Vad är det bästa med att bo i Arbrå? Renovering

Comments

Transcription

Vad är det bästa med att bo i Arbrå? Renovering
BoBladet
BOLLNÄS BOSTÄDER - ett kommunägt bolag • Nr 1 2012 • Årgång 15
24 nya
hyresrätter
centralt
i Bollnäs
Renovering
på Bläckhornet
Vad är det
bästa med
att bo i
Arbrå?
BoBladet
nr. 1 2012
BOLLNÄS BOSTÄDER • Nr 1 2012 • Årgång 15
Innehåll
Kontaktguide
4-5
24 nya hyresrätter
centralt i Bollnäs
6-7
Renovering av stammar med
minsta möjliga åverkan
14-15
Arbrå - Lagom stort och
9 minuter till stan
16
Bollnäs Ridsällskap
Besöksadress
Virvelvägen 27, 821 50 Bollnäs
Postadress
Box 194, 821 22 Bollnäs
Öppettider kontoret
Vardagar kl 10-12, 13-16
Sommartider 18/6 – 17/8 Vardagar kl 10-12, 13-15
Telefon........................................................0278-259 00
E-post .................................. [email protected]
Hemsida ................................ www.bollnasbostader.se
Reception
Lena Larsson .......................................................259 00
Uthyrning
Susanne Henriksson...........................................259 31
Anna Edling ........................................................259 41
8
Balkongrenoveringar och nya
Möblerade lägenheter
Elinor Falker ........................................................259 02
sopstationer på Bonden
17
Pilles Hantverksta
Lokaler
Lena Wexén .........................................................259 21
Lägenhetsunderhåll
Sigbritt Östling ....................................................259 16
Hyresdebitering
Lena Hägglund ...................................................259 15
Bostadskonsulent
Ylva Silén..............................................................259 17
Kabel-TV -frågor
Utbud/felanmälan ................................ 0772-25 25 25
Störningsjour .......................................................259 20
10-11
Renovering på Bläckhornet
12
Bollnäs Bostäder 65 år
18
Tävlingar
Cirkusbiljetter att vinna
19
Korsord
2 BoBladet nr 1 2012
Sanering av ohyra
Anticimex .............................................................259 30
Vid utelåsning.............................................259 40
Nyttjande av kvarterslokal
Hyresgästföreningen ..........................................141 06
Jour
Vid akuta fel efter kontorstid ...........................259 99
Ansvarig utgivare: Anders Wikström
Produktion: Lena Wexén, Elinor Falker
och Elinor Uppgren.
Grafisk produktion: RG Tryck Production AB
Omslagsbild: Familjen Karlström som bor och
stortrivs i Arbrå.
VD
har ordet
Bovärdar
Arbrå, Vallsta
Storgatan 20
Besökstid: 09.30 – 11.00
Nicklas Löf ..........................................................259 45
Magnus Jonsson ..................................................259 82
Blomkransen
Björkhamregatan 7 F
Besökstid: 9.30 – 10.30
Janne Olsson .......................................................259 69
Bonden
Tjärnvägen 1 G
Besökstid: 08.30 – 09.30
Ergün Gür ...........................................................259 74
Framnäs
Norrlandsvägen 75
Besökstid: 11.00 – 12.00
Åke Persson .........................................................259 75
Gärdet
Gärdesgatan 23 D
Besökstid: 07.00 – 08.00
13.30 – 15.00
Mats Gustavsson ................................................259 70
Örjan Karlsson ...................................................259 71
Dan Andersson ...................................................259 72
Annelie Ölander..................................................259 73
Kilafors
Hambogatan 5
Besökstid: 09.30 – 11.00
Magnus Regnell ...................................................259 46
Ljungheden
Kvarnvägen 15
Besökstid: 09.30 – 10.30
Stefan Trollarv.....................................................259 79
Conny Pettersson ...............................................259 80
Ren, Rengsjö
S Bäckvägen 1 E
Besökstid: 11.00 – 12.00
Leif Arvén ...........................................................259 76
Öster
Trädgårdsgatan 25
Besökstid: 9.30 – 10.30
Kalle Wallbom.....................................................259 78
I förra Bobladet jublade jag över en varm höst. Nu kan jag fortsätta
jublet och konstatera att vi haft en perfekt fastighetsförvaltarvinter.
Inte så kallt, inte några stora mängder snö och därmed lägre
kostnader för värme och snöröjning. Att våren sedan har haft det
lite trångt i portgången är ett faktum som bara är att acceptera och
något som har betydligt mindre betydelse för ett fastighetsförvaltande bolag. Vi håller tummarna för en fin sommar istället.
