DET PERFEKTA BETONGSKYDDET

Transcription

DET PERFEKTA BETONGSKYDDET
DET PERFEKTA BETONGSKYDDET
 INDUSTRIGOLV  AVJÄMNINGSMASSOR
DAMMIGA GOLV  DIAMANTSLIPAD BETONG
 UTVÄNDIGA BETONGYTOR ALLA TYPER AV BETONG
EN 1504-2
ISK
LOG
EKO
Skydda det du tycker om och som
är värdefullt för Dig. Naturligtvis
med EverCrete® Pavishield!
Användningsområden för
EverCrete® Pavishield!
EverCrete® Pavishield förädlar och impregne-
Överallt där betongen utsätts för ensidig meka-
rar naturligt, utan lösningsmedel alla beton-
nisk påverkan, belastning, vittring, nedsmuts-
gytor permanent och förlänger levnadstiden.
ning, syror, korrosiv samt kemisk påverkan, ger
EverCrete
användningen av EverCrete® Pavishield enor-
®
Pavishield dammbinder, skyddar
permanent mot frys/tösalt-, tillskjutande mark-
ma fördelar.
fukt, korrosion och kemiska angrepp.
Här hittar Du några användningsexempel:
EverCrete
®
Pavishield skyddar och bevarar
sammansättningen i alla betonggolv, inom- och
 På golvytor i t.ex lagerhallar, industrihallar, utomhus och bevarar betongen långsiktigt.
dammiga golvytor och diamantslipade golv.
 Vid frost- och tösaltproblem
Fördel: EverCrete Pavishield kan användas
 Vid problem med damm och sand
på både ny och gammal betong.
 Utvändiga ytor, parkeringshus, broar
EverCrete Pavishield är väl beprövad i många
 Överallt där Du vill förlänga levnadstiden på Din betongkonstruktion
®
®
projekt och användarna har övertygats av produktens unika egenskaper.
K
GIS
O
L
EKO
EverCrete® Pavishield ger ett tillförlitligt och
hållbart skydd av betonggolv. Det lönar sig, är
enkelt och kostnadseffektivt att skydda alla
 Vid nybyggnation av betongytor
Membranhärdning
 Vid redan härdade betongytor.
Naturligtvis senare!
Entré sjukhus
ytor och delar av betong:
Höglager
Industrihall
 Vid rehabilitering av betongytor Turin 2006
Bob-bana OS
Det mest flexibla skyddet
för betongytor!
Och så fungerar
EverCrete® Pavishield!
Och så lätt skyddar
Ni Er betong
EverCrete® Pavishield är en modifierad na-
EverCrete® Pavishield sprutas företrädesvis
triumsilikat, känd som ”vattenglas”. Den
på underlaget. Efter ca 30 minuter är den
innehåller en speciell katalysator som ger
behandlade ytan gångbar. Det kan inte bli
en inträngning på upp till 35 mm i betong.
enklare!
Där utvecklar EverCrete® Pavishield sin unika
djupverkande funktion genom att snabbt bilda
EverCrete® Pavishield är ekologisk och in-
glas i betongens porsystem.
nehåller inga lösningsmedel, tensider eller
alkohol. Den kan appliceras på betonggolv i
Reaktionen hos EverCrete® Pavishield sker
alla dess levnadsfaser.
inuti betongen och inte som andra produkter
ovanpå betongen. Därför är EverCrete® Pa-
EverCrete® Pavishield är certfierad enligt
vishield ingen beläggning och kan i motsats
CE EN 1504-2.
inte heller tas bort från betongytan.
Med EverCrete® Pavishield vinner Du ett permanent skydd mot damm och sand, fuktighet
o.s.v. (se Egenskaper).
K
S
I
OG
L
O
EK
EverCrete® Pavishield tränger
beroende på tätheten in upp till
35 mm i betongen, härdar och
bildar glas i betongens porsystem. Genom detta förbättras
kvalitén tydligt och permanent.
EN SAMMANFATTNING AV DE ÖVERTYGANDE
EGENSKAPERNA OCH FÖRDELARNA MED
 Förlänger levnadstiden på betongen
 Bromsar tillskjutande markfukt
 Inträngningsdjup: upp till 35 mm
 Diffusionsöppen till DIN 52615
(Djupimpregnering)
 Härdningstid: 4-10 dagar
 Höjer nötningsmotståndet,
 Syrabeständig till pH 2,5
 Resistent mot lösningsmedel,
salt och olja
Nötningsklass A6 på C20/25 till
 Dammbindare
DIN EN 13895-3/DIN EN 13813
 Ej brännbar till DIN 53213
 Höjer riv- och draghållfastheten
 Luktfri
 Höjer beständigheten mot frys-/tin-cykler
 Miljövänlig
till DIN CEN TS 12390-9
 Ytan är gångbar efter ca 30 minuter
 Vid användning som membranhärdare
på färsk betong: Härdningstid 34 dagar
 Gör betongen vattentät
 Vattentät vid tryck upp till 7 bar
 Fri från tensider, lösningsmedel,
alkohol och plasticerande ämnen
 Förhindrar tillväxt av mikroorganismer
till DVGW arbetsblad W 270
 CE-notified body 0120 (SGS)
enligt EN 1504-2
Referenser, eller varför Du inte
ska köpa grisen i säcken
Om Ecobeton Sweden
EverCrete® Pavishield grundar sig på tekno-
ECOBETON® Sweden är en del av
login ”förglasning” från början av 1800-talet.
ECOBETON®-gruppen med säte i Oslo, som
Det finns golvytor impregnerade med vatten-
har specialiserat sig på tillverkning och dis-
glas från den tiden som fortfarande är perfekt
tribution av miljövänliga och djupverkande
bevarade.
produkter för betong- och byggprodukter.
Fasader i Scweiz, exempelvis: Värdshuset
Ytterligare produkter
från ECOBETON:
”Weisser Adler” i Stein am Rhein eller rådhuset i Schwyz (1891), i Oslo (1895) eller i Traunstein (1891) är imponerande eftersom dessa
är de bäst bevarade bevisen på effektiviteten
med denna teknik.
Nu för tiden är EverCrete® Pavishield sedan
lång tid tillbaka framgångsrikt använd vid
många stora byggprojekt i Sverige, Tyskland,
Österrike, Italien, Norge, Frankrike och
Enkelt skydd
Danmark.
•
•
•
•
•
EverCrete® Vetrofluid
För impregnering och
permanent betongskydd
BrickCover
För icke cementbundna och
mineraliska material
EverWood
för impregnering av trä
Ercole (cementbunden)
för reparation och
renovering av betongytor
Ercole-Ecoactive (cementbunden)
binder partiklar
- ytterligare en produkt med postiva effekter som EverCrete och Ercole
ISK
G
O
OL
K
E
Är Ni intresserade av möjligheterna
som EverCrete® Pavishield erbjuder?
Ring oss genast – vi berättar gärna!
Återförsäljare Sverige:
Betongakuten i Sverige AB
Sidensvansvägen 2
218 32 Bunkeflostrand
Tel +46 (0)40 15 00 57
Mob +46 (0)700-37 94 11
[email protected]
K
GIS
O
L
EKO
www.ecobeton.com/se