Ingen bildrubrik

Comments

Transcription

Ingen bildrubrik
Vattenkraft och reglering
Svensk Energi 19 mars 2015
Jonas Bengtsson,
vd Vattenregleringsföretagen
[email protected]
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN
DALÄLVEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN• •LJUSNAN
LJUSNAN ••DALÄLVEN
Regleringsföretaget = Älvens samfällighet
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN
DALÄLVEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN• •LJUSNAN
LJUSNAN ••DALÄLVEN
Elförsörjning sekund - minut
50 Hz +/-
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN
DALÄLVEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN• •LJUSNAN
LJUSNAN ••DALÄLVEN
Elförsörjning timme - dygn
25000
Förbrukning
20000
Flexibel
MWh/h
15000
Vatten
Intermittent
Vind
10000
Kraftvärme
Nettoförbrukning
5000
Baskraft
Kärnkraft
0
1
9
17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97 105 113 121 129 137
h
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN
DALÄLVEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN• •LJUSNAN
LJUSNAN ••DALÄLVEN
Elproduktionen i Sverige under perioden 25-30/11 2013, källa Svenska kraftnät. Bilden redovisar den så kallade
baskraften (kärnkraft och kraftvärme), intermittent (vindkraft) och flexibel (vattenkraft).
Elförsörjning månad - år
GWh/
vecka
Vårflod - snösmältning
4000
Våtår
Normalår
Torrår
3000
Vintertid binds
nederbörden i snö och is
2000
• Tillrinning
1000
Sommartid – låg
elkonsumtion
GWh/
vecka
Vintertid - hög
elkonsumtion
2000
• Elförbrukning
1000
GWh/
vecka
3000
Magasinen fylls
Magasinen töms
Tillrinning
Medelårsproduktion
2000
• Årsreglering
Magasinsutnyttjande
1000
Maj Jun
Jul
Aug Sep
Oct
Nov
Dec Jan
Feb
Mar
Apr
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN
DALÄLVEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN• •LJUSNAN
LJUSNAN ••DALÄLVEN
Årsregleringskapacitet i Sverige = 34 TWh
Ex. sjön Lossen, Ljusnan:
500 Mm3
566 m ö h
= 506 GWh
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN
DALÄLVEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN• •LJUSNAN
LJUSNAN ••DALÄLVEN
Systemet…
• Produktionsönskemål o
kraftbyten
• Sänknings- o
dämningsgränser
• Minimitappningar
• Tappningsövergångar
• Stignings- o
sänkningshastigheter
• Restmagasin
• Vårflodsprognos
• Dammsäkerhet
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
VATTENREGLERINGSFÖRETAGEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN
DALÄLVEN
UMEÄLVEN
• ÅNGERMANÄLVEN
• INDALSÄLVEN
• LJUNGAN• •LJUSNAN
LJUSNAN ••DALÄLVEN

Similar documents