Som säkert märks har jag en tendens att uppehålla mig kring ämnena kallt, varmt, lite snö, mycket snö och andra väderförutsättningar. Förklaringen till det kan vara att vädret är så viktigt för
förvaltningen av fastigheter. Ytterligare ett steg i arbetet med att
göra oss mindre väderberoende, hoppas jag att bolaget kan ta inom
kort genom att få igång det sedan en tid planerade passivhuset vid
Scandic Hotel. När detta skrivs pågår upphandling och förutsatt
att entreprenadkostnaden inte drar iväg över våra kalkyler bör vi få
ett beslut om byggstart inom kort. Får vi det har vi ett inflyttningsklart hus år 2014. Ett passivhus som dessutom är certifierat som
miljöbyggnad av högsta klass, guld. Ingen motsvarighet till detta lär
finnas i Sverige idag.
Medelåldern i landet stiger och det blir fler och fler, som för att
kunna bo kvar i sina bostäder, måste kunna nå dessa utan att behöva
gå i trappor. I kvarteret Bläckhornet tillgänglighetsanpassar vi just
nu två hus med hissar. Samtidigt utvidgas balkongerna och glasas
in. Dessutom byggs ytterligare fem vindslägenheter, med utsikt över
Vågen, som blir något utöver det vanliga.
Omslagsbilden är hämtad från Arbrå och ett helt uppslag inuti tidningen ägnas åt samhället, som i likhet med så många tidigare blomstrande industri- och serviceorter, nu får kämpa för sin existens.
Att Arbrå är bra att bo i vittnar de flesta som bor där om. En lugn
boendemiljö med närhet till natur och rekreationsmöjligheter och en
väl fungerande samhällsservice samt utmärkta kommunikationer är
några av de fördelar Arbråborna lyfter fram.
Detta och mycket annat finner Du i det BoBlad Du just nu har
framför Dig. Passa även på att delta i någon av de tävlingar där du
kan vinna bandybiljetter, ångbåtsresa eller något annat trevligt.
Som alltid hoppas de flesta av oss på en lång och skön sommar med
lagom blandning av vila och aktiviteter. Själv önskar jag att sommaren ska innehålla en rejäl dos av umgänge med hemvändande barn
och naturligtvis barnbarn, vars skara i år utökats med lille Anton.
Med detta vill jag önska alla våra hyresgäster och andra BoBladsläsare en skön sommar, fylld av uppfyllda förhoppningar.
Anders Wikström, VD
BoBladet nr 1 2012
3
24 nya hyresrätter
centralt i Bollnäs
Nära centrum med magnifik utsikt över Varpen, intill Scandic Hotel,
planerar Bollnäs Bostäder att bygga ett sju våningar högt punkthus.
Tillgänglighetsanpassade lägenheter, lämpliga för alla åldersgrupper.
Fotomontage på hur det kan komma att se ut från Långnäsvägen.
Hög standard
Storlekarna på lägenheterna kommer att variera mellan 2 - 4 rum och kök och de får öppna planlösningar för maximal
rymd. De utrustas med ekgolv och kakel och klinker i badrum. Köken får hög standard med modern look. Högst upp,
på sjunde våningen, byggs de två största lägenheterna, 4 rum och kök på 109 m². Dessa får vardera två stora terasser
med fantastisk utsikt. På övriga lägenheter blir det inglasade balkonger, naturligtvis även de med sjöutsikt. Lägenheterna som ligger mot nordväst får dessutom ytterligare en oglasad balkong.
Passivhus
Det nya huset kan bli det mest energisnåla hus som byggts i Norrland. Det blir ett Passivhus som innebär att minimalt
med energi behöver tillföras och ett traditionellt värmesystem behövs därför inte. Extra tjock isolering och helt täta
väggar eliminerar värmeförlusterna och mycket svårgenomsläppliga fönster minskar behovet av tillskottsenergi.
Uppvärmningen sker i huvudsak genom återvinning av spillvärmen från elektriska apparater, belysning och de människor som vistas i huset. Tillskottsvärmen kommer från fjärrvärme och de solpaneler som monteras på taket värmer
varmvattnet i huset. Fjärrvärmen distribueras via golvvärmeslingor längs lägenheternas ytterväggar. Den totala energiförbrukningen väntas bli under 45 kWh/m² att jämföra med Byggbranchens krav på 130 kWh/m².
Miljöklass Guld
Det satsas på miljöklassning av byggnaden, nivå Guld. En klassning som ställer krav på energianvändning, inomhusmiljön och byggnadsmaterial. Som exempel kan nämnas att hyresgästernas upplevelse av klimat, dagsljus, ljud, fukt
och ventilation är några av indikatorerna för Guldklassning.
En viktig del för miljöklassningen är det termiska inomhusklimatet både sommar och vinter. Därför förses fönstren
mot sydväst med någon form av solavskärmning för att undvika solinstrålning på sommaren. Avskärmningen ska
dock sitta så att man ändå kan tillgodogöra sig solvärmen på vintern när solen står lågt.
