Ladda ner - Ballingslöv

Comments

Transcription

Ladda ner - Ballingslöv
SKÖTSEL OCH FUNKTIONER
BAD
BAD | 1
2 | BAD
Vardagsglädje på plats
hos dig!
Grattis till att du valt Ballingslövs bad till ditt hem. Vi vet att du kommer använda ditt badrum dagligen, därför är det viktigt för oss att du blir nöjd. Badrumsmöbler från Ballingslöv baseras alltid på ett gediget produktkunnande
och hög kvalitet.
Vår målsättning är att du skall få full valuta för din investering och känna
dig nöjd i många år framöver. På följande sidor finner du mer information om
produkten och hur ni sköter den för att kunna njuta av dess funktioner under
lång tid framöver.
Ballingslöv AB har tillverkat inredning till hemmet sedan 1929 och ingår idag
i koncernen Ballingslöv International AB som bildades 1998. I Koncernen ingår även Kvik, JKE, DFI-Geisler, Multiform, Xlnt, Drømmekjøkkenet, Manhattan, Paula Rosa och Macro. Koncernen är en av de ledande tillverkarna för kök,
bad och förvaring.
BAD | 3
Skåpens höjdmått och djup,
samt infästningshöjder
allingslöv
ommod/
Överskåp
Studio Ballingslöv
Pandora
1940(4)
1752
1752
(1) Rekommenderad lägsta
höjd för eldragning.
(2) Gäller vid handfat med höjd
70-100 mm, vid högre handfat
minskas detta mått med 100 mm.
(3) Gäller vid handfat med höjd
70-100 mm, vid lägre handfat
ökas detta mått med 60 mm.
504
360
168
(1)
579(1)
0
4 | BAD
0
Luckor
MODELL
TJ
MATERIALTYP 1
MATERIALTYP 2
KANTLIST
ÖVRIGT
Look
22
MDF
Målad Integrerat grepp
Soft grå
78
MDF
Nextel
Helmatt ytbehandling
Soft vit
78
MDF
Strukturfärg
Helmatt ytbehandling
Slät fanér
19
Spånskiva
Fanér
Slät vit
19
MDF
Målad
Slät grå
19
MDF
Målad
Strict fanér
19
Spånskiva
Fanér
Strict vit
19
MDF
Målad
Strict grå
19
MDF
Målad
Studio trä
19
Trä
Klarlack
spegel 6 mm trä
Studio vit
19
MDF
Målad
spegel 4 mm målad
7 mm trä
Kan fås i högglans
Kan fås i högglans
BAD | 5
6 | BAD
Skötsel
MÅLADE YTOR
Använd vanliga flytande rengöringsmedel, som är
skonsamma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra
preparat, som innehåller slipmedel eller ammoniak.
preparat, som innehåller slipmedel eller ammoniak. Ämnen
som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod,
vätesuperoxid, bläck, mineralsyror, ammoniak etc.) ska
givetvis undvikas.
YTOR MED HÖGGLANS
Efter montering, tag bort den skyddande folien.
LÅDOR, BACKAR OCH INREDNINGSDETALJER
Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel
eftertorkas med fuktig trasa, för att undvika statisk
elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får inte
användas, då dessa kan skada plastdetaljer.
Daglig skötsel:
Torka med en lätt fuktad ren trasa tillsammans med ett milt
handdiskmedel utan ammoniaktillsatser, och eftertorka med
en torr mjuk och ren trasa.
Kontinuerlig skötsel:
OBS! Två månader efter leveransen kan de högglanslackerade ytorna poleras. Denna åtgärd skyddar ytorna och
gör att den dagliga skötseln blir lättare att utföra. Använd
produkterna i underhållspaketet alternativt bilpolish av god
kvalitet.
- Applicera ett tunt, jämnt lager polish med svamp/
polerduk.
- Låt torka några minuter tills ytan fått en matt hinna.
- Polera av med polerduk.
Observera att det är mycket viktigt att Ni använder en ren
polerduk, som inte repar ytan. Denna behandling bör
upprepas 1-3 gånger om året. Vid kompletteringsbehov
av någon produkt i underhållspaketet - Vänd Er till återförsäljaren eller en välsorterad biltillbehörsaffär som har
motsvarande produkter. Skurpulver och andra liknade
rengöringsmedel får inte användas, då dessa kan repa ytan
och/eller förstöra ytan på annat sätt.
LACKERADE TRÄYTOR
Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga.
Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd lätt
fuktad trasa och torka efter med väl urvriden trasa. Använd
vanliga flytande rengöringsmedel, som är skonsamma
mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat, som
innehåller slipmedel eller ammoniak. Använd aldrig thinner
o dyl. för fläckborttagning.
PORSLINSTVÄTTSTÄLL
Använd vanliga rengöringsmedel. Använd inte rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och
grön fibersvamp. Starka syror t ex svavelsyra och starka
alkalier t ex kaustiksoda bör inte användas.
GJUTMARMOR
Använd enbart tvål och vatten för rengöring. Lystern
behåller du genom att vaxa tvättstället någon/
några gånger per år. Använd vanligt vax till bilar eller
beställ rengörings- och polermedlet Clean & Shine
till gjutmarmor tvättställ från Ballingslöv. Clean &
Shine rengör, skyddar, tar bort hårt sittande smuts, är
smutsavvisande och ger tvättstället lystern åter.
BETONGTVÄTTSTÄLL
Tvättstället behandlas efter montering med specialpasta,
enbart såpa eller olja. Anvisningar medföljer tvättstället.
För daglig rengöring rekommenderas milt flytande rengöringsmedel. Eventuella kalkavfällningar kan slipas bort
med fint sandpapper. Använd aldrig avkalkningsmedel
eller andra rengöringsmedel som innehåller syra, eftersom
betong är känsligt för syrapåverkan.
ELINSTALLATION
Kontakta alltid behörig installatör.
LAMINAT- OCH MELAMINYTOR
Använd vanliga flytande rengöringsmedel, som är
skonsamma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra
BAD | 7
8 | BAD
Materialfakta bad
SKÅPSTOMMAR
Ballingslövs skåpstommar för badsortimentet är tillverkade
av 16 mm fanerad, målad melamin eller melaminbelagd
spånskiva.
LUCKOR
Utföranden och luckmodeller enligt redovisning på sid 5.
Målade luckor är tillverkade av MDF (Medium Density
Fiber-board) som är en träfiberskiva med stor täthet,
formstabil och lämplig för ytbehandling. Ballingslövs unika
ytbehandling sker genom sex olika behandlingsmoment i
form av putsning och målning.
Fanerade luckor har en massiv träkant runt om. Träfaneret
till luckan är knivskuret ur utvalda stockar, var och en med
sin naturliga variation och färg.
Massiv trälucka finns i träslaget ek. Ytbehandlingen sker
med tvåkomponentlack för att få en perfekt yta som mer
än väl tål påfrestningarna i badrummet. Trä är ett levande
material som påverkas av växtplats och ålder, därför får du
som väljer trä en personlig och unik inredning.
HYLLOR OCH HYLLBÄRARE
Fanerade skåp är försedda med fanerade hyllor. Målade
skåp är försedda med målade hyllor. Glashyllor är tillverkade
av 5 mm härdat klarglas.
LÅDOR
Sidor och bakstycke är av dubbelvikt vit stålplåt. Höga
lådan (förutom i serien Smartie som har relingsstång)
har härdat frostat glas som standard. Botten är av vit
melaminbelagd spånskiva. Lådan har rullvagnssystem med
valsar och är utdragbar i hela sitt djup. Bärförmågan är 30
kg på lådor upp till 60 cm bredd och 50 kg för lådor med
80–120 cm bredd. Lådorna är mjukstängande de sista 5070 mm. Lådfronterna är justerbara i sid- och höjdled. Till
serien Bright har vi trälådor av svartbetsad plywood. Lådan
har rullvagnssystem och valsar och är utdragbar i hela sitt
djup. Även denna låda har mjukstängning de sista 50-70
mm.
GÅNGJÄRN
Självstängande med inbyggd dämpning. Gångjärnen är helt
i metall, med s k clip-funktion, vilket innebär att luckan
med ett enkelt handgrepp kan monteras och demonteras.
Gångjärnen är dolda vid stängd lucka. Öppningsvinkeln är
110°. Justerbart i sid-, höjd- och djupled.
MONTERING
En utförlig monteringsanvisning följer med vid leverans.
Skåpsektionerna som vi redovisar på sidan 4 visar
infästningshöjder. Planerar du nya väggar kan du beräkna
placeringen av reglar med hjälp av denna information.
Se även www.ballingslov.se/badrum/montering-badrum
för monteringsfilmer för badrumsinredning.
ELINSTALLATION
Kontakta alltid behörig installatör.
GARANTI
Du får 20 års garanti på gångjärn och lådsystem,
samt 10 års garanti på skåpstommar. I övrigt gäller
Konsumentverkets rekommendationer.
