Byggnadsarbetaren i Grejer&Grepp

Comments

Transcription

Byggnadsarbetaren i Grejer&Grepp
II
GREJER
GREPP
;-
.+
je
L
'
,
\.>
\
~ ..
,
,
,
"I
.
~ ~~
o
il<
fl
o,,
.4
.
'
. ~
"-
.,'~
'~'--
c "'
..-:=F"'~
,
".
o
,
-'o
.
o
"~
"'-
"
'.."'
,.
~
o
",ö"
~:
'
m
O'"
"
..I
"
~ .
~
i_o~,,:::"""~"""""-'~'
,
~'-
'
-',
,
.
'.
.
:;
.~.,'
0'-
,
~-~~
.""'-~'
,,
,---
c
O
.
.
o.
:;.
cC
.
'"
O
o
Christian Vätänen, betongarbetare
hos Skanska i Sundbyberg, kan arbeta torrskodd. En fjärrstyrd maskin vibrerar betongen.
Vibratornflyterpå betongen
Betong krymper och
spricker när den torkar. En ny metod
låter betongen krympa redan medan den
är våt. Då undviker
man sprickor.
etongen vibreras i
två steg vid gjutningen. Man använder sig
aven lättviktssloda
och sedan en bandmaskin som
bearbetar betongen medan den
ännu är våt.
B
Slutligen eftervibreras
betongen med bandmaskinen. Resultatet blir en
halkfri yta utan sprickor.
Normalt använder man
en vanlig sopkvast för att
göra ett mönster i betongen, gömma sprickor få en
skrovlig yta.
- Bandmaskinen gör
ett bättre jobb än en
vibro brygga. Den här
maskinen behöver inga
banor som stöd, säger
Yngve Alvarsson.
Bandmaskinen är två
meter bred och tar sig
fram över den våta
betongen likt en svävare.
Den väger 50 kilo och
förflyttar sig med en
dålig packning av ytskiktet och att den torkar för
snabbt på ytan när vattnet försvinner. Genom att
eftervibrera betongen får
man upp nytt vatten till
ytan.
Betongen blir också
tätare kring det översta
lagret armeringsjärn.
Genom att ta bort Ytsprickorna hindrar man
att saltvatten tränger ner
och får armeringsjärnen
att börja rosta.
För betongarbetaren
innebär metoden att gjutningen blir så slät att man
kan gå fram med glätta- Nu fyller man igen sprickren direkt, utan att behöorna tidigt, i stället för att få
..
.
va plana ut, "skura",
dem dagen efter, säger upp- hastighet av 18 meter per Yngve Alvarssons motordrivna alummlgjutningen med en rote.
umsloda väger bara åtta kilo.
hovsmannen,YngveAlvarsson, mll1ut.
rande tallrik.
Under skalet sitter två
Formconsult ABi Huddinge.
Vid lasergjutning med
På det här sättet behöver rullar kring vilka det löper ett vibrerar i luften eftersom den motors loda n slipper man att
man inte längre släpa på tunga ändlöst band med samma
löper på räls, medan betongsläpa på den tunga bryggan
bredd som rullarna. Mellan
bryggor och stavvibratorer.
massan sjunker ihop innan den och att sätta ut banor.
rullarna sitter en balk som ska- hårdnar.
Kenneth Petterson
Gjutbetong läggs ut på par vibrationerna.
Bandmaskinen fjärrstyrs via
vanligt sätt med pump eller
Maskinen ligger hela tiden. en sladd så att betongarbetaren
bask. Därefter jämnar man ut direkt an mot betongytan och kan arbeta torrskodd vid sidan
Har du en bra grej?
den våta betongenmed hjälp av vibrerar ett 8-10 centimeter
om och han slipper att skada
Ring Grejer &;grepp
en motorsloda som drivs med tjockt ytskikt.
ytan med sina fotavtryck.'
Tel 08-728 49 70
220-volts elström.
Sprickor i betong beror på
En vibrobrygga, däremot,
~
.-..