4
BoBladet nr 1 2012
Fakta
Planerad
byggstart:
Planerad inflytt:
Område:
Adress:
Hyresnivåer:
Boendeform:
P-platser:
Tvättstuga:
Lägenhetsfördelning:
Sommaren 2012
2014
Nya Öster
Stenbomsgatan
Ej fastställda
Traditionella hyresrätter
Planeras för både
carportar och p-platser
Tvätt- och torkmöjlighet
i respektive lägenhet
7
5
5
5
2
st
st
st
st
st
2
3
3
4
4
rok 63
rok 71
rok 79
rok 87
rok 109
m²
m²
m²
m²
m²
Vill du stå i kö till det nya Passivhuset?
Registrera dig på bollnasbostader.se
eller ring 0278-259 00
Våningsplan 2-6.
Röd lägenhet
Grå lägenhet
Grön lägenhet
Blå lägenhet
4
3
3
2
rok
rok
rok
rok
87
79
71
63
m²
m²
m²
m²
För ytterligare information kontakta:
Elinor Uppgren
Kundcenter
0278 - 259 32
[email protected]
Ulf Linde
Projektledare
0278 - 259 65
[email protected]
BoBladet nr 1 2012
5
Renovering av stammar med
minsta möjliga åverkan
Avloppsledningar och stammar i en fastighet ska normalt
hålla i många år. Men inget varar för evigt, förr eller senare
blir det dags att fundera på åtgärder för att få det att hålla
tätt. Tidigare har alternativet varit stambyte, evakueringar
och hyresgäster utan badrum och vatten i flera veckor. Nu
finns det andra lösningar som innebär att man kan bo kvar
och i vissa fall knappt märker av åtgärderna.
Håkan Olsson,
Bollnäs Bostäder.
Hur kan det vara möjligt?
- Det finns flera sätt att göra det här på berättar Håkan Olsson på Bollnäs Bostäder. I ett av våra äldsta hus på Gärdet,
Björkhamregatan 46 har vi anlitat Proline, ett Gävleföretag
som specialiserat sig på att gjuta nya rör inuti i de gamla.
Här följer en kort beskrivning av tillvägagångssättet:
Rensning
Sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten demonteras. Via
rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och
handfat går företaget in och rensar med vatten och ett roterande rensverktyg. Därefter torkas rören.
Intäckning
6 BoBladet nr 1 2012
Filmning
Med videokamera görs en undersökning av hela avloppssystemet där alla delar inspekteras. Varje avvikelse dokumenteras.
Är rören i så dåligt skick att de behöver lagas så görs det.
mar och avloppsledningar med helt nya. Företaget lämnar
naturligtvis garanti och nu hoppas och tror vi att vi har
avloppsledningar och stammar som håller i många år,
avslutar Håkan.
Nästa område som blir aktuellt för den här typen av åtgärd är
Bläckhornet, på den gamla delen av Öster.
Har du ytterligare funderingar om det här så hör gärna av dig
till Håkan som finns på 0278-259 42.
För den nyfikne kan vi även
rekommendera en filmvisning
på www.proline.se
Gjutning av nya rör
När allt är okej, gjuts de nya rören inuti de gamla. Det nya
röret gjuts med polyesterplast i flera lager med en timmes
härdning emellan. Efter härdning finns ett helt rör inuti
det gamla. Det nya röret får en godstjocklek på ca 3 mm,
beroende på hur ojämnt det gamla rörets insida är.
Klart
När de nya rören har härdat ska resultatet vara ett nytt avloppssystem med mycket starka, skarvlösa och självbärande
rör. Kvaliteten på de nya rören kontrolleras genom att man
på nytt sänder ner en kamera. När det är klart och allt är ok
återstår inget annat än att montera tillbaka sanitetsporslin och
vattenlås i lägenheten.
Det här innebär att hyresgästerna kan bo kvar och i vissa fall
knappt märker av att arbetet utförts. De behöver inte ens
flytta undan sina möbler, än mindre täcka dem för att slippa
damm.
Inte först
- Metoden är väl prövad och har utförts på 50.000 lägenheter
runt om i Norden innan arbetet i Bollnäs utfördes. Arbetet
kostar naturligtvis en hel del pengar men beloppen är inte
jämförbara med vad det kostar att ersätta befintliga stam-
BoBladet nr 1 2012
7
Balkongrenoveringar
och nya sopstationer
på Bonden
Före
Projektet med att fixa utemiljö- och fasader på Bonden
fortsätter. I år är det husen på Hamrevägen 14, 16 och 18 som
får sina balkonger åtgärdade. Det blir också markarbeten med
grus och asfalt på parkeringarna vid Björkhamregatan 77 och
mellan Hamrevägen 2 och 14.
Efter
Området förses också med fyra nya sopstationer. BoBladet
gav sig ut för att kolla ordningen på en av de nya sopstationerna och kunde konstatera att de som bor på Bonden är bra
på att sortera, men inte så bra så att de inte kan bli bättre.