RESERVATIONER
Väljer du massiva eller fanerade luckor, lådfronter eller
tillbehör väljer du samtidigt något personligt och unikt.
Trä är naturmaterial och visar ofta variationer i färger och
strukturer, även mellan enskilda luckor/lådfronter/detaljer
och leveranser, vilket är viktigt att känna till.
Ballingslövs ständiga produktutveckling kan medföra
ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi
förbehåller oss rätten till.
BAD | 9
Miljöpolicy
• Kunskap inom miljöområdet ska spridas till alla medarbetare
• Hushålla med energi genom bland annat
effektivisering, råvaruutnyttjande, val av energikällor och återvinning
• Inom företaget ha ett utpräglat krets-
loppstänkande
• Minimera utsläpp och användning av
ämnen med negativ miljö- eller hälsopåverkan
• Effektivisera transporter
• Beakta miljöaspekter vid val av rå-
varor, komponenter och leverantörer
• Regelbundet ta fram och arbeta med miljömål och handlingsplaner
miljö
10 | BAD
Att Ballingslöv har certiferade kvalitets- som
miljöledningssystem är viktiga steg på vägen
mot en eventuell EMAS-certifiering.
Materialval, miljökrav
och märkning
HÖGA KRAV I ALLA LED
Trots att trä är en råvara som i sig är naturlig, strävar vi
efter att minimera miljöpåverkan genom att ställa krav på
tillverkare och leverantörer så att produkterna följer gällande miljönormer och, i ursprungsledet, ett miljövänligt
och ansvarsfullt skogsbruk. För att ta hand om uttjänat
och överblivet material har Ballingslöv en väl fungerande
avfallshantering. Träspill eldas för värme i egen panna och
övrigt lämnas till återvinning så långt som möjligt. Allt
emballage är återvinningsbart.
VARUDEKLARERADE PRODUKTER
Som ett led i Ballingslövs miljöarbete är det viktigt att
produkterna är varudeklarerade. Detta för att öppet kunna
redovisa innehållet i dem och hur de påverkar den yttre
och inre miljön. Riktlinjer för varudeklarationerna är framtagna av Byggsektorns kretsloppsråd med målsättningen
att bara material och produkter vars egenskaper är kända
ska användas i nya byggnader.
ARBETAR ENLIGT REACH
Innan vi tar in ett kemiskt ämne kräver vi varuinformation
från leverantören och godkännande från skyddsombud. Vi
arbetar enligt REACH, EU:s förordning, som bland annat innebär att vi aktivt tar ansvar för att de ämnen vi
tillverkar eller våra leverantörer tillverkar inte har några
skadliga hälso- och miljöeffekter. De plaster som används
är återvinningsbara och innehåller inte PVC. Vissa produkter i Ballingslövs tillverkning innehåller formaldehyd men
ligger då väl inom ramarna för normen i Europa.
Ballingslöv är anslutna till REPA som ser till
att insamling och återvinning fungerar.
BASTA OCH SUNDA HUS
Ballingslöv finns med i register över miljögodkända produkter. T ex hittar ni oss i byggsektorns databas.
www.bastaonline.se.
FSC
FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation
som verkar för ett miljöanpassa socialt ansvarstagande
och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC
är en förkortning av Forest Stewardship Council. Massiva
träbänkskivor är tillverkade av FSC certifierat virke.
SAMORDNADE TRANSPORTER
En av de största miljöbelastande faktorerna i Ballingslövs
verksamhet är transporterna. Att minska miljöpåverkan
inom detta område kommer att vara viktigt under lång
tid framöver. För att optimera logistiken har Ballingslöv
sedan 2005 en egen avdelning med lastbilar och anställda
chaufförer. Genom samordning och effektiv logistik kan
vi se till att bilarna alltid kör så fullastade som möjligt. Vi
har också riktlinjer för tomgångskörning och satsningar
på miljövänliga drivmedel [Miljöklass 1]. Chaufförerna är
utbildade i ecodriving och bilarna kan maximalt köras i en
hastighet av 82 km/timmen, vilket innebär att koldioxidutsläppen begränsas.
Ballingslövs chaufförer är utbildade i ecodriving för
att minska utsläppen av växthusgaser från fordonen.
BAD | 11
Skötsel och funktioner BAD SE 2015-1
Ballingslöv AB, 281 87 Ballingslöv
Tel 0451-460 00, Fax 0451-462 99 | [email protected] | www.ballingslov.se
12 | BAD

Similar documents