Utdelningsadrress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Comments

Transcription

Utdelningsadrress Besöksadress Telefon Telefax E-post
Industriteknisk utbildning
med studier i svenska
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att jobba med
olika material i trä.
På utbildningen får du lära dig att använda utrustning och maskiner
för att bearbeta och jobba med industritekniska processer inom
träindustrin. Du får arbeta med maskiner inom industriteknik i skolan
och på arbetsplaster i industrin. Du får följa en idé till en färdig produkt.
I utbildningen ingår också att du får lära dig köra truck.
Du kommer att ha utbildning ute på en arbetsplats en dag i veckan.
Praktiken ger dig kunskaper om vad du kan jobba med och förståelse
hur det fungerar i arbetslivet.
Utbildningens innehåll




Industritekniska kurser på gymnasienivå
Truckkort
Praktik
Svenska på grundläggande nivå/gymnasienivå
Kurstid: 2015-08-24 – 2015-12-18
Utdelningsadress
828 80 Edsbyn
Besöksadress
Olov Johanssonsväg 21
Telefon
0271-570 00
Telefax
0271- 573 79
Webb
www.voxnadalen.ovanaker.se/vuxenutbildningen
Betyg:
Betyg ges efter varje fullföljd kurs.
Förkunskapskrav:
Minst 1 termin Svenska på grundläggande nivå på
komvux eller motsvarande.
Kursanordnare:
Voxnadalens gymnasium/komvux.
Kurslitteratur:
Kursdeltagaren betalar själv sin kurslitteratur
Studieekonomi:
Denna utbildning berättigar till att söka studiemedel.
Studie- och
yrkesvägledning:
För varje kursdeltagare upprättas en studieplan.
Studieplanen följs upp utifrån studieresultat och ev. ändrade
förutsättningar. Kontakta Eva för hjälp med planeringen av
dina studier. Varje kursdeltagare erbjuds studie- och
yrkesvägledning.
Ansökan:
Ansökningsblanketter finns på Vuxenutbildningens
expedition och Vuxenutbildningens hemsida. Ansökan
skickas till nedanstående adress. Sista ansöknings dag 15
maj
Kontakta Eva för hjälp med planeringen av dina studier och
upprättande av studieplanen.
Hör gärna av dig till någon av oss på Komvux
för mer information.
Eva Persson
Studievägledare
0271-572 47
Kristina Jackobsson
Assistent
0271-572 46
Välkommen med din ansökan till:
Ovanåkers kommun
Vuxenutbildningen i Ovanåker
828 80 EDSBYN
Utdelningsadress
828 80 Edsbyn
Besöksadress
Olov Johanssonsväg 21
Telefon
0271-570 00
Telefax
0271- 573 79
Webb
www.voxnadalen.ovanaker.se/vuxenutbildningen

Similar documents