Framförallt är det när det byts hyresgäster som saker hamnar
fel, upplyser bovärden Ergün Gür oss om.
Har du något som ska slängas och inte vet var?
För att få hjälp, besök www.borab.se eller ring 0278-255 22.
Grovsopor
GROVSOPOR
Gamla möbler och TV-apparater ska till Sävstaås avfallsanläggning. Har du inte möjlighet att köra dit dem själv, kan
du kontakta Sita på tfn 0278-172 60. De hämtar då utan kostnad. Det enda du behöver göra är att ställa ut på bestämd dag,
märka godset med ”Grovsopor” och meddela din bovärd att
du beställt bortforsling.
Bra att veta
om värmeljus
I Sverige återvinns 88 % av allt aluminium. En bra siffra som
kan bli bättre. Att värmeljuskopparna ska läggas bland metall
vid återvinningsstationen, vet de flesta. Men att den lilla
vekeshållaren av stål ska lossas från värmeljuskoppen, vet inte
alla. Anledningen är att när de hamnar i en stor sorteringsanläggning separeras stål från aluminium med hjälp av en stor
magnet. Stålet fastnar på magneten, men inte aluminiumet.
När metallerna är skilda åt smälts de ned och blir nytt stål
eller aluminium. Om däremot aluminiumet fastnar med stålet
brinner det upp och försvinner. Det är naturligtvis ett stort
energislöseri och därför är det viktigt att vekeshållaren lossas
från värmeljuskoppen.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
8 BoBladet nr 1 2012
Nyrenoverad
tvättstuga
På S Bäckvägen har tvättmöjligheterna nu blivit både bättre och
modernare. Under vintern har det
rivits väggar, målats och bytts golv.
På plats i den ljusa, luftiga lokalen
finns nya, snabba och energisnåla
maskiner. Tvättcylindrar att boka
tid med är ett minne blott.
Med det nya bokningssystemet
finns valmöjlighet att boka tid
både via internet och på plats.
Bovärden Leif Arvén kan nu
erbjuda sina hyresgäster en ny
och fräsch tvättstuga på
S. Bäckvägen 3.
Utökad tapetkollektion
Tips om
billigare el
Bollnäs Bostäder har utökat sortimentet av tapeter och nu
finns två kollektioner att välja mellan. Tapetkataloger finns att
låna på både huvudkontor och bovärdskontor.
Den som vill kan också titta på respektive företags hemsidor
för att få tips, idéer och inspiration.
När man flyttar till ett nytt boende är det mycket att ta
ställning till. Det ska väljas försäkringsbolag och vill man ha
telefon, bredband och fler TV-kanaler ska man även välja
operatör till det. Det enda avtal man inte behöver välja
är elavtalet. I och med att man slår på strömbrytaren och
förbrukar sin första kilowattimme el så har man accepterat
ett tillsvidareavtal med nätägarens anvisningsleverantör, i vårt
fall Fortum. Du får då ett tillsvidarepris, som också kan kallas
normalpris och ofta är det dyraste priset på marknaden. Det
positiva med avtalsformen är att det alltid kan brytas med en
månads uppsägningstid.
Kollektion
www.borastapeter.se
www.flugger.se
Borosan 2011
Fioton 5
Om du har tillsvidarepris och vill slippa det, ring Fortum på
tfn 020-46 00 00 och byt.
För den som önskar går det också bra att kontakta fler elleverantörer och jämföra priser. Den som väljer en annan leverantör än Fortum ska dock vara medveten om att fortsättningsvis kommer det då två olika elräkningar i brevlådan. Fortum
äger nätet och nätkostnaderna måste betalas till dem oavsett
vilken leverantör som väljs. För den som är förutseende finns
naturligtvis möjlighet att teckna ett annat avtal som börjar
gälla i samband med inflyttningen.
Sigbritt Östling
BoBladet nr 1 2012
9
Renovering på Bläckhornet
Hissar, inglasade balkonger,
fräscha trapphus
och nya lägenheter
Just nu pågår renoveringsarbeten på
Våggatan 17 och Östergatan 1, i centrala
Bollnäs. När allt är färdigt kommer
hyresgästerna där att ha hiss, inglasade
balkonger och fem nya grannar.
Tillgänglighet
Huset som byggdes på 1950-talet, har haft fyra våningar
och saknat hiss. Det moderniseras nu och tillgängligheten
ökar.
– Flera av hyresgästerna har bott här länge och nu ökar
deras möjligheter att bo kvar även när det börjar bli jobbigt
att gå i trapporna, berättar bovärd Kalle Wallbom.
Utsikten över Vågen är fin och den vill de flesta inte mista.
10 BoBladet nr 1 2012
Han berättar vidare att det även utvändigt kommer att
hända saker. Utemiljön ska förfinas med bitvis ny asfalt,
gräs, planteringar, fristående cykelförråd och miljöhus för
sopsortering.
