Till dig som får behandling med Diflucan® (flukonazol)

Comments

Transcription

Till dig som får behandling med Diflucan® (flukonazol)
Till dig som
får behandling
med Diflucan®
(flukonazol)
Läs mer
Pfizer AB
Vetenskapsvägen 10
191 90 Sollentuna
Tel 08-550 52 000
Fax 08-550 52 010
www.pfizer.se
DIF20150416PSE07
Vill du läsa mer om Diflucan,
gå in på www.Diflucan.se,
www.fass.se eller läs bipacksedeln
som följer med förpackningen.
”Diflucan är ett receptfritt
läkemedel mot svamp i underlivet
som tas via munnen.”
Klåda, sveda och irritation i
underlivet…
Du är inte ensam. Symtomen vid svamp i
underlivet hör till de vanligaste orsakerna till
varför kvinnor uppsöker gynekolog. De flesta
kvinnor drabbas någon gång under livet. Många
drabbas upprepade gånger. Vissa drabbas gång
på gång. Här i broschyren kan du läsa mer om
svamp i underlivet och din behandling med
Diflucan.
En
enda kapsel
Diflucan och ett
glas vatten är hela
behandlingen.
2
3
Är Diflucan ett läkemedel för dig?
Vad är svamp i underlivet?
Diflucan är en behandling för dig som tidigare
haft en svampinfektion som diagnostiserats
av läkare. En enda kapsel Diflucan och ett
glas vatten är allt du behöver för att bli av med
infektionen. Diflucan är receptfritt och finns att
köpa på apotek.
Svamp i underlivet är en ofarlig infektion som
vanligen orsakas av Candida albicans. Det är en
liten jästsvamp som i likhet med vissa bakterier
finns på huden, i munnen, magtarmkanalen och
underlivet utan att ge besvär. Ibland kan den
normala bakteriefloran i underlivet störas, så
att svampen får möjlighet att föröka sig och ge
upphov till en infektion.
Svamp är inte farligt, men symtomen är ofta
besvärliga.
Om följande påståenden stämmer in
på dig kan du använda Diflucan:
Jag har typiska symtom.
Jag har tidigare haft svamp i underlivet som har diagnostiserats av läkare.
Jag är mellan 18 och 50 år.
Jag är inte gravid.
Jag har läst bipacksedeln och sett att jag inte använder något av de läkemedel som inte bör tas samtidigt med Diflucan.
Jag föredrar att ta min behandling via munnen. Lokal behandling slidpiller/
vagitorier/kräm är inte lämpligt för mig.
4
Vanliga symtom
• Intensiv klåda runt slidöppningen
• Sveda
• Röda och irriterade slemhinnor
• Svullna blygdläppar
• Flytningar som är luktfria, tunna
eller vita och gryniga
5
Varför får man svamp i underlivet?
Så fungerar Diflucan
Svamp i underlivet beror inte på slarv med
hygienen. Jästsvamp finns normalt i slidans
sekret. Att svampen snabbt förökar sig och ger
upphov till en infektion kan till exempel bero på
någon av följande faktorer:
• Antibiotikakur – slår ut de nyttiga bakterierna och då kan svampen föröka sig.
• Graviditet – på grund av att immunförsvaret tillfälligt försämras.
• Mens – slemhinnan är mest mottaglig för en svampinfektion strax före mens.
• Diabetes – ett förhöjt blodsocker är gynnsamt för jästsvampens tillväxt.
• Stress, sjukdomar och läkemedel kan försämra immunförsvaret.
• Cykling, ridning och samlag kan skava på slemhinnan och göra den mottaglig för svamp.
• Ärftliga faktorer kan innebära att man lättare drabbas av svampinfektioner.
Diflucan innehåller den svampdödande
substansen flukonazol som är ett
välbeprövat läkemedel mot svampinfektioner.
Behandlingen består av en enda kapsel som
har effekt i minst 3 dagar.
Så tar du Diflucan
• Diflucan kan tas när som helst under dygnet, på fastande mage eller tillsammans med mat.
• Ta gärna Diflucan omgående – ju förr du tar behandlingen, desto snabbare blir du av med svampinfektionen.
• Svälj kapseln hel tillsammans med ett glas vatten.
”En enda kapsel via
munnen är lika effektiv som
slidpiller och kräm.”
6
7
Finns det biverkningar?
Frågor och svar om Diflucan
Liksom alla läkemedel kan Diflucan ge
biverkningar, men alla behöver inte få dem.
De vanligaste biverkningarna är huvudvärk,
buksmärtor, diarré, illamående, kräkningar,
tillfälligt förhöjda levervärden och hudutslag.
När behöver jag söka läkare?
– Om det är första gången du har symtom, på grund av svårigheten att själv ställa rätt diagnos.
– Om du har jästsvampsinfektioner i underlivet som återkommer oftare än 2 gånger under en sexmånadersperiod.
– Om symtomen inte har förbättrats inom
3 dagar efter att du har tagit Diflucan.
Kan jag ta Diflucan om jag använder p-piller?
–Ja.
Kan jag använda Diflucan om jag är gravid
eller ammar?
– Du som ammar kan använda Diflucan. Du som är gravid bör inte ta Diflucan om inte din läkare har sagt till dig att göra det.
Kan effekten av Diflucan minska om jag har
mens?
– Nej, eftersom Diflucan är en behandling som tas via munnen.
”För mer information om
Diflucan, gå in på www.Diflucan.se,
www.fass.se eller läs bipacksedeln
som följer med förpackningen.”
8
9
Tips och råd vid behandling av
svamp i underlivet
• Tvätta dig inte för ofta i underlivet om du har en svampinfektion. En gång om dagen med ljummet vatten eller tvättolja räcker.
• Använd luftiga kläder och underkläder av bomull för att lindra klådan.
• Använd inte tampong, trosskydd eller bindor annat än när du har mens.
• Undvik att ha sex under behandlingen.
• Följ behandlingsanvisningarna noga om du köper ett receptfritt läkemedel mot svamp i underlivet. Läs bipacksedeln som finns i förpackningen och på
www.fass.se, eller fråga på apoteket om läkemedlet passar dig.
10
Diflucan® (flukonazol) kapsel 150 mg är
ett läkemedel för kvinnor mot jästsvamp
(Candida) i vagina. Du ska någon gång ha fått
denna diagnos av läkare. Diflucan® är för dig
som är mellan 18 och 50 år och som finner
lokal behandling olämplig. Svälj kapseln hel
med ett glas vatten. Använd inte Diflucan®
om du är gravid eller tar vissa läkemedel. Läs
bipacksedeln noga, se www.fass.se eller fråga
på apoteket.
Kontakta läkare om du inte har blivit bättre
inom 3 dagar. Produktresumén är uppdaterad
2015-03-19.
11

Similar documents