03
Komvux (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning)
Rektor Thora Skuladottir .................................................................................... 47 05 12
Assistent Marie Langvad .................................................................................... 47 30 31
15
Telefonlista UTB/Erik Kjellstenius
2016-10-10

Similar documents