Inglasade balkonger
När renoveringen är färdig kommer alla hyresgäster att
kunna njuta av både större och finare balkonger än de har
nu, dessutom inglasade. – Om allt går som planerat ska hela
projektet vara färdigt i slutet av oktober, berättar projektledare Jennie Persson.
Nya vindslägenheter
Det kommer även att bli fem nya vindslägenheter.
Alla inreds i ljust material och de får öppna planlösningar.
Projektledare Jennie Persson och
bovärd Kalle Wallbom.
Stans bästa utsikt?
De nya lägenheterna får stora härliga, inglasade balkonger som inbjuder till en lång balkongsäsong med fantastisk utsikt över Långnäs och Vågen. Om det är stans allra bästa
utsikt eller inte kan diskuteras men en sak är
säker, det är en av de bästa!
Inflytt är beräknad till slutet av 2012.
Vill du bo i en av lägenheterna? Efter semestern kommer
de att släppas på bollnasbostader.se under området ”Gamla
Öster”. Då gäller samma bokningsprincip som för övriga
beståndet, den som har längsta kötiden blir erbjuden som
nr 1.
Storlekar och hyror
3 rok 81 m² .......................................................... 8.519:-/mån
2 rok 65 m² .......................................................... 7.538:-/mån
2 rok 63 m² .......................................................... 7.275:-/mån
2 rok 47 m² .......................................................... 5.688:-/mån
2 rok 43 m² .......................................................... 5.479:-/mån
Slutresultatet blir inglasade balkonger till alla lägenheter.
BoBladet nr 1 2012
11
Bollnäs Bostäder
65år
Cirkusbiljetter att vinna!
1947 bildades Bollnäs Bostäder och fyller nu 65 år. Det blir
inget stort kalas utan vi firar med att 65 hyresgäster får sig
ett gott skratt.
Den 23 augusti kommer Cirkus Skratt till Bollnäs. Är du
hyresgäst och vill gå? Ta då chansen och var med i vår tävling. Allt du behöver göra är att svara på nedanstående fråga
och meddela oss svaret senast 16 juli.
På Våggatan/Östergatan pågår renoveringsarbeten och det byggs
nya lägenheter, hur många nya lägenheter blir det?
1. 5
X. 25
2. 75
Svaret lämnas till:
[email protected] eller tfn 0278-259 00.
Glöm inte att ange vilken tävling det gäller, namn, adress
och naturligtvis svarsalternativet. 65 lyckliga vinnare kommer att dras och de får tre biljetter var.
Vinnarna underrättas personligen snarast efter det att svarsdatumet passerat.
Mats, Janne och Lena
25år
på
Bollnäs Bostäder
1987 anställdes tre medarbetare som hänger
med än idag. Det är Mats Gustavsson, Janne
Bergström och Lena Wexén.
Mats Gustavsson
Började sin anställning på Ren. När systemet med bovärdar
infördes fortsatte Mats arbeta på Ren och efter några år
blev det flytt till Gärdet. Där är han kvar och har ansvar
för Hamregallerian och 244 lägenheter. I arbetsuppgifterna
ingår bland annat att se till att hyresgästerna trivs och har
det bra.
Janne Bergström
Är den ”cyklande elektrikern” som tidigare arbetade i egen
firma. 1987 övergick Janne till att bli elansvarig för hela
Bollnäs Bostäders fastighetsbestånd. När bolaget hyrde
lokaler i Tuppz-fastigheten på Häggesta hade han sin bas
där. Numera återfinns han på huvudkontoret. Den ”cyklande elektrikern” syftar på att Janne i ur och skur, året runt,
cyklar från hemmet på Björktjära till kontoret på Ren.
Lena Wexén
Började arbeta som administratör för lägenhetsunderhåll.
Blev senare uthyrare, till en början med ansvar för ARK
(Arbrå, Rengsjö och Kilafors). Sedan några år tillbaka har
hon nya arbetsuppgifter med bl a ansvar för tidningen BoBladet, uthyrning av lokaler, marknadsföring, sponsring och
engagemang i de kooperativa hyresrättsföreningarna.
12 BoBladet nr 1 2012
>>>
Till: Våra hyresgäster
Hej!
Med jämna mellanru
m utför vi kundenkä
ter där du,
anonymt, får möjlig
het att bedöma serv
ice
, boendestandard, tillgänglig
het, trygghet och m
yc
ke
t mer. Under
hösten är det dags
igen och vi hoppas
att du tar dig tid att
ärligt och så noggra
nt som möjligt svar
a. Vi vill naturligtvis
ha nöjda hyresgäster
och framgår det i en
käten att något
inte är bra, så finns
möjlighet för oss att
åtgärda det.
