i BOLLNÄS

Comments

Transcription

i BOLLNÄS
FISKA
i BOLLNÄS
Upptäck vår vackra natur som finns runt
hörnet. Känn vinden som susar, vågorna
som kluckar eller strömmen som brusar.
Fiska och vänta på Nappet, Spänningen,
Fighten!
Vi erbjuder ett omväxlande fiske i vatten från
Hällbo (Rickebo) i söder till Lottefors i norr.
FISKERÄTTSÄGARBEVIS
Sjöfiske efter gädda, abborre, gös m.m. i Voxsjön,
Herten, Flugen, Varpen och Växsjön samt en
massa mindre sjöar och tjärnar. Fiske efter öring
och harr i Ljusnan (Bollnäsströmmarna), Voxnan
(Sörängsströmmarna), Galvån och Flugån. Fiske
efter öring, röding och regnbåge i Hundtjärnarna
och Lapptjärn.
NYHET I SOMMAR!
fiska i alla de här vattnen hela
året (kalenderår) för endast:
4 juni kl 18.30 Barn- och ungdomsfiske!
Fluga, spinn m.m. i fiskdammar i Hå.
11 juni Flug- och spinnfiske för tjejer
i dammarna i Hå. Vi har instruktörer på plats.
250:-(årskort) 300:-(familjekort)
Dagskort: 60:- Veckokort: 100:Fiskebestämmelser och info om
fisketillsyn se hemsidan.
Kortförsäljare:
Sportfiskecentrum, Preem Nygatan, OK Gärdet,
Team Sportia, PWs kiosk o spel Ren,
Ruth Smålänning Växbo.
Vi kommer att plantera 200-300 kg ädelfisk i Hundtjärnarna i Sörbo (års- o familjekortet gäller). Fiskutsättning sker i Ljusnan och Hundtjärnarna i början
av juni.
SPECIELLA AKTIVITETER!
Fler aktiviteter framöver. Kolla föreningsnytt i
Ljusnan, BollnäsNytt eller på vår hemsida.
Allt deltagande är kostnadsfritt!
Rätten att få lösa fiskerättägarbevis inom Bollnäs norra fiskevårdsområdesförening tillhör ägaren av en fastighet som har ett skattetal åsatt sin fastighet. Skattetal hittar man på lagfarten på fastigheten och benämns med ett skattetal som heter öres och penningland. I Bollnäs norra fvof finns ett antal fastigheter med
den rätten. Vi bildandet av fiskevårdsområdet beslutades enligt stadgarna att fisket skall upplåtas till inom området verksam förening viket är Bollnäs fiskevårdsförening som har att förvalta och besluta om fiskets bedrivande samt att till allmänheten upplåta fisket genom försäljning av fiskekort. Beslut i dessa frågor skall
godkännas av fiskevårdsområdesföreningen. Klargörande: uppfattningen om att den som äger mark (ex sommarstugetomt) som går ned till ett vatten har rätt att
fiska är fel. Fiskerättsägare är endast den som har ett skattetal (penning och öresland enl. ovan) på sin fastighet. Fiskerättsägare skall lösa fiskerättsägarbevis.
Alla övriga ska ha fiskekort. Fisken i våra vatten är inte allmän egendom utan ägs av fiskerättsägarna gemensamt.
Bollnäs Fiskevårdsförening
www.bollnasfvf.se
070-327 55 85
070-210 44 04
070-554 63 59