Olofströms Fritidsklubbs Bowlingsektion – Damer

Comments

Transcription

Olofströms Fritidsklubbs Bowlingsektion – Damer
Olofströms Fritidsklubb – Bowlingsektionen
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014
Styrelsen
I styrelsen har ingått följande ledamöter:
Åsa Hagelberg
ordförande
Sandra Widerstrand
kassör
Eva Johansson
sekreterare
Agneta Persson
ledamot
Ann-Charlotte Ragnarsson
suppleant
I uttagningskommittén har ingått:
Agneta Persson (nu Elmdahl) och Runa Rasmussen
I valberedningen har ingått:
Runa Rasmussen och Katarina Johansson
Styrelsen har inbjudit till årsmötesförhandlingar i klubbstugan vid Halen
den 29 april 2014.
Hedersmedlem:
Per-Åke Persson och Jerry Mattsson från huvudklubben medverkade vid
årsmötet och delade ut blommor och diplom till Karin Appelgren, som
huvudstyrelsen utsett till hedersmedlem i OFK.
Utöver årsmötet har sektionen haft fyra protokollförda sammanträden
samt arbetsmöten vid behov.
Klubben har sin träningstid på tisdagar kl. 18.oo – 19.oo och har under
året fått fyra nya medlemmar varav två ungdomar på elva år.
I seriespelet har vi spelat i Division 1 Södra Götaland och låg vid
årsskiftet etta i vår grupp 
Under säsongen har vi haft extra träningar med Johnny Larsson som
coach för att slipa spärrspelet, vilket ofta är matchavgörande.
Det årliga klubbmästerskapet genomfördes den 15 april med följande
pristagare:
1. Runa Rasmussen
2. Sandra Widerstrand
3. Ann-Charlotte Ragnarsson
Vår yngsta spelare, Linnéa Vaara, som spelat sitt första klubbmästerskap
mottog paket från klubben för god insats
Priserna delades ut vid årsmötet.
För att marknadsföra bowlingsporten har klubbens medlemmar deltagit
vid olika aktiviteter utanför bowlinghallen exempelvis medvindsmässan
och Halendagen i Olofström samt föreningsmässa i Sölvesborg.
För att stärka ekonomin i sektionen har vi sålt Bingolottos julkalendrar.
200 kalendrar såldes.
Bilaga 1
Bilaga 2
Kontaktuppgifter till sektionen
Abonnemangspriser/medlemsavgifter för sektionen
________________________
Åsa Hagelberg (ordförande)
________________________
Agneta Elmdahl (ledamot)
Bilaga 1
Kontaktuppgifter till ordförande, kassör/sektionens representant
i huvudstyrelsen samt sektionens suppleant i huvudstyrelsen
1. Åsa Hagelberg
Personnummer:
Adress:
Telefon:
Mobil:
Mail:
(ordförande)
1964-01-05
Snickarevägen 14, 293 38 Olofström
0454-91409
0733- 34 44 72
[email protected]
2. Sandra Widerstrand
(kassör/huvudstyrelse)
Personnummer:
1976-04-25
Adress:
Telefon:
0454-485 85
Mobil:
0454-26 54 77 (arbete)
Mail:
[email protected]
3. Agneta Elmdahl
(ledamot/huvudstyrelse)
Personnummer:
1955-10-11
Adress:
Berzeliusvägen 13, 293 33 Olofströ
Mobil:
0731-410 676
Mail:
[email protected]
Bilaga 2
Olofströms fritidsklubb
Bowlingsektionen
Priser och träningstider 2014
Träning tisdagar kl. 18.oo – 19.oo
Medlemsavgift
 Enskild medlem
 Familjemedlemskap
 Ungdom upp till 18
=225 kr./år
=350 kr./år
=175 kr./år
Träningsavgift:
 Varje vecka:
 Varannan vecka:
 Ungdom 15- 18 år:
 Upp t.o.m. 14 år:
 Prova på:
1 500 kr. med / 1 200 kr. utan seriespel
1 200 kr. med/ 800 kr. utan seriespel
500 kr.
25 kr./tillfälle
25 kr./tillfälle
Licensavgift:
 Vuxen
 16 – 23 år
 Upp till 16 år
=350 kr./säsong
=230 kr./säsong
=130 kr./säsong
Bg: 5786-1015