Företagets vision lyd
er ”Rum för utveck
ling” och för att
utvecklas måste man
vara lyhörd.
Hjälp oss genom att
svara på enkäten!
Hälsningar
Personalen på Bollnäs
Bo
städer
AB BOLLNÄS BO
STÄDER
Postadress: Box 194,
821 22 BOLLNÄS.
Gatuadress: Vir velväge
Telefon: 0278-259 00
n 27
vx. Telefax: 0278-186
86
Organisationsnummer:
556060-3176. www.b
ollnasbostader.se
Ann-Louise har slutat
Ann-Louise Anttila, Miljö- och kvalitetssamordnare, har efter två år
valt att avsluta sin anställning på Bollnäs Bostäder. Flyttlasset gick
norrut, till Malmberget. Att bo 100 mil från familj och pojkvän blev
i längden ohållbart. Fortsättningsvis kommer hon att arbeta inom
entreprenad- och logistiksektorn. Ny arbetsgivare är BDX, ett av
Norrbottens bredaste och mest dynamiska företag. Hon ska dock
inte köra några maskiner utan även framöver ägna sig åt miljöfrågor.
Vi tackar henne för de här åren och önskar henne lycka till i framtiden.
BoBladet nr 1 2012
13
Arbrå
– Lagom stort och 9 minuter till stan
Att bo centralt i Arbrå innebär att man har nära till mycket. Vare sig det gäller dagliga inköp av mat,
bankärenden eller om man är ute efter kläder, blommor, presenter eller att äta på restaurang, så finns
allt på gångavstånd. Arbråborna har också sin egen spelbutik och tatuerare och kan ofta se filmpremiärer på byns charmiga biograf.
Sport- och Simhallen på orten är flitigt använd och dit åker inte bara Arbråborna utan även många
Bollnäsbor. Ett mysigt litet badhus med behaglig vattentemperatur är det som lockar.
Förr eller senare behöver de flesta även vård och mediciner, inte heller det är några problem.
I Arbrå finns både hälsocentral och apotek.
Om man behöver tillgång till ytterligare service går det utmärkt att åka X-tåget och efter endast
9 minuter är man i Bollnäs. Väljer man att sitta kvar på tåget så kommer man efter ytterligare en
timme fram till Gävle. Åker man 4 minuter i andra riktningen hamnar man mitt i det natursköna
Vallsta. Där kanske det kan locka med ett besök på Jeanettes MiniSpa, Ica eller Vallstagrillen. Är
man badsugen kan vi rekommendera en uppfriskande promenad till en av traktens finaste och längsta badstränder, Orbaden. Om vädret inte tillåter bad utomhus finns Orbadens Konferens & Spa,
en förstklassig åretruntanläggning som bara väntar på att få ta hand om dig som gäst.
14 BoBladet nr 1 2012
Vad är det bästa med att bo i Arbrå?
Ann-Katrin Samuelsson
Närheten till allt samt
naturen som möjliggör en
mångfald av aktiviteter.
Vintertid slalombacken i
Koldemoåsen, längdskidspår och korvgrillning på
någon härlig grillplats. På
sommaren flera fina badplatser inom gångavstånd.
Fagernäs tillhör en av favoritplatserna med lekplats,
café, bad och en fantastisk
utsikt.
Niclas Olsson
Arbråborna är trevliga
och allt man behöver i
det dagliga livet finns här.
Vi har inget Systembolag
men väl Spelboa som
fungerar som utlämningsställe. Här finns den
finaste delen av Ljusnan
och flera bra badplatser.
På plussidan kan också
nämnas den nya, fina
lekparken som byggts och
den nyöppnade macken.
Lasse, Marina och
Mathilda Karlström
Allt som behövs finns på
nära håll. Vi har båda våra
jobb i Arbrå och Mathilda
går på Arbråskolan. Det
vi uppskattar mest är;
skolan, badhuset, affärerna, Träslottet, Forsön
och sommartid även de
fina badstränderna!
Kurt Hedblom
Här är det lugnt och skönt.
Jag uppskattar den närservice som finns i form av
affärer, bank, hälsocentral,
restauranger osv. När man
behöver något som inte
finns här hemma är det
nära till stan. Badhuset är
kanon och det besöker jag
två ggr/vecka.
Anaïs och Konrad
Vi hamnade i Arbrå av
en slump, men kombinationen av rimliga
huspriser, närheten till fin
natur, och att det ligger
på X-tåglinjen, gör det till
en perfekt plats att bo på
tycker vi och framförallt
våra föräldrar Gia och
Chris Whitehead.
Visst låter det som
ett bra ställe att
leva och bo på?
Det inte bara låter, utan är det också!
Kontakta gärna våra bovärdar Nicklas
och Magnus så berättar de mer om vårt
utbud av lägenheter i Arbrå och Vallsta.
Nicklas Löf
tfn 0278-259 45
Magnus Jonsson
tfn 0278-259 82
BoBladet nr 1 2012
15
Mr Bentley och Sandra
Foto: Linnea Salin
Bollnäs Ridsällskap
- Förening med verksamhet för både stora och små
På Heden i Bollnäs har Bollnäs Ridsällskap sin välbesökta
anläggning. Den består av stall, ridhus, paddockar och fälttävlansbana. Hit kommer varje dag både stora och små för att
utöva sin hobby, umgås och se till att hästarna har det bra.
Verksamheten
- Här är det verksamhet sju dagar i veckan. Aktiviteterna är
många och av olika svårighetsgrad. Vi erbjuder barnridning
och hästlekis för de minsta och lektionsridning för de lite
större och för vuxna. Handikappridning är en stor del av vår
verksamhet och på anläggningen bedrivs också hopp- och
dressyrträningar för rutinerade ryttare. De som kommer till
oss och rider är mellan 2 och 82 år, berättar Majsan Jonsson,
en av de anställda. Övervägande delen är av det kvinnliga
könet men det finns också några tappra killar och män.
Ansvar
Att driva ett stall innebär inte bara ridning, glitter och
glamour, utan också en massa jobb. De yngsta har inte krav
på sig att hjälpa till men när tjejerna och killarna blir 12 år
ingår stalltjänst. Det innebär att de två gånger per termin
ska infinna sig i stallet kl 8 på en helg och hjälpa till med bl a
mockning.
Sponsorer
Som alla andra föreningar är Bollnäs Ridsällskap beroende
av sponsorer. Bollnäs Bostäder är en av dem och i år bestod
sponsringen av ett hinder som förhoppningsvis ska vara till
glädje för många under flera år framåt.
16 BoBladet nr 1 2012
För den som vill veta mer om föreningen och kanske anmäla
sig till någon aktivitet kan vi rekommendera ett besök på
www1.idrottonline.se/BollnasRS-Ridsport/
Det går även bra att kontakta Majsan på:
[email protected] eller telefon 0278-179 80
(dock ofta obemannad).
Är du hyresgäst och vill rida?
Vi lottar ut ”prova på” ridningar.
Fem hyresgäster vinner ”prova på” för vardera två
personer lördagen den 1 september.
Allt du behöver göra är att svara på nedanstående fråga:
I Bollnäs planeras för passivhus, vad menas med det?
1. De som bor här är passiva, sitter och väntar på
att bli servade.
X. Husen är energisnåla och välisolerade.
2. För att komma in i husen måste man ha passerkort.
Svaret lämnas till [email protected] eller
0278-259 00. Glöm inte att ange vilken tävling det gäller,
namn, adress och naturligtvis svarsalternativet.
Senast 5 augusti vill vi ha ditt svar.
Vinnarna underrättas personligen snarast efter det att
svarsdatumet passerats.
Färg gör
under verk
Pille har ett nära samarbete med konstnären
Mårten Andersson.
Vill du veta mer besök
www.pilleshantverksta.se
eller ring 070-307 91 89.
Gammal skänk som genomgått
förvandling och blivit som ny.
Gamla rustika möbler ska man vara rädd om. Känns de gamla
och tråkiga, misströsta inte. Det finns hjälp att få. GlennOlov ”Pille” Olsson är hockeyspelaren, idrottsledaren och
brevbäraren som bytte bransch och blev möbelsnickare. Han
har nu startat eget och en stor del av hans tid ägnas åt att måla
och restaurera gamla möbler.
Varför slänga och köpa nytt, när man kan ta tillvara det man
redan har? Det här är en trend som förhoppningsvis kommit
för att stanna. För att få inspiration och se vad som kan göras
begav sig BoBladet till den nystartade firman Pilles Hantverksta. Där fick vi se prov på många olika stilar. – Önskemålen
från kunderna varierar och inget är mer rätt eller fel, berättar
han. Ofta är det täckmålning eller något i den lantliga, romantiska stilen Shabby chic som efterfrågas. Shabby chic är en
metod från Storbritannien där möblerna ofta målas i vitt och
får antik ”look” för att se använda och slitna ut.
Före
Efter
Det är inte bara gamla möbler får nytt liv på Pilles Hantverksta. Han har också ett nära samarbete med Alftaköket och
konstnären Mårten Andersson och målar dennes välkända
färgglada möbler. För den som behöver hjälp med att måla
eller sprutlackera något kan vi rekommendera Pille, en händig
karl som fixar det mesta i sin verksta!
BoBladet nr 1 2012
17
r!
e
t
s
n
vi
a
n
i
F
Tävlingar för våra hyresgäster!
Fotbollsbiljetter
Bollnäs GIF fotboll, Arbrå BK
och Rengsjö SK sponsras av
Bollnäs Bostäder. Som hyresgäst
har du chansen att vinna säsongskort till deras hemmamatcher.
Svara på nedanstående fråga och
meddela oss svaret senast 29 juni.
Vad heter bovärden på Framnäs?
Alla svar lämnas till:
Tfn 0278-259 00 eller [email protected]
Glöm inte att ange vilken tävling det gäller, namn, adress och
naturligtvis svarsalternativet. De lyckliga vinnarna underrättas
personligen snarast efter det att svarsdatumet passerats.
Rätta lösningen på korsordet
i förra numret
1. Stefan Trollarv
X. Åke Persson
2 . Janne Olsson
Picknicktur
med ångbåten Warpen
På kvällen den 21 augusti åker ångbåten Warpen ut på en picknicktur.
Vill du följa med? Som hyresgäst
har du möjlighet att vinna två
biljetter. Allt du behöver göra är att
svara på nedanstående fråga och
meddela oss svaret senast 17 juli.
Hur mycket vatten använder varje person
i genomsnitt per dygn?
1. 100 liter
X. 200 liter
2. 300 liter
Köpmannacheckar har skickats till:
Bandybiljetter
Bollnäs Bostäder är en av Bollnäs
Bandyns sponsorer och som tack
för det får vi säsongskort.
Är du bandyintresserad, hyresgäst
och vill ha ett kort?
Var då med och tävla, allt du
behöver göra är att svara på nedanstående fråga och meddela oss
svaret senast 31 augusti.
Hur går det till när man renoverar
stammar på Gärdet?
1. Hyresgästerna kan bo kvar,
det gjuts nya rör inuti de gamla.
X. Hyresgästerna får flytta ut i en
månad, alla rör ersätts med nya.
2 . Det renoveras inga stammar.
18 BoBladet nr 1 2012
300:- Ing-Britt Käck, Tallbacksvägen, Arbrå
100:- Inge Lindberg, Korvgatan, Bollnäs
100:- Bengt Nord, Ismyra, Bollnäs
Vinnare i holken!
Elvy Brandt på Växbovägen hade turen att vinna tävlingen i
förra numret av BoBladet där vinsten var en kväll i Bollnäs
Bostäders ”holk” på Sävstaås. Fredag den 20 januari visade utetermometern på -12°. Inne i holken satt Elvy med sina nära och
kära, tittade på bandy, åt och mådde bra. Några av dem klädda i
t-shirt! Glädjande nog värmde också resultatet, Bollnäs segrade
med 4-1 och för motståndet stod Sirius.
Lös korsordet och vinn köpmannacheckar
Korsordet skickas till:
Bollnäs Bostäder, Box 194, 821 22 Bollnäs.
Senast den 31 augusti vill vi ha in svaren.
Märk kuvertet ”Korsord”.
Namn: ...........................................................................................
Först öppnade rätta lösningen belönas med köpmannacheckar värda
300 kronor. Andra och tredje öppnade rätta lösningen belönas med
köpmannacheckar värda 100 kronor.
Postadress: ....................................................................................
Adress: ..........................................................................................
Telefon: .........................................................................................
BoBladet nr 1 2012
19
Värna om
VATTNET
Bara omkring två procent av jordens vatten är sötvatten.
Resten är saltvatten och bräckt vatten. Runt om i världen
saknar 875 miljoner människor tillgång till rent vatten (källa
UNICEF). Även om vi har gott om vatten i Sverige och Bollnäs,
finns det skäl att spara på vattnet. Den främsta anledningen
är att vattenanvändning innebär energiförbrukning.
I genomsnitt använder varje person ca 200 liter vatten per
dygn, varav 70 liter är varmvatten som går till personlig
hygien. Den siffran kan bli lägre utan att det innebär några
större förändringar i ditt sätt att leva.
Duscha fem minuter
Duscha istället för att bada.
Duscha snabbt. En dusch som
varar 15 minuter istället för 5 ökar
kostnaden med cirka 1 900 kr om
året.
Stäng kranen
Brukar du borsta tänderna och
lämna kranen på under tiden? Du
spar ett badkar vatten i veckan om
du inte gör så.
Diska smart
Skalar du potatis, diskar och sköljer
under rinnande vatten? Då rinner
mycket vatten mellan fingrarna
bokstavligt talat. Tappa upp en
balja vatten och skölj i den istället.
Tvätta för full maskin
Tvättmaskinen förbrukar nästan
lika mycket energi halvfull som
full. Hängtorka tvätten i största
möjliga utsträckning istället för att
torktumla.
AB BOLLNÄS BOSTÄDER
Postadress: Box 194, 821 22 BOLLNÄS. Gatuadress: Virvelvägen 27
Telefon: 0278-259 00 Telefax: 0278-186 86 Org.nr 556060-3176
[email protected] • www.bollnasbostader.se
Stoppa dropp
Har du droppande kranar eller
rinnande toalettstolar som slösar
vatten? Ring bovärden direkt!

